• İşe tutunamayan başlığıyla başlamalı:Ne anlıyoruz?
    Ne anladığımı anlatayım:Verili düzen eşitsiz bir düzen yani kapitalist düzendir.Düzen ve düzülen,Ezen-ezilen sınıf vardır.İşte tutunamayanlar olarak adlandırılanlar bu ikinci sınıftır.Atay bir tutunandır ancak tutunamayanları anlar ve hayata onların penceresinden bakan iki karakter yaratmıştır:Selim ve Turgut.Her ikisi de okumuştur.,mürekkep yalamıştır.Fakat bilmek,okumuş olmak bu eşitsiz düzende bir işe yaramamaktadır.Bugün de öyledir.Onların kendi gibi olanları çoğaltamamaları-bu siyasetle olur-onların da sonu olur.Çürüyen ve yozlaşan toplumda ya intihar eder veya kalabalıklar arasında silikleşirler.Bu kadim bir meseledir.Okuyan araştırır şüphe eder ve sorgular.Bu etkinliği onu yalnızlaştırır ve halka yabancılaştırır.Halka bildiklerini anlatmaya kalktığında ya alay ederler veya uzak durulması gereken tehlikeli biri olarak görürler.Bu olağan bir süreçtir.Aydın bu yalnızlığa direnebilendir,mücadelesini buna rağmen sürdürebilendir korkusuzca.Çünkü haklı olduğunu bilirsin.İşte bu eşitsiz düzenin egemenleri Selim ve Turgut şahsında bir kez daha zafer kazanmışlardır.Tutunamayanlar bir kez daha yenilmişlerdir.İnsanlık Tutunan-Tutunamayan ayrımının olmayacağı bir toplumsal düzeni yaratacağı güne kadar bu mücadele sürecektir.