• Baksana kim boynu bükük ağlayan?
  Hakk-ı hayâtın senin ey müslüman!
  Kurtar o bîçâreyi Allâh için,
  Artık ölüm uykularından uyan!

  Mehmet Âkif Ersoy
 • Baksana kim boynu bükük ağlayan?
  Hakk-ı hayâtın senin ey müslüman!
  Kurtar o bîçâreyi Allâh için,
  Artık ölüm uykularından uyan!
 • Baksana kim boynu bükük ağlayan?
  Hakk-ı hayâtın senin ey müslüman!
  Kurtar o bîçâreyi Allâh için,
  Artık ölüm uykularından uyan!

  Bunca zamandır uyudun, kanmadın;
  Çekmediğin kalmadı, uslanmadın.
  Çiğnediler yurdunu baştan başa,
  Sen yine bir kerre kımıldanmadın!

  Ninni değil dinlediğin velvele...
  Kükreyerek akmada müstakbele,
  Bir ebedî sel ki zamandır adı;
  Haydi katıl sen de o coşkun sele.

  Karşı durulmaz, cereyan sîne-çâk...
  Varsa duranlar olur elbet helâk.
  Dalgaların anlamadan seyrini,
  Göz göre girdâba nedir inhimâk?

  Dehşet-i mâzîyi getir yâdına;
  Kimse yetişmez yarın imdâdına.
  Merhametin yok diyelim nefsine;
  Merhamet etmez misin evlâdına?

  «Ben onu dünyâya getirdim...» diye,
  Kalkışacaksın demek öldürmeye!
  Sevk ediyormuş meğer insanları,
  Hakk-ı übüvvet de bu cânîliğe!

  Doğru mudur ye’s ile olmak tebâh?
  Yok mu gelip gayrete bir intibâh?
  Beklediğin subh-i Kıyâmet midir?
  Gün batıyor, sen arıyorsun sabâh!

  Gözleri mâzîye bakan milletin,
  Ömrü temâdîsi olur nekbetin.
  Karşına müstakbeli dikmiş Hudâ,
  Görmeye, lâkin daha yok niyyetin!

  Ey koca Şark, ey ebedî meskenet!
  Sen de kımıldanmaya bir niyyet et.
  Korkuyorum, Garb’ın elinden yarın,
  Kalmayacak çekmediğin mel’anet.

  Hakk-ı hayâtın daha çiğnenmeden,
  Kan dökerek almalısın merd isen.
  Çünkü bugün ortada hak sâhibi,
  Bir kişidir: «Hakkımı vermem! » diyen.

  Mehmet Akif Ersoy
 • Uyan Ey Müslüman!

  Çok uzun süren

  Bu ağır ve derin uykudan uyan artık!”

  Ey Şark milletleri!

  Ey kuru hurma yiyen “Öksüzün” virane ümmeti!

  Bir bakalım kendimize acaba tanıyabilecek miyiz? Kur'an’ın "Ey İsrailoğulları!” diye eleştirdiği her şeyi, Ey İsmailoğulları; Ey Araplar, Ey Farslar, Ey Türkler! diye bir okuyun bakalım değişen bir şey olacak mı?
 • Ey cemaat-i müslüman ve ğafilin...
  Sizler nasrani misiniz?
  Yoksa mecusi misiniz?
  Hangi millettensiniz?
  Şimdi namazdan çıktığınıza göre siz İslâm milletindensiniz.
  Ama bunu ispat edebilir misiniz? Siz buraya, camiye namaz kılmaya geldiğinize göre İslâm' a uyan insanlarınız? Fakat hani Islâm ınız?
  Allah celle celâluhû sizden öncekilerini niçin helak etti biliyor musunuz? Çünkü onlar kafirlere benzemeye başlamışlardı.
  Kardeşlerim içinizdeki İslâm' ı gösterin. Çünkü Islâm sizin üzerinizde görünmek ister. Iman gizlidir, İslam açık. Iman kalpdedir, İslam zahirdedir. İslam şeriatsa, şeriat sizin amellerinizde görünmek ister.
  Söz çok, ama sözlerle oyalanacak vakit yok. Hani amelleriniz? Benim gibi zamanın uzaklarından gelmiş bir garip siz şu halinizle görse, vallahi size müslüman demezdi. Sizler namaz kılan nasranilere benziyorsunuz. Namaz kılıyorsunuzama görünüşleriniz nasraniler gibi. Kardeşler! Dışı kafirlere benzeyen insanın içi de ona benzemeye başlar. Söz çok ama uzatmaya gerek yok. Dönüş yakındır... O'na döndürüleceğimiz gün yakındır, pişmanlığın fayda vermeyeceği dem gelmeden hemen tevbeye sarılın. Allah'tan korkun. Dediklerimi anlamaya çalışın. O gün, hakir ce zelil insanlar olarak Allah'ın huzuruna çıkmak ister misiniz? Kafirleri dost edinenler ve onlara benzemek isteyenler onlardan olur. Onlar zalimlerdir. Zalimler olarak huzura varmak ister misiniz? Sözlerimi düşünün. Boşa konuşmadığını anlayın.
 • Fatih’i tahtında görmüştüm düşte
  O eşsiz cengaver canlıydı işte
  Vakarla ayağa kalktı, yürüdü
  İçimi tarifsiz sevinç bürüdü
  Fatih’ti gözlerim Fatih gördüğüm
  Bütün hissiyatım oldu kördüğüm
  Celâlli gözünden çaktı şimşekler
  Gözler ki ufkunu manalı bekler
  Bir anda şaşkınca göz göze geldik
  Sanki sarayından göğe yükseldik
  El ayak dolaştı; şaştım, titredim
  “Yarabbi, ne büyük lütfundur” dedim
  Kendime gelince bir anda coştum
  Elini öpmeye huzura koştum
  Ziyaret eyledim güzel elinden
  Sohbete başladık gönül telinden

  "Efendim, ne güzel gördüm ya seni!
  Tanıyabildin mi bilmem ki beni?"
  Şöyle bir gözüyle süzdü derince
  Eridim huzurda,cevap verince
  Dedi ki "Lisanın benziyor bize
  Ve lâkin ben nasıl Türk derim size
  Bu garip kıyafet, bu endam hele
  Tarifin herhalde derin mesele
  Ne Çerkez denilir ne benzer Laz'a
  Belli ki dönmüşsün yolunmuş kaza
  Görmedim sen gibi kimse önceden
  Evvelâ sandım ki ecnebi deden
  İn misin, cin misin, düşman mı yoksa?
  Gazaya çıkalım sen gibi çoksa"

  Utandım, dizimin bağı çözüldü
  Gözümden zamansız yaşlar süzüldü
  Dedim ki "Efendim nasıl söylesem
  Şaşırma adıma Müslüman desem
  Ecnebi değil de Türk'üz inanın
  Damarımda gezen hep senin kanın
  Beş yüz yıl sonraki evladın işte
  Mevla'ya hamd olsun kavuştuk düşte
  Bu aciz bendeniz Bayburtlu Önder
  Asrımızda size benzeyen ender"

  Dinleyip sözümü hepten şaşırdı
  Sanarsın duyunca aklın kaçırdı
  Evvelâ yutkundu vaz geçti sözden
  Neslimiz mümkün mü ayrılsın özden?
  Bir sağa, bir sola hep geldi gitti
  Yaklaştı "sus bre" deyip de itti
  "Ne dersin be densiz defol git burdan
  Yüzünde eser yok imanla nurdan
  Şuna bak soytarı evladımızmış"
  Velhasıl duyduğu her söze kızmış

  Dedim ki "Bilseniz geleni başa
  Düşman içimizden başlar savaşa
  Türk-İslam âlemi kana bulandı
  Bağdat yerle yeksan, Halep’se yandı
  Darmadağın oldu müminler şimdi
  Bilmezler Fatih de Osman da kimdi
  Camiler boşaldı din garip oldu
  Sapıklar,cahiller kürsüye doldu
  Evladı, hanımdan korkup da bakmaz
  Ananın,atanın sahibi çıkmaz
  Ne sözü dinlenir,değer verilir
  Ne de baş köşeye layık görülür
  Sığıntı gibidir evde analar
  Geline hizmetkâr hep kaynanalar
  Adalet bahsine girmeyelim pek
  Tanınmaz haldeyiz acıdır gerçek
  Hakikat esiri olunca gücün
  Deveye diyorlar suçtur hörgücün
  Dünya eşkıyanın hakkını arar
  Yanına kâr kalır verdiği zarar
  Savaşsan ahalin düşmanı tutar
  Bu devran kahpece insanı yutar"

  Dedi ki "İnanmak istemem sana
  Desene kıyamet erdi cihana
  Anayı,atayı nasıl satarsın
  Yaşlandı diyerek baştan atarsın
  Bereket kalır mı böyle hanede
  Törende çiğnensin örf anane de
  Ha Frenk ha sizler çek de git burdan
  Öfkeme yenilip atmayım surdan
  İstikbal böylesi hayırsız demek
  Boşa mı bu kadar verdiğim emek?
  Ya hâli nicedir inananların
  Nedendir bu bitap hâli onların
  Ne dine sarılır ne adle talip
  Anladım asırda cehalet galip
  Sefil taç edilse cahilleştirir
  İlime,irfana mezar eştirir
  Okutmaz âleme iki hak satır
  Adalet mülkünü kökten aksatır
  Gel imdi ey evlat bu düşten uyan
  Hayır söz değildir ettiğin beyan
  Vücudun Bizansken için İstanbul
  Sen kendi ruhuna bir Fatihan bul
  Bu hâlde bakamam senin yüzüne
  Uyan da geri dön tezden özüne"

  Sarsıldım dehşetle uyandım birden
  Sanki mevtayım da çıktım kabirden
  Telaşla odamdan tam çıkacaktım
  Pencereden şöyle dışarı baktım
  Şişeyi sokağa savurdu bir genç
  Yüzünde amansız öfke var iğrenç
  Engelli çocuğa bir çelme taktı
  Kahkaha savurup haline baktı
  Yüzü gözü kandı zavallı kızın
  O hâlde bırakıp kaçtı ansızın
  Bir dertli nağmeyle akarken Çoruh
  Dedim ki nerde biz nerede o ruh

  Garip Önder
  Bayburt
  04.06.2016