ButimaR HomongoloS, bir alıntı ekledi.
19 May 16:11 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Gucsuzluk, sevgisizlik ve bilgisizlik yuzunden gunah isler. Ya da gucsuzluk ve bilgisizlikten dolayi gunahkar bir dogasi olur ya da sevgisizligi huy edinip gunaha teslim olur. Bu yolla insan dogasi canavarlasarak gucsuzluk ya da bilgisizlikten kaynaklanan gunahlar isler.

Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella (Sayfa 69 - doxa)Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella (Sayfa 69 - doxa)
Esra Can, bir alıntı ekledi.
21 Nis 19:52 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Oysa bencil sevgiyi bir tarafa atmış olsak, ortada sadece topluma duyduğumuz Sevgi kalacak.

Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella (Sayfa 46)Güneş Ülkesi, Tommaso Campanella (Sayfa 46)
Ahzen, bir alıntı ekledi.
04 Nis 00:12 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Ayrıca, bize göre, kendini sadece bir tek bilime adayıp sadece kitaplarla yetinmiş bir kimse kafası tam gelişmemiş, beş para etmez bir kimsedir. Dehanın özü bütün bilimleri kendine mal etmek ve derinlere inmektir. İşte, bizim en yüce başkanımız Hoh öyle olmalıdır.

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Ahzen, bir alıntı ekledi.
03 Nis 16:06 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Önsözden
«Öğrenmediğin şeyi nasıl bilebilirsin? Şeytan mı var senin emrinde?» diye sordular. Ben de: «Bildiklerimi öğrenmek için, sizin içtiğiniz şarapların on misli kandil yağı harcadım» diye karşılık verdim.

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Ahzen, bir alıntı ekledi.
03 Nis 15:55 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Önsözden
İşte, Campanella bu toplumcu görüşten, bu devrimci ilkelerden yola çıkar ve «Ben doğacak yeni sabahların çan sesiyim» der.

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Necati karapinar, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
15 Mar 09:55 · Kitabı okudu · 3 günde · Beğendi · 10/10 puan

harika akıcı bir dille yazılmış bir kitap... okunması tavsiye edebileceğim bir eser..Güneş Ülkesi, yaşamını adadığı "özgürlük" düşüncesinin ve otoriteye karşı boyun eğmezliğinin simgesi gibidir.

Sisyphos, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
08 Mar 20:03 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

Güneş Ülkesi bir ada devletidir. Yönetiminde "Sol" denilen en büyük rahip vardır. Sol bizim dilimizde güneş olarak geçer. Ondan sonra gelen yardımcıları; Pon, Sin ve Mor'dur. Bunlar; Güç/Kudret, Bilgelik ve Sevgi anlamlarına gelmektedir. Bu devlette her şey eşitttir ve kadınla erkeğe aynı derecede haklar verilir. Bu ülke iç-içe girmiş yedi farklı duvarla çevrilmiştir. Savunma sistemi çok iyi olduğundan kimse ele geçiremiyor. Ülkeyi çeviren duvarların üstüne her türden bilgi resmedilmiş ve çocuklar dört farklı yaşlı hoca eşliğinde eğitilir. Çocuklara tüm bilgileri öğrettikten sonra en iyi oldukları alanlara yönlendirilir. Kadınla erkek aynı giysileri giyer sadece kadının eteği diz altı ve erkeğinki de diz üstündedir. Ve savaşmaya uygundur bu giysiler. Ülkelerinin ortasında onları temsil eden büyük bir kilise bulunur. Ayrıca özel mülkiyet kesinlikle yoktur, çünkü özel mülkiyet bencilliğin ilk adımıdır.

Campanella, orta cağda kilisenin baskın olduğu bir zamanda yazmıştır bu kitabı. Kiliseden çekindiği için ya da kendi inanışı olduğu için kiliseyi ve metafiziği ön plâna alır devletinde. "Utopie, utopia" yunanca bir kelime olup anlamı hiçbir yerde olmayan yurt anlamına gelen bir sözcüktür. O zamanın baskıcı şartlarını düşündüğümuz zaman insanların buna benzer arzularını kitaplarla dile getirdiğini anlayabiliriz ama o da çoğu zaman kilisenin kurallarının dışına çıkamamıştır. Campanella, Platon'dan farklı olarak papazların egemen olduğu bir devleti düşünür. Bundan şu sonuç çıkarılabilir kendisinden bin yıldan çok daha önce Devlet'i yazan Platon'un yöneticilerini bilen/bilge kişilerden seçerken, baskı ve kilisenin dayatması altında olan Campanella'nın bunu artık yaşam tarzı haline getirmesi, ona dayatılanın istenci olduğu yanılsamasının zihinlere yerleştirilmelerinden rahatsızlık duymaması ve yadırgamamasıdir. Hükümdar adlı eseri savunması da buna bağlanabilir. Filozoflar önceden dünyanın belki düzelir umuduyla ütopyalar tasvir ederlerdi. Artık sadece distopyalar yazılıyor çünkü kimse artık dünyanın düzeleceğinden umutlu değil.

Esra G., bir alıntı ekledi.
08 Mar 02:11 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Çünkü birbirine benzeyen şeyler her zaman birbirini bulur."

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Esra G., bir alıntı ekledi.
08 Mar 02:09 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Güneş Ülkeliler der ki: "Yalana verilen izin, dünyayı yıkıma sürükler, erdemli hareketin gölgede kalmasına yol açar; korku veya dalkavuklukla haksız yere değersizler yüceltilmiş olur."

Güneş Ülkesi, Tommaso CampanellaGüneş Ülkesi, Tommaso Campanella
Bülent Yüney, Güneş Ülkesi'ni inceledi.
07 Mar 12:31 · Kitabı okudu · 4 günde · Beğendi · 6/10 puan

Ortaçağın sonlarına doğru feodalite yavaş yavaş etkisini kaybetmişti. Yeniçağ ile birlikte coğrafi keşifler sonucu Avrupa’da başlayan sömürgecilik hareketleri feodal yapıyı daha da zayıflatmış feodalite yerini yeni bir ekonomik sistem olan Kapitalizm’e bırakmıştır. Kapitalizm ise topluma burjuvazi ve işçi sınıfı olarak bilinen yeni iki sınıfı beraberinde getirmişti, üretime ve sermaye birikimine dayalı olan bu yeni sistemde burjuvazinin Kapitalizmi kendi çıkarlarına göre kullanması alt sınıfların burjuvazi karşısında ezilmesine neden olmuş ve toplumda bireyler arasında yaşam kalitesi anlamında uçurumun giderek büyümesine neden olmuştur. İşte tam da bu noktada düşünürler arasında ütopik kuramlar ortaya atılmış içinde bulundukları kapitalist sistemin devamı ve bu sisteme karşı insanların mutluluğa  nasıl erişebilecekleri konusunda eserler yazılmıştır. Bu eserlerin en bilinenleri Thomas More’un Ütopyası ve Tomasso Campenalla’nın Güneş Ülkesi kitaplarıdır.