• (Üzerine çok konuşulup , düşünülecek , yazılıp-çizilecek bir araştırmayla ilgili bazı ayrıntılar.)

  ZENNA ARAŞTIRMA ŞİRKETİ (2017)

  —Türkiye’deki insanların %77'si mutlu değil.
  —Neyin mutluluk verebileceği sorulduğunda, “geçmişte yaşamak istediğini” söylüyor katılımcılar.
  —En çok özlenen dönem, teknoloji çağı öncesi.
  —Mutsuzların özlemi 1999 ve öncesine dönmek.
  —Geçmişte yaşamak isteyenlerin %36’sı 18–24 yaş arası. Yani gençlerin yaklaşık üçte biri şu andan mutlu değil, geçmişte yaşamak istiyor.

  FUTURE BRiGHT ARAŞTIRMA ŞİRKETİ

  —Ankete katılanların sadece %49'u “Çocukken hayal kurdum” diyor.
  —25 yaş sonrası hayal kurma oranı %14’e iniyor.
  %48’inin en büyük hayali iş sahibi olmak, %16’sının hayali öğretmenlik.
  —“Hayallerde en önemli kavram aile ve toplumdur” yargısına %29 “Kesinlikle”, %49 “Katılıyorum” cevabı veriyor.
  —%78’i en önemli hayalin toplum ve aile olduğunu söylüyor.
  __Genç yetişkinlerin en büyük hedefi evlenip aile kurmak. Ama evlenince hayal kurma oranı %11’de kalıyor.
  —Hayalleri gerçekleştirmek için ne yapmak lazım? sorusuna cevaplar: %49’u para, %24ü özgürlük.