Tükürün cephe-i Iâkaydına şarkın, tükürün, kuşkuIansın, göreIim gayretIeri haIkın, tükürün miIIeti aIçakça vuran darbeIere, tükürün onIara aIkış tutan kahpeIere!
Mehmet Akif Ersoy

Resul, bir alıntı ekledi.
05 Mar 17:54 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Rus'un Başkumandanı kasden önünden üç defa geçtiği halde ayağa kalkmayan ve tenezzül etmeyen ve onun i'dam tehdidine karşı izzet-i İslâmiyeyi muhafaza için ona başını eğmeyen; İstanbul'u istila eden İngiliz Başkumandanına ve onun vasıtasıyla fetva verenlere karşı, İslâmiyet şerefi için, i'dam tehdidine beş para ehemmiyet vermeyen ve

"Tükürün zalimlerin o hayâsız yüzüne!"

cümlesiyle ve matbuat lisanıyla karşılayan; ve Mustafa Kemal'in elli meb'us içinde hiddetine ehemmiyet vermeyip

"Namaz kılmayan haindir"

diyen; ve Divan-ı Harb-i Örfî'nin dehşetli suallerine karşı,

"Şeriatın tek bir mes'elesine ruhumu fedâ etmeye hazırım"

deyip, dalkavukluk etmeyen ve yirmisekiz sene, gâvurlara benzememek için inzivayı ihtiyar eden bir İslâm fedaisi ve hakikat-i Kur'aniyenin fedâkar hizmetkârına maslahatsız, kanunsuz denilse ki:

"Sen, Yahudi ve Hristiyan papazlarına benzeyeceksin, onlar gibi başına şapka giyeceksin, bütün İslâm ulemasının icmâına muhâlefet edeceksin; yoksa ceza vereceğiz."

denilse, elbette öyle her şeyini hakikat-i Kur'aniyeye fedâ eden bir adam, değil dünyevî hapis veya ceza ve işkence, belki parça parça bıçakla kesilse, Cehennem'e de atılsa, kat'iyyen yüz ruhu da olsa, bütün tarihçe-i hayatının şehâdetiyle, fedâ edecek!

Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 610 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)Tarihçe-i Hayat, Bediüzzaman Said Nursî (Sayfa 610 - Sözler Neşriyat. San. Tic. A.Ş)
SUEDA, bir alıntı ekledi.
27 Oca 22:32 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

Bediüzzaman Said Nursî
Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!

Elif Öğretmen, Hüseyin Yılmaz (Sayfa 99)Elif Öğretmen, Hüseyin Yılmaz (Sayfa 99)

Tükürün milleti alçakça vuran Darbelere! 
Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!
Tükürün Ehl-i Salîbin o hayasız yüzüne!
Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!
-Mehmet Akif Ersoy

KitapKokanAdam, bir alıntı ekledi.
18 Oca 17:40 · Kitabı okudu · İnceledi · Puan vermedi

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!
Tükürün Ehl-i Salib'in o hayâsız yüzüne!
Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!
Medeniyet denilen maskara mahluku görün:
Tükürün maskeli vicdanına asrın, tükürün!

Safahat, Mehmet Akif Ersoy (Sayfa 180 - Türkiye Diyanet Vakfı)Safahat, Mehmet Akif Ersoy (Sayfa 180 - Türkiye Diyanet Vakfı)
Şiiryazar, bir alıntı ekledi.
28 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Ey, bu toprakta birer parçalanmış ceset bırakıp,
Yükselen ruhlar kafilesi! Sakın yeryüzüne bakıp;
Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var...
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var...
Bakmayın, hem tükürün murdar çehremize!
Tükürün:Belki biraz can gelir utanma duygumuza!
Tükürün kaygısız yüzüne Doğu'nun, tükürün!
Canlansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere!
Tükürün Haçlılar'ın o utanmaz yüzüne!
Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!
Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
Tükürün maskeli vicdanına yirminci yüzyılın, tükürün!

Safahat, Mehmet Akif ErsoySafahat, Mehmet Akif Ersoy
zeyneb, bir alıntı ekledi.
21 Ara 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Yangını söndürmüyorsunuz madem, bari gidip üzerine tükürün! Ateşe düşen için onurdan söz edilemez; serinlemesini sağlayan her şey evladır.
Ve şunu da iyi belleyin, can çekişenlerden güzellik beklenemez.

Bir Dakikalık Öyküler, İstvan Örkeny (Sayfa 103)Bir Dakikalık Öyküler, İstvan Örkeny (Sayfa 103)

41) Güzel Bir Şey Söyle - Said Yavuz

42) Kurt Bakışı - Süleyman Çobanoğlu

43) Efendim - Ali Ulvi Kurucu

44) İstemem - Fatih Sultan Mehmed

45) Taş Parçaları - Birhan Keskin

46) Üzülme - Sadi Şirazi

47) Yusufu Kaybettim - Yunus Emre

1) Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine - Sezai karakoç

2) Rüveyda - Nurullah Genç

3) Şarkımız - NFK

4) Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman - Bahaddin Karakoç

5) Münacaat - İsmet Özel

6) Münâcât -

7) Ruknettinin Kalbi Üzerine Kehanetler - Kemal Sayar

8) Yağmur - Nurullah Genç

9) Şaşırdım Kaldım İşte - Yavuz Bülent Bakiler

10) Yere Bakalım - ACŞ :)

11) Nuveyba - Mustafa İslamoğlu

12) Köşe - Sezai Karakoç

13) Kurşun Gazeli - Osman Sarı

14) Mırıldanmalar - İbrahim Tenekeci

15) Ey Selehaddin - Nizar Kabbani

16) Tükürün - M.Akif Ersoy

17) Savunan Adam - Yasin Hatipoğlu

18) Zindandan Mehmede Mektup - NFK

19) Mona Rosa - Sezai Karakoç

20) Ve Mona Rosa - Sezai Karakoç

21) Ömür Hanımla Güz Konuşmaları - Şükrü Erbaş

22) Gülce - Ömer Lütfi Mete

23) Acı Şiiri - Ferman Karaçam

24) Of Not A Being Jew - İsmet Ozel

25) İstiklal Marşı - M.Akif Ersoy

26) Amentü - İsmet Özel

27)Beni Yakışına - Nurullah Genç

28) Beni Anlamayışına - Nurullah Genç

29) Hz Aliye Mektup - Alper Gencer

30) Efendim - Ali Ayçil

31) Zulmü Alkışlayamam - M.Akif

32) Dağlara Çıkmak - Melek Arslanbenzer

33) Anna - Tarık Tufan

34) Vera - Numan Arıman

35)Mazot - İsmet Özel

36)İçerlemeler- Hakkı Aytaç

37) Abdurrahim Karakoç - Mihriban

38)Bir Adın Kalmalı - Ahmet Hamdi Tanpınar

39) Sana Bana Ülkemin İnsanlarına Dair - Erdem Bayezıt

40) Zindandan Mehmede Mektup - NFK

Abdurrahim Karakoç Tut ellerimden şiiri 51. sırada listeye dahil oldu.Ve Süleyman Akif Emre, Siyasette 35...

Aşık veysel-bir kökte uzamış sarmaşık gibi Abdulhak Hamit Tarhan-makber,elveda diyemedik Erdem Bayazıt-Ölüm Risalesi,Aşk Risalesi Mahzuni Şerif-İşte Gidiyorum Çeşm-i Siyahım Mevlana C.Rûmî-Bir Gececik,Bugün Ahmet Benim,Demedim mi? Nfk-kâbus
Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair / Erdem Bayazıt

Hakan, bir alıntı ekledi.
09 Ara 2017

Eğer ayağı altındaki mazlum adam, o zalimin yüzüne tükürse; kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet tükürün zalimlerin hayâsız yüzlerine!

Mektubat, Bediüzzaman Said NursîMektubat, Bediüzzaman Said Nursî