• ...Unutmaya başlıyorum seni.
  Ürperiyorum bunca sevgiyi unuttuğumu düşündükçe...
 • " Unutmaya başlıyorum seni. Ürperiyorum bunca sevgiyi unuttuğumu düşündükçe..”
 • ...midemi bulandırıyor bu koca şehir. Kaçmak istiyorum ve işin en korkunç yanı, Mehmet’i unutmaya başlamış olmam. Eskiden her saniye Mehmet nerede, Mehmet nerede diye kendimi yer bitirirken, şimdi durumu kabul etmeye başlıyorum. İnsan, kendine kurallar koyulan bir hayvan gibi her duruma alışıyor.
 • "Üşüyorum baba,
  Ne olur tut ellerimi
  Kapama gözlerini.
  Baba,
  Kayboluyorum bu zamanda,
  Bulamıyorum seni,
  İnsan işliyor kalbime,
  Zamanın eli değiyor ruhuma
  Baba,
  Unutmaya başlıyorum
  Yılların sevgisizliğini,
  Ama ben seni unutmak istemiyorum ki
  Baba
  Ne olur hatırlat kendini."
 • Anımsadığına göre
  bir zaman Kamala karşısında üç şeyle
  övünmüştü, yenilgiye uğratılamayacak üç soylu
  beceriydi bu: Oruç - beklemek - düşünmek. Bu
  onun servetiydi o zamanlar, onun gücü ve
  kudreti, onun sağlam asasıydı; gençliğinin
  hamaratlık dolu zahmetli yıllarında bütün
  öğrendiği bu üç maharetti. Oysa şimdi üçü de
  yüzüstü bırakıp gitmişti onu, hiçbiri kendisinin
  değildi artık, ne oruç, ne bekleme ne de
  düşünme. Rezil bir amaç uğruna elden çıkarmıştı
  bunları, en ölümlü şey uğruna, duygusal hazlar
  uğruna, rahat yaşamalar, zenginlikler uğruna!
  Başından geçenler tuhaftı gerçekten. Şimdi ise,
  öyle görülüyordu ki, gerçekten o çocuk
  insanlardan birine dönüşmüştü.
  Siddhartha, durumu üzerinde düşünmeye
  çalıştı. Düşünmekte zorluk çekiyor, aslında hiç
  istek duymuyordu buna, ama kendini zorladı.
  İşte yine, diye geçirdi içinden, bütün bu
  ölümlü şeyler elimden uçup gittiğine göre, işte
  yine küçük bir çocukken olduğu gibi güneşin
  altında duruyorum, hiçbir şey benim değil,
  herhangi bir beceriden, maharetten yoksunum,
  henüz öğrendiğim hiçbir şey yok. Ne şaşılacak
  şey! Artık genç sayılmayacağım, saçlarımın artık
  yarısı ağarmış durumda olduğu, yavaş yavaş
  elden ayaktan düştüğüm şu sıra yine başa
  dönüyor, çocukluktan başlıyorum! Bir kez daha
  gülümsemeden duramadı. Evet, tuhaf bir yazgısı
  vardı! Tepetaklak gidiyordu ve şu an yine eli
  boş, çırılçıplak ve aptal aptal dikiliyordu
  dünyada. Ama bundan dolayı bir üzüntü
  duymuyordu, hayır, içinden işte öylesine
  gülmek geliyordu, kendi kendine gülmek, bu
  acayip, bu sersem dünyaya gülmek.
  “Tepetaklak gidiyorsun!” diye söylendi kendi
  kendine ve güldü. Bunu söyler söylemez ırmağa
  ilişti gözü, ırmağın da tepetaklak yuvarlanıp
  gittiğini gördü, boyuna tepe üstü akıp gittiğini ve
  bu arada şarkılar söylediğini, neşesini elden
  bırakmadığını. Bu hoşuna gitti, dostça
  gülümsedi ırmağa. Sularında boğulmak isteği
  ırmak değil miydi bu, bir zamanlar, yüzyıl önce?
  Yoksa düşünde mi görmüştü bunu?
  Gerçekten tuhaf bir yaşam sürdüm, diye
  düşündü Siddhartha. Dolambaçlı tuhaf yollardan
  geçtim. Çocukken tanrılar ve onlara sunulan
  sungularla uğraştım yalnızca. Delikanlılık
  çağımda yalnız riyazetle, düşünme ve
  meditasyonla ilgilendim, Brahman’ı arayıp
  durdum, Atman’da ölümsüzlüğe taptım.
  Gençliğimde çilekeş keşişlerin peşine takıldım,
  ormanlarda yaşadım, soğuğa sıcağa katlandım,
  aç kalmayı, nefsimi öldürmeyi öğrendim.
  Derken yüce Buddha’nın öğretisi bir mucize gibi
  açtı gözlerimi, dünyanın birlik ve bütünlüğüne
  ilişkin bilginin kendi kanım gibi damarlarımda
  dolaştığını duydum. Ama Buddha’dan da, o
  büyük bilgiden de yine kendimi koparıp yola
  düştüm. Kamala’dan sevme sanatını öğrendim,
  Kamaswami’den de ticaret sanatını; paralar
  biriktirdim, paralar harcadım, midemi sevmeyi,
  nefsime keyif vermeyi öğrendim. Yıllar yılı
  zekâmı yitirmeye, düşünme sanatı denen şeyi,
  birlik ve bütünlük denen şeyi unutmaya çalıştım.
  Yavaş yavaş, dolambaçlı yollar izleyerek bir
  büyük adamdan bir çocuğa, düşünen biriyken
  bir çocuk insana dönüşmüş değil miyim? Ama
  yine de bu yolu izlemem çok iyi oldu, yine de
  yüreğimde şakıyan kuş ölmedi, yaşıyor. Ama
  yol da yoldu doğrusu! Yine bir çocuk olup
  yeniden başlayabilmek için pek çok budalalıkta
  buldum, pek çok kötü huy edindim, pek çok
  hata işledim, pek çok iğrençlik, düş kırıklığı ve
  umarsızlık yaşadım. Ama iyi oldu böylesi,
  yüreğim yaptıklarımı onaylıyor, gözlerim
  gülümseyerek onaylıyor. Esenliğe
  kavuşabilmek, Om’un sesini yeniden
  işitebilmek, yine doğru dürüst uyuyup doğru
  dürüst uyanabilmek için umutsuzluğa kapılmam,
  düşüncelerin en aptalcasına, intihar düşüncesine
  kafamda yer verecek kadar alçalmam
  gerekiyordu. Atman’ı benliğimde yeniden
  bulabilmek için budala birine dönüşmem,
  yeniden yaşayabilmem için günah işlemem
  gerekiyordu. Yolum daha nereye götürecek
  beni? Acayip bir yol, dönemeçler çizerek
  ilerliyor, belki de bir çember çiziyor. Nasıl
  ilerlerse ilerlesin, izleyeceğim bu yolu.
  Yüreğinin sevinçle kaynayıp coştuğunu
  hissetti Siddhartha, olağanüstü bir duyguydu.
  Nereden, diye sordu yüreğine, nereden
  alıyorsun bu sevinci, neşeyi? Beni işte öylesine
  rahatlatan o uzun, o güzel uykudan mı?
  Ağzımdan çıkan Om sözcüğünden mi yoksa?
  Kaçmamdan, kaçışımın tamamlanmasından,
  sonunda yine özgürlüğe kavuşmamdan ve gök
  kubbesinin altında bir çocuk gibi duruyor
  olmamdan mı? Oh, kaçıp kurtulmak, özgürlüğe
  kavuşmuş olmak ne hoş! Ne kadar temiz, ne
  kadar güzel buradaki hava! Ne rahat
  solunabiliyor! Kaçıp geldiğim yerde her şey
  merhem kokuyordu, baharat, şarap kokuyor,
  bolluk, fazlalık kokuyor, miskinlik kokuyordu.
 • Başka her şey insanı kitaptan daha çabuk yoruyor !...