• Tahir Çağatay 1902 yılında Taşkent'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Taşkent'teki usul-i cedid mektebinde, daha sonraki öğrenimini ise Ufa'da ve Azerbaycan'daki öğretmen okulunda sürdürdü. 1922 yılı sonbaharında Almanya'ya gönderilen öğrenciler arasındaydı. Heidelberg Üniversitesi Felsefe-Sosyoloji Bölümü'nü
    bitiren Çağatay, Yaş Türkistan Hareketi içinde yer aldı. 1931 yılında ldil-Ural Hareketi önderlerinden Ayaz İshaki'nin kızı Saadet İshaki'yle evlendi ve 1939 yılında Türkiye'ye geldi. Bir süre Ziraat Bakanlığı'nda müşavir olarak çalıştıktan sonra1948 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyeliğine atandı. 1972 yılında sosyoloji bölümü başkanı olan Çağatay, 1984 yılında Bursa'da vefat etti.
    Ruzi çok istediği halde, Tahir Çağatay o sırada Ankara dışında olduğundan görüşemediler. Ruzi'nin Türkiye'deki son durağı İstanbul'du. Orada Abdulvahap Oktay ve kendisi gibi Türkistanlı olan eşi Saide Hanım'ı ziyaret etti. Almanya'da Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Abdulvahap Bey ve Saide Hanım 1939 yılında Türkiye'ye gelmişlerdi. Abdulvahap Oktay, Almanya'da 1939 yılına kadar, 10 yıl boyunca Yaş Türkistan dergisini yönetmişti. Ruzi ve Hamit Raşit, Üsküdar' daki Özbekler Tekkesi'ni de ziyaret etti. Tekkenin şakacı ve esprili şeyhi Necmeddin Efendi'yle görüştüler. Özbekler Tekkesi'nin Türkiye-Orta Asya ilişkilerinde önemli bir yeri vardı. Tekke 1752 yılında Buharalı Yesevi, Nakşibendi dervişleri tarafından kurulmuştu.
    Osmanlı İmparatorluğu döneminde Orta Asyalı hacılar, Mekke ve Medine'ye gitmeden önce İstanbul'a uğrardı. Burada Özbekler Tekkesi hizmetkarları tarafından karşılanan hacı adayları, tekkenin imkanlarıyla misafir edilir ve tekkenin şeyhi tarafından, aynı zamanda halife (Hz. Muhammed'in vekili) olan Osmanlı sultanının huzuruna çıkarılırdı. Özbekler Tekkesi, Milli Mücadele döneminde İstanbul'dan Anadolu'ya silah ve cephane gönderen gizli bir karargah olarak faaliyet gösterdi. Kurtuluş Savaşı'na katılmak için gizlice Anadolu'ya geçen pek çok önemli şahsiyet, önce Özbekler Tekkesi'ne gelir ve yoluna buradan devam ederdi. Örneğin İsmet İnönü, Adnan Adıvar, Halide Edip (Adıvar), Mehmet Akif, Yunus Nadi bunlar arasındaydı. Özbekler Tekkesi, İstanbul'dan
    Anadolu'ya silah ve adam kaçırma işini organize eden gizli Karakol Cemiyeti'nin önemli karargâhlarından biriydi. Şeyh Ata Bey, Karakol Cemiyeti'nin önde gelen yöneticilerindendi.