Ayşe Y., bir alıntı ekledi.
04 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 8/10 puan

Varoluşçuluğun temel eğilimleri
"Bireyciliğe (ferdiyetçiliğe) aşırı yer vermek, kişinin varoluş sorununa büyük ilgi göstermek ve 'herhangi bir düşünce okulundan olmamak, herhangi bir inançlar kümesini, özellikle sistemleri yetersiz görmek; sığlığını, bilgiçliğini, yaşamdan yoksunluğunu ileri sürerek gelenekçi felsefeyi küçümsememek'-bütün bunlar, Kirkegaard'İn, Jaspers'in, Heidegger'in olduğu gibi, 'Nietzche'nin de belli başlı özellikleri've 'Varoluşçuluğun çıkış noktalarıdır."(Önsöz/Asım Bezirci)

Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Sayfa 9)Varoluşçuluk, Jean-Paul Sartre (Sayfa 9)