Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Uydurca
Sonra, 'bugünkü nesil'. Bugünkü nesil, ağabeylerinin hafızası zorla iğdiş edilen ikinci nesildir. Devlet kanalı ile nereden çıktığı bilinmeyen, iğri büğrü kelimeler onların genç beyinlerine zorla sokulmuş. Halk Partisi, uydurcacılığı devrimcilik olarak göstermiş. Dil Kurumu elindeki kaynakları bu uğurda seferber etmiş. Zavallı aydınlar neye uğradıklarını, ne yapacaklarını şaşırmışlar. Dil Kurumu, kurulduğu günden bugüne, hangi selahiyettar ilim ve sanat adamını etrafında toplamış? İlim zaten yok...

Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 52)Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 52)
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
02 Haz 2017

Uydurca
Uydurca ile bir 'Hürriyet Kasidesi', bir 'Sis', hatta bir 'Erenlerin Bağından' yaratılabilmesi için en az bir altı yüz yıla daha ihtiyaç var.

Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 51)Jurnal Cilt 1, Cemil Meriç (Sayfa 51)