• Bana kalırsa, insanlar okula gitmeden önce konuşmayı öğrenebilirler. Bunu başarmak hiç de öyle zor değil: Biri bilmediğiniz bir sözcük kullandığında "söylediğinizi anlayamadım, açıklar mısınız?" demek yeterli. Herkes böyle yapsa ne kadar çok ve hızlı öğrenirdik! Örneğin ben, öğretimin demokratik­leşmesini savunanlara demokrasinin anlamını sormak isterim (liberal demokrasi, halk demokrasisi vb; bu tanımlamalarda kul­lanılan sıfatların da bir anlamı yok, adların da). Halkın kendini yönetmesi mi? Peki, halk ne demek? "Kitle" mi (Marksistler nedense bu sözcüğü kullanmak istemiyorlar)? "Kitle: Katı ya da kıvamlı bir maddenin, belli bir biçimi olmayan ya da biçimi belirlenemeyen görece büyük miktarı" (Petit Robert). Bu, kitle sözcüğünün yalnızca birinci anlamı ancak sözcüklerin kökeni­nin dikkate alınmasında büyük yarar görüyorum. Halk, Çin'de kraldır, ABD'de de; ama bu ülkelerde durum pek de öyle iç açıcı değil. Demokrasinin kolay tanımlanabilecek bir sözcük olduğunu sanmıyorum. Örneğin ben ancak herkesin dilediği gibi konuşabileceği, dinleyebileceği, anlayabileceği,tartışabileceği, davranabileceği bir dünyada mutlu olabilirim. 
    Catherine Baker
    Sayfa 89 - Ayrıntı Yayınları