inci, bir alıntı ekledi.
15 Mar 20:44 · İnceledi

Zindan ...
Italyan düşünür
Tommaso Campanella. İskolastik Aristoculuğa karşı cephe aldı. Deneyselliği mesned edinerek önerdikleri kilise nezdinde yenilir yutulur cinsten değildi. Birçok yargılanma, kaçma ve kovalamacadan sonra öğrencileriyle birlikte tutuklandı ve Ispanya zindanlarında yirmi yedi yıl yattı. Güneş Ülkesi adlı efsanevi eserini hapishanede yazmıştı.

Cümle Kapısı, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 66 - Timas)Cümle Kapısı, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 66 - Timas)
Necati karapinar, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
15 Mar 09:55 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

harika akıcı bir dille yazılmış bir kitap... okunması tavsiye edebileceğim bir eser..Güneş Ülkesi, yaşamını adadığı "özgürlük" düşüncesinin ve otoriteye karşı boyun eğmezliğinin simgesi gibidir.

Sisyphos, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
08 Mar 20:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Güneş Ülkesi bir ada devletidir. Yönetiminde "Sol" denilen en büyük rahip vardır. Sol bizim dilimizde güneş olarak geçer. Ondan sonra gelen yardımcıları; Pon, Sin ve Mor'dur. Bunlar; Güç/Kudret, Bilgelik ve Sevgi anlamlarına gelmektedir. Bu devlette her şey eşitttir ve kadınla erkeğe aynı derecede haklar verilir. Bu ülke iç-içe girmiş yedi farklı duvarla çevrilmiştir. Savunma sistemi çok iyi olduğundan kimse ele geçiremiyor. Ülkeyi çeviren duvarların üstüne her türden bilgi resmedilmiş ve çocuklar dört farklı yaşlı hoca eşliğinde eğitilir. Çocuklara tüm bilgileri öğrettikten sonra en iyi oldukları alanlara yönlendirilir. Kadınla erkek aynı giysileri giyer sadece kadının eteği diz altı ve erkeğinki de diz üstündedir. Ve savaşmaya uygundur bu giysiler. Ülkelerinin ortasında onları temsil eden büyük bir kilise bulunur. Ayrıca özel mülkiyet kesinlikle yoktur, çünkü özel mülkiyet bencilliğin ilk adımıdır.

Campanella, orta cağda kilisenin baskın olduğu bir zamanda yazmıştır bu kitabı. Kiliseden çekindiği için ya da kendi inanışı olduğu için kiliseyi ve metafiziği ön plâna alır devletinde. "Utopie, utopia" yunanca bir kelime olup anlamı hiçbir yerde olmayan yurt anlamına gelen bir sözcüktür. O zamanın baskıcı şartlarını düşündüğümuz zaman insanların buna benzer arzularını kitaplarla dile getirdiğini anlayabiliriz ama o da çoğu zaman kilisenin kurallarının dışına çıkamamıştır. Campanella, Platon'dan farklı olarak papazların egemen olduğu bir devleti düşünür. Bundan şu sonuç çıkarılabilir kendisinden bin yıldan çok daha önce Devlet'i yazan Platon'un yöneticilerini bilen/bilge kişilerden seçerken, baskı ve kilisenin dayatması altında olan Campanella'nın bunu artık yaşam tarzı haline getirmesi, ona dayatılanın istenci olduğu yanılsamasının zihinlere yerleştirilmelerinden rahatsızlık duymaması ve yadırgamamasıdir. Hükümdar adlı eseri savunması da buna bağlanabilir. Filozoflar önceden dünyanın belki düzelir umuduyla ütopyalar tasvir ederlerdi. Artık sadece distopyalar yazılıyor çünkü kimse artık dünyanın düzeleceğinden umutlu değil.

Esra G., bir alıntı ekledi.
08 Mar 02:11 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Çünkü birbirine benzeyen şeyler her zaman birbirini bulur."

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Esra G., bir alıntı ekledi.
08 Mar 02:09 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Güneş Ülkeliler der ki: "Yalana verilen izin, dünyayı yıkıma sürükler, erdemli hareketin gölgede kalmasına yol açar; korku veya dalkavuklukla haksız yere değersizler yüceltilmiş olur."

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Bülent Yüney, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
07 Mar 12:31 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 6/10 puan

Ortaçağın sonlarına doğru feodalite yavaş yavaş etkisini kaybetmişti. Yeniçağ ile birlikte coğrafi keşifler sonucu Avrupa’da başlayan sömürgecilik hareketleri feodal yapıyı daha da zayıflatmış feodalite yerini yeni bir ekonomik sistem olan Kapitalizm’e bırakmıştır. Kapitalizm ise topluma burjuvazi ve işçi sınıfı olarak bilinen yeni iki sınıfı beraberinde getirmişti, üretime ve sermaye birikimine dayalı olan bu yeni sistemde burjuvazinin Kapitalizmi kendi çıkarlarına göre kullanması alt sınıfların burjuvazi karşısında ezilmesine neden olmuş ve toplumda bireyler arasında yaşam kalitesi anlamında uçurumun giderek büyümesine neden olmuştur. İşte tam da bu noktada düşünürler arasında ütopik kuramlar ortaya atılmış içinde bulundukları kapitalist sistemin devamı ve bu sisteme karşı insanların mutluluğa  nasıl erişebilecekleri konusunda eserler yazılmıştır. Bu eserlerin en bilinenleri Thomas More’un Ütopyası ve Tomasso Campenalla’nın Güneş Ülkesi kitaplarıdır.

Esra G., bir alıntı ekledi.
04 Mar 01:25 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Sevgi'nin görevi ve kaygısı en başta üreme işidir; anlayacağın kadınların ve erkeklerin, birliktelikteliklerinden en iyi soyun üreyeceği biçimde aile kurmalarına gayret edilir. Güneş devletinin sakinleri, bizlerin köpeklerin ve atların cinsini ıslah etmek için didinip dururken kendi insan türümüzü ihmal etmemizle düpedüz alay etmektedirler.

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Serhat Şahiner, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
 28 Şub 22:13 · Kitabı okudu · 2 günde · Beğendi · 8/10 puan

Kısa, yoğun, yorucu bir kitap. Ütopya tarzında okuduğum sanırım 3. kitap. Çok ayrıntılı. Ütopik devlet olan Güneş Ülkesi'ni; sanat, yönetim, spor, iş, aile... gibi bütün yönleriyle anlatıyor. Campanella, astroloji bilimiyle de ilgilendiği için, ütopyasını uzaya göre kurmuş durumda. Ve kitabın içinde astrolojik olarak çok anlatım olduğu için sıkıcılığı da arttrıyor. Ancak bu kesinlikle tavsiye etmediğim anlamına gelmesin.17.y.y. 'daki bu farklı ülkeye siz de buyurun. :-)
Peki bu ülke bana göre mi?
Bunların hepsi angarya
Gerçek değil ki, ütopya! :-)

Serhat Şahiner, bir alıntı ekledi.
28 Şub 22:05 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 8/10 puan

"Güneş Ülkeliler dünyada büyük bir bozuluşun yaşandığını açık seçik itiraf ediyorlar; insanların gerçek anlamda üstün yasalarla yönetilmediğini, iyilerin işkence çekerken, hakaret işitirken kötülerin saltanat sürdüğünü söylüyorlar; oysa onlara göre kötülerin mutlu yaşamı aslında mutsuz bir yaşamdır."

Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella (Sayfa 122 - Alfa Klasik)Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella (Sayfa 122 - Alfa Klasik)
Yalnızlar Tekkesi, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
21 Şub 09:51 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Güneş Ülkesi kendi alanında söz sahibi bir kitap olarak nitelendirilmekte.Thomas Moore'un Ütopya'sından sonra 'Ütopik' bir dünyayı tarif ve idealize eden en önemli ikinci kitap dense yeridir.Bu ütopik dünyayı anlamak için yazarın hayatına bakmak da elzem sayılabilir.Çünkü böyle bir konuda bugün bile hala başucu sayılabilecek bir vasfa sahip böyle bir kitabın neşet ettiği duygu ve düşünce dünyasını incelemekte muhakkak fayda var.Şahsen okurken iki şey dikkatimi çekti ; 1 Yazarın çok çileli hapishane,tecrid,işkence sürecinden geçmiş olması (Ki örneğin Dostoyevski gibi hemen hemen dev isimlerin hepsi hep fırtınalı bir ortam/süreç içinde ortaya çıkmış.Kuş tüyü yatağında adaçayı içerken tarihe geçmek diye bir şey yok) 2 Güneş Ülkesi Kominist düşünce dünyasına ciddi derecede etki etmiş