• Bir daha ekmek çal...
  Harap mabetlerinde tütsü yakanlar
  Tanrı ayaklarıyla düşsün peşine
  Beddualar sıralasın düşkün düşlerine
  Yatalak tanrılara körpe can adayanlar
  Şimdi...
  Kırağı Şafaklarda anız yaksınlar
  Ruhlarından hasadı çalınmış anızları
 • Datça’da bademler toplanır, Yozgat’ta henüz çiçek değildir ve ‘mavi gökyüzü’ kurşun rengindedir…
  “Dudağında yarım bir sevdanın hüznü”, Bahtiyar ölür!..

  “Zeytin ağaçları söğüt gölgesi, Bende çıkar güneş aydınlığına” diyen Sezai doğar Diyarbakır’da 1933 ve Geyve’de Mona Roza, İstanbul’da Muazzez banka reklamında ölür 2013!..

  Şehzadebaşı’nda bir mahalle ve ‘Huzur’da Mümtaz yaşar; Ahmet Hamdi beş parasız ölür!..

  Şehzade Mehmet Manisa’da çiçekten…

  Ve Sinan mabet yapar, Süleymaniye’de; Süleyman ölür!..

  Süleymaniye kalır; “Giçdi bu demde cihandan pir-i mimaran Sinan” ölür!..

  Dersim’de Seyit Rıza… Diyarbakır’da Şeyh Said; Ali Saib’e; “Seninle mahşer günü mahkeme olacağız!.. Boynuzsuz keçinin ahını, boynuzludan alırlar…” diyerek, koyar postasını, pervasız gider darağacına… Arkadaşları da ölür!..

  Hart’ta Şeyh Eşref topa tutulur ve kale düşer… Gelini de ölür!..

  ‘Frenk Mukallitliği ve Şapka’ uydurma bir bahanedir… Atıf Hoca’nın celladı ipi çeker!.. Kızı Melahat ölür!..

  Zamanında yaşayanlarca; “Raşid halifeler ve Ömer Bin Abdülaziz hariç, Nureddin’den daha temiz hayat yaşayan, ondan daha ahlâklı hayat süren adaletli bir sultana rastlamadım” denilen; Kudüs ve Kostantiniyye’nin fethi için yanıp tutuşan “Melik-ül-adil” Nureddin Mahmut Zengi ölür!..

  Söğüt’te imparatorluk doğar; Doğu Roma’nın başkenti Kostantiniyye İstanbul olur…

  Gebze Hünkâr Çayırı’nda Fatih ölür!..

  Balıklı Göl’e bakar mancınıklar… İbrahim atılır ateşe, Ayn Zeliha’nın gözyaşı, göl olur… Sivrisinekten Nemrut ölür!..

  Bir çocuk düşer ana rahmine, Çeçenya’da Cevher Dudayev ölür!..

  Karl Marks, ‘Sterlin’sizdir… Çocukları yoksulluktan ölür; ikisi intihardan!.. Das Katipal’ın telifi, yazarken içtiği tütüne yetmez… Jenny von Westphalen ölür!..

  Gorbaçov gelir, komünizm çöker!.. Mihail gider, Gorbaçov kalır ve komünizm ölür!..

  “Muhallebicinin Oğlu”nda Suat, yaşarken ölür!..

  “Son Ders”te, Ferhan; Saffet Ercan olur ve Hakan Aymaz ölür!..

  Hasan El Benna ölür… İhvanü’l-Müslimin zindana gider ve Seyyid Kutup asılır!..

  Kavalalı ülkesinin diktatörü düşer…
  ‘Arap Baharı’ olur… Binler ölür!..

  ‘Amerika’nın 44. başkanı siyah olacak… Onun gelmesinden kısa süre sonra ülke büyük ekonomik krize girecek’ diyen kahin Baba Vanga; Obama’yı görmeden ölür!..

  ‘Dersim’in Kayıp Kızları’ bulunur; sürgün ince bir hastalıktır; Ahmet Kaya ölür!.. Muhiddin Arabi, Malatya’yı terk eder…

  Şam’da Sultan Selim Cami’sinde mezar kazılır…
  Sultan Vahdettin, San Remo sürgününde ölür!..
  Ve İmamı Azam zindanda...
  Yıldırım Beyazıt, Ulu Cami’nin temellerini attırır; Çubuk’tan sonra kim bilir; belki de kahrından ölür!..

  “İsrafil surudur hücum borusu
  Şehit olanların yoktur sorusu
  Diri bekliyorduk işin doğrusu
  Kopmuş güller gibi soldun mu yahu” der Haşim baba ve Çanakkale’de oğlu Muhammed Ali ölür!..

  Kan emiciler ve işbirlikçileri kalır!.. Gazze’de kız ve oğlan çocukları ölür!..

  Kafayı çeker biri, surlarda Sarai Sierra ölür!..

  Bir tarafta Menderes, bir tarafta Deniz ve ardından sonbahar olur…
  Polatkan, Zorlu, Yusuf ve Hüseyin yaprak gibi düşer!..
  12 Eylül olur; ilk giden Necdet’tir darağacına… Öbür yandan Mustafa!..
  Biri ‘Şafak Türküsü’ olur; diğeri mektuplarda nişan!..
  Saçlarındaki yıldız kopar, Berfo Ana ölür!..

  ‘Sen benim neler çektiğimi bilsen, bunu bilmekten ölürdün’ der Nalan’a ve ‘Ah ulan Rıza’nın peşinden baharda Yusuf ölür!..

  ‘Bir cuğara yakayım’ der Neşet Ertaş ve ‘yalan dünya’da Kırşehir ölür!..

  Ramazanda, açlıktan memesine süt gelmeyen anne, raylara atar kendini; üzerinden banliyö treni geçer ve bir zengin Müslümanın iftarı gazetelere haber olur aynı gün!..
  Memede bebek ve raylarda anne ölür!..

  “Sükut kıvrım kıvrım uzaklık uzar”, yeryüzü boşalır; zaman ölür!..

  “Görünmez bir mezarlıktır zaman
  şairler dolaşır saf saf
  tenhalarında şiir söyleyerek
  kim duysa/korkudan ölür
  -tahrip gücü yüksek-
  saatlı bir bombadır patlar
  an gelir
  Attilâ İlhan ölür.”

  “Karanfil sokağında bir camlı bahçe
  Camlı bahçe içre bir çini saksı
  Bir dal süzülür mavide.”
  Jack London ölür… Baudelaire ölür, Federico Garcia Lorca ölür, Ahmed Arif ölür!..

  Asma bahçeleri kalır ve Babil’de, Kral II. Nabukadnezar ölür!

  “Ah ne fayda, ah ne fayda, kefen beyaz ah ne fayda”; “Güvercin Gerdanlığı” dağılır, bir beyaz güvercin uçar ve Bensalem açığa çıkar; Simaranya’da Samim ölür!..

  Mümtaz Mahal ölür, Şah Cihan kalır ve Tac Mahal olur; Şah Cihan ölür!..

  Patrona Halil ayağa kalkar, laleler solar ve At Meydanı’nda, atların ardında, ‘Muşkara’lı Damat İbrahim, parça parça ölür!..

  Hak eden değil, itaat eden makam bulur her dönem… Ve bir dönem, dedesinden sonra en adil kabul edilen Ömer Bin Abdülaziz ölür!..

  Malazgirt kalır; 1072’de Alparslan ölür!..

  Bir sayha kopar, ardından ‘Karye’de Habib-i Neccar ölür!..

  “Ah Hüseyin vah Hüseyin!..” Kıyarlar Hüseyin’e; Kerbela ölür!..

  “Allah, Ebu Zer’e merhamet etsin. O yalnız yaşayacak, yalnız ölecek ve yalnız diriltilecektir.” Gölde balık, çölde Ebu Zer ölür!..

  Ya sen bana gel, ya ben sana gideyim der gönlü yanık fakat ne gelebilir ne gidebilir. ‘Sen üzülme gül yüzlüm, sen üzülme selvi boylum, sen üzülme özüm’ der ve üzüntüden aşık ölür!..

  Leyla’nın mezarı aşka boyanır, Mecnun ölür!..

  ‘Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş’ diyen baba Müslüm Gürses bir ‘Veda’ bırakarak ölür!..

  Gece gündüze döner; ay, seneye… Uzun ince yol biter ve Veysel ölür; sazı kalır!..
  İstediğin kadar konuş; söz uçar, yazı kalır…
  Kaybolur rakam ve sene, kronolojik sıra çöker…
  16 yılda, 1000 yıl sürecek 28 Şubat ölür!..

  Anneler ölürse, çocuklar yaşar; çocuklar ölürse, anneler ölür…
  Ben ölürsem, annemde ölür!..

  Ve ilkbahar… Bademler çiçek açar… Çağla döker… Datça’da badem vakti olsa da şimdi…
  İlk önce kelebekler ve ardından her sene 1 Haziran; bahar ölür!..
 • Rüya gördüm, çağların duvarı uzuyordu
  Önümde. Granitle etten bir yığındı bu.
  Bağrına uğultusu sinmişti milyonların
  Endişeden kaskatı kesilen o duvarın.
  Loş oyuklarda vahşi gözler parıldıyordu,
  Yığınlar, kabartmalar, nakışlar oynuyordu,
  Zaman zaman önümde açılıyordu duvar.
  Yeşimden somakiden ve altından saraylar:
  Uluların, bahtiyarların otağ kurduğu,
  Cihangirlerin kandan, buhur’dan kudurduğu
  İnler görünüyordu, Seher yeliyle nasıl
  Ürperirse bir ağaç, o duvar da muttasıl
  Öyle ürperiyordu. Alınlarında burçlar,
  Alınlarında altın başaklardan sorguçlar,
  Muammanın üstüne bağdaş kuran birer sır
  Gibi çöreklenmişti sur’a binlerce asır..
  Sanki temel taşları canlıydı da, bu mahşer
  Göğe yükseliyordu… Sanki binlerce asker
  Gecelerin fethine çıkan koca bir ordu
  Birden taş kesilmiş de orada uyuyordu
  Kayan bulutlar gibi dalgalanıyordu sur,
  O hem canlı bir yığın hem bir hisardı. Çamur
  Kanıyor, toz gözyaşı döküyordu. Mermerin
  Elinde bazen kral âsası, bazen keskin
  Bir kılıç pırıl pırıl yanıyordu. Duvardan
  Taş değil de kelleydi sanki her yuvarlanan..
  İnsanlığı önüne katan o meçhul rüzgâr,
  Şekilden şekile giren Âdem, dalgalar kadar
  Oynak Havva, vahdette sonsuzlaşan insanlık,
  Ecelin eğirdiği esrarengiz karanlık
  yumak: alınyazısı, çırpınıyordu orda..
  Bazen şimşek duvarı aydınlatıyordu da,
  Yüz milyonlarca çehre pırıldıyordu birden.
  Bizim hep dediğimiz o hiçlikti beliren:
  Tanrılar, tâcidarlar, kanun, şeref ve zafer,
  Çağların ırmağında akıp giden nesiller,
  Ufukları kuşatan karanlık bir silsile
  Misali, gözlerimin önünde binbir çile,
  Binbir acı, cehalet, açlık ve hurafeler,
  İlim, tarih… uzayıp gidiyordu.
  Bu mahşer,
  Çöken bir kâinatın enkazıyla yoğrulan
  Bu duvar karanlıkta gittikçe daha yaman,
  Gittikçe daha yalçın, daha sarp, daha mağmum
  Yükseliyordu. Ama nerede? Bilmiyorum.

  Ne adetleri saran muamma, ne göklerin
  Sis perdeleri insanoğlunun sâkin, derin,
  İnatçı bakışına set çekebilir.. Demin
  Kaypak, karışık görünen; şekillerin
  Sinesinde dalgalar gibi yuvarlandığı,
  Gözlerimin heyulâ, serap, duman sandığı
  O duvara dikkatle bakıyorum… Bulanık
  Göz bebeklerim berraklaştıkça, o karanlık
  Tecelli yavaş yavaş sisten sıyrılıyordu

  Girdaplardan göklere yükselen mahşerdi bu!
  Her hücresinde bir dev vardı. Uğursuz asır,
  Nankör asır, pis asır… Gerçeği kuşatan sır,
  Bulut ve dünya: şimdi tarih ardına kadar
  Açmıştı kapısını… Bu rüyada uluslar
  Zaman merdivenine yaslanmışlardı set set…
  Hayalden sütunlara dayanmıştı her mabed…
  Bir yanda kahramanlar, bir yanda peygamberler
  Ve Membre’ye gaipler âleminden haberler
  Fısıldayan Dodon, Teb, Raphidim, kutsalkaya,
  Arz-ı mevud, Musa’nın kolları semâya
  Kaldıran Harun’la Hur, cenkler ve Tih sahrası
  Amos’un kasırgasıyla çalkalanan arabası;
  Sonra bütün o yarı haydut yarı hükümdar
  Masal kahramanları, melekler, nim-ilâhlar
  Adları kâh sevgiyle, kâh kinle bayraklaşan,
  Efsanelerin gümrah ışığıyla kaynaşan
  İnsan avcıları: Hint, İskandinav elleri
  İspanya ve destanlar: hem de en güzelleri
  İradeleri çelik mızraklar gibi yalçın
  Yiğitler, hatırası karanlık asırların
  Sessizliği içinde eriyen kafileler..
  Talut, Davut, Delf şehri, Endor mağarası, her
  Akşam altın makasla kesilen mukaddes mum…
  Ölülerin arasında Nemrut’u görüyorum.
  Başaklara yan gelmiş Boaz. İşte Tiberler
  Tanrısal ve muhteşem başlarında efserler,
  Tasit’in kaleminde lâleleşen o parlak
  Gerdanlıkları dört bir yana ışık saçarak
  Capree, Forum, Ordugâh dolaşıyorlar. Tahtın
  Karanlık zindanlara kadar uzanan altın
  Zinciri… Dağlar kadar yalçındı bu garip sur.
  Bu tecelli her şeyi kucaklıyordu: çamur,
  Işık, madde, ruh bütün şehirler: Teb, Atina,
  Tir’in ve Kartaca’nın heybetli enkazına
  Dayanıp da yükselen Roma… Bütün nehirler,
  Sezarlığa özenen her zıpçıktıya: Yeter!
  Yeter! Vatandaş kalmak istiyorsan, dur artık!
  Diyen Rubikon, Esko, Ren, Nil ve Ar. Karanlık
  Bir iskelet misali göğe set çeken dağın
  Zirveleri sislerle örtülüydü. O kalın,
  O hayalet bulutlar Ay’ı aralarına
  Almış sürüklüyordu. Ve meçhul bir fırtına
  Hisarı zaman zaman ürpertiyordu. Işık
  Sisle kucaklaşıyor, esrarlı bir aydınlık,
  Çağdan çağa, taçlardan kalkanlara akseden
  Gölgelerle oynuyor, kaynaşıyordu. Derken
  Almanya oluyordu birdenbire Hindistan,
  Süleyman’ın nurundan bir parıltıydı Şarlman;
  Beşerin muzlim, garip, sonsuz mucizeleri;
  Hürriyetin maddeyi canlandıran zaferi…
  Zümrüt yamaçlı Pindus; yanık yamaçlı Sîna
  Uzaklardan, Newton’u müjdeleyen Hiseta…
  Keşifler: Ummanları aydınlatan meşale!
  Fulton vapura binmiş Jason yelkenlisiyle.
  Hem Marseyyez, hem Eşil… Tayf da orda melek de..
  Elektr’in kapısında Capanee beklemekte,
  Ve Lodi köprüsünde Bonapart ayaktadır;
  Neron alkışlanmakta, Mesih kıvranmaktadır.
  İşte tahtın uğursuz, korkunç kasvetli yolu
  Terle, çamurla, kanla, gözyaşıyla yoğrulu..
  Sonra muzlim bir tepe ve gölgeler: uluyan,
  Homurdanan, küfreden, tepinen, cana kıyan
  Şuursuz yığın.. Heyhat! Bu ne derin uçurum!
  Boğuk sesler ve canhıraş çığlıklar duyuyorum:
  Sefalet hıçkırıyor, o şifasız hançere
  Durmadan, dinlenmeden sızlanıyor, boş yere:
  Zaman zaman buğulu bir aynaya benziyen
  Bu garip, bu esrarlı manzaraya akseden
  Hem benim varlığımdı, hem bütün bir kâinat.
  Dal dal ve yaprak yaprak fışkırıyordu hayat.
  Şehvet de oradaydı, ölüm de, felaket de,
  Ten değiştiren ruh da, ruh değiştiren et de:
  İnsanlaşan tanrılar, tanrılaşan insanlar
  Geçiyordu önümden dalgalandıkça duvar.
  Ve sonra varlıkların karanlık mahşerinde
  Gözleri alev alev, dudakları hande,
  Muzlim, mağrur, müstehzi biri dolaşıyordu.
  Biraz dikkat edince tanıdım: Şeytandı bu.
  Tanrının ormanında kurnaz kaçakçı şeytan.

  Sonsuz karanlıkların bağrına hangi Titan
  Çizmişti bu tabloyu? Bu kâbuslu rüyayı
  Hangi heykeltıraştı işleyen? Bu binayı
  Kuran kimdi? Hangi el sefaleti, dehşeti,
  Mâtemi gözyaşını ve binbir cinayeti
  Kanla, çamurla, sisle, ışıkla yoğurmuştu,
  Hangi el bu acaip silsileyi kurmuştu?
  Titriyordum. Bu rüya insanlıkla hilkatın
  Muzlim kaynaşmasıydı. Sütunlarından enîn
  Fışkırıyordu. Surdan göğe yükselen kollar
  Yumruklaşmıştı hınçtan! Vücutlar bir canavar,
  Vücutlar Gomore’ydi. Ruhlar Sahyun kadar saf,
  Dünle bugün yan yana dizilmişlerdi saf saf:
  Orda hayvanla insan tek varlık gibiydiler,
  Burası cennet miydi, cehennemde miydiler,
  Bilmiyorum. Günahlar korkunç gölgeleriyle
  Yerde sürünüyordu. Orda çirkinlik bile
  Devâsâ nakışların korkunç azametiyle
  Hemâhenkti. Derinden süzdükçe bu duvarı
  Apaçık görüyordum hayal olan çağları.
  Nasıl kenetlenmişse sırtımızda kemikler,
  Orda da öylesine kaynaşmıştı hayır, şer.
  Mezar karanlığından bir yığındı o duvar,
  Dumanlı bir sabaha doğru yükseliyordu.
  Gecelerin göğsünde rüyalaşan asırlar
  Işıltılı bir fecrin koynunda eriyordu.
  Yer yer ağarıyordu bağrında ufukların,
  Bulanık ve yıldızlı sislerle haleliydi
  Günün kasvetli nuru soluk bir ter gibiydi
  Alnında o duvarın.

  İçin için ürperen, dalgalanan, kaynaşan
  Bu tayflar dünyasını seyrederken, fezadan
  Bir uğultu boşandı, ezeli sessizliğin
  Bağrından kopup gelen iki korkunç ve derin
  Çığlık duydum. Gök kubbe sanki aralanmıştı
  İlk sayha tan yerinden kopup kanatlanmıştı,
  Oresti’nin ruhuydu sisleri delip geçen.
  Aynı ânda gecenin karanlık sinesinden
  Apokalips uçtu. Bir küsuftan fırlayan
  Kara bir ifrit gibi korkunçtu, tehditkârdı.
  Yaklaşan o iki ruh gölgeden iki şar’dı
  Bir gelişleri vardı sisleri yırta yırta,
  Çok geçmeden ezilip gidecektim mutlaka.
  Titriyordum.

  … Geçtiler … Bir sarsıntıdır koptu;
  Kader! diye haykırdı birinci ruh. Uğultu
  Cevap verdi ikinci ruhun ağzından: Tanrı!
  Bu iki vâveylâyı dehşetle tekrarlardı,
  Meş’um yankılarında karanlık ebediyet.
  Ürperdi, çalkalandı ve dalgalandı zulmet,
  Bu korkunç naralarla titredi sur.. Hükümdar
  Miğferine el attı, put tacına.. Ve duvar
  Bir cam gibi sarsıldı, kırıldı, parçalandı,
  Karanlığa karıştı. O ne korkunç bir ândı!
  İki ruh kaybolunca hayalin sislerinde,
  İki büyük kuş gibi.. Karanlık perde perde
  Aralandı ve duvar ayan oldu. Bölmeler
  Çatlamış, parçalanmış, zedelenmişti yer yer
  Sütunları muhteşem, cidarları perişan
  Yıkık mabet gibi ulu yamaçlarından
  Girdap görünüyordu.

  Ruhlar geçtikten sonra
  Bir hayli değişmişti önümdeki manzara…
  Sur’u parçalamıştı iki kanat darbesi,
  Varlığı kucaklayan o hayal mucizesi
  O dört başı mamur sur, sinesinde kaderin
  Sonsuzla kaynaştığı; en eski devirlerin
  Çağımızla yan yana otağ kurdu bu duvar,
  Bağrında asırların, teftiş gören ordular
  Gibi hep bir ağızdan: “buradayız” dedikleri
  Tekmil mevcutlarıyla nöbet bekledikleri
  O hisar yoktur artık ortada. O kıtanın
  Yerinde adacıklar belirmiş, o cihanın
  Sinesinde mezarlar yükselmişti: sütunlar
  Hâlâ heybetliydiler, hâlâ ayaktaydılar,
  Ama üstleri boştu.. Asırlar darmadağınık,
  Asırlar parça parça uzanıyordu artık.
  Hepsi de yaralıydı, sakattı, perişandı..
  Gölgeler bir bataklık gölgeler bir ummandı,
  Yıkılan asırları kucaklamıştı gece
  Sislerle sarmaş dolaş, bulutlarla iç içe,
  Bir rüyanın perişan enkazıydı bu mahşer,
  Viran, uçsuz bucaksız bir köprüydü… Kemerler
  Birer birer çökmüştü. Neredeyse uçuruma
  Karışacaktı.. Yahut muazzam bir donanma
  Bozguna uğramış da batıyordu.. Fırtına,
  Zirveleri dolaşan o kekeme boyuna
  Aynı söze başlar da bitiremez, bocalar;
  O kesik, o karanlık, o garip cümle kadar
  Müphemdi, perişandı, bir acaipti bu sur.
  Yalnız gelecek günler, soluk bir fecrin mahmur
  Pırıltısı içinde dal dal ve çiçek çiçek
  Açılıyor, bulutlar arasından geçerek
  Bir yıldız gibi mağrur yükseliyordu, insan
  Yıldırım görmüyordu ama, o ihtişamdan
  Tanrının varlığını seziyordu.

  O kaypak,
  O loş pırıltıları yer yer ve yaprak yaprak
  Aksettiren; âtiyi, mâziyle aydınlatan
  Bu kitap o esrarlı, o karanlık rüyadan,
  O canlı heyûlâdan doğdu.
  Fevzâ, kafamda mısra mısra billurlaşırken,
  Doğum sancılarıyla kıvranırken şuurum
  Başucumda bir hayal belirdi: vakur, mağmum,
  Tarihin hemşiresi efsaneydi bu… Sonra
  O gitti tarih geldi… İkisi de sırayla
  Bir şeyler karaladı, önümdeki deftere…
  Mâziden, uçurumdan, karanlıktan bir esere
  İntikal eden nedir? Soluk bir takım izler…
  Hak’ın iradesiyle fırtınalı denizler
  Gibi coşkun kabaran devrimlerin yankısı,
  Zelzeleden sonraki o enkaz yığıntısı,
  İstikbalin bulanık fecriyle parıldayan
  Molozlar… İnsanların kırık dökük, perişan
  Yapıları.. Bağrında karanlıklar barınan
  Çağların harabesi.. Ve gökte zaman zaman
  Yıldızlaşan bir fikir.. Korkunç bir salhane bu,
  Ölümün barındığı uğursuz kâşane bu.
  Duvarlarını kader örmüş bu viranenin,
  Ama saçaklarında bazen şuh bir güvercin,
  Bazen de bir ışık var.. o kuşun adı: Ümit
  O yıldızın: HÜRRİYET… Ve sonra vakit vakit
  İğrenç taş yığınları arasında sürünen
  İfritler, ejderhalar ve sislere bürünen
  Hudutsuz, hâilevî bir enkaz silsilesi.
  Kadim Babil’in tüyler ürperten bakiyyesi…
  Perişan kulesidir bu kitap varlıkların,
  Hayrın, şerrin, mâtemin ve fedakarlıkların
  Hâzin abidesidir.. Ufuklara hükmeden
  O yalçın, o serâzat, o mağrur silsileden
  Bugün ne kaldı? Dağınık, kırık dökük, derbeder,
  Karanlık vadilerde seraplaşan şekiller,
  Çirkin yığınlar, garip bir harabe azmanı;
  Beşerin yavuz, sonsuz, perişan dâsitânı.

  Victor Hugo

  Guernasay, Nisan 1857 Çeviri Cemil Meriç