Geri Bildirim
 • Gitme Ey yolcu beraber oturup ağlaşalım:
  Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım:

  Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim bilmem ki?
  Öyle dehşetli muhîtimde dönen mâtem ki!

  Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan
  Yatıyor şimdi Nasıl yerlere geçmez insan?

  Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor, ey yolcu,
  Nereden başladı yükselmeye, bak, nerede ucu!

  Bu ne hicrân-ı müebbed, bu ne hüsrân-ı mübîn
  Ezilir rûh-i semâ, parçalanır kalb-i zemin!

  Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar:
  Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar!

  Bereden reng-i hüviyetleri uçmuş yüzler!
  Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler!

  «Medeniyet» denilen vahşete lânet eder,
  Nice yekpâre kesilmiş de sırıtmış dişler!

  Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden!
  Nice başlar, nice kollar ki, cüdâ cisminden!

  Beşiğinden alınıp parçalanan mahlûkât;
  Sonra nâmusuna kurban edilen bunca hayat!

  Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler!
  Göğsü baltayla kırılmış memesiz vâlideler!

  Teki binlerce kesik gözdeye âid kümeler:
  Saç, kulak, el, çene, parmak Bütün enkaz-ı beşer!

  Bakalım, yavrusu uğrar mı, deyip, karnından,
  Canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can!

  İşte bunlar o felâket-zedelerdir ki, düşün,
  Kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün!

  Müslümanlıkları bîçârelerin öyle büyük
  Bir cinâyet ki: Cezâlar ona nisbetle küçük!

  Ey bu toprakta birer nâş-ı perişan bırakıp
  Yükselen, mevkib-i ervâh! Sakın arza bakıp

  Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var
  Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

  Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza!
  Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârımıza!

  Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark'ın, tükürün!
  Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!

  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
  Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

  Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne!
  Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!

  Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!

  Hele İ'lanı zamanında şu mel'ul harbin,
  "Bize Efkar-ı umumumiyesi lazım Garb'ın";

  Oda ALLAHI bırakmakla olur herzesini,
  Halka iman gibi telkin ile, dinin sesini

  Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün
  Yine hicran ile çılgınlıgın üstünde bu gün,

  Bana Vahdet gibi bir yar-ı musaid lazım
  Artık ey yolcu bırak, ben yanlız ağlayayım

  -Mehmet Akif Ersoy--
 • Tükürün, o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!..
 • Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var
  Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

  Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza!
  Tükürün: Belki biraz âr gelir suratımıza!

  Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark'ın, tükürün!
  Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!

  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
  Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

  Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne!
  Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!

  Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!
  .
  | Mehmet Akif Ersoy
 • Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!
 • Ey,bu toprakta birer na'ş-ı perîşan bırakıp,
  Yükselen,mevkib-i ervâh! Sakın Arza bakıp;
  Sanmayın:şevk-i şehâdetle coşan bir kan var.
  Bizde leşten daha hissiz,daha kokmuş can var!
  Bakmayın,hem tükürün çehre-i murdarımıza!
  Tükürün:belki biraz duygu gelir arımıza!
  Tükürün cebhe-i lâkaydına şark'ın,tükürün!
  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
  Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!
  Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayâsız yüzüne!
  Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!
  Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdanına asrın,tükürün!
  .....
 • Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var
  Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

  Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza! 
  Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârımıza!

  Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark'ın, tükürün! 
  Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!

  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! 
  Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

  Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne! 
  Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!

  Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!


  | Mehmet Akif Ersoy
 • ..
  Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var
  Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var!

  Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza!
  Tükürün: Belki biraz âr gelir suratımıza!

  Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark'ın, tükürün!
  Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün!

  Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!
  Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!

  Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne!
  Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne!

  Medeniyet denilen maskara mahlûku görün:
  Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün!
  .
  | Mehmet Akif Ersoy