Giriş Yap
Vakur Akıncı
@waqqas
Marifet?!… Azrail'e tebessüm...
Kırıkkale
Kırıkkale 25.Eylül, 25 Eylül
7537 okur puanı
01 Şub 2019 tarihinde katıldı
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
Vakur Akıncı tekrar paylaştı.
SANATI ÜZERİNE DÜŞÜNMEK...
Meselâ şiir: "Fert - toplum" meselesi gibi girift bir mevzuda işin alfabesinden habersiz fikir tüysüzü, "toplumcu" şiirler yazar. Veya "fikirden süzülmüş şiir" edasında, şiirin tabiî yapısında olan müphemlik, gizlilik, gölge unsurları, keleşliğinin avantajı gibi kullanır. Anlayan ve "tenkid şuuru" olan için hemen anlaşılan bu husus içinde bulunduğumuz kültür ikliminde ve özellikle iyi niyeti safdillik sanan çoğunlukça anlaşılmaz... Bu bakımdan özellikle bizim toplum açısından şunu bir ilke hâlinde söyleyebiliriz. - "Fikirden süzülme şiirinden önce, mücerret mânâda sanat kumaşını gösterecek fikrini görelim! Müphemlik, gizlilik ve gölge unsurları içinde gûya sanatının sırma saçlarını vehmettirirken, fikre geçince altından birdenbire dazlak kafalı acuze suratı çıkan sanatkâr(!)ları gördük..."
Sayfa 175 - 5.Levha, -Noktalamalar-, İBDA Yayınları-
·
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Vakur Akıncı tekrar paylaştı.
BİR MÜSLÜMAN İÇİN, YAŞAMAK BİR MECBURİYETTİR...
- "Fizikî muvazeneyi sürdürebilmek... İsteyen ruhtur ve vücut buna mecburdur! Bu bir bedahet! Bizi yeryüzüne bağlayan, ancak vazife fikridir; Allah'ın halifesi olarak, eşya ve hâdiseyi zaptetme, zamanı bütünleme memuriyeti... Bir Müslüman için, yaşamak bir mecburiyettir. Ve bize hürriyetimizi verecek tek kanun tanırız; Allah'a Resûlünün gösterdiği yoldan bağlılığın ölçüleri!"
Sayfa 174 - 5.Levha, -Noktalamalar-, İBDA Yayınları-
·
Vakur Akıncı tekrar paylaştı.
KALB ve...
- "Kimse kimseyi bir itikad mevzuunda içinden zorlayamaz. Yâni kalbin halvet noktasına girilemez. Bu muhaldir. Ancak dıştan telkin kabil... Kalb bu telkini kabul ederse ne iyi; etmezse çıkmaz sokak. Kalbe hâkim, ancak Allah... Onun içindir ki, Hak, "Dinde ikrah, yâni zorla inanmak yoktur" buyurulmuştur. Kalbler Allah'ın kudret elinde ve çevirdiği istikamette... Öyleyse bir itikad, onu emreden, yahut yasaklayan rejimlerin ancak zâhir plânına dikeceği bekçilerle kontrol edilebilir. Bu bakımdan bir insan "ben dinsizim!" diye bağırmaya mecbur edilebilse de, dinsiz olmaya cebredilemez. Bu incelik yönündendir ki, Kâinatın Efendisi "İslâm açıkta ve imân kalbtedir." ölçüsünü koymuşlardır. Demek ki konuşan bir insanın sözü, kalbindeki hakikatin senedi olmayacağı gibi, sükûtu da bir yalanlama veya doğrulamanın hücceti sayılamaz. Öyleyse insanlar küfrün kol gezdiği cemiyetlerde imânlarını sükût hücresinde korurken, imânın bayrak çektiği toplumlarda da küfürlerini aynı şekilde korurlar. Kalb tam mânâsıyla muhtardır; Allah onu böyle yaratmıştır; hattâ bizzat kendisini kabul edip etmemekte bile muhtar... İlâhî şan böyle gerektirir..."
Sayfa 171 - 5.Levha, -Noktalamalar-, İBDA Yayınları-
·
bir kitap okudu
381 syf.
·
Beğendi
·
5/10 puan
BAŞIBOŞLUK...
- "Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketli iseler, yüzbin çeşit otlarla dolar... Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar ekiyoruz. Ruhlar da böyledir... Onları bir fikirle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir hayâl dünyasında, başıboş, öteye beriye dolaşıp dururlar; böyle bir aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayâl, düşmediği kuruntu, hayâl etmediği gariplik kalmaz. Bir gayeye bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü mihraksız her yerde olmak hiçbir yerde olmamaktır ve her gün değişen yüzün sahibi gün gelir kendi yüzünü tanıyamaz."
Sayfa 181 - 5.Levha, -Noktalamalar-, İBDA Yayınları-
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
3124
31,2bin öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.11