• öyle acılar öyle acılar çekmişsiniz ki,
  acı günleri düşünmekten sevinci unutmuş yürekleriniz
  Homeros
  Sayfa 180 - İş Bankası Kültür Yayınları
 • Eski Mısır Hanedanları Eski Mısır Medeniyeti incelenirken genel olarak 9 gruba ayrılmıştır. Bunları; Hanedanlık Öncesi Dönem Arkaik Dönem Eski Krallık Dönemi İlk Ara Dönem Orta Krallık Dönemi İkinci Ara Dönem Yeni Krallık Dönemi Geç Dönem Yunan - Roma Dönemi olarak sıralayabiliriz. Bu dönemlerde kurulan hanedanlıklar ilerleyen bölümlerde belirtilmiş ve kronolojik sıra takip edilmiştir. A. Hanedanlık Öncesi Dönem (3500 - 3100)
  B. Arkaik Dönem (3100 - 2650) 1. Hanedan (3100 - 2800) Menes (Hor-Aha)
  Iti
  Djer
  Djet
  Den
  Anendjib
  Semerkhet
  Oa'a (Qa-a) 2. Hanedan (2800 - 2650) Hotepsekhemwy
  Raneb (Reneb)
  Nynetjer
  Sekhemib (Seth-Peribsen)
  Khasekhemwy C. Eski Krallık Dönemi (2650 - 2140) 3. Hanedan (2950 - 2575) Nebka (Sanakhte) (2650 - 2630)
  Djoser (Netjerikhet) (2630 -2611)
  Sekhemkhet (2611 - 2605)
  Khaba (2605 - 2599)
  Huni (2599 - 2575)
  Zanakht
  Oa'a – Hedjet 4. Hanedan (2575 - 2465) Snofru (2575 -2551)
  Khufu (2551 - 2528 )
  Djedefre (2528 -2520)
  Khafre (2520 - 2494)
  Bakare (2494 -2490)
  Menkaure (Mykerinos) (2490 - 2472)
  Shepseskaf (2472 – 2468 )
  Thamphthis (2468 – 2465) 5. Hanedan (2465 - 2323) Userkaf (2465 - 2458 )
  Sahure (2458 - 2446)
  Neferirkare (2446 - 2426)
  Shepseskare (2426 - 2419)
  Neferefre (Raneferef) (2419 - 2416)
  Niuserre (2416 - 2392)
  Menkauhor (2396 - 2388 )
  Djedkare (2388 - 2356)
  Unas (Wenis) (2456 - 2323) 6. Hanedan (2323 - 2150) Teti (2323 - 2291)
  Userkare (2291 - 2289)
  Pepi I (Meryre) (2289 - 2255)
  Nemtimsaf I (2255 - 2246)
  Pepi II (2246 - 2152)
  Nemtimsaf II
  Nitocris 7. & 8. Hanedan (2150 - 2130) Netrikare
  Menkare
  Neferkare II
  Neferkare III
  Djedkare II
  Neferkare IV
  Merenhor
  Menkamin I
  Nikare
  NeferkareV
  Neferkahor
  Neferkare VI
  Neferkamin II
  Ibi I
  Neferkaure
  Neferkauhor
  Neferirkare D. İlk Ara Dönem (2140 - 2040) 9. & 10. Hanedan (2134 - 2040) Neferkare
  Mery - Hathor
  Merykare 11. Hanedan (2134 - 1991) Antef I (2134 - 2118 )
  Antef II (2118 - 2069)
  Antef III (2069 - 2061)
  Mentuhotep I (2061 - 2010) E. Orta Krallık Dönemi (2040 - 1640) 11. Hanedan (devam ediyor) (2134 - 1991) Mentuhotep II (Nebhepetre) (2040 - 2010)
  Mentuhotep III (2010 - 1998 )
  Mentuhotep IV (Nebtawyrel) (1998 - 1991) 12. Hanedan (1991 - 1783) Amenemhat I (Sehetepibre) (1991 - 1962)
  Sesostris I (1962 - 1929)
  Amenemhat II (Nubkaure) (1929 - 1892)
  Sesostris II (Khakhperre) (1897 - 1878 )
  Sesostris III (Khakaur) (1878 - 1841)
  Amenemhat III (Nimaatre) (1844 -1797)
  Amenemhat IV (Maakherure) (1799 - 1787)
  Nefersobek (1787 - 1783) 13. Hanedan (1783 -1640) Wegaf
  Amenemhat
  Sekhemre
  Amenemhat V (Sekhemkare)
  Sehetepibre I
  Iufni
  Amenemhat VI
  Semenkare
  Sehetepibre II
  Sewadjkare
  Nedjemibre
  Sobekhotep I (Kha'ankhre)
  Reniseneb
  Hor I
  Amenemhat 7 (Sedjefakare)
  Sobekhotep II
  Khendjer
  Imira-mesha
  Antef IV
  Seth
  Sobekhotep III
  Neferhotep I
  Sihathor
  Sobekhotep IV (Kha'neferre)
  Sobekhotep V (1720 - 1715)
  la-ib
  Ay (Merneferre) (1704 - 1690)
  Ini I
  Sewadjtu
  Ined
  Hori 1 Thebes Prensleri
  Sobekhotep VI
  Dedumes I
  Ibi II
  Hor II
  Senebmiu
  Sekhanre I
  Merkheperre
  Merikare F. İkinci Ara Dönem (1640 - 1540) 14. Hanedan (?) Nehesy
  Khatire
  Nebfaure
  Sehabre
  Meridjefare
  Sewadjkare
  Heribre
  Sankhibre
  Kanefertemre
  Neferibre
  Ankhkare 15. Hanedan 1 (?) Salitis
  Sheshi
  Yakubber
  Khyan (Apachnan)
  Apepi I (Apophis)
  Apepi II 16. Hanedan (?) (Hyksos Kralları) Anat - Her
  User - Anat
  Semqen
  Zaket
  Wasa
  Qar
  Pepi III
  Bebankh
  Nebmaatre
  Nikare II
  Aahotepre
  Aaneterire
  Nubankhre
  Nubuserre
  Khauserre
  Khamure
  Jacob - Baal
  Yakbam
  Yoam 17. Hanedan (? -1540) Antef V
  Rahotep
  Sobekemzaf I
  Djehuti
  Mentuhotep VII
  Nebirau I
  Nebirau II
  Semenenre
  Suserenre
  Sobekemzaf II
  Antef VI
  Antef VII
  Tao I (Seakhtenre)
  Tao II (Sekenenre)
  Kamose (1545 - 1540) G. Yeni Krallık Dönemi (1540 - 1078 ) 18. Hanedan (1540 - 1292) Ahmose I (Nebpehtyre) (1540 - 1515)
  Amenhotep I (Djeserkare) (1515 - 1494)
  Thutmosis I (Akheperkare) (1494 - 1482)
  Thutmosis II (Akheperence) (1482 - 1479)
  Hatshepsut (1473-1458 )
  Thutmosis III (Menkhepere) (1479 - 1425)
  Amenhotep II (Akheperure) (1427 - 1401)
  Thutmosis IV (Men-khepru-Re) 1401 - 1391
  Amenhotep III (Nebmaatre) (1391 - 1353)
  Amenhotep IV (Akhenaten) (1353 - 1335)
  ? (1335 - 1334)
  Semenekhkare (1334 - 1333)
  Tutankhamen (Tutankhamun) (Nebkheperoure) (1333 - 1323)
  Ay (1323 - 1319)
  Horemheb (Djeserkheperure) (1319 - 1292) 19. Hanedan (1292 - 1190) Ramses I (Menpehtyre) (1292 - 1290)
  Seti I (Menmaatre) (1290 - 1279)
  Ramses II (Usermaatre) (1279 - 1213)
  Merneptah (1213 - 1204)
  Amenmesse (1203 - 1200)
  Seti II (1204 - 1198 )
  Siptah (1198 - 1193)
  Twosret (1193 - 1190) 20. Hanedan (1190 -1078) (Thebes Prensleri) Sethnakhte (1190 - 1187)
  Ramses III (1187 - 1156)
  Ramses IV (1156 - 1150)
  Ramses V (1150 - 1145)
  Ramses VI (1145 - 1137)
  Ramses 7 (1137 - 1129)
  Ramses VIII (1129 - 1128 )
  Ramses IX (1128 - 1110)
  Ramses X (1110 - 1106)
  Ramses XI (1106 - 1078 )
  H. Geç Dönem (1078 - 332) 21. Hanedan (1078 - 945) Smendes I (1078 - 1044)
  Amenemnesoe (Amenemnisu) (1044 - 1040)
  Psusennes I (1040 - 992)
  Amenemope (993 - 984)
  Osorkon I (984 - 978 )
  Siamun (978 - 945) 22. Hanedan (945 - 712) Shoshenq I (Sheshonq I) (945 - 924)
  Osorkon II (924 - 889)
  Shoshenq II (Sheshonq II)
  Takelot I (889 - 874)
  Osorkon III (874 - 850)
  Takelot II (850 - 825)
  Shoshenq III (Sheshonq III) (825 - 773)
  Pami (773 - 767)
  Shoshenq V (Sheshonq V) (767 - 730)
  Osorkon V (730 - 712) 23. Hanedan (828 - 712) Petubastis (Pedibastet) (828 - 803)
  Iuput I
  Shoshenq IV (Sheshonq IV) (803 - 797)
  Osorkon III (797 - 769)
  Takelot III (774 - 767)
  Rudamun (Rudamon) (767 - 764)
  Iuput II (764 - 715) 24. Hanedan (724 - 712) Tefhakht (727 - 720)
  Wahkare (Bakenrenef) (720 - 715) 25. Hanedan (770 - 657) (Nubye Hanedanları) Kashta (770 - 750)
  Piji (Piye) (Piankhi) (750 - 712)
  Shabaka (712 - 698 )
  Shebitku (698 - 690)
  Taharqa (Taharka) (690 - 664)
  Tanutamun (664 - 657)
  Nekau I (Necho I) (672 - 664) 26. Hanedan (664 - 525) Psamtek I (Psammetic I) (664 - 610)
  Nekau II (Necho II) (610 - 595)
  Psamtek II (Psammetic II) (595 - 589)
  Wahibre (Apries) (589 - 570)
  Ahmose II (Annasis) (570 - 526)
  Psamtek III (Psammetic III) (526 - 525) 27. Hanedan (525 - 404) Cambyses II (525 - 522)
  Darius I (521 - 486)
  Xerxes
  Artaxerxes I (465 - 424)
  Darius II (423 - 405)
  Artaxerxes II 28. Hanedan (404 - 399) Amyrtaios (Amyrtaerus)
  (404 - 399) 29. Hanedan (399 - 380) Nepherites I (Nefaarud) (399 - 393)
  Hakoris (Hakor) (393 - 380) 30. Hanedan (380 - 343) Nectanebo I (380 - 362)
  Djedher (Djedhor) (362 - 360)
  Nectanebo II (Nakhtharehbe) 31. Hanedan (343 - 332) 2 Artaxerxes III (343 - 338 )
  Arses (338 - 336)
  Darius III (336 - 332) H. Yunan - Roma Dönemi (332 - 30) Mısır'ı Yönetmiş Makedonya Kralları Alexander “Muhteşem Alexander” (332 - 323)
  Philip Arrhidaeus (323 - 317)
  Alexander IV (317 - 304)
  Ptolemaic (Batlamyus' a ait) Hanedanlık
  Ptolemy I Soter (305 - 282)
  Ptolemy II Philadelphus (282 - 246)
  Ptolemy III Euergetes I (246 - 222)
  Ptolemy IV Philopator (222 - 205)
  Ptolemy V Epiphanes (205 - 180)
  Ptolemy VI Philometor (180 - 164)
  Ptolemy 7 Neos Philopator (164 - 165)
  Ptolemy VIII Euergetes II
  Ptolemy IX Soter II
  Ptolemy X Alexander I
  Ptolemy XI Alexander II
  Ptolemy XII Neos Dionysos
  Kraliçe Bernice IV
  Ptolemy XIII
  Kraliçe Cleopatra VII
  Ptolemy XV 1 İlk Pers Hanedanı 2 İkinci Pers Hanedanı