• Bana göre tarih bilgisi ve anlayışı olarak “Kızıl Sultan” ne kadar
  sıkıntılı veya problemliyse, “Ulu Hakan” da o kadar sorunludur. Bir defa, her ikisinin de tarihi bir gerçekliği ve karşılığı yoktur. Bunlar, ancak bazı iddialara dayanılarak ortaya atılan, belli maksatlara hizmet eden ve masum olmayan adlandırmalardır. Bunlar, siyasî endişelerle uydurulan kavramlardır. Bu tür abartılı tanımlamalarla tarihi bir hakikat ortaya konulamaz. Aksine tarihin abartılarak belli amaçlar için kullanılmasıdır. Hatta Sultan Hamid’in günlük siyasete; siyasi ve toplumsal hesaplaşmalara alet edilmesidir.

  Prof. Dr. Necmettin Alkan
 • Osmanlı padişahları ndan belki de en çok Tartışılanıdır sultan ikinci abdülhamit Kimileri Kızıl sultan diyorKimileri ulu Hakan. Siyasi hayati ve Tercihleri sürekli tartışılıyor.
 • “Kızıl Sultan” tâbiri,doğrudan doğruya Ermeni buluşudur.
  Necip Fazıl Kısakürek
  Sayfa 242 - Büyük doğu
 • Mevsim güz, sonbaharın sarısı Devlet-i Al-i Osman'ın üstüne düşeli uzun zaman olmuş. Yaprak dökümü halen devam etmekte. Asıl kötü olan kısmı da, sayılı birkaç kişi dışında herkes bunun farkında fakat yine çoğu kimse dert etmemekte-edememekte.
  O sayılı kişilerden biridir Abdülhamid-i Sani. Hal bu iken tarih sahnesinde yerini alıverir. Hani bazı dönemlerde tarih, isim odaklı olarak yön bulmaya başlar ya, işte tahta geçtiğinden sonra tarihin yönü de değişir. Sıralamada sondan üçüncü padişah olarak kronolojiye girmişse de, birçok tarihçiye göre aslında son padişahtır. Diğer iki padişah süreci hızlandırarak İmparatorluğu sadece 9 yıl ayakta tutabilmişdir.
  Dünyanın o zamanki düzeni şimdikinden pek farklı değildir. Büyük ve güçlü devletler, ilk önce olayları kızıştırıp-karıştırıp, sonra krizi bastırmak ve sulh bahanesiyle oradan hisse almaya çalışırlarken, iç taraftan da gözü doymaz makam ve para sevdalıları, bu duruma yardım etmektedirler. Çöküş gerçek anlamda başlayınca pişman olup çoğu itiraf etse de; iş işten geçmiş, büyük bir tarih artık yerle bir olmaktadır.
  Necip Fazıl Kısakürek kitabında "ilim ve tarihin uzun zaman yanlışı görülmemiştir." derken Kızıl Sultan-Ulu Hakan ayrımına son noktayı ayrıntılarla koymayı başarabilmiştir.
  Öyle ki; 33 senelik saltanatında 1. Dünya Savaşı'nı ve devletin yıkılmasını yine 33 yıl geciktirmiş, bütçeyi kendi altınlarından dahi vermekle rahatlatmış, sorunları çözemez duruma düşmüş devleti, İngiltere-Fransa-Almanya ile yaptığı ince politikalarla, bu devletleri karşı karşıya getirerek çözmüştür. O, devletin bu zor durumunda bile halen kullanılmakta olan projelerin alt yapılarını kurmuş, iç karışıklarda ılımlı taraf tutarak halkın ayaklanmasını da geciktirmiştir. Bir vaka haricinde kimsenin idamına ferman vermemiş, sürgün ve hapis cezalarıyla muamelede bulunmuştur. Tahttan indirilmesi yine kendisinin kan dökülmemesi için yaptığı bir tercihtir.
  Ne dersek diyelim tarihin bu sayfası hep konuşulacak, kimi iyi kimi kötü taraflarına vurgu yaparken, Türk tarihi ve sahte yenilikler bilmecesinin anahtarı Abdülhamid-i Sani, dedesi İkinci Mahmud'un yanında, bir gün bu bilmeceyi çözecek nesilleri beklemektedir.
  Yazarın kitabın sonuna eklediği "Abdülhamid'i anlamak her şeyi anlamak olacaktır." sözü bu yönüyle doğruluğunun ispatı olabilir.
 • Kitapta Abdülhamid Hanın tarikatını, annesini, şehzadeliğini ve daha birçok konuyu ele alıyor. Hızlı, akıcı ve basit bir dili var. Görseller kitaba ayrı bir hava katıyor. Ayrıca Ulu Hakan-Kızıl Sultan iftiralarından hangisinin doğru olduğu da orataya çıkıyor...
 • Niceleri Kızıl Sultan diye dursun,Ulu Hâkân'ı tanımaya çalışanlar gerçekten sevecektir. Yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorluğu kucağında bulan ve onu yaşatmak için canla başla savaşan bir kendi ifadesiyle 'ihtiyarın' hayatından kesitler bulacaksınız. Şiddetle tavsiyedir.
 • Daha önce yaklaşık 40 GB'lık dergi arşivini yine buradan paylaşmıştım (şurada: #27907752 ). Şimdi de meraklısına, ilgilisine ve sevenine yakın boyutta II. Abdülhamid Han'a dair arşiv-belge-doküman-tez-makale paylaşayım. En azından benim kendisine olan ünsiyetim bilenler için malumdur.

  Bunu da on kişiye göndermeyip kendiniz faydalanabilirsiniz ama siz yine de elden ele ulaştırın :).

  https://yadi.sk/d/QTjFdUF33SfP7W

  Abdülhamit Kırmız - Abdülhamid'in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi (1895-1908).pdf
  Abdülhamid Han'ın Fotoğraf Arşivi.pdf
  Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu - Dedem Abdülhamid Han.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 1. Cilt.pdf
  Atilla Çetin - Sultan İkinci Abdülhamid Han: Devlet ve Memleket Görüşlerim 2. Cilt.pdf
  Azmi Özcan - Abdülhamid ve Hilafet.pdf
  Bayram Kodaman - Abdulhamid Devri Eğirim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi.pdf
  Bayram Kodaman - Sultan II. Abdulhamid Devri Doğu Anadolu Politikası.pdf
  Belgelerle II.Abdülhamid Dönemi.pdf
  Cemal Kutay - Prens Sebahattin Bey, Sultan II.Abdülhamid, İttihat Terakki.pdf
  Cemil Koçak - 2. Abdullhamid_in Mirası.pdf
  Cevdet Kudret - Abdülhamit Devrinde Sansür.pdf
  Faiz Demiroğlu - Abdülhamide Verilen Jurnaller (50 Yıldır Neşredilmeyen Vesikalar).pdf
  Fatmagül Demirel - Abdulhamid Doneminde Sansur.pdf
  François Georgeon - Sultan Abdülhamid.pdf
  II .Abdülhamid Dönemi Türk Edebiyatı.pdf
  II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul.pdf
  Mehmet Aydın - Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış: İkinci Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları.pdf
  Mehmet Hocaoğlu - Abdulhamit Han'ın Muhtıraları Belgeler.pdf
  Michel de Grece - II. Abdülhamit Yıldız Sürgünü (trc. Derman Bayladı).pdf
  Mim Kemal Oke - Saraydaki Casus.pdf
  Modhakirat - Sultan Abdülhamid (Arapça).pdf
  Mustafa Armağan - Abdülhamidin Kurtlarla Dansı.pdf
  Mustafa Müftüoulu - Abdülhamid Kızıl Sultan mı cilt 1.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han.pdf
  Necip Fazıl Kısakürek - Ulu Hakan Abdülhamit Han.pdf
  Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu - İlân-ı Hürriyet ve Sultan II.ci Abdülhamit Han.pdf
  Orhan Koloğlu - Abdülhamid Gerçeği.pdf
  Selim Deringil - İktidarın Sembolleri ve İdeoloji: İkinci Abdülhamid (1876-1909).pdf
  Sempozyum - Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri 27-29 Mayıs 1992 İstanbul.pdf
  Sultan Abdülhamid - Siyasi Hatıratım.pdf
  Uğur Çelik - 2.Abdülhamit İttihat Terakki Mukayesesi.pdf
  Vasfi Şensözen - Osmanoğullarının Varlıkları ve II. Abdülhamidin Emlaki.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Abdülhamidin İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - Belgelerle Abdülhamit Dönemi.pdf
  İhsan Süreyya Sırma - II. Abdülhamid'in İslam Birliği Siyaseti.pdf
  İlber Ortaylı - İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu.pdf
  İlkay Yilmaz - Serseri Anarşist ve Fesadın Peşinde: II. Abdülhamid Dönemi Güvenlik Politikaları Ekseninde Mürur Tezkereleri, Pasaportlar ve Otel Kayıtları.pdf
  İsmail Çolak - Son İmparator Abülhamit Han'ın Gizemli Dünyası.pdf
  İsmet Bozdağ - Sultan Abdulhamidin Hatira Defteri.pdf
  İzi Karakaş Özbayrak - II. Abdülhamit Döneminde Uygulanan Sosyal Politikaları (1876-1909).pdf
  Şadiye Osmanoglu - Babam Abdulhamid Saray ve Sürgün Yıllları.pdf
  Şadiye Osmanoğlu - Babam Abdülhamid, Saray ve Sürgün Yılları.pdf
  Şehbenderzâde Filibeli Ahmed Hilmi - Senûsîler ve Sultan Abdülhamid (haz. İsmail Cömert).pdf