• 512 syf.
  ·17 günde·Puan vermedi
  Ah bu yağmur,

  Bu yağmur kanımı boğan bir iplik
  Tenimde acısız yatan bir bıçak
  Bu yağmur yerde taş ve bende kemik
  Dayandıkça çisil çisil yağacak


  Bir yağmurdayım bir yağmur ki nasıl desem bir bahar günü ansızın yağan ama mutluluğu geçici bir yağmur,bir yağmur ki en ketum aralık yağmuru başı sevinç ortası hayal kırıklığı sonu olmayan ve yüzüme yüzüme bir tokat gibi inen, gözlerimin içine dolan .Bu bende ki nedir necip ağabey sorgusuz sualsiz gitme isteklerim insanlarla tanıştıkça konuştukça daha çok susma isteğim yenilgilerim iç çekmelerim ben henüz daha çeyrek asır bile değilken bu beni deli eden kahroluşlar. Yansılsamalar yolunu tutmuşum sevdiğim değer verdiğim şeyler meğer nasılda yabancı bana gerçeklerimin bir mum ışığında kayboluşu sevinçlerimin yerini duyarsızlığa bırakması bende ne evriliyor necip abi fikirlerimin altında ezilmekteyim beni hangi zaman hangi mekan aklar şimdi.Ben kimim neyim bu dünyada bir yerim var mı bir varlığım,iyi hatırlıyorum bir yağmur düşündürmüştü bana bunu kendi içime akan bir yağmur .Susuyorum bugüne kadar ne çok konuşmuşum hatıra geldikçe kendimi dipsiz uçurumların sert rüzgarlarına atasım geliyor .İnsan içinde cehennemle yaşıyor gelgelim ki cehennemi cennet yapmak çok zormuş ama cenneti cehennem yapmak bir o kadar kolay bir yangın yeter buna bir imkansız yada bir hasret yükü ve daha ne çok şey . "Hasret yerinde kalır ve biz çekip gideriz "ne vakit olur bu vazgeçiş kalp susturulur mu akıl da birgün zafere erer mi inandıklarımız gölgesinde geçen bu altından aldanma çağı birgün sona erer mi bilmiyorum necip abi seni yolundan çeviren her neydi bilmiyorum ama bana yardım et. Yorgunum üstadım çok yorgunum hüznüm yorgun dilim yorgun hayallerim yorgun .

  Bir fikir ki ,sıcak yarada kezzap
  Bir fikir ki ,beyin zarında sülük.  Abdulhakim Arvasi bu isim necip fazıl için önemli bir isim hayatının dönüm noktası gibi dersem yanlış olmaz peki kimdir necip fazılı yoluna ışık olan bu kişi.Son devir tasavvuf âlimlerinden. Es-Seyyid Abdülhakîm bin Mustafa el-Arvasî, (m. 1865) senesinde o zaman Hakkâri Sancağı'na, bugün Van'a bağlı Başkale kasabasında doğmuş. 1362 (m. 1943) senesinde Ankara'da vefat ettmiştir. Kabri Bağlum kasabasında bulunmaktaymış.
  Peygamber Efendimizin 43. kuşaktan torunu ve İmam Ali Rıza'nın soyundandır. Bu sebeple seyyid unvanıyla anılmaktay mış. Ataları Bağdat'dan bugün Van'ın Müküs (Bahçesaray) kasabasına bağlı Arvas (Doğan yayla) köyüne yerleştiği için Arvasî nisbetiyle tanınmışlar..

  Tam otuz yıl saatim işlemiş, ben durmuşum
  Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum 'der
  ve geçmişini boş vehimlerle geçirdiğini üstü kapalıda olsa söyler.

  Onunla tanışması da şöyle olmuştur.
  1934 yılında, oturduğu Beylerbeyi’ne giden vapurda, Abdulhakim Arvâsî’nin müritlerinden birisiyle karşılaşır. O zat Necip Fazıl’a Efendi Hazretleri’nin Beyoğlu’nda Ağa Camii’nde Cuma günleri vaaz verdiğini duyurur. Şu öğüdü vermekten de geri kalmaz; “Dinleyecekleriniz halk için, nas için söylenen sözler… Siz o sözlerin içine girmeye ve ötesindeki hikmete ulaşmaya bakın!” Yanında ressam arkadaşı Abidin Dino ile birkaç cuma sonra Beyoğlu Ağa Camiine giderler ve Abdulhakim Arvasiyi dinlerler. Namazdan sonra yanına yaklaşıp elini öpmek isterler. Efendi hazretleri bir müddet onlara baktıktan sonra şöyle der; “Biz Eyüp Sultan’da oturuyoruz. Ne zaman isterseniz buyurun” Artık Necip Fazıl, efendi hazretlerine gidiş gelişlerini sıklaştırır. Abdulhakim Arvasi Necip Fazıl’a sorar: “Siz tasavvuftan bir şeyler biliyor musunuz? Okuduğunuz kitap falan oldu mu?” Bahriye Mektebi’nde okuduklarını söyler. Abdulhakim Arvasinin cevabı: “Bu iş kitapla olmaz. Akılla da varılmaz. Hiç yemeğin lezzeti çatal bıçakla aranıp bulunabilir mi?” Necip Fazıl’ın dünyası alt-üst olmuştur. Bu halini Çile adlı şiirinde şöyle dile getirir;

  “Ve uçtu, tepemden birden bire dam,
  Gök devrildi künde üstüne künde…”

  “Sanki burnum değdi burnuna yok’un
  “Kustum öz ağzımdan kafatasımı”  Necip Fazıl Şeyhi ile tanışmadan önce her şey onda gizli bir düğümdür, bir bilmecedir, yıkık ve şaşkındır, rüyalarında bir cinneti içmekte, ben kimim sorusunun yanıtını aramaktadır. Şu kadar yıllık kâinat ona, yeni baştan ve teker teker gerçekleştirilmeye muhtaç görünür. Onu tanıdıktan sonra bir hendeğe düşercesine kucağına düşer gerçeğin ve geçmişinde geleceğinde bilmecesini çözer: Biricik meselesi sonsuza varmaktır.Allah’a kulluk yapabilmek,zorlu nefsini diz çöktürebilmektir. Yine bu noktada Necip Fazıl Abdülhakim Arvasî Hazretlerini tanımadan önce çektiği acı ve sıkıntıyı ‘ağrı çeken diş’e benzetir.

  Yalvardım :Gösterin bilmeceme yol!
  Et yedinci kat gök ,esrarını aç

  Bu mu ,rüyalarda içtiğim cinnet ,
  Sırrını atarken patlayan gülle

  Gece bir hendeğe düşercesine
  Birden kucağına düştüm gerçeğin
  Sanki erdim çetin bilmecesine,
  Hem geçmiş zamanın ,hem geleceğin .

  Necip Fazıl tanışır şeyhi ile ama başlangıçta kolay teslim olacak bir kişiliği yoktur. Sorular sorar, hatta mürşidini yönlendirmeye çalışır. Mürşidi onu bu konuda şöyle uyarır: ’Yolu İrşad ediciden beklemiyordun da, sen ona yol gösteriyorsun’ senin, sırtında dilediğin yolu aşmaya mahsus bir merkebe mi ihtiyacın var, bir rehbere mi?’


  Necip Fazıl Kısakürek. Mürşidi Seyyid Abdulhakim Arvasi’yi “Tanrı Kulundan Dinlediklerim”, “O ve Ben”, “Son Devrin Din Mazlumları” ve “Başbuğ Velilerden” adlı eserlerinde anlatır.

  Bir de benim Abdulhakim Arvasi ile tanışmam var beni ufak hüzne uğratan o zamanlar kendisi hakkında hiçbir bilgim yoktu bir tv dizisinde tanıdım onu ve yarım bırakmama sebep olmuştu.Dizinin ismi Yedi Güzel Adam, yedisi de bir birinden güzel insanlar dizide bir öğretmen Cahit Zarifoğlu’nu seviyordu o da onu ama sonunda onlar kavuşamadılar şair başkası ile evlendi ve evlendiği kişi Abdulhakim Arvasinin soyundan bir kız .Bu olay beni üzmüştü mutsuz sonlara karşı olan öfkem ve kinim yüzünden ufakta olsa Necip ağabeye kızmıştım. Çünkü Necip ağabey kefil olmuştu Cahit Zarifoğlu’na, hatta eşi onunla tanışmasını şöyle anlatır.(Bu arada Cahit Zarifoğulu’nun eşini hiç sevmem bana kalsa onunla evlenmemeliydi ama işte .)
  “Babamlarla Rasim Özdeören, Akif İnan sık sık görüşürmüş. Babam Ankara'ya gittiğinde onlarda kalırmış. Cahit Bey de askerden döndükten sonra babamın bu sohbet halkasına dâhil olmuş. Rasim Beyler Van'a gelirlerdi ve o zamandan Rasim Bey ve eşiyle tanışırdık. Babama Cahit Bey’le beni evlendirmek istediklerini Rasim Özdenören söylemiş. Babam da o zaman yine Van'a ziyarete gelen Necip Fazıl Kısakürek'e Cahit Bey’i sormuş, ‘Nasıl bir adamdır?’ diye. Necip Fazıl, ‘Eğer kızınızı verirseniz ben de düğün şâhidi olurum.’ deyip Cahit Bey’e kefil olduğunu söylemiş. Gerçekten de Necip Fazıl Van'a geldi, nikâh şâhidimiz oldu. Nişan, düğün hepsi bir günde oldu. Sabah nişan yapıldı, yüzüklerimiz takıldı, akşama düğünümüz oldu, biz de birbirimizi ilk kez yüzüklerimiz takılırken gördük. O kadar insan istemeye gelmiş, beğenmedim demek zaten mümkün değildi. Ama birbirimizi de ilk görüşte beğendik diyebilirim.
  İşte bu sebepten dolayı ufak bir dönem Necip Fazıl ile Müridi Abudlhakim Arvasiden nefret etmiştim işte biz insanoğlu asıl olaya bakmak yerine faktörlere takılıp dururuz .


  Dönelim asıl konuya kitap boyunca Necip abi Allaha olan sevgisini ve ona ulaşma isteğini ve bu yolda korkularını dile de getirmiş .Modern Türk şiirinin mistik şairi. Düz yazı türünde yapıtları da olmasına rağmen asıl güçlü yanı şiirlerindedir .Halk şiirimizin öz ve biçim yapısından yararlanmış, bunlara batılı, modern bir özellik kazandırmış, sonraları dinsel duyuşlarda karar kılmıştır.Sağlam bir teknikle, esrarlı iç âlemini, felsefi görüşlerini, etkileyici bir anlatımla dile getirmiştir. Serbest şiire karşı çıkmıştır. Kafiyeye sığınmayı sahtekârlık sayar. Ona göre, duygu ve düşünce harmanlanıp şiir kalıbında, sanat kaygısıyla dillendirilmelidir.Ona göre, toplum uyarılmalıdır. Türk milleti aslına dönmelidir. "Şiir toplumun his ve fikir hayatını yansıtmalıdır." derken saf şiirden de vazgeçmemiştir.
  Bu şiir yolculuğuna başlama serüvenini de şöyle anlatmış:
  Şairliğim on iki yaşımda başladı.
  Bahanesi tuhaftır:
  Annem hastahanedeydi. Ziyaretine gitmiştim... Beyaz yatak örtüsünde, siyah kaplı, küçük ve eski bir defter.. Bitişikte yatan veremli genç kızın şiirleri varmış defterde.. Haberi veren annem, bir an gözlerimin içini tarayıp:
  - Senin dedi; şair olmanı ne kadar isterdim!
  Annemin dileği bana, içimde besleyip de on iki yaşıma kadar farkında olmadığım bir şey gibi göründü. Varlık hikmetimin ta kendisi... Gözlerim, hastahane odasının penceresinde, savrulan kar ve uluyan rüzgara karşı, içimden kararımı verdim:
  - Şair olacağım!
  Ve oldum.  İyi ki de olmuş.
  Keyifli okumalar
  Bu bilgiler için çeşitli sayfalardan bilgiler aldım ve internetten faydalandım.
 • Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı,
  Gönül dosta gider, gelmezem gayrı!

  Ne gam bunda bana bin kez ölürsem,
  Orda ölüm olmaz, ölmezem gayrı!

  Yansın canım, yansın aşkın oduna,
  Aksın kanlı yaşım, silmezem gayrı!

  Göyündüm aşk ile ta kül olunca,
  Boyandım rengine, solmazam gayrı!

  Beni irşâd eden mürşid-i kâmil,
  Yeter, bir el daha almazam gayrı!

  Varlığım yokluğa değişmişim ben,
  Bugün cana başa kalmazam gayrı!

  Fenâdan bâkîye göç eder olduk,
  Yöneldim şol yola, dönmezem gayrı!

  Muhabbet bahrının gavvası oldum,
  Gerekmez, Ceyhun’a dalmazam gayrı!

  Dilerim fazlından ayırmayasın,
  Allahım, senden özge sevmezem gayrı!

  Söyler aşık dilinden bunu Yunus,
  Eğer aşık isem, ölmezem gayrı!

  Yunus Emre (kuddise-i sirruhû)
 • Hasretin yangınında cism ü cânım kalmadı
  Sultan idim; devletim, kehkeşânım kalmadı
  Yayan kaldım çölünde, küheylânım kalmadı
  Unutuldu varlığım ünüm, şânım kalmadı
  Mezar taşım yıkıldı bir nişânım kalmadı
  Şu feryâd u zârımı ne olur duysan dedim
  ●Âşık olan derdini içine atar dedi
  Bu sırrı fâş eylemek ölümden beter dedi

  Kays idim şimdi adım Mecnûn’a çıktı dedim
  Nidem ki kem nazârın hânemi yıktı dedim
  Esâret zincirini boynuma taktı dedim
  Şu kanlı göz yaşlarım içime aktı dedim
  Bir kıvılcım sıçrayıp âlemi yaktı dedim
  Şu feryâd u zârımı ne olur duysan dedim
  ●Bir ateş varsa elbet dumanı tüter dedi
  Gülşenin kurumuşsa hiç gül mü biter dedi

  Bu mevsim-i hazânı kim bahar eyler dedim
  Aşkının derdi genci ihtiyâr eyler dedim
  Ayrılık gülzârımı tarumâr eyler dedim
  Şüphelerle kıvranıp kimi yâr eyler dedim
  Elbette öksüz âhû âh u zâr eyler dedim
  Şu feryâd u zârımı ne olur duysan dedim
  ●Mihnetim yoldaşındır bu sana yeter dedi
  Hem kafile kafile, hem katar katar dedi

  Bahrinde bir kayığım, deryâda salım mı var
  Ellerimi uzatsam tutacak dalım mı var
  Bal şerbeti istersin, kovanım, balım mı var
  Ah senin pazarında satacak malım mı var
  Garibim, bunca derdi çekecek hâlim mi var
  Şu feryâd u zârımı ne olur duysan dedim
  ●Sâdık olan canını bir pula satar dedi
  Nesi var nesi yoksa bir yana atar dedi

  Hâl-i perişânımı hikâyet edem cânâ
  Yâd ele uzatırsın câmını bu dem cânâ
  Bilmem ki seni kime şikâyet edem cânâ
  Aşkını terk etmeye gücüm yok nidem cânâ
  Çekil git dersin amma nereye gidem cânâ
  Şu feryâd u zârımı ne olur duysan dedim
  ●Bî-vefâ keremsizdir, kaşların çatar dedi
  Gül sevenin eline diken de batar dedi
 • Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı,
  Gönül dosta gider, gelmezem gayrı.

  Ne gam bunda bana bin kez ölürsem,
  Orda ölüm olmaz, ölmezem gayrı.

  Yansın canım, yansın aşkın oduna,
  Aksın kanlı yaşım, silmezem gayrı.

  Göyündüm aşk ile ta kül olunca,
  Boyandım rengine, solmazam gayrı.

  Beni irşad eden mürşidi kamil,
  Yeter, bir el daha almazam gayrı.

  Varlığım yokluğa değişmişim ben,
  Bugün cana başa kalmazam gayrı.

  Fenadan bakîye göç eder olduk,
  Yöneldim şu yola, dönmezem gayrı.

  Muhabbet bahrının gavvası oldum,
  Gerekmez, Ceyhun'a dalmazam gayrı.

  Dilerim fazlından ayırmayasın,
  Tanrım, senden özge sevmezem gayrı.

  Söyler aşık dilinden bunu Yunus,
  Eğer aşık isem, ölmezem gayrı.

  Yunus Emre
 • Senin gözünde artık kalmayınca değerim,
  Hor görmeye başlayıp küçülttüğünde beni,
  Senin yanına geçip kendimle cenk ederim:
  Haksızsan da korurum senin erdemlerini.
  Eksiklerimi benden iyi bilen olur mu?
  Bırak,ben anlatayım senin yerine bir bir
  İşlediğim her suçu,gizli her kusurumu;
  Beni yitirmek,sana şan ve şeref getirir.
  Ben de,doğrusu,bundan elde ederim yarar:
  Gönlümdeki aşk dolu düşünceleri sana
  Yönelterek kendime verdiğim bunca zarar
  Sana iyi gelirse katmerli iyi bana.
  Benim sevgim böyledir,varlığım senin hepten:
  Her suçu üstlenirim yeter ki haklı çık sen.
  William Shakespeare
  Sayfa 88 - kültür yayınları
 • Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı,
  Gönül dosta gider, gelmezem gayrı.

  Ne gam bunda bana bin kez ölürsem,
  Orda ölüm olmaz, ölmezem gayrı.

  Yansın canım, yansın aşkın oduna,
  Aksın kanlı yaşım, silmezem gayrı.

  Göyündüm aşk ile ta kül olunca,
  Boyandım rengine, solmazam gayrı.

  Beni irşad eden mürşidi kâmil,
  Yeter, bir el daha almazam gayrı.

  Varlığım yokluğa değişmişim ben,
  Bugün cana başa kalmazam gayrı.

  Fenadan bâkîye göç eder olduk,
  Yöneldim şol yola, dönmezem gayrı.

  Muhabbet bahrının gavvası oldum,
  Gerekmez, Ceyhun’a dalmazam gayrı.

  Dilerim fazlından ayırmayasın,
  Allahım, senden özge sevmezem gayrı.

  Söyler aşık dilinden bunu Yunus,
  Eğer aşık isem, ölmezem gayrı.


  Yunus Emre