Abdullah Demir

Abdullah Demir

7.3/10
7 Kişi
·
13
Okunma
·
0
Beğeni
·
1.002
Gösterim
Adı:
Abdullah Demir
Tam adı:
Doç. Dr.
Unvan:
Öğretim Üyesi
Doğum:
Havza, Samsun, Türkiye, 1970
1970 yılında Havza'nın Aslançayır Köyü'nde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995) mezunu olan yazar aynı üniversitede "Tophane Mahkemesi 7 Numaralı Şer'iye Sicil Defteri'nin İncelenmesi" isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı (1998), "Ebussuud Efendi'nin Osmanlı Hukukundaki Yeri" adlı çalışmasıyla doktor oldu (2004). Askerliğini Kara Harp Okulu'nda hukuk öğretim elemanı olarak tamamladı. Evli ve iki çocuğu olan yazar, halen Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Dünyanın ilk standartlar kanunu ilk belediyeler kanunu ilk tüketiciyi koruma kanunu ve ilk gıda tüzükleri 2. Bayezid döneminde hazırlanmıştı.
Aynı zamanda Ahmet Akgündüz'ün, Said Nursi'nin Seyyidliğine dair belgelerin gerçek olmadığını delilleri ile birlikte yayınlayacağız. Burdaki asıl maksadımız vesikaları tahrif etmeden gerçekleri ilgilenenlerin dikkatine sunarak rıza-yı ilahiyi kazanmaktır.
Nitekim Peygamberimiz Sav bir hadisinde, "Selman bendendir ve ehl-i beytimdendir." diye buyurmuştur. Hz. Selman Acem kavminden olduğu halde Hz. Peygamber onu kendi manevi ehl-i beytinden saymış ve ona sahip çıkmış. Bu da göstermektedir ki biyolojik seyyidliğin yanı sıra manevi seyyidlik de konusudur.
Şecerede el-Geylani geçmektedir. Araplar hiçbir şekilde el-Geylani kelimesini kullanmazlar. El-Ceylani olarak telaffuz ederler.
Mühürler bilgisayar çıkışlı olup yazıların tamamı aynı karakterdedir. Çünkü her bir mühür ayrı şahsa ait olmasına rağmen aynı yazı stili ve karakterleri taşımaktadır. Ayrıca "ye" harfi altına bilgisayar noktaları konulmuştur. Özellik itibariyle aynıdırlar ve hiçbirinde bir kayma bile olmamıştır.
Said Nursî Daru'l Hikmet'il Îslamîye'ye verdiği terceme-i hal varakasında:"Bir sülale-i marufe'ye nisbetim yoktur." diyerek seyyid olmadığını ancak manevi ehl-i beytten olduğunu bazı eserlerinde ifade etmiştir.
Selçuklularda sultanın bir görevi de halkın şikayetlerini dinlemek ve çare bulmaktı. Sultan haftanın belirli bir gününde halkın şikayetlerini dinler ve adaleti yerine getirirdi. Osmanlı Devleti'nde de görülen bu uygulamaya mezalim divanı adı verildi.
İslam devletlerinde hükümdarlar yılın belli bir gününde mahkemeye gider, kadı huzurunda ayakta durur ve kendisinden davacı olan kadı'nın verdiği karar uygulanırdı. Anadolu Selçuklu sultanları da senede bir gün mahkemeye gider, kadı huzurunda ayakta durur ve davacı kadı'nın vereceği kararı beklerdi.Orada hükümdarlığın haşmet ve azameti bir tarafa bırakılırdı.
Okunabilecek bir kitap.Bölüm bölüm içinde bir sürü hikaye var özellikle Osmanlıda yaşanmış hikayeler ve kısa bir bölüm de yakın tarihle ilgili bir kaç bilgi veriyor.Okurken sıkılmazsınız ama üst düzeyde de bir kitap değil.
Kitap sözde profesör Ahmet Akgündüz'ün ortaya attığı Said Nursi'nin soy ağacı belgelerine osmanlı arşivini olarak bakıp inceliyor.
Ahmet Akgündüz'ün başka bir kitabı sahte belge nedeniyle mahkeme kararı ile toplatılmıştır.
Böyle müfteri insanlar Prof olduğu için üstüne saygı görüyorlar malesef..
Osmanlı devletinde yargı hüküm kanun ve en önemlisi bunları işlerken bir karıncanın hakkını dahi gozetilmesini konu alan bir kitap.. peygamber efendimizin yolundan ayrılmadan hukuka uygudujlarini anlatıyor.. kimi yerde vay caninaa diyeceginiz yerler var...

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdullah Demir
Tam adı:
Doç. Dr.
Unvan:
Öğretim Üyesi
Doğum:
Havza, Samsun, Türkiye, 1970
1970 yılında Havza'nın Aslançayır Köyü'nde doğdu. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995) mezunu olan yazar aynı üniversitede "Tophane Mahkemesi 7 Numaralı Şer'iye Sicil Defteri'nin İncelenmesi" isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı (1998), "Ebussuud Efendi'nin Osmanlı Hukukundaki Yeri" adlı çalışmasıyla doktor oldu (2004). Askerliğini Kara Harp Okulu'nda hukuk öğretim elemanı olarak tamamladı. Evli ve iki çocuğu olan yazar, halen Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hukuk Tarihi anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 13 okur okudu.
  • 18 okur okuyacak.