Cahit Zarifoğlu
“Ve insan en çok göğe vurgun
Sonra zifiriye…
Şiire… Ve hep Allah'a…”

zeliha kalay, bir alıntı ekledi.
6 saat önce · Kitabı okudu · Beğendi

Sultan yüzlerce yılın birikmiş yükünü zayıf omuzlarına tek başına yüklenmiş bir zavallıydı. Yüzyılların talanı, dolanı, rüşveti, cehaleti, oburluğu, kayırmacılığı, yobazlığı, din adına yapılan binlerce hata, fesat ve vurgun ve Avrupa devletlerinin arsız iştahası Vahdettin'in elinde patlamıştı. Hem kendini hem de etrafını yakarak

Veda, Ayşe Kulin (Sayfa 434)Veda, Ayşe Kulin (Sayfa 434)

...ve insan en çok
göğe vurgun,
sonra zifiriye,
şiire,
ve hep Allah'a...

Ebru Daşdöğen, bir alıntı ekledi.
13 saat önce · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 9/10 puan

İlk aşk sabun köpüğü gibi bir şeydir. Biraz da inattır, biliyor musun, takıntıdır, gençler yaşamaktan çok hayalini kurarlar ilk aşkın. Rüzgar gibi gelir, geçer. Aslında yirmi beşinden önce aşk nedir pek anlamaz insan, şarap gibidir çünkü aşk, tadına varmak için olgunlaşmak lazım. Ayrıca, esas aşk, has aşk, olgun çağda gelendir ki, vurgun yemiş gibi olur insan, feleğini şaşırır.

Gizli Anların Yolcusu, Ayşe KulinGizli Anların Yolcusu, Ayşe Kulin
V'DAT G'zik, bir alıntı ekledi.
19 saat önce

Ay Karanlık
Maviye/Maviye çalar gözlerin, 
Yangın mavisine/Rüzgarda asi, 
Körsem/Senden gayrısına yoksam 
Bozuksam/Can benim, düş benim, 
Ellere nesi? 
Hadi gel, 
Ay karanlık... 
İtten aç/Yılandan çıplak, 
Vurgun ve bela 
Gelip durmuşsam kapına 
Var mı ki doymazlığım? 
İlle de ille/Sevmelerim, 
Sevmelerim gibisi? 
Oturmuş yazıcılar 
Fermanım yazar 
N'olur gel, 
Ay karanlık... 
Dört yanım puşt zulası, 
Dost yüzlü, 
Dost gülücüklü 
Cıgaramdan yanar. 
Alnım öperler, 
Suskun, hayın, çıyansı. 
Dört yanım puşt zulası, 
Dönerim dönerim çıkmaz. 
En leylim gecede ölesim tutmuş 
Etme gel, 
Ay karanlık...

Hasretinden Prangalar Eskittim, Ahmed ArifHasretinden Prangalar Eskittim, Ahmed Arif
Neslişah Özbay, bir alıntı ekledi.
20 Mar 09:56 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 10/10 puan

Son derece ahlaksız, şerefsiz, haysiyetsiz ve kalleş biriydi.Maaşlı bir eleman iken aldığı rüşvetleri yastık altında biriktirdi.Foyası ortaya çıkmaya yüz tutunca, siyasetin dokunulmazlık zırhına bürünmek istedi.Önce belediye başkanı oldu.Yağcılık yapa yapa, rüşveti her yere bulaştıra bulaştıra yükseldi.Yağma, talan, soygun ve vurgun etiketi oldu.Yalanlarıyla insanları kandırdı, kamplara ayırdı.Namuslu insanları birer birer harcadı.Atatürkçü insanlara komplolar kurdu. öylesine yüzsüz, öylesine utanmaz, öylesine alçaktı ki, yolsuzluklarını ortaya çıkaranları hain, kendisini ise vatansever ilan etti.

Zübük, Aziz NesinZübük, Aziz Nesin
Büşra A., bir alıntı ekledi.
 19 Mar 20:44 · İnceledi

Kervan yorgun, ceylân vurgun. Çölde yıldız damlaları.

Yusuf ile Zuleyha, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 18 - Timaş Yayınları-39.Baskı)Yusuf ile Zuleyha, Nazan Bekiroğlu (Sayfa 18 - Timaş Yayınları-39.Baskı)

Şehrimin Harabiyeti Memleketimin Kıyameti :
Bir memleketin âlimleri ve amirleri düzgün olursa o memleket düzgün olur hadisi şerifi gösteriyor ki hali hazırdaki sorun, problem ve sıkıntılar için başka yerde suçlu aramaya gerek yok.

Yönetimlere talip olanlar ile dini mübini temsil etmeye ve ayakta tutmaya talip olanlar ne kadar düzgün olursa toplum o nisbette düzgün olacağı bu hadisten anlaşılıyor.

Beyan ettiğimiz hadisi şerefi destekleyen "Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir." (Nisa suresi, ayet, 58) ayeti kerimesi de gösteriyor ki, dinimiz ehliyet, liyakat, emniyet sahibi kişilerin yönetici ve idareci seçilmesini emrediyor.

Bugün eğitimden, adalete, yerel yönetimden tutun merkez veya taşra yönetime kadar çektiğimiz sıkıntılar, geri kalmışlığımız, rant, hırsızlık, soygun, talan, sahtecilik, sefalet ve haksızlıkların sebebi emniyet, liyakat ve ehliyet sahibi yöneticilerin başta olmaması ve gerçek alimlerin söz sahibi olmamasından kaynaklanıyor.

Elli sene önce ulaşmamamız gereken müferrah bir hayata ve yaşama elli yıl sonra kısmi olarak ulaşmamız,

Avrupa ve Amerika’dan elli sene geride olmamız,

Çağdaş şehir anlayışından uzak bir hayat sürmemiz,

İnsani ve medeni normların gerisinde olmamız,

Akıl, hikmet ve vicdan yerine menfaat çıkar ve ihtirasa mahkum olmamız,

Hala şehir ve köylerimizin çamur deryası içinde olması ve alt yapısının bütün bütün tamamlanmamış olması,

Köylerin hala içme suyu sıkıntısı çekmesi bizleri gerçek suçlulara götürmüyor mu?

Ehliyet sahibi olmayanların araba kullanmasının yasak olduğu bir ülkede,

Ehliyeti olmayanlara yöneticilik vererek ekonomik, idari ve adaletsizlik ve hukuksuzluk kıyameti koparılmış olunmuyor mu?

Emniyet sahibi olmayan insanlara kasalar, hazineler, bütçeler veya bir iş, kurum veya yönetim teslim edip, batırılmış yönetimler ve iflas ettirilmiş kurumlar, haline getirilmesi kıyametin başımıza koparılması olmuyor mu?

Liyakat sahibi olmayan kişileri zorla başkan, yönetici, amir yaparak onların eliyle bütçeler batırılarak, kurumlar iflas ettirilerek, soyguna, talana, yolsuzluğa zemin hazırlanarak kıyamet koparılmış olmuyor mu?

Çok uzaklara gitmeye gerek şu hali hazırdaki şehre bakın şehrin yıllardır gelip giden yerel yönetimlerine bakın, diğer kurumların çürümeye terk edilmiş trilyonluk atıl binalarına bakın, iş ahlakına bakın, imarına ve köhne haline bakın bu manzaralar sizlerde nasıl bir intiba uyandırıyor.

Karar vericilerin basiret feraset ve izandan uzak tercihleri ve seçimleri yüzünden memleketimde ve şehrimde işler liyakat ehliyet ve emniyet sahibi ellerde olmadığı için suiistimal ve israf kıyametleri kopuyor.

Karar vericilerin kişisel çıkar menfaat hırs menfaat ve yanlış tercihleri yüzünden kifayetsiz, yeteneksiz, beceriksiz yöneticilerin eliyle nice talan soygun zarar ve vurgun kıyametleri kopuyor.

Maalesef karar vericilerin, denetçilerin, vaaz edicilerin ve yürütücülerin tepiştiği çimlerde halk ve münevverler eziliyor. Liyakat, ehliyet ve emniyet sembolik bir değer olmaktan öteye geçemiyor.

Liyakat ehliyet ve emniyet yerine kişisel çıkar ve menfaati maddiye üzerine dönen tercihlere göre belirleniyor makam sahipleri.

Nice nice zeki, dürüst, çalmayan ve çaldırtmayan, becerikli, çalışkan, emniyet, ehliyet ve liyakat sahibi, kursağına haram sokmaktan korkan, rüşveti ateş yemekle eş tutan memleket, vatan ve millet sevdalısı çobanlığa mahkûm edilirken nice çobanlar âlim amir yönetici başkan yapılıp milletin başına bela, kıyameti koparan decaller hükmüne geçiriliyor.

Ne kadar insan farkında bilmiyorum ama güzel şehrimde zaten yıllardır liyakatsizlik emniyetsizlik ve ehliyetsizlik kıyametleri kopuyor. Birkaç çağdaş ama çarpık bina yığınları ile safdillerin gözleri boyansa da mızrap çuvala artık sığmıyor.

Beceremediğimiz, üstesinden gelemediğimiz, muvaffak olamadığımız, zarar verdiğimiz ve ağır vebal altına girdiğimiz mevki, makam ve koltuğumuzu insanlığın şerefine ve onuruna yakışan ve yaraşan tavır ile onurlu bir şekilde bırakmak yerine yüzsüzlük pazarında yalancı maskeler ile ucuz kahramanlık pişkinliği ile işgal etmeye devam ediyoruz.

İnanç olarak hepimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği barışı huzuru tesis edecek MEHDİ beklerken hiç birimiz adaleti hakkı hukuku eşitliği temin edecek vasıfları taşıyanların yüzüne bakmıyoruz.

Şehrimizde ve memleketimizde huzuru medeni ve insanca bir yaşamı tesis edecek kurtarıcı beklerken içimizde bu şartlara haiz olanları görmezden geliyoruz.

Bu tezat ve çelişkilerimiz devam ettiği sürece, ehliyet liyakat emniyet birinci ölçü kıstas norm olmadığı sürece şehrimin harabiyeti ve memleketimin kıyameti büyük kıyamete kadar devam edecek. Vesselam
Gazi KARS (KHA) / Kafkas Haber Ajansı Yazarı Muhammet Şamil Kakça