“KUDÜS BİZİM KIRMIZI CİZGİMİZDİR ” diye FİLİSTİN için dünyayı haklı olarak ayağa kaldırdık, Dogu Küdüs’ü Filistin’in Başkenti ilen ettik ama,
FİLİSTİN’in Türklerin Ermeni Soykırımı 100. Yıldönümü anısına hatıra pulu bastırdığını unuttuk.
Ermeni “soykırım” iddialarının 100. yılı nedeniyle Filistin’de 26.04.2015 tarihinde bir pul bastırıldı. Ermeni Haber Ajansı, pulun Filistin’de bastırıldığını duyurdu. sosyal medyada tartışma yaratan “Ermeni soykırımının 100. yılı” anısına basılmış pul için “Filistin Ermeni Soykırımının 100. yıldönümüne adanmış bir pul ” ifadelerini kullanmıştı.
O zamanlar söz konusu pula Türk İslamcı kesimden eleştiri gelmişti. Söz konusu pul için “Bu pul, Filistin hükümetinin bilgisi dışında bastırmış anı puludur” ifadelerini kullanılmıştı.
Yerlere göklere sığdıramadığımız Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas ise 18 Ocak 2016’da kutlanan Ermeni Noel Yortusuna katılmıştı. Bethlehem’de Ermeni kilisesinde yapılan törenden sonra konuşan Abbas, Ermenilerin “bu toprakların tuzu” olduklarını ve bu toprağı asla terk etmeyeceklerini dile getirmişdi.
Mahmud Abbas, Filistin halkının içinde bulunduğu vahim durumu Türk Soykırım yıllarında Ermenilerin durumuna benzetmişti. Filistin Cumhurbaşkanı Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan’ı Filisein’e davet ettiğini, Sarkisyan’ın davetini kabul edeceğini ümit ettiğini söylemişti.

Türkiye tarafından devlet olarak tanınan FİLİSTİN, 40 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini devlet olarak TANIMAMAK’da ısrar eden devletler arasındadır.
Filistinlilerin PKK’nın kuruluş aşamasında PKK’lı teröristlere kendi kamplarında savaş eğitimi vermişlerdir. PKK’lı teröristler 1982 yılında İsrail’in işgalinde Filistinliler’le yan yana savaşmışlar ve 11 pkk'lı terörist ölmüş, 15’i de İsraile esir düşmüştür.
1980’li yıllarda PKK ile Filistinli Navaf Havetma ortak bir kamp yapmışlar ve birlikte bu kamplarda eğitim görmüşlerdir. Daha sonra bu kamp tamamen PKK teröristlerin kampı olarak “Mahsum Korkmaz Akademisi” olarak anılmıştır. 1992’de kapatılana kadar Mahsum Korkmaz Akademisi’de PKK teröristler eğitim görmüşlerdir. Kısaca PKK kuruluş ve gelişmesinde Filistin örgütlerinin, Filistin halkının desteği ve katkısı vardır.

Ezilen ve işkence gören Filistin halkının yanında durmak, yardım etmek bir insanlık görevidir. Ama geçmişte olanlarıda unutmamak şartı ile.
Dr.Güler

Siyabend, bir alıntı ekledi.
05 May 04:21 · Kitabı yarım bıraktı

Diyorlar ki, o günü gören Türk molla, dayanamadı, kendini astı.

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 124 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 124 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
05 May 04:18 · Kitabı yarım bıraktı

1915 yılının Vardavar günü katliam yapıldı. Türk askerleri Dağıstanlı Çeçenler getirip bizi katlettiler. Bizim köyü yağmalamaya geldiler; koyunları, mandaları ve malları alıp götürdüler. Güzel olanları götürdüler.

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 123 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 123 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
04 May 03:35 · Kitabı yarım bıraktı

“Enver ve Talât Türk paşaları
Muhacirliğe sebep oldular,
Ermeni Halkını kökünden kazıdılar,
Dilleri kurusaydı, niye öyle emir verdiler?
Bin dokuz yüz on beş yılında
Kilikya Ermenileri katledildi,
Körpe çocukların ne günahı vardı?
Kılıç tutan eller kırılaydı,
Nasıl unutalım Ermeni çocuklarını,
Onlar ablalarıyla beraber suya atladılar,
Sahip çıkan olmadı Ermeni Halkına...”

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 64 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 64 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
04 May 02:57 · Kitabı yarım bıraktı

Bir de baktık ki bir tellal geldi; başladı bağırmaya: ‘Haydi! gâvur kesmeye gidelim! Balta kürek alalım! Gâvur kesmeye gidelim!’ Bunlar aklıma gelince kalbim duracak gibi
oluyor... Orada bir Türk köyü vardı. Türk kadınlar gelip bizim için gözyaşı döktüler; öyle bir ağladılar ki sanki önlerine cenaze konmuştu.

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 47 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 47 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
04 May 02:47 · Kitabı yarım bıraktı

“Ermenilerin yok edilmesi, Alman yöntemi, Türk işi,” adlı çalışmasında Fransız siyaset yazarı René Pinon, “Ermeni Tehciri sadece sinsice gizli tutulmuş bir ölüm fermanıydı,” diye yazmıştır.

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 45 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 45 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
03 May 04:13 · Kitabı yarım bıraktı

Eskişehir’li olayların hayatta kalan görgü tanıklarından Hovhannes Gasparyan (d.1902) şunları hatırlamakta: “…İttihat ve Terakki Cemiyeti komitesi Talât başkanlığında gizli bir oturum yapmış, o oturuma Enver, Doktor Nazım, Behaeddin Şakir ve başkaları da katılmıştı. Onlar Türkiye’de yaşayan Ermenileri ortadan kaldırmayı kararlaştırır ve o oturumda yok etme planını geliştirirler: yeni doğan bebeklerden en yaşlı insanlara kadar hiçbir Ermeni’yi sağ kalmamalıdır. O komite oturumunda konuşma yapan Doktor Nazım’dır. Bildirisinde: “Ben Türkiye’yi yeniden diriltmek için sizin yoldaşınız kardeşiniz
oldum; sadece Türk bu topraklarda bağımsız ve egemen olarak yaşamalı, Türk olmayan unsurlar yok olmalıdır; tek bir Ermeni dahi kalmamalı, hepsi yok edilmelidir!” diye konuşmuştur. Benzer bir konuşma yapan Doktor Behaeddin Şakir en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün Ermenileri yok etmeyi önermiştir. Bu kararın altına Sultan Reşad da imzasını koyacaktı; ama, Reşad’ın imzalayacağından kuşku duyduğu için, Alman büyükelçisiyle temas kurup onun kendisinden birkaç dakika önce Padişah’ın yanına gitmesini istedi. Ve büyükelçi Padişah’ın huzurundayken Talât Paşa o gizli toplantıdan çıkan kararı götürdü; büyükelçinin yanında ve onun etkisiyle kararı Sultan’a imzalattılar; o karar sayesinde de 24 Nisan 1915’te Ermeni katliamı yapıldı…”

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 30 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 30 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
03 May 03:10 · Kitabı yarım bıraktı

Şunu da belirtmek gerekir ki, Ermeni Soykırımı sırasında o kadar işkence görüp eziyet çektikten sonra bile soykırımdan kurtulan Ermeniler, sıradan Türk halkına karşı nefret duyguları beslememektedir:
“…Şunu da söylemeliyim ki bütün Türkler kötü değildir; onların içinde de iyileri vardır. O Jön Türklerin tertiplediği bir olaydı; yoksa halk iyiydi ve biz Türklerle hep iyi ilişkiler içerisindeydik. Onların arasında da iyi insanlar bulunmaktadır; bu kesindir,” dedi Ardvinli Nektar Gasparyan

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 14 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 14 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
03 May 03:08 · Kitabı yarım bıraktı

Önceleri Ermenilerle Türkler birbirleriyle ahenk içinde yaşamışlardı. Tercanlı Arakel Tagoyan (d.1902) Ermenilerin Türk ve Kürt ahaliyle iyi komşuluk ilişkilerine tanıklık etmiş, özellikle de Muş’un Aziz Karapet Kilisesi’nin ziyaret edildiği günlerde: “…Hacılar haricinde Türk ve Kürt nüfus da toplanıp bizimle kurban eti yer, bizimle sevinir, şarkı söyler ve dans ederdi. Şifa bulmaları için, Aziz Karapet’in mezarının üstüne hastalar getirirlerdi”

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 14 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 14 - Belge Yayınları)
Siyabend, bir alıntı ekledi.
03 May 03:06 · Kitabı yarım bıraktı

“ister Ermeni olsun ister Türk, insan insan olmalıdır.”

Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 14 - Belge Yayınları)Ermeni Soykırımı, Verjine Svazlian (Sayfa 14 - Belge Yayınları)