• Uzun zaman Siddhartha dünya yaşamını,
  hazlar ve zevklerin yaşamını sürdürmüş, ama
  hiçbir zaman bu yaşamın içinde yer almamıştı.
  Samanalıkla geçen o ateşli yıllarda öldürdüğü
  duyuları yeniden hayata açmıştı gözlerini;
  Siddhartha zenginliğin tadına varmış, şehvetin
  tadına, güç ve kudretin tadına varmıştı, öyleyken
  uzun süre içten içe Samana kalmış, Kamala, bu
  akıllı kadın da bunu doğru olarak sezmişti.
  Düşünme, bekleme, oruç tutma becerisidir ki her
  zaman yönlendirmişti hayatını, her zaman bu
  dünyanın insanlan, bu çocuk insanlar
  Siddhartha’ya yabancı kalmıştı, Siddhartha’nın
  onlara yabancı kaldığı gibi tıpkı.
  Yıllar geçmiş, çevresi mutlulukla sarılmış
  Siddhartha onların geçip gittiğini pek fark
  etmemişti. Varlıklı biri olup çıkmıştı sonunda;
  hanidir kendine ait bir evi vardı, kendi uşakları
  ve kent dışında ırmak kıyısında bir bahçesi
  vardı. İnsanlar onu seviyor, paraya ya da öğüde
  ihtiyaç duydular mı, kalkıp ona geliyorlardı, ama
  Kamala dışında ona yakın kimse yoktu.
  Bir zamanlar gençliğinin doruk noktasında,
  Govinda’dan ayrıldıktan, Gotama’nın vaazını
  dinledikten sonraki günlerde yaşadığı o yüce, o
  yaman uyanış, o gerilimli bekleyiş, öğretişiz ve
  öğretmensiz geçen o başı havada yalnızlık,
  gönlündeki Tanrısal sesi işitmeye duyduğu o
  yumuşak eğilim giderek bir anıya dönüşmüş,
  geçmişe karışmıştı. Bir zamanlar yanı başında
  akan, bir zamanlar kendi içinde çağıldayan
  kutsal pınar şimdi uzağındaydı, hafiften sesi
  duyuluyordu. Samanalardan öğrendiği,
  Gotama’dan öğrendiği, Brahman babasından
  öğrendiği pek çok şey uzun süre kaybolmadan
  kalmıştı içinde: Aşırılığa kaçmadan yaşamalar,
  düşünmelerden zevk almalar, kimi saatlerde
  meditasyon yapmalar, ne vücut, ne bilinç sayılan
  nefse, bu ezeli ve ebedi Ben’e ilişkin gizli
  bilgiler bunlar arasındaydı. Öğrendiklerinin
  bazısı kendisinde kalmış, ama zamanla birer
  birer varlığının derinliklerine gömülerek üzerleri
  toz toprakla örtülmüştü. Çömlekçinin bir kez
  çevrilen kasnağı nasıl uzun süre dönüp durur,
  ancak yavaş yavaş yorulup dönmesine son
  verirse, Siddhartha’nın ruhunda da çileciğin
  kasnağı, düşünmenin, ayırt etmenin kasnağı
  uzun süre dönmesini sürdürmüştü, hâlâ da
  sürdürüyordu, ama yavaş dönüyordu artık,
  duraksayarak dönüyordu ve durması yakındı.
  Yavaş yavaş, can çekişen bir ağaç gövdesine
  rutubetin yavaş yavaş sızması, onu doldurup
  çürütmesi gibi, dünya ve miskinlik de
  Siddhartha’nın ruhuna yavaş yavaş sızmış, onu
  doldurup ağırlaştırmış, onu yorgun düşürmüş,
  onu gözünden uyku akar duruma sokmuştu.
  Ama buna karşılık duyuları bir dirimsellik
  kazanmış, pek çok şey öğrenmiş, pek çok şey
  görüp yaşamıştı.
  Siddhartha ticareti öğrenmiş, insanları etkisi
  altına almayı", kadınlarla gönül eğlemeyi
  öğrenmişti, şık giysiler giymeyi, uşakları sağa
  sola koşturmayı, ıtırlı sularda yıkanmayı
  öğrenmişti. İncelik ve özenle hazırlanmış
  yemekleri, balığı, eti, kuş etini, baharatları ve
  tatlıları yemeyi öğrenmiş, insanı miskin ve
  unutkan yapan şaraplar içmeyi öğrenmişti. Zar
  oyunlarını ve satranç oynamayı öğrenmişti
  ayrıca. Dansözleri seyretmeyi, kendisini
  tahtırevanda taşıtmayı, yumuşak yataklarda
  yatmayı öğrenmişti. Ama yine de kendisini
  başkalarından farklı ve başkalarından üstün
  hissetmekten bir türlü vazgeçmemişti,
  başkalarına biraz alayla, biraz alaylı bir
  küçümsemeyle bakmıştı hep, bir Samananın
  kendilerini dünyaya adamış insanlara karşı
  beslediği bir küçümsemeyle. Ne zaman
  Kamaswami hastalansa, kızıp öfkelense, kendini
  aşağılanmış hissetse, işle ilgili tasa ve kaygılara
  kaptırsa kendini, Siddhartha durumu hep alayla
  karşılamıştı. Ama geçip giden ekin mevsimleri,
  geçip giden yağmur mevsimleriyle
  Siddhartha’nın alaycılığı da yavaş yavaş ve
  farkına varılmaksızın yorgun düşmüş, üstünlük
  duygusu yatışmıştı biraz. Bir yandan serveti
  giderek büyürken, o çocuk insanların kimi
  özelliklerini yavaş yavaş kendine mal etmiş,
  onların çocuksuluklarından ve korkularından
  birazı ona da geçmişti. Öyleyken bu insanlara
  imreniyor, onlara ne çok benzerse, içindeki
  imrenme duygusu da o kadar büyüyordu.
  Onlarda bulunup kendisinde eksik olan bir şey
  vardı, bu yüzden imreniyordu onlara, bu
  insanların hayatlarına verdikleri öneme, sevinç
  ve korkuları coşkuyla yaşamalarına, o bitip
  tükenmeyen sevdalanmalarındaki ürkek, ama
  tatlı mutluluğa imreniyordu. Kendi kendilerine,
  kendi kadınlarına, çocuklarına, onura ya da
  paraya, planlara ya da umutlara sürekli
  sevdalanmış durumdaydı bu insanlar. Ama
  Siddhartha bunu, tam da bunu, bu çocuksu
  sevinci ve çocuksu budalalığı öğrenmemişti
  onlardan; inadına kendisinin de aşağıladığı tatsız
  bir davranış öğrenmişti. Sık sık öyle oluyordu ki,
  eğlenceyle geçirilen bir gecenin sabahında hayli
  zaman yataktan çıkmıyor, üzerinde bir sersemlik
  ve yorgunluk hissediyordu. Çokluk öyle oluyor
  ki, Kamaswami kendi dertleriyle başını ağrıttı
  mı, sinirlenip sabırsızlanıyordu. Bir zar
  oyununda kaybetse, attığı kahkaha fazla yüksek
  perdeden çıkıyordu çokluk. Yüzünde
  başkalarının yüzündekinden daha zeki ve ruhani
  bir ifade vardı, ama seyrek gülüyordu bu yüz,
  varlıklı insanların yüzünde pek sık rastlanan
  özellikleri, hoşnutsuzluğu, hastalıklı görünümü,
  keyifsizliği, miskinliği, seviden yoksunluğu birer
  birer alıp benimsiyordu. Zenginlerin ruhlarındaki
  hastalık yavaş yavaş kavrıyordu onu.
 • O gemi gelecek İsmail abi, bir gün o gemi gelecek!
 • “Onlarda bulunup kendisinde eksik olan bir şey vardı, bu yüzden imreniyordu onlara, bu insanların hayatlarına verdikleri öneme, sevinç ve korkuları coşkuyla yaşamalarına, o bitip tükenmeyen sevdalanmalarındaki ürkek, ama tatlı mutluluğa imreniyordu. Kendi kendilerine, kendi kadınlarına, çocuklarına, onura ya da paraya, planlara ya da umutlara sürekli sevdalanmış durumdaydı bu insanlar.”
 • Onlarda bulunup kendisinde eksik olan bir şey vardı, bu yüzden imreniyordu onlara, bu insanların hayatlarına verdikleri öneme, sevinç ve korkuları coşkuyla yaşamalarına, o bitip tükenmeyen sevdalanmalarındaki ürkek, ama tatlı mutluluğa imreniyordu. Kendi kendilerine, kendi kadınlarına, kendi çocuklarına, onura ya da paraya, planlara ya da umutlara sürekli sevdalanmış durumdaydı bu insanlar.
 • Yeni umutlara,
  Tükenmeyen bir amaç için,
  Sonsuz dileyiş,
  Ve dileğe ıraksız bir vuslat,
  Neticede firaksız bir yaşam.

  ŞD
 • "..Onlarda bulunup kendisinde eksik olan bir şey vardı,bu yüzden imreniyordu onlara,bu insanların hayatlarına verdikleri öneme,sevinç ve korkuları coşkuyla yaşamalarına,o bitip tükenmeyen sevdalanmalarındaki ürkek,ama tatlı mutluluğa imreniyordu.Kendi kendilerine,kendi kadınlarına,çocuklarına,onura ya da paraya,planlara ya da umutlara sürekli sevdalanmış durumdaydı bu insanlar."
 • Onlarda bulunup kendisinde eksik olan bir şey vardı, bu yüzden imreniyordu onlara, bu insanların hayatlarına verdikleri öneme, sevinç ve korkuları coşkuyla yaşamalarına, o bitip tükenmeyen sevdalanmalarındaki ürkek, ama tatlı mutluluğa imreniyordu. Kendi kendilerine, kendi kadınlarına, çocuklarına, onura ya da paraya, planlara ya da umutlara sürekli sevdalanmış durumdaydı bu insanlar.
  Hermann Hesse
  Sayfa 81 - Can Yayınları, 41.Baskı, Çeviri: Kâmuran Şipal