• Avrupa Haritasını Biz Çizdik.
    16. yüzyılda Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi milli monarşiler, Osmanlıların, Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğuna (Habsburglara) karşı mücadeleye girmesiyle hayat hakkı bulabildi. Nitekim 1532'de Fransa Kralı Fransuva, Venedik elçisine, Şarlken'e karşı Osmanlılar sayesinde güvence altında olduğunu söylüyordu. Osmanlılar, Fransa'ya asker göndererek, para vererek veya ticari ilişkilerle Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğuna karşı kuvvetlendirdiler. Kanuni 1533'de Fransa Kralına, Şarlken'e karşı İngiltere ve Alman prensleri ile bir ittifak yapması için 100 bin altın göndermişti.
    Kanuni Sultan Süleyman, 1543'te Macaristan üzerinden Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğunun üzerine yürürken, Barbaros komutasındaki Osmanlı donanması Fransızlara yardım için Marsilya'ya gitti. Barbaros, Ocak 1543'de Marsilya'ya ulaştı ve büyük törenlerle karşılandı. Osmanlı donanması o kışı Fransa'nın Toulon şehrinde geçirdi. Bahar geldiğinde Osmanlı donanması İspanyolların elindeki birçok kaleyi alıp Fransızlara verdi. İspanyol donanması Barbaros'tan korktuğundan yardıma gelememişti. Osmanlı donanması kışı, yine Toulon'da geçirdi. 1544 Baharında harekat yeniden başladı. Barbaros, ele geçirdiği toprakları Fransızlara verdikten sonra İstanbul'a döndü.
    Fransuva'dan sonraki Fransız kralları da Habsburglar karşısında Osmanlılardan yardım almaya devam ettiler. 1569'da Fransa'ya verilen ticari imtiyazlardan sonra Osmanlı topraklarında ve nüfuz bölgelerindeki ticaret, bu ülkelerin ekonomik açıdan kuvvetlenip, büyümesine sebep oldu. Osmanlı tarihçiliğinin en önemli ismi Halil İnalcık hocamız, İngiliz ve Fransızların gerek İmparatorluk topraklarından aldığı ham maddelerin, gerekse ülkelerinde imal ederek Osmanlı ülkesinde sattıkları ürünlerin kapitalizmin gelişmesinde önemli rol oynadığını söyler.