Lola Lux, Hava Uyanıyor'u inceledi.
16 Mar 17:58 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Bu kitap sayesinde, fantastik kategorisini sevmeye başladım ben. Bu kitaptan kat kat iyi eserler bulunuyor olsa da, her zaman favorim Hava Uyanıyor olacak benim.
Kitabı okurken cidden çok eğlendim, merak ettim. Çok güzel bir kitaptı, özellikle de Aldrik. Aldrik Solaris, erkek kitap karakterleri listemde baş köşeye oturdu. Ateştaşıyıcı, bir de Veliaht Prens, gel de aşık olma şimdi.
Kitapta canımı sıkan tek bir olay oldu. Vhalla'nın kararsızlığı. Aslında normal, gerçekte başıma geleceğini düşünüp empati yapınca, kızın kararsızlığı olsun istememesi olsun çok normal. Büyüden korkması gerektiği öğretilmiş, Vhalla ne yapsın? Ama kitabı okurken insan bir an önce bir şeyler olmasını istiyor, o yüzden kitabı okurken bu kısımlarda kanser olmadım diyemem. Okuyalı bayağı olduğu için, bu kısımlar çok uzun olduğundan mı yoksa benim sabırsızlığımdan mı bu kadar rahatsız etti beni bilemeyeceğim.
Ayrıca o sondaki olay, hikayeyi bayağı beklemediğim yerlere çekti. Cidden, öyle bir şey beklemiyordum ben. Okurken '' ne oluyor ya '' tribinden çıkamadım bir türlü. Ne manyak sondu yahu.
Umarım Yabancı Yayınları, çevirisi bitmiş olan Fire Falling'i bir an önce basar da alır okuruz. Dayanamıyorum vallahi. Okumadıysanız da, tavsiye ediyorum bu kitabı.

Lola Lux, Dracula'yı inceledi.
16 Mar 17:08 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Dracula, çok sevdiğim gerilim romanları arasında edebi bir başyapıt oldu. Şüphesiz Bram Stoker'ın gerçekçi dili olmasaydı, Dracula bu kadar şiddetli bir şekilde var olamazdı. Kesinlikle okumanızı, ve güzel tasarımı nedeniyle Yabancı Yayınları'ndan tercih etmenizi öneriyorum.

Yaprak Onur, Kurtulan Kızlar'ı inceledi.
11 Mar 19:52 · Kitabı okudu · 8 günde · 7/10 puan

Gerilim kitabı okumayı çok sevmesem de Yabancı Yayınları'nın 200. kitabı olması vesilesiyle Kurtulan Kızlar'a bir şans vermek istemiştim, iyi ki de vermişim...

Kurtulan Kızlar, arkadaşlarıyla çıktığı bir tatildeki katliamdan sağ kurtulmayı başaran tek kişi Quincy Carpenter'ın hikâyesini anlatıyor, âdeta korku fimlerinin ardından yaşananları konu alan bir roman.

Quincy o geceye dair ayrıntıları hatırlayamıyor, zaten hatırlamayı da istemiyor. Yaşadıklarının üzerine bir sünger çekip 'normal' bir hayat yaşamaya kararlı fakat basın benzer katliamlardan sağ çıkan üç kıza Kurtulan Kızlar adını takıp onları malzemeye çevirmiş, Quincy'nin başından geçen Çam Ev katliamının tüm detaylarını halka aktarmaya and içmiş.

Çam Ev olaylarının üzerinden on yıl geçtikten sonra Quincy nihayet hayallerindeki hayata kavuşmak üzere; mutlu bir ilişkisi, güzel bir evi, hayranlık uyandıran bir pasta blogu ve Xanax bağımlığı var, onu kurtaran polis memuru Coop da her daim yardımına hazır. Ama bir diğer Kurtulan Kız Lisa'nın evinde ölü bulunmasıyla bu durum değişiyor.

Kurtulan Kızlar benim için akışı ve sonu tahmin edilebilen bir kitap olmadı, yine de bu türle daha fazla hazır neşir olan biri belki tahmin edebilir diye düşündüm. Sayfaları hızlı hızlı çevirlen, hikâye ilerledikçe merak katsayısı artan bir kitap olmuş. Hem anlatımı hem de çevirisi kendini keyifle okutacak nitelikte.

..., bir alıntı ekledi.
09 Mar 00:36

Türkiye'de eğitim tarihi ile alakalı tarihi malûmat
Kayseri Milletvekili Ahmed Hilmi Bey öğretmenlerin maaşlarının hamiyetli tüccarların bir araya gelerek topladığı 2.000 liradan ödendiğini iddia etmiştir.[6] Bu görüşe katılan Mazhar Müfid Bey mealen; "…Kayseri öğretmenleri bankaya müracaat ettikleri vakit bankanın kapısına bir kağıt yapıştırıyorlar: 'Burada öğretmenlerin parası yoktur, müracaat etmeyiniz.' Deniyor. Özetle öğretmenlerin maaşları verilmiyor" sözleriyle, bu durumu doğrulamıştır.[7]
25 Temmuz 1931 yılında kabul edilen 1880 Sayılı Kanunun birinci Maddesine göre öğretmen maaşlarının "en fazla" 150 lira olduğu görülüyor.[8] Bazı öğretmenler 90 lira maaş alıyordu. (Öğretmen maaşları derece ve kademeye göre değiştiği için net rakamlar veremiyoruz. Biz en iyimser rakamı verdik.)
M. Kemal'in "Hâkimiyet-i Milliye" isimli gazetesinin 27 Haziran 1929 tarihli haberine bakalım: "1929 yılı itibariyle bir ilk mektep öğretmeni vazifesine 1.500 kuruşla başlıyor."[9]
Zaten Türkiye'ye gelen yabancı uzmanlar, öğretmenlerin maaşlarının çok az olduğunu raporlarında belirtmişlerdir....
1 - ALFRED KÜHNE: Mesleki Terbiyenin Inkişafına (Mesleki Eğitimin Gelişimine) Dair Rapor Alman Dr. Kühne, 1925 yılında Türkiye'ye gelmiştir.[10]
Dr. Kühne raporunda öğretmen maaşlarının az olmasını "büyük bir tehlike" olarak görmüş ve yaşam koşulları ile öğretmen ücretleri arasında denge kurulmasını önermiştir.[11]
Dr. Kühne'nin raporunda devamla şöyle denilmektedir:
"Yıllarca tahsil gören öğretmen bir çıraktan dahi daha az para kazanıyor. Öğretmenlerin kendilerini gereği gibi mesleklerine verebilmeleri maaşlarının arttırılması ile gerçekleştirilebilir.[12]
2 - BERYL PARKER: Türkiye'de Ilk Tahsil Hakkında Rapor
Amerikalı eğitimci Prof. Dr. B. Parker'in 1934 yılında hazırlanan raporu, 1939 yılında I. Milli Eğitim Şurası dokümanı olarak Bakanlıkça yayınlanmıştır.[13] Parker'in raporunda şöyle yazmaktadır:
"Görev yapan öğretmenlerin maaşları çok azdır. Maaşlardan tasarruf yapılmaya çalışılması oldukça hatalıdır."[14]

[6] TBMM Z.C., Dönem: 2, C. 3, sayfa 349. (Meclis tutanakları)
[7] TBMM Z.C., Dönem: 2, C. 3, sayfa 349-351. (Meclis tutanakları)
[8] Resmî Gazete'de yayınlandı: 03.08.1931, Sayı: 1863.
[9] "Maarif", Hâkimiyet-i Milliye, 27 Haziran 1929, sayfa 8.
[10] Ülker Akkutay, Milli Eğitimde Yabancı Uzman Raporları - Atatürk Dönemi, Avni Akyol Kültür ve Eğitim Vakfı, Ankara, 1996, sayfa 33.
[11] Ismail Aydın, Dünden Bugüne Öğretmenler (1965-2005), Eğitim Sen Yayınları Araştırma Dizisi 2, Volkan Matbaacılık, Ankara, 1999.
[12] Ilhan Başgöz, Türkiye'nin Egitim Çıkmazı ve Atatürk, Pan Yayıncılık, Istanbul, 2005, sayfa 134,135.
[13] Cavit Binbaşıoğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri, Tekışık Yayıncılık, Ankara, 1999, sayfa 161.
Ayrıca bakınız; Mustafa Şahin, Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme Uygulamalarında Yabancı Uzmanların Yeri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk Ilkeleri ve Inkılâp Tarihi Enstitüsü, Izmir, 1996, sayfa 108.
[14] Rapor için bakınız; Berly Parker, Türkiye'de Ilk Tahsil Hakkında Rapor, Maarif Vekilliği Devlet Basımevi, Istanbul, 1939.

Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, İlhan Başgöz (Sayfa 134)Türkiye'nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, İlhan Başgöz (Sayfa 134)

Türkeş'in anılarından H. Nihal Atsız'ın fikir dünyası


"Atsız Islam'a karşı Şamanizm'i istiyordu!" Nihal Atsız, Alparslan Türkeş'ten 9 maddelik bir istekte bulunuyor:
1 - Müslümanlığı bırakıp, tamamen Türkçülüğü ele almalı...
2 - Yeni hamle, bir bildiri ile kamuoyuna açıklanmalı... (Bu bildiride dinden hiç bahsetmeden, Türkçü gençlerin daha büyük ölçüde bir Türçülüğe hasret duymakta oldukları, eski Türkçüler'in de aynı fikirde oldukları ifade edilmeli.)
3 - Ilk fırsatta Parti'nin adı, daha kesin ifadeli bir isim ile değiştirilmeli... (Türkçü Parti, Yasa Parti falan gibi.)
4 - Yaz kamplari her yıl daha sıkı bir disiplin ve sadece Türklük, Türkçülük etrafında devam ettirilmeli...
5 - Türkçüler Derneği ile Parti'nin aynı gaye uğrunda nasıl çalışabileceği planlanmalı...
6 - Irkçılığın kafatasçılık değil, sosyal bir şuur, bir kendini Türk duyma, yabancı bir ırka meyletmeme olduğu anlatılmalı...
7 - "Türklük gurur ve şuuru ile Islam fazilet ve ahlakı" sloganı bırakılmalı...
8 - Devlet Dergisi'nin dini havası hafifletilmeli...
9 - Şimdilik bütün Türkiye'den çok, oyların en fazla alındığı il, ilçe ve köylere yönelik, oralarda nasıl propagandalar yapılacağı planlanmalı.
Atsız Bey, "Müslümanlık Arap'ın dinidir; Türklerin milli dini Şamanizm'dir", diyordu. Bu arada Kızıltoprak'ta Istanbul Şamanistler Derneği diye bir dernek kurdular. Bu derneği kuranlardan birisi, Büyük Ankara Oteli'nde bir cinayette vurulan Niyazi Adıgüzel, diğeri de Azerbaycan eski Devlet Başkanı Elçibey'in Müşaviri Nihat Çetinkaya idi.
Şimdi bunu kabul etmeye, hoş görmeye imkan var mı? Bunu ben kabul etmediğimden dolayı, bana hücum ettiler. "Türkeş'in Müslümanlığı bize yaramaz; biz Türkçü'yüz ve Türkler'in milli dini Şamanizm'dir", dediler.
Cenazesine gitmedim. Hatta o yüzden bazıları eleştiride bulundu. Ben, gitmeye gerek görmedim. Çünkü çok fark etmişti görüşlerimiz. Yazdığı yazılarda çok haksız ve hesapsızdı.
***
Evet, Nihal Atsız'cılar, kişi sevdiği ile beraberdir... Gittiğiniz yol, böyle berbat bir yol. **********
KAYNAK:
Türkeş'in Anıları - Şahinlerin Dansı, ABC Basın Ajansı Yayınları, ABC "Anılar dizisi No: 2, Birinci Baskı: Ekim 1995, sayfa 13-16.

..., bir alıntı ekledi.
25 Şub 13:50

Lewis ve birçok yabancı yazarca Şeyh Said ayaklanması
"Ayaklanmayı, `Allahsız Cumhuriyeti´ devirmeyi ve Halife'yi geri getirmeyi isteyen derviş ve şeyhler yönetmişti.

Diğer KAYNAKLAR
[2] Paul Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, (Çev. Fethi Ülkü), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, sayfa 106.
[3] Martin van Bruinessen, Agha, Shaikh and State, On the Social and Political Organization of Kurdistan, Utrecht 1978, 468 s.; Türkçe basım: Ağa, Şeyh ve Devlet, Kürdistan'ın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi (Çev.Remziye Arslan), Öz-Ge Yayınları, Ankara [tarihsiz (1992?)], sayfa 370.
NOT: Bu çalışmamızda büyük ölçüde Cihad Kar'ın; "Şeyh Said Zaza Ayaklanması ve Gerçekler" başlıklı araştırmasından istifade edilmiştir

Modern Türkiye'nin Doğuşu, Bernard Lewis (Sayfa 266 - Ankara 1984, 2. Baskı)Modern Türkiye'nin Doğuşu, Bernard Lewis (Sayfa 266 - Ankara 1984, 2. Baskı)
..., bir alıntı ekledi.
 25 Şub 13:28

Pek çok yazarca Şeyh Said ayaklanmasının GİZLENEN HAKİKATLERİ
"Şeyh Said’in Ingilizlerin adamı ve müstakil Kürtlük ideali peşinde olduğu şeni [çirkin] bir yalandır. Öyle olsaydı ilk başarılarının ardından cenup [güney] istikametinde sınıra doğru sarkar, Irak Kürtleri ve Ingilizlerle irtibat kurar ve davasına, gerilerini ve yardım kaynaklarını sağlamış olarak bellibaşlı bir çevre içinde girişirdi. (...) Bütün bu hadiselerin seyri de gösterir ki, Şeyh Said dış ve yabancı desteklerle alakalı olmaksızın sırf kendi başına ve sadece inancı uğrunda hareket etmektedir."

Sair (diğer) KAYNAKLAR
[2] Feridun Kandemir, Şeyh Said Isyanı, Inci Dergisi, Sayı: 16 (28 Haziran 1952), sayfa 20. [3] Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkileri (1924-1930), Başnur Matbaası, Ankara 1972, sayfa 101. [4] Metin Toker, Şeyh Said ve Isyanı, Akis Yayınları, Ankara 1968, sayfa 17. [5] Uğur Mumcu, Halklar Kardeştir, Milliyet Gazetesi, 03 Mart 1992, sayfa 7.
[6] Ismail Beşikçi, Doğu Anadolu'nun Düzeni, Sosyo-Ekonomik ve Etnik Temeller, E Yayınları, Istanbul 1969, sayfa 210, 212. [7] Ilhan Selçuk, Kıyam!.., Cumhuriyet Gazetesi, 07 Ağustos 1991, sayfa 2. [8] Yavuz Bahadıroğlu, Şeyh Said isyanı neden çıktı?, Yeni Akit Gazetesi, 23 Ocak 2011.

Son Devrin Din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 535456 - undefined)Son Devrin Din Mazlumları, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 535456 - undefined)

Içimizdeki Şeytan (1939) Ve Irkçilik Turancilik Davasi (1944)
“Nihat’la yanındaki çocuklardan birçoğu da yakalanmış… Prof. Hikmet’i de çağırmışlar, fakat herif bir kolayını bulup yakasını sıyırmış… Hiç değilse tevkif edilmedi. Nüfuzlu ahbapları var, herhalde onlar müdahale ettiler!” (Ali, Ağustos 2017: 233) “Nihat ve etrafına topladığı delikanlılar, gençlik, bilgisizlik, gayesizlik yüzünden ve biraz da külah kapmak arzusuyla, birtakım mecmualar, broşürler neşretmeye, memleket ve millet sevgisini inhisar altına alıp etrafa küfür ve iftira yağdırmaya başlamışlardı… Bu neşriyat son günlerde sistemli bir hal aldı. Bu, herkes gibi benim de gözüme çarptı. Münakaşalarını eskiden kahvelerde, vapurlarda, yollarda bağıra bağıra yapan, fikirlerini alenen söylemeyi ve icabında yumrukla müdafaayı bir kabadayılık addeden bu kahramanlar, birdenbire nedense esrarengiz bir hüviyet aldılar… Kahvede ikisi üçü bir araya gelince baş başa verip fısıltı halinde konuşuyorlar, bir münakaşada fikirlerine kuvvetli bir hücum yapılsa, hasımlarına cevap vermeyerek: ‘Zamanı gelsin, biz sana dünyanın kaç bucak olduğunu gösteririz!’ demek isteyen emin bir gülümseme ile iktifa ediyorlar ve nihayet, şimdiye kadar mahiyetleri tamamen anlaşılamayan birtakım maceraperest ve esrarlı heriflerle düşüp kalkıyorlardı. Bunlardan biri, ara sıra Nihat’ın yanında gördüğümüz o tatar suratlı herif de mevkuflar arasında… Neyse, fazla tafsilat vermeye hacet yok, bu coşkun gençler, bir kısmı bilerek, bir kısmı bilmeyerek, mükemmel bir ağın içine düşmüşler… Kendi fikirlerimizi söylüyoruz ve yazıyoruz sanırken yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı, zavallı birer oyuncağı olmuşlar. Kendilerine telkin edilen yalancı ve sinsi dünya görüşünü müdafaa edeceğiz derken kendilerinin, milletlerinin ve insanlığın kuyusunu kazdıklarını bilmemişler… Ve nihayet başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmişler… Ele geçen vesikalara nazaran, memlekette kendilerine muhalif bildikleri insanların listeleri yapılıp perde arkasında kalan esrarlı ellere verilmiş… Birçok insanlar düşünüşlerinin istikametine, kanlarına, yedinci cetlerinin nesebine veya doğduğu yere göre tasnif ve defterlere kaydedilmiş…” (Ali, Ağustos 2017: 239-240).

Yukarıdaki satırlar bir romandan alınmıştır. Romanda Nihat ismiyle geçen kahraman Nihâl Atsız’dır. “Tatar suratlı herif” olarak geçen kişi de Zeki Velidi Togan’dır. Tevkif edilmeyen Prof. Hikmet ise ünlü tarihçilerden Mükrimin Halil Yinanç.

Romanı okumuş olanlar belki hatırlayabilirler. Ünlü yazar Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan romanıdır bu. Sabahattin Ali’nin romanında Nihâl Atsız, Zeki Velidi, Mükrimin Halil, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi yazar ve şairler son derece kötü, ahlaksız ve sefih kişiler olarak yer alır. Tabii farklı isimlerle. Mesela Peyami Safa, romanda İsmet Şerif, Necip Fazıl da Emin Kâmil’dir.

Romanın sonunda Nihat ve arkadaşları ile “tatar suratlı herif” tevkif edilir. Romana göre bunlar, “memleket ve millet sevgisini inhisar altına alıp etrafa küfür ve iftira yağdıran” kimseler, yani milliyetçilerdir. Nihat ve etrafındaki gençler, “birtakım maceraperest ve esrarlı heriflerle düşüp kalkmakta”dırlar; bu heriflerin biri de “tatar suratlı herif”tir. Aslında bu gençler aldanmış ve “mükemmel bir ağın içine düşmüşler… yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı, zavallı birer oyuncağı olmuşlar”dır. “Başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmişler”dir. Muhaliflerini de düşüncelerine “kanlarına, yedinci cetlerinin nesebine veya doğduğu yere göre” listeleyip “perde arkasında kalan esrarlı ellere” vermişlerdir.

Okuyucuların pek çoğunun aklına 1944 hadiselerinin geldiğinden eminim. 3 Mayıs gösterileri üzerine 09 Mayıs 1944’te ve bu tarihi izleyen günlerde Nihâl Atsız, Zeki Velidi Togan ve birçok Türkçü tutuklanır. 18 Mayıs’ta Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan hükümet bildirisine göre tutuklananların suçları şunlardır:

1.Anayasada tespit edilen esaslara aykırı olarak ırkçılık ve Turancılık gayeleri gütmek, 2. Bu yolda faaliyetler yürütmek, tertibat almak ve anlaşmalar imzalamak, 3. Anayasayla belirlenmiş rejime ve vatandaşların “hakiki milliyetçilik hisleri”ne aykırı umdeler, 4. Bu umdelere varmak için gizli cemiyet kurmak, faaliyet programları hazırlamak, teşkilatlar kurmak, propaganda organları çıkarmak, aralarındaki haberleşmeler için şifreler ve parolalar kullanmak, 5. Gençlerin temiz milliyetçilik ve vatanseverlik duygularını istismar ederek genç nesil arasında kendilerine taraftar toplamak, 6. Bu suretle hedeflerine ulaşmak için devamlı ve sistemli bir faaliyet sarf etmek ve memlekete zararlı ideolojilerini tahakkuk ettirmek yolunda çalışmak[1] (Cumhuriyet gazetesi, 19 Mayıs 1944. Akgöz 2016: 69’dan).

Tutuklamalar ve sorgulamalar bittikten sonra, 07 Eylül 1944’te Irkçılık – Turancılık Davası başlar. Savcı Kâzım Alöç tarafından okunan Son Tahkikat Kararı’ndaki suçlamalar da 18 Mayıs’ta yayımlanan hükümet bildirisiyle aynıdır. Ancak son tahkikat kararında bir de “dış unsurlar”dan bahsedilir. Bu gizli cemiyetleri kendi maksatları için kullanmak isteyen “yabancı teşekküller de hareketsiz kalmamış ve bu suretle içten beliren fesat ve hıyanet hareketlerinde dış unsurların tesir ve müdahalesi de” görünmüş imiş (Tanin gazetesi, 08 Eylül 1944, Akgöz 2016: 73-74’ten).

Hükümet bildirisinin 1. maddesindeki ırkçılık gayesi gütmek, romanda insanları “kanlarına, yedinci cetlerinin nesebine veya doğduğu yere göre tasnif ve defterlere kaydetmek”tir.

Hükümet bildirisinin 3. maddesindeki “anayasayla belirlenmiş rejime ve vatandaşların ‘hakiki milliyetçilik hisleri’ne aykırı umdeler”, romanda “memleket ve millet sevgisini inhisar altına almak”tır.

Bildirinin 4. maddesindeki cemiyet ve teşkilatlar kurmak, son tahkikat kararındaki “gizli cemiyetler”, romanda “esrarengiz bir hüviyet almak, baş başa verip fısıltı halinde konuşmak, birtakım maceraperest ve esrarlı heriflerle düşüp kalkmak”tır.

Yine 4. maddedeki “propaganda organları çıkarmak”, romanda “birtakım mecmualar, broşürler neşretmek”tir.

Hükümet bildirisinin 5. maddesindeki “genç nesil arasında kendilerine taraftar toplamak”, romanda “Nihat ve etrafına topladığı delikanlılar”dır.

Son Tahkikat Kararı’ndaki “yabancı teşekküller” ile “dış unsurların tesir ve müdahalesi” ise romanda “yabancı ve barbarca kanaatlerin tercümanı, zavallı birer oyuncağı olmak, başka bir devlet hesabına hizmet denilebilecek kadar ileri giden işlere girmek”tir.

Karşılaştırmaları sadece resmî hükümet bildirisi ve son tahkikat kararına göre yaptım. Bir de iddianame var. İddianameyle yapılacak bir karşılaştırmada çok daha fazla benzerlikler bulunacağı muhakkaktır.

Fakat bunlardan da önemli olan isimlerdir. Millî Şef Dönemi adlı eserinde Mahmut Goloğlu şöyle diyor:

“Sabahattin Ali – Nihâl Atsız Davası bitmişti ama bu dava nedeniyle gelişen olayları, anayasal devlet düzenine karşı suç niteliğinde kabul eden makamlar Irkçılık-Turancılık amacı ile Gizli Cemiyet Kurmak ve Hükümeti Devirmek anlamında niteleyen ilgili ve yetkili makamlar, bu suçla ilgili sandıkları kimseleri yakalayıp yargılama kararına vardı. Milliyetçi yayıma karşı alınacak tedbirler hakkında, Hasan Ali Yücel’in başkanlığındaki bir kurulca düzenlenmiş olan rapor da İçişleri Bakanlığından İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına gönderildi. Bu raporda adları yazılı olan Irkçı-Turancılar 47 kişi idiler.” (Goloğlu 1974: s. 249)

Mahmut Goloğlu 47 kişilik listeyi de verir. Birinci sıradaki kişi Zeki Velidi Togan, beşinci sıradaki kişi Nihâl Atsız’dır. On dokuzuncu sırada Mükrimin Halil Yinanç, yirmi birinci sırada ise Peyami Safa yer alır.

Tıpkı romanda olduğu gibi Togan ve Atsız tutuklanmış, fakat Mükrimin Halil (romanda Prof. Hikmet) serbest kalmıştır. Goloğlu’nun kitabındaki listede 21. sırada yer alan Peyami Safa da (romanda muharrir İsmet Şerif) tutuklanmamıştır; İsmet Şerif, Beyazıt kahvelerinden birinde tavla oynayan arkadaşlarıyla birlikte oturmaktadır (Ali, Ağustos 2017: 245).

Buraya kadar şaşılacak bir şey yok. Neticede bir romancı 1944 olaylarını, bu olaylarda listelenen ve tutuklanan kişileri romanına almış ve kendi bakış açısıyla işlemiştir. Fakat…

Fakat bu romanın yayımlanma tarihi 1939’dur. Yanlış anlamadınız, 1939. Evet, İçimizdeki Şeytan, önce Ulus gazetesinde, 03.04.1939 – 29.06.1939 tarihleri arasında tefrika edilmiş, 1940 Şubat’ında da Remzi Kitabevi tarafından kitap hâlinde basılmıştır. Yukarıda alıntıladığım kısımlar, sonraki baskılarda ilave edilmiş değildir; ilk baskıdan itibaren vardır.

Sizi bilmem ama aziz okuyucular, ben bu benzerliği fark edince hayretler içinde kaldım. Bunu nasıl açıklamalıydım? Sabahattin Ali’nin bir kehaneti olarak mı? Bu kadar ayrıntılı bir kehanet olabilir miydi? Haydi diyelim ki milliyetçiliği inhisar altına almak, insanları düşüncelerine, kanlarına, soylarına göre sınıflandırıp listelemek gibi suçlamalar, 1939’da da milliyetçilik karşıtı bir yazarın yapabileceği suçlamalardı. Fakat bunların bir örgüt kurmakla, başka bir devlet hesabına çalışmakla suçlanacaklarını ve bu sebeple tutuklanacaklarını da mı öngördü Sabahattin Ali? Üstelik Atsız ve Togan’ın tutuklanacağını, fakat Mükrimin Halil ile Peyami Safa’nın serbest kalacağını da mı öngördü?

Peki bu bir kehanet değilse nedir?

Irkçılık – Turancılık Davası’nın tutuklu yargılanan 23 sanığından biri olan Fethi Tevetoğlu, Yeni Orkun dergisinde yayımlanan Bin Dokuz Yüz Kırk Dörtlüler başlıklı tefrikasının 14’üncüsünde şöyle yazar:

“Irkçılık – Turancılık diye açılacak dâvânın iddiânâmesinin bizzat Falih Rıfkı Atay’ın kaleminden çıkdığını; Çankaya’da Millî Şef İnönü’nün sofrasında bu iddianâmenin son şeklini aldığı toplantıda Falih Rıfkı Atay, Hasan Âli Yücel, Vâli Nevzad Tandoğan, Sabahaddin Ali, Şevket Süreyya Aydemir, Askerî Hâkim Albay Osman Cevdet Erkut ve Askerî Hâkim Yüzbaşı Kâzım Alöç’ün hazır bulunduklarını 1963’de bizzat Kütahya Senatörü Emekli Hâkim General Cevdet Erkut, arkadaşlarım Kocaeli Senatörü Amiral Rıfat Özdeş ile Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçligil’in yanında, şahsen bana açıklamışdı.” (Tevetoğlu, Orkun 1989/19: 15).

Yukarıdaki açıklamayı yapan Kütahya Senatörü Emekli Hâkim General Cevdet Erkut, 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi’nde görülen 1944 Irkçılık – Turancılık Davası’nın duruşma hâkimi idi. O zamanki rütbesi albaydı.

Açıklamaya göre iddianame Falih Rıfkı Atay’ın kaleminden çıkmış. Son şeklini ise Çankaya’da, İnönü’nün sofrasında almış. Sofrada bulunanlar şunlarmış: Falih Rıfkı Atay, Hasan Âli Yücel, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, Sabahattin Ali, Şevket Süreyya Aydemir, Irkçılık – Turancılık Davası’nın duruşma hâkimi Albay Cevdet Erkut ve davanın savcısı Yüzbaşı Kâzım Alöç.

İçimizdeki Şeytan romanının yazarı Sabahattin Ali orada. Romanı, başyazarı bulunduğu Ulus’ta tefrika ettiren Falih Rıfkı orada. Sabahattin Ali’nin hâmisi Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel orada. Davanın hâkimi ve savcısı orada.

Acaba diyorum, Falih Rıfkı, iddianameyi hazırlarken, gazetesinde tefrika edilen Sabahattin Ali’nin romanına mı baktı? Yoksa Sabahattin Ali, “ben bunları beş yıl önce yazmıştım” diyerek Falih Rıfkı’ya bir hatırlatmada mı bulundu?

Yoksa… 1939’da tefrika edilen İçimizdeki Şeytan romanıyla mı olaylar kurgulanmaya başlandı? Yoksa bir yerlerden Sabahattin Ali’ye bazı telkinlerde mi bulunulmuştu? “Romanlarınızda, hikâyelerinizde faşistleri ahlaksız, çıkarcı, yabancılarla iş birliği yapan insanlar olarak gösterin. Hatta gizli örgüt kurup yabancı devletlerle iş birliği yapan bu ahlaksız faşistleri romanlarınızda tutuklattırın” gibi telkinler mi söz konusuydu? Bu yolla bazı kimselere, bazı yetkililere bugünlerde moda olan bir tabirle “subliminal mesajlar” mı verilmişti? Yoksa meseleye sadece bir edebiyat olayı olarak mı bakmalıdır?

Hasılı kelam ben bu garip işi kesin olarak çözebilmiş değilim. Beni hayrete düşüren bu tuhaf benzerliği herkes bilsin istedim. Belki benim aklıma gelmeyen başka ihtimaller de söz konusudur. Kim bilir?KAYNAKLAR

Akgöz, Serkan (Mart 2016), Basında Atsız, İstanbul, Bozkurt Yayınları.

Ali, Sabahattin (Ağustos 2017), İçimizdeki Şeytan, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Goloğlu, Mahmut (1974), Millî Şef Dönemi (1939 – 1945), Ankara, Goloğlu Yayınları.

Tevetoğlu, Fethi (1989/19: 15), “Bindokuzyüzkırkdörtlüler / 14”, Yeni Orkun, Ekim-Kasım 1989 / 19, İstanbul.

AHMET BİCAN ERCİLASUN

Simge Kurtuluş, Barbarlar Şehri'yi inceledi.
12 Şub 19:11 · Kitabı okudu · 4 günde · Puan vermedi

Kitap 3 kısımdan oluşuyor. Distopya okuyanlar için önerebilirim ama başlangıç kitabı olur mu emin değilim. Çünkü biraz durgun.

Başlangıçta yani ilk iki kısımda biraz sıkıldığımı söyleyebilirim ama son kısımda kitap o kadar güzel gitti ki. Distopya dünyasını kesin olarak hissettim diyebilirim. O heyecanı, o ne yapacağını bilememe duygusunu ve nerede olduğunu bilmediğin ailene kavuşma arzularını yaşadım.

Kitabın iç kapağına bayıldığımı söyleyebilirim. Yabancı yayınları yapmış yine yapacağını. Bu iç kapağı görünce distopyanin yaninda gerilim ve korku yönü de olan bir kitap okuyacağımı düşünmüştüm ama beni yanılttı. Ne gerilim vardı ne korku. Bu yüzden biraz hayal kırıklığına uğramış olabilirim.

Kitabın ortalarında kitaba katılan karakterler güzel olmuş. Ben baş karakterlerden biriyle çift olarak yakıştırmıştım bir karakteri lakin beklediğim gibi olmadı yine. Diğer baş karakter muradına erdi bunun için sevindim.

Sanırım 2. Kisimdaydi bir olay oldu. Olayı tahmin edebilmem de biraz kötü oldu ama yine de kötü bir kitapti diyemeyeceğim.

İncelememi zahmet edip okuyanlara teşekkür eder iyi okumalar dilerim. :)

The Redd Fox, Warcross'u inceledi.
 10 Şub 18:38 · Kitabı okudu · 10 günde · Beğendi · 10/10 puan

Kitabı tam tamına on günde okudum. Bu yüzden utanç duyuyorum. Okuma süremin uzunluğu kitabı sevmememden kaynaklanmıyor. Aksine kitap çok sürükleyiciydi. Neden bu kadar uzun sürede okuduğuma gelince bende bilmiyorum... Marie Lu'nun keskin bir zekâsı var bu su götürmez bir gerçek. Ve yabancı yayınları kitabı muazzam bir şekilde basmıştı. Ama ben kitabın resmen canına okudum. Kelimenin tam anlamıyla ağzına tükürdüm. Okumanızı tavsiye ederim. SPOLİER--------------(Hideo, Emika'ya Sasuke den bahsettiği andan itibaren Sıfır'ın Sasuke olabileceğini düşündüm ve bu da doğru çıkınca...)