• Hıristiyan dini, yoksulluğa, keşişliğe, çile çekmeye övgü yaparken Yahudi dini, zenginliğe, akılcılığa övgü yapmaktadır. Hıristiyanlıkta reklam günah sayılırken, Yahudilerde serbesttir.

    Kısaca kapitalizmi ortaya çıkaracak nitelikler Yahudi dininden Protestan Hıristiyanlığın içine transfer edilmiştir.
    Ramazan Kurtoğlu
    Sayfa 86 - Destek Yayınları 7. Baskı
  • Çıkarı uğruna maddi ve manevi varlığını sürekli olarak değiştirmeye hevesli olan insanoğlı, dinlerin saflığını da bozmuştur. Bu yüzden de her millet ve her din değişmiştir. Bu değişiklik dolayısıyla bazıları zamana göre ilerleme veya geri kalma safhaları göstermiştir. Bugün en eski din olan Yahudilik, Musa'nın telkin ettiği esaslardan ayrılmış ve Sefaratlar "İspanyalılar" ve Eskenazlar "Almanyalılar" adlarıyla Batı ve Doğu dallarına bölünmüş ve Batı Musevileri daha modern mezhep metotlarını kabul etmişlerdir. Hıristiyanlık da zamanın ihtiyacına göre birçok değişikliklere uğramış, Ortaçağ'ın kan dökücülüğünden doğan ve siyah bir matem, ebedi bir tasa emreden Ortodokslık, daha sonra insanlığı mutlu edememeye başladığından, zamanın ilerleyişine uygun olarak, dine şefkat, şiir, neşe, emirlere boyun eğme ve şanlı bir görünüş kazandıran Katoliklik icat edilmiştir. Sonra milletler arasında münasebetler artmış, fikirler ilerlemiş olduğu için, şefkat ve itaat adına Katolik kilisesinin, Papaların çeşitli kötü davranışları ve sahte tutumları halka ağır gelmeye başlamış ve yalnız vicdan terbiyesinden ibaret sade bir mezhep olan Protestanlık meydana çıkmıştır. Hıristiyanlık bir takım konsil denilen din alimlerinin toplanarak yenileştirme ve iyileştirmeler üzerindeki fikir birliğine varmaları sayesinde gücünü koruya gelmiştir.

    Halbuki İslam, iyi ve kötüyü, hayrı ve şerri ayıran sağlam esaslara dayandığı için pek de akla yatkın olmayan değişiklik teşebbüslerine direnmiş ve olduğu gibi kalmıştır. Dindeki sağlamlılıktan yararlanmayı çıkarlarına uygun gören hırslı, cahil kimseler, iki yüzlü şeyhler ayet ve hadislerden dinin sağlam esaslarına ve İslam'ın ihtiyaçlarına göre hükümler çıkararak bunları uygulayacaklarına, bir takım uydurma yorumlarla şahısları için fayda sağlamaya çalışmışlardır.