Semiha, bir alıntı ekledi.
16 Mar 18:53 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Yeryüzünün görüntüleri usa fazla takıldığı zaman, mutluluğun çağrısı fazla ağır bastığı zaman, insanın yüreğinde keder yükselir: kayanın yengisidir bu, kayanın ta kendisidir.

Sisifos Söyleni, Albert CamusSisifos Söyleni, Albert Camus
Otodidakt, bir alıntı ekledi.
08 Mar 13:42

Gene Sisifos'u kayasına dönerken getiriyorum gözlerimin önüne, acı başlangıçtaydı. Yeryüzünün görüntüleri usa fazla takıldığı zaman, mutluluğun çağrısı fazla ağır bastığı zaman, insanın yüreğinde keder yükselir: kayanın yengisidir bu, kayanın ta kendisidir. Uçsuz bucaksız kederi taşınamayacak kadar ağırdır. Ama ezici gerçekler tanındılar mı yok olurlar.

Sisifos Söyleni, Albert Camus (Sayfa 139)Sisifos Söyleni, Albert Camus (Sayfa 139)
Otodidakt, bir alıntı ekledi.
07 Mar 18:59

Ya her şey bana açıklansın istiyorum ya da hiç. Ama yüreğin bu çığlığı karşısında us güçsüzdür. Ruh bu gereksinimle arıyor, çelişkilerden, saçmalamalardan başka bir şey bulamıyor. Anlamadığımın dayandığı bir şey yok. Dünya bu usa aykırılıklarla dolu. Anlamını kavrayamadığım bu dünya gerçekte uçsuz bucaksız bir usa aykırılıktan başka bir şey değil. Bir kez olsun, 'işte bu açık' diyebilsek, her şey kurtulmuş olur.

Sisifos Söyleni, Albert Camus (Sayfa 44)Sisifos Söyleni, Albert Camus (Sayfa 44)
irem subaşı, bir alıntı ekledi.
28 Şub 12:27 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Beriki;tüniksiz,filozofça yaşamakta;öbürü kitapsız;bir başkası hemen hemen giysisiz «Ekmeğim yok ama usa bağlı kalmaktayım» demekte.öğretimim yardımcı kaynaklarına sahip bense ona hiç bağlı değilim.

Kendime Düşünceler, Marcus Aurelius (Sayfa 35)Kendime Düşünceler, Marcus Aurelius (Sayfa 35)
N. Emre Yılmaz, bir alıntı ekledi.
24 Şub 22:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Şimdi, Sokrates'in kocaman gözlerini, tragedyaya çevirdiğini düşünelim, bu gözün içinde sanatçıya özgü coşkunun etkileyici çılgınlığı hiç kızıllaşmamıştır diye düşünelim, bu göz, derin bir beğeniyle Dionysos uçurumlarına bakışı, nasıl yadsıdı, gerçekte bu göz, "yüce ve yüksek eşkinler çeken" tragedya sanatında, Platon'un söylediği gibi, neyi görme gereğini duymuştu? Aşağı yukarı usa uygun gelmeyen, nedenlerle ortaya çıkıp etki göstermeyen, öte yandan etkileri olup nedenleri bulunmayan olaylar vardır. Bütün, böyle renkli, böyle türlü türlüdür, yine bu bütün belli bir duyuş türüne karşı direnme gereğindedir, bu nedenle kolay etkilenen ve duyarlı tinler için daha korkunç bir ateş olur. Biz, onun hangi şiir türünü benimsediğini biliyoruz, bu tür Aisopos masalıdır. Bu masal, sevimli ve içtenlikle Gellert'in arı ile tavuk masalındaki şiirin övgüsüne değin şarkı gibi gülümseyen bir kolaylıkla ortaya çıkmıştır:

"Bakıyorsun bana, yarar gördüğüne,
pek anlayışlı da değil ya baktığın,
gerçeği bir bakışta söyleyecek."
Burada, Sokrates için, tragedya sanatı bir kez bile "gerçeği söylemez" görünüyor.
Tragedya sanatının Sokrates'e seslenmesi şöyle dursun, o, "çok anlayışlı değildir",

Bilgeler arasında önemli bir sanat da sayılmaz, onun sağlam bir temelinin olmadığına inanılır. Bunları birer yaltaklanıcı sanat sayan Platon'a göre, bu yalnız beğenilir, ondan yarar beklenmez, felsefeyle bağdaşmayan eğilimlerden doğan birbirinden çözülme ve toplumdan uzaklaşma gibi olaylar dolayısıyla tragedya sanatı gençleri etkiledi. işte, bu tür bir etkiye kapılan genç tragedya ozanı Platon, Sokrates'in öğrencisi olabilmek için bütün şiirlerini yakmıştır. Yenilmez yeteneklerin Sokrates'çi görüşlere karşı savaştığı yerde, bu korkunç kişiliğin
ağırlığı önünde, şiirin yeni ve bilinmeyen yerlere doğru itilmesine yol açan
eşit bir güç vardı, bu büyük güç her zaman kendini göstermiştir.

Müziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Friedrich NietzscheMüziğin Ruhundan Tragedyanın Doğuşu, Friedrich Nietzsche
Ali, bir alıntı ekledi.
22 Şub 18:33 · Kitabı okudu · İnceledi · 9/10 puan

Usa uygun tüm yasalara saygı gösteririm, ama zaman aşımına uğramış ya da usdışı yasalara karşı savaşırım.

Dinle Küçük Adam, Wilhelm Reich (Sayfa 33 - Mert Yayıncılık/ çevirici: Hüseyin Portakal)Dinle Küçük Adam, Wilhelm Reich (Sayfa 33 - Mert Yayıncılık/ çevirici: Hüseyin Portakal)
Yusuf, bir alıntı ekledi.
19 Şub 11:55 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Kastalyalı gerektiğinde şahsını feda edebilmeli, ama usa karşı sadakatini asla.

Boncuk Oyunu, Hermann HesseBoncuk Oyunu, Hermann Hesse
Eslem Büyükarslan, bir alıntı ekledi.
16 Şub 23:21 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Aslında bütün hikaye sendikalarla başı derde girmesin diye, o zamanki ABD federal hükümetinin Afrika'da bir iç savaş çıkarmış olma ihtimalini de gözler önüne seriyor. Kanıtlanırsa, başları elbet belaya girer. Ama ne fark eder? Kapitalizm bu değil mi? O iki hırsız asker çaldıkları parayı, yine Amerika'da harcamayacaklar mıydı? Yine dönmeyecek miydi o paralar Amerika'ya? Yapacak tek bir şey yok. Mükemmel bir sistem kurmuşlar kuş beyinli Amerikalılar. Ne olursa olsun tek kazanan onlar. Dünyanın en iyi tüccarları. Ahlaktan bu kadar uzaklaşabilmiş tek tacirler sürüsü. Ahlakla aralarındaki mesafe bir dünya rekoru. İyi Hristiyanlar. Amerikan rüyası. Üçüncü Dünya kâbusu! Tortuların altındaki dolarlar. Pisliklerin altından çıkan Amerika.
Biraz kazılsa toprak görünür aslında. Biraz kaldırılsa dünyanın kabuğu görünür gerçek var olan çıplaklığıyla... Görünür o muhteşem yazı. Dev harflerle. Bütün kıtaları kaplayan ve hepsinin altına kazınmış olan: MADE IN USA...

Kinyas ve Kayra, Hakan Günday (Sayfa 124 - Doğan Kitap)Kinyas ve Kayra, Hakan Günday (Sayfa 124 - Doğan Kitap)
arifsahin, bir alıntı ekledi.
 15 Şub 17:42 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Üstad yine aştı...
"Yeryüzünün görüntüleri usa fazla takıldığı zaman, mutluluğun çağrısı fazla ağır bastığı zaman, insanın yüreğinde keder yükselir: kayanın yengisidir bu, kayanın ta kendisidir."

(Kaya, Sisifos'un cezası olan kaya)

Sisifos Söyleni, Albert CamusSisifos Söyleni, Albert Camus

ŞİİRİN YAZIM KURALLARI DÜZ YAZIDAN FARKLIDIR!
Dilbilgisi, imla ve yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi, düz yazının didaktik çerçevesini çizen yazın öğelerinin şiire dayatılmasının, şiirsi aşkınlığın bunlarla sınırlandırılmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence, her şiire ve her şaire özel, didaktik düz yazıdan ayrışan “şiir yazım kuralları”, hatta “noktalama işaretlerinin şiirsi kullanımları” vardır! Olmalıdır! Birçok şair bu görüşe karşı çıkabilir; kimisi öyle der, kimisi böyle… Ancak hemen herkesin ortak görüşü, her şaire ‘özel’ bir takım ‘şiir yazım kuralları’ olduğudur.

Şiir, didaktik düz yazı gibi düşünceleri ifade etmekten çok, akıp giden bir duygu selinde yazılır. Kuramsal, kavramsal olmadığından, şiir düşünceyle, düşünme eylemiyle, konsantrasyonla filan yazılmaz! “Söz” gelir, kendi seçeceği sözcükleri zihinde bulur, şiiri yazdırır ve gider… Bazen sözcükler, Söz’ün anlam ve değerini taşımakta yetersiz kalır… Bu nedenle şair, sözcüklerin, imgelerin, noktalama işaretlerinin kullanımlarını veya kendi şiir kurgusunun vereceği tüm imkânları zorlayarak, o anlamı/değeri “sezdirmeye” çalışır.

Şiire, kâğıt üzerine yazılmış ‘her şey’ dâhildir: Başlık, sözcükler, harfler, noktalama işaretleri, dizeler, kıtalar, bölüm başları, kesme işaretleri, numaralar ve hatta imzalar… Her kullanılan ve özellikle kullanılmayan ‘şey’ bir anlam ifade eder şiirde. Bu anlam şaire özel olduğu gibi, okuyan için de özeldir. Tek bir virgül/nokta imgelemi bıçak gibi ortadan ikiye bölebilir: Şiirde noktalama işaretleri tehlikelidir! Ama bazen tehlike özellikle tercih edilir…

Kimi şair küçük harflerle şiir yazar. Şiirde her sözcük küçük harfle başlar; satır başları, dize başları, kıta başları, hatta özel isimler bile… Ben de şiirimde küçük harfleri kullanmayı tercih ederim; sadece sesin yükseldiği yerlerde, yüksek sesle konuşmalarda ya da çığlıklarda büyük harf kullanırım. Diğer şairlerin neden öyle yazdığını bilemem, ama benim için küçük harfle yazmanın anlamı, iç sestir: Sessiz, usul konuşmalar, fısıltılardır… Alçak gönüllü olarak algılarım küçük harflerle söylenmiş sözleri… Büyük harfleri de yer yer kullanırım, kullanmam değil; ancak büyük harfler dikkat çekmeye çalışan, öfkeli ya da kibirli gelir nedense bana…

Şiirsel sözcük diziliminin düz yazıdan en önemli farkı, cümlelerin kırılgan olmasıdır: İç sesin değiştiği yerlerde kırılır dizeler… Bundan mı, yoksa şekilsel kaygıdan mı bilmem, dizelere bölünür söz. Sözün ritmi belirler genellikle şiirin şeklini. Alt alta yazılan iki dize ile yan yana yazılan farklıdır: Yan yana yazıldığında, imge hem önceki imgeyle, hem kendiyle, hem de sonrakiyle bağ kurar; oysa alt alta yazılan dizelerde imgeler sadece kendisini betimler…


Sözü edilenleri örnek vererek açıklamak gerekirse, Ahmet Oktay’ın “Virginia Woolf”* şiirinden alıntıladığım iki dizeyi inceleyelim:


“Ve her şey bana sesleniyor: binlerce parçaya bölü-
nüyor, dağılıp gitmeden önce dokunuyorum her birine:
…”


Kıta başlarına büyük harfle başlamayı tercih eder Oktay. “Ve” büyük harfle başlamış bu nedenle. Onun bu estetik seçimiyle ilişkili olmasa da, yeri geldiği için eklemek isterim: “Ve” diye başlayan dizeler güçlü duygular uyandırır bende; yaşama hükmetme arzusu, yarım kalmışlığa isyan, düzene bir başkaldırı taşır. Çünkü sıradan bir bağlaç olan ‘ve’, bir dizenin başında yazılıyor, üstelik de büyük harf kullanılarak ‘Ve’ oluyorsa, orada bağlaç görevinden ziyade, bağıra çağıra yaşama eklenme arzusunu ifade eder:


“Ve her şey bana sesleniyor:”


Buradaki “:” işareti çok önemli, imgenin belkemiği de denilebilir. Çünkü “seslenen/ seslenmekte olan” o “şey”leri anlatacak Oktay burada, açıklama yapacak. Bu nedenle “:” kullanılmazsa olmaz, imge şeklini değiştirir:


“Ve her şey bana sesleniyor binlerce”


gibi algılanabilir, ya da


“Ve her şey bana sesleniyor binlerce parçaya”


gibi de düşünülebilir… Ama hiçbiri, Oktay’ın “Ve” ile başlayan, “:” ile kesinlik kazanan o güçlü açıklama arzusunu yansıtmaz. Eğer dizgiden kaynaklanan bir durum değilse,


“bölü-
nüyor,”


şeklinde, dizenin sonunda, kullanılan “-” işareti ile, özellikle “bölünmek” fiilinin bölünmesi, anlamı pekiştirmiş. Görsel olarak da anladık, biat ettik ki Oktay’a seslenen her şey binlerce parçaya bölünüyor. Bölünmek fiilinden sonra kullanılan virgül, usu o noktada bir süre bekletiyor: Bölünen nedir? Açıklama beklentisi getiriyor bu virgül:


“bölü-
nüyor, dağılıp gitmeden önce”


Binlerce kere seslenenler ve binlerce parçaya bölünen “şeyler” her ne ise, dağılıp gitmeden önce, okuyan us bekliyor anlamayı:


“dokunuyorum her birine:”


İkinci bir “:” ile okuyan usa yeni bir kapı önü getirilmiş: Dokunuyor, her bir parçaya, her bir şeye, her bir bölünene, her bir eski zamana… Bu iki dizede, noktalama işaretleri ve imgelerin yan yana yazılması ile kurulan anlam, eğer dizeler bölünerek imgeler alt alta yerleştirilseydi, değişir miydi?


“Ve her şey bana sesleniyor:
binlerce parçaya bölünüyor,
dağılıp gitmeden önce
dokunuyorum her birine: …”

şeklini alacak olan şiir ne kaybederdi? Birebir okuyacaktı us: Her şeyin seslenmesi, “virgül”, binlerce parçaya bölünmesi, “ikinci virgül”, dağılıp gitme eyleminden önce, “dağılıp giden nedir sorusu”, her birine dokunma hadisesi, “:” ve “dağılan şeylerin açıklanmasına dair beklenti”… Aynı sözcüklerin iki farklı şekilde yazılması, anlamı belki değiştirmiyor; ancak okuyanın usunu sınırlıyor. İmgelem düpedüz beklentiye dönüşüyor; sezgisellik ortadan kalkıyor.


Bu nedenle her şaire özel, didaktik düz yazıdan ayrışan “şiir yazım kuralları”, hatta “noktalama işaretlerinin şiirsi kullanımları” vardır, olmalıdır diyorum. Kâğıdın üzerine yazılmış “her şey” şiire dâhildir çünkü. Arz kürede keşfedilmemiş duygu, yazılmamış düşünce kalmış mıdır, emin değilim. Ancak şundan eminim ki, şairleri birbirinden ayıran, aynı sözcükleri, farklı yazım şekilleriyle, kendine özgün kullanma becerisidir.
(ALINTI: Ahmet Oktay, “Virginia Woolf” şiiri, Toplu Şiirler, YKY, sayfa 280.)
Hilal Karahan
Alıntı : Türkiye şairler birliği.com-id 1215