• Searle'ün Çin Odası örneği -birkaç kart üzerindeki anlamsız çizgiler senaryosu- bir bilgisayar yapay zekâya yönelik Turing testini geçmiş olsa bile, bunun onun gerçekten de her şeyi anladığını kanıtlamayacağını göstermeyi amaçlar. Kapıdaki mektup bölmesinden garip sembollerin geldiği bir odada olduğunuzu ve diğer sembolleri bölmeden dışarıya geri gonderdiğinizi, elinizde de size kılavuzluk eden bir kitap olduğunu düşünün. Bu sizin için anlamsız bir görevdir ve neden bunu yaptığınıza dair hiçbir fikriniz yoktur. Gelgelelim farkına varmaksızın soruları Çince cevaplarsınız. Sadece İngilizce konuşuyorsunuz ve hiç Çince bilmiyorsunuz. Oysa, içeriye gelen işaretler Çince sorular ve dışarıya verdiğiniz işaretler de bu sorulara verilen mantıklı cevaplar. İçin de bulunduğunuz Çin Odası, Taklit Oyununu kazanır. Verdiğiniz cevaplar, dışarıdaki birini, hakkında konuştuğunuz şeyi gerçekten de anladığınızı düşündürtmek suretiyle yanıltacaktir. Dolayısıyla odanın içinde siz de tartışılan şeyin ne olduğundan tamamıyla habersiz oldugun için, Turing Testini geçen bir bilgisayar da zorunlu olarak zeki değildir. (Sayfa 341)

  İnsanlar, konuştuğu zaman bir şeylere anlam verirler, düşünceleri dünyayla çeşitli yönlerden ilişkilidir. Bir şeylere anlam yüklüyor gibi görünen bilgisayarlar ise biraz da papağanlar gibi insan düşüncesini taklit eder. Papağan konuşmayı taklit edebilmesine rağmen söylediği şeyin ne ifade ettiğini asla gerçekten anlamaz. Benzer şekilde Searle'e göre bilgisayarlar, herhangi bir şeyi gerçekten ne anlayabilir ne de onun hakkında düşünebilir. Yalnızca sentakstan yola çıkarak semantiğe erişemezsiniz.(sayfa 343)

  Gerçi bazı filozoflar, insan zihninin bir bilgisayar programı gibi olduğuna ikna olmus durumdadır. Bilgisayarların gerçekten dusunebildiklerine ve düşündüklerine inanırlar. Eğer haklılarsa, o zaman belki de bir gün, insan beyninin bilgisayara aktarılması mümkün olacaktır. Zihniniz bir program, şu anda kafanızın içerisindeki beyin dokusunun vicık vicik kütlesinde işliyor olması, onun gelecekte parlak büyük bir bilgisayarda işleyemeyeceği anlamına gelmez. Süper zeki bilgisayarların yardımıyla birisi, zihninizin oluşturduğu milyonlarca işlevsel bağlantının bir haritasını çıkarabilirse, o zaman bir gün ölümden kurtulmak da mümkün olabilir. Beyniniz bir bilgisayara yüklenebilir ve böylece vücudunuz gömüldükten ya da yakıldıktan çok sonra bile çalışmaya devam edebilir. Bunun iyi bir varoluş biçimi olup olmayacağı başka bir meseledir. Eğer Searle haklıysa, yüklenen zihin, görünüşte bilinçli olduğunu gösteren tepkiler verse de, şu an sahip olduğunuz türden bir bilince sahip olacağının garantisi yoktur. (Sayfa 344)
 • 400 syf.
  ·4 günde·Puan vermedi
  2002'de Mind and Language adıyla ilk baskısını yapan ve Amerikalı düşünür Searle'e ait bir dizi makaleden oluşan bu çalışma Türkçe'de ilk baskıyı 2013'te görüyor. Searle özellikle 80'lerde yayınlanan - oldukça basit bir düşünce deneyi- "Çince Odası Argümanı" ile yapay zeka teknolojisinin ve kognitif bilimin ateşli bir eleştirmeni olarak tanınıyor.>>Zihin bilgisayar metaforuyla ifade edilemez. Bilgisayar, dilin semantik özelliklerini icra edemez, işlemcinin yaptığı dilin sentaktik özelliğinden hareketle kendinde yüklü programa uygun çıktı verebiliyor olmasıdır. Bir robot da tıpkı sevdiği bir yakınının ölümüyle birlikte "acı çekebilir", ağlayabilir(diyelim teknoloji müsaade ediyor), suskunluğa gömülebilir kısaca yas tepkileri geliştirebilir ancak kendine yüklenmiş program dahilince. Searle, zihinsel özellikler taşıyan herhangi bir tür yapay zekanın olamayacağını savunur. Bilinç biyolojik bir fenomendir ve beyin etkinliğinin daha üst bir seviyedeki özelliğidir. "Biological naturalism" adını verdiği felsefi bilinç kuramında bilinç fenomenlerinin nörobiyolojik bir temeli vardır ve bunlar daha alt düzeydeki etkinliklerden belir(iver)en üst düzey etkinliklerdir. Ancak bilinç öznellik demektir ve salt(fizikalist bir tutumla) üçüncü şahıs ontolojisine indirgenemez. Searle fail nosyonunu kullanarak öznesiz bir süreç olarak bakmaz insana, der ki "özgür irade vardır; kestirilemez, belirlenemez." Kitaptaki makalelerde de beyin-bilinç sorunsalına eğilir Searle. Kendisi her ne kadar felsefe kökenli de olsa nörobiyolojik bulguları, bilinç problemiyle ilgilenirken önemser. Ancak 16 yıl önce basılmış bu kitabın - 1992 yılına ait makale de vardır içerisinde- aktüel deneysel bilinç kuramlarından biraz uzak düştüğünü söyleyebiliriz sanıyorum.

  İÇİNDEKİLER

  GİRİŞ
  1.BİLİNÇ PROBLEMİ
  2.BİLİNÇ BİLİM SEL OLARAK NASIL İNCELENİR
  - Giriş
  -Birinci Tez
  -İkinci Tez
  -Üçüncü Tez
  -Dördüncü Tez
  -Beşinci Tez
  -Altıncı Tez
  -Yedinci Tez
  - Sekizinci Tez
  -Dokuzuncu Tez
  - Sonuç
  3.BİLİNÇ
  -Probleme Direnme
  -Biyolojik Bir Problem Olarak Bilinç
  -Hedefi Belirleme: Bilincin Tanımı
  -Bilincin Temel Özelliği
  -Niteliksel, Öznellik ve Birlik Bileşimi
  -Diğer Bazı Özellikler
  -Geleneksel Zihin-Beden Problemi ve Bundan Kaçınmanın Yolu
  -Bu Karışıklığa Nasıl Düştük? Konu Dışı Tarihsel Bir Değerlendirme
  -Bilincin Bilimsel İncelemesi
  -Bilince Yönelik Standart Yaklaşım: Yapıtaşı Modeli
  -Temel Bilinç ve Birleşik Alan Teorisi
  - Birleşik Alan Teorisindeki Çeşitlemeler
  4.HAYVAN ZİHİNLERİ
  5.NİYETLİLİK VE DOĞADAKİ YERİ
  6.KOLEKTİF NİYETLER VE EYLEMLER
  -Sezgi
  -Simgeleme/İşaretleme
  -Önvarsayım
  7.BİLİŞ'İN AÇIKLAMASI
  -Problem
  -Marr' ın Bilgi-İşlem Modeli Uyarlaması
  -Bazı Öncelikli Ayrımlar
  -Bilgi ve Yorum
  -Hesaplama ve Yorum
  -Beyindeki Bilgi-İşlem
  -Derin Bilinçdışı Kurala Uyma
  8.SOSYAL BİLİMLERDEKİ NİYETSELCİ AÇIKLAMALAR
  9.SÖZ EDİMLERİ TEORİSİNDE BİREYSEL NİYETLİLİK VE SOSYAL GÖRÜNGÜLER
  -Bireysel Niyetlilik Olarak Anlam
  -Sosyal Bir Görüngü Olarak Anlam
  -Sonuç
  10.İCRA EDİCİLER NASIL İŞLER?
  -İcra Edici Tam Olarak Nedir?
  -İcra Edicilerdeki Problem Tam Olarak Nedir?
  -Yeterlilik Koşulu
  -Önceki Çözümlemeler
  -İddia Ediciler(Kesinleyiciler) Olarak İcra Ediciler
  -İlanlar Olarak İcra Ediciler
  -İcra Ediciler ve Literal Anlam
  -Özet ve Sonuç
  11.KONUŞMA
  12.ANALİTİK FELSEFE VE ZİHİNSEL GÖRÜNGÜLER
  -1.Giriş: Davranışı Arkaplan
  -2.Karbüratör İşlevselciliği
  -Turing Makinesi veya Düzenlenmeli İşlevselcilik: Putman ve Dennet
  -Teşhis ve Sonuç
  13.BELİRSİZLİK, DENEYCİLİK VE BİRİNCİ ŞAHIS
  14.KURALLAR VE NİYETLİLİK HAKKINDA ŞÜPHECİLİK

  DİZİN