• 198 syf.
  ·10/10·
  Sahabe… Arkadaş, dost, kardeş, yoldaş, gönüldaş, çiledaş, devrimdaş. Hem de, dünyanın en gelmiş geçmiş en mükemmel insanı olan Hz.Muhammed (sav) ile arkadaş, dost, kardeş…

  Kişi sevdiğine benzer. Öyle ki, hal, hareket ve davranışları benzediği gibi zamanla iç alemi ve duruşu da sevdiği kişiye benzer. Sevginin gücü ve niteliği örnekliği ve yaşanmışlığı ile kıyaslanır genel olarak. Efendimiz Hz.Muhammed’i (sav) sevmek konusunda ise, en güzel örneklik ve yaşanmışlık, O’nun güzide arkadaşları ile tarihe nakşolmuştur.

  Sevmek, sevgilinin kendisi olabilmektir… Sevmek, sevgilinin istediklerini yapmak, istemediklerinden sakınmaktır. Sevmek, sevgiliyi anlamak, anmak ve hayatının merkezine koymaktır. Sevmek, sevgilinin derdini dert edinmek, yolunu yol edinmek, davasını dava edinmektir. Sevmek, sevgili sebepli gelecek sıkıntıları kabul etmektir.
  Eğer, sevilen, bir de Allah’ın seçilmiş kulu, tevhid öğretmeni, Hz. Muhammed (sav) ise…

  Sahabe-i Güzin efendilerimiz, efendimiz Hz.Muhammed’i (sav) canlarından ve mallarından, evlatlarından ve aile efradından aziz bilip, nefislerinden dahi daha ziyade sevmişlerdir. İşte bu sevginin bugün biz Muhammed ümmetine yansıması nasıl olmalıdır? Sorusuna cevap bir eser, elimizde bulunan, Muhammed Emin Yıldırım’ın “Efendimizi sahabe gibi sevmek” adlı eseri.

  Hemen ilk sayfalarda, giriş bölümünde ufuk açan bir yazı ile karşılaşıyoruz. Efendimizi (sav) sevme ahlakı… Siyeri Nebi’nin ahlak penceresinden anlamlandırılması…

  Anneye sevgi ve saygı ahlakı; Amine Sultan’ın evi… Farklı insanlar ile bir arada yaşama ahlakı; Halime Sultan’ın evi…Ficar savaşları; savunma ahlakı… Hılfıl Fudul; zalime karşı mazlumdan yana olma ahlakı… Busra ve Şam ziyareti; ticaret ahlakı… Hz.Hatice ile evlilik; Aile, eş ve baba olma ahlakı… Darul erkam; eğitim ve öğretim ahlakı…  Kitaptan önemli bilgi ve tespitler. Efendimizi sevmek imanımızın gereğidir. Efendimizi sevmek imanımızın lezzetini arttırma vesilesidir. Efendimizi sevmek, Allah’ı sevmenin ve Allah rahmetini kazanma vesilesidir. Efendimizi sevmek, bizleri kendisine kardeş kılan Nebi’ye vefa borcudur. Efendimizi sevmek, dünyada ve cennette Onunla birlikte olma vesilesidir.  Efendimizi sevmek; Allah dışında her varlıktan daha fazla sevmektir. Hayatımızın her alanında rehber edinmektir. Efendimizin verdiği hükümlere teslim olmaktır. Hem akıl hem de kalp ile sevmektir. Efendimiz ile canlı bir bağ kurmak ile mümkündür.

  Salavat konusunda yeni bir ufuk yeni bir yaklaşım yeni bir anlayış ortaya koyuyor müellif. Dilin salavatı, aklın salavatı, kalbin salavatı, bedenin, ailenin ve toplumun salavatı…  Ebubekir’in sevgisi… Eğer göğsümüzün sol yanında normal bir kalp taşıyor isek, bu bölümü okuduğumuzda kalbimiz dile gelecektir… Ömer’in sevgisi… Nefsinden de ziyade, efendimizi (sav) seven güzel insanın sevgisi… Osman’ın sevgisi… Ümmetin Yusuf’unun, zor zaman yareni güzide insanın sevgisi…

  Ali’nin sevgisi… Aşk, umut ve sevdanın insanda şekil bulduğu hal. Candostun sevgisi… Hatice’nin sevgisi… Bir insan bir insanı bu kadar mı sever? Her hali ile rahmani bir sevgi…Hubeyb bin Adiy, Sevban, Sümeyra, Nesibe’nin sevgisi…  Efendimizin (sav), sahabesine olan sevgisi ise sevgilerin en vefalısı, en kıymetlisi, en sürur vericisi… Ebubekir’e, Ömer’e, Osman’a, Ali’ye, Aişe’ye, Hatice’ye sevgisi… Ve sevgisindeki itidal ve denge.  Ve… İki cihan serverinin, ümmetine olan sevgisi… Gece namazlarında ümmeti için ettiği münacatlar… Efendimize layık bir ümmet olma duası ile…

  Efendimizi sahabe gibi sevmek

  VE SON OLARAK HAYATINIZA YÖN VERECEK BİR KİTAP
 • Satış, karşımızdakini bir şeyi yapmaya ikna etmek veya yapmak istemediği bir şeye zorlamak demek değildir. Karşımızdakinin ne yapmak istediğini anlayıp onu yapmasına yardımcı olmaktır.
 • 145 syf.
  ·Beğendi·10/10
  "Doğuşlarında dünyada hazırlanmış buldukları ahlak kaideleriyle yaşayan zavallılar ahlaktan bahsediyorlar."
  Kitaptaki çoğu kısım beni etkiledi ancak bu cümle hafızama kazındı diyebilirim belki bunun örneğini çok görmüş,duymuş olduğum için belki de böyle olmaktan imtina ettiğim, korktuğum için de olabilir zira insana en kolay gelen şey , birini yadırgamak, kınamak.Oysa "sınanmadığın günahın masumu sayılmazsın."Neticede her birimiz farklı imtihanlarla sınanıyor , bambaşka hayatlar yaşıyoruz.Hayat serüveninde başkalarının ne yaptığına dikkatimizi vermektense kendimizin ne yaptığına odaklanmalı, gayemiz
  esaslı bir var oluş sergilemek olmalı...

  İmtihan olan bu dünya biteviye mutlu, neşeli devam etmiyor; ruh halimiz her an değişip dönüşebiliyor ,bazen mutlu bazen üzgün oluyoruz. Yorgunluklarımız, kırgınlıklarımız birikiyor.
  Bazen kalbimize yakın hissettiklerimizle, bazen kalbimizi kıranlarla yolumuz kesişiyor.Her biri ilahi takdir vesilesiyle hayatımıza dokunup iyi veya kötü yaşantımızda iz bırakıyorlar ama nihayetinde her biri bir ders niteliği taşıyor.
  Var olmak; mücadele etmeyi, bazen devam edecek gücü bulamadığımız zamanlarda belki yavaşlayıp durup düşünmeyi ve yeniden başlamayı gerektiriyor.
  Mühim olansa "Hoşça bak zatına kim zübdei alemsin sen" şiarıyla bu mücadelede kimliğimizi bulup ,kendi değerimizi bilerek yola devam edebilmek.

  Kitap iki kısımdan oluşuyor düşünceler ve duyuşlar olmak üzere yazarın muhtelif konular hakkındaki denemelerini ihtiva ediyor.İnsanı düşünmeye sevk eden, feyz alınacak bir eser.Genel olarak kitabın çoğu cümlesine hayran kaldım.Bizim alelade kullandığımız
  ,içini boşalttığımız kavramlar Nurettin Topçu'nun dimağıyla, kalemiyle adeta hayat bulmuş , Topçu gönül diliyle söylemiş hissiyatını..
  Yazara göre;
  Var olmak; düşünmektir ,düşünmekle kalmayıp, harekete geçmektir, hissetmektir...
  Var olmak;ızdırap çekmektir,çileli yolculuğa niyet etmek, ilahi rahmet mazhar olmak için dua etmektir."Aşkın şahidi ise ıztıraptır.Iztırapsız ne hareket, ne de gerçek düşünce doğabiliyor.Her inanma hareketinde sevilen bir ıztırap saklıdır."
  Var olmak; gözyaşı dökmek, gözyaşıyla kalbini yıkamaktır.
  Var olmak; inanmak , sevmektir."Sevmiyenler,yaşamıyanlardır.Onlar ölü ruhlardır."
  Var olmak ;hata yapmak ancak tövbe etmesini bilmektir.Var olmak ;bilmek, hakikat peşinde koşmaktır.Var olmak; ümit etmek" Evet yeis günahtır, ümit ibadettir." merhamet duymaktır"Merhametin olmadığı yerde insan yoktur."
  Var olmak; aşık olmak, aşkta olmaktır,olmaktır, ölmektir."Aşk ruhtan ölüm korkusunu ve vehmini sıyırıp attıktan sonra bedenin çürüyüşüne ne ad verilirse verilsin , aşkın umrunda olmaz."
  Var olmak samimi olmaktır"Hiç kimseyi sevmeyenlerin ruhunun varlığından şüphe edildiği gibi , herkesi aynı halde sevenlerin samimiyetinden şüphe edilir."
  Var olmak yaralanmak,affetmek, dost olmak, sevmektir.
  Var olmak hür olmaktır." Nelerin esiri olduğunu bilen fert , hangi kuvvetlerin esiri olduğunu idrak eden cemiyet , hürriyetin eşiğinde demektir, ona çok yaklaşmıştır."
  Okumanızı ,hediye etmenizi ,okutmanızı tavsiye ederim.iyi okumalar ..
 • ~İnsanın özgürlüğü, doğru olanı yapmak değildir. Doğru ve yanlışa eşit imkana sahip olmaktır. ~