Adem Apak

Yazar 8,6/10 · 48 Oy · 12 kitap · 228 okunma ·  21 beğeni
Ayşe Yıldırım, bir alıntı ekledi.
24 Mar 16:53

Sâsâniler'in ve Bizans'ın korkulu rüyası Halid b.Velid...
Bizans ordusu komutanı,Hâlid b. Velîd'in Şam'a doğru gelmekte olduğu ve yol üzerindeki kabileleri sırasıyla itaat altına aldığı haberi kendisine ulaşınca,karargâh kurduğu Cıllık Ovası'nı terk ederek Ecnâdeyn'e yöneldi.

İslam Tarihi 2, Adem Apakİslam Tarihi 2, Adem Apak
Gulsum, bir alıntı ekledi.
07 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hz.Ömer
Iki kişi bile olsanız işleriniz konusunda aranızda istişare ediniz.( ibn Sa'd ,et- Tabakat, 61).

İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 97)İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 97)
Ayşe Yıldırım, bir alıntı ekledi.
22 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Eğer kulumuza(Muhammed'e)indirdiğimiz (Kur'ân) hakkında şüphede iseniz,haydi onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz,Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın(ve bunu ispat edin).Eğer yapamazsanız- ki hiçbir zaman yapamayacaksınız - o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının .O ateş kafirler için hazırlanmıştır."(Bakara,2/23-24)

İslam Tarihi 1, Adem Apakİslam Tarihi 1, Adem Apak
Ayşe Yıldırım, bir alıntı ekledi.
 22 Ara 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bütün müşrikler gibi ahiret inancını kabul etmeyen Übey b. Halef eline çürümüş bir kemik parçası alıp parmakları arasında ovalamak sûretiyle bunun bir daha canlanmasının mümkün olmayacağını söylemiştir.Bunun üzerine:
"Yaratılışını unutarak bize bir misal getirdi ve bu kemikleri kim diriltir ,onlar çürüyüp dağılmış iken dedi.Ey Rasulüm de ki ,onları ilk defa yaratan diriltir ve O,her yaratılanı tamamıyla bilir."(Yasin 36/78-79) mealindeki ayet nâzil olmuştur.

İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 183 - undefined)İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 183 - undefined)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

ﺍَﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍَﻣَﻨُﻮﺍ ﻭَﻫَﺎﺟَﺮُﻭﺍ ﻭَﺟَﺎﻫَﺪُﻭﺍ ﻓِﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺑِﺎَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ﻭَﺍَﻧْﻔُﺴِﻬِﻢْ ﺍَﻋْﻈَﻢُ ﺩَﺭَﺟَﺔً ﻋِﻨْﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﺍُﻭ ﻟَٓﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻔَٓﺎﺋِﺰُﻭﻥَ﴿٢٠﴾

20- İman edip de hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler, rütbe bakımından Allah katında daha üstündürler.
Kurtuluşa erenler de işte onlardır. ﻳُﺒَﺸِّﺮُﻫُﻢْ ﺭَﺑُّﻬُﻢْ ﺑِﺮَﺣْﻤَﺔٍ ﻣِﻨْﻪُ ﻭَﺭِﺿْﻮَﺍﻥٍ ﻭَﺟَﻨَّﺎﺕٍ ﻟَﻬُﻢْ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻧَﻌِﻴﻢٌ ﻣُﻘِﻴﻢٌ ﴿٢١﴾

21- Rableri onlara, tarafından bir rahmet ve hoşnutluk ile, kendileri için, içinde tükenmez nimetler bulunan cennetler müjdeler.
ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦَ ﻓِﻴﻬَٓﺎ ﺍَﺑَﺪًﺍ ﺍِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻋِﻨْﺪَﻩُٓ ﺍَﺟْﺮٌ ﻋَﻈِﻴﻢٌ﴿٢٢﴾

22- Onlar orada ebedî kalacaklardır.
Şüphesiz ki Allah katında büyük mükâfat vardır.

İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 255)İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 255)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
04 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

Ümmetimin içinde cahiliyye döneminden kalma dört adet vardır. Asaletle övünmek, başkalarının soyuna dil uzatmak, yıldızları vesile edinerek yağmur beklemek ve ölünün arkasından yüksek sesle aglamak (;müslim cenaiz2)

İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 67)İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 67)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

ﻭَﻳْﻞٌ ﻟِﻜُﻞِّ ﻫُﻤَﺰَﺓٍ ﻟُﻤَﺰَﺓٍ ﴿١﴾ ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﺟَﻤَﻊَ ﻣَﺎﻟﺎً ﻭَﻋَﺪَّﺩَﻩُ ﴿٢﴾

1-2- Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi âdet edinen herkesin vay haline!
O ki, mal toplamış ve onu sayıp durmuştur.
ﻳَﺤْﺴَﺐُ ﺍَﻥَّ ﻣَﺎﻟَﻪُٓ ﺍَﺧْﻠَﺪَﻩُ ﴿٣﴾

3- (O), malının kendisini ebedî kılacağını zanneder.
ﻛَﻠﺎَّ ﻟَﻴُﻨْﺒَﺬَﻥَّ ﻓِﻰ ﺍﻟْﺤُﻄَﻤَﺔِ ﴿٤﴾

4- Hayır!
Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır.
ﻭَﻣَٓﺎ ﺍَﺩْﺭَﻳﻚَ ﻣَﺎﺍﻟْﺤُﻄَﻤَﺔُ ﴿٥﴾

5- Hutame'nin ne olduğunu bilir misin?
ﻧَﺎﺭُ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺍﻟْﻤُﻮﻗَﺪَﺓُ ﴿٦﴾ ﺍَﻟَّﺘِﻰ ﺗَﻄَّﻠِﻊُ ﻋَﻠَﻰ ﺍﻟْﺎَﻓْﺌِﺪَﺓِ ﴿٧﴾

6-7- Allah'ın, tutuşturulmuş, (yandıkça) tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkan ateşidir.
ﺍِﻧَّﻬَﺎ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﻣُﻮْٔﺻَﺪَﺓٌ ﴿٨﴾ ﻓِﻰ ﻋَﻤَﺪٍ ﻣُﻤَﺪَّﺩَﺓٍ﴿٩﴾

8-9- Onlar (bu ateşin içinde) uzatılmış sütunlara bağlanmışlar ve o vaziyette o (ateş) üzerlerine kapatılmıştır.

İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 180)İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 180)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
07 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hz.Osman
Korkarım ki siz dünyayı görürsünüz, dünyanın çocukları da sizi görürler.

İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 246)İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 246)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

ﺍِﻗْﺮَﺍْ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺍﻟَّﺬِﻯ ﺧَﻠَﻖَ ﴿١﴾ ﺧَﻠَﻖَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣِﻦْ ﻋَﻠَﻖٍ ﴿٢﴾

1-2- Yaratan Rabbinin adıyla oku!
O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
ﺍِﻗْﺮَﺍْ ﻭَﺭَﺑُّﻚَ ﺍﻟْﺎَﻛْﺮَﻡُ ﴿٣﴾ ﺍَﻟَّﺬِﻯ ﻋَﻠَّﻢَ ﺑِﺎﻟْﻘَﻠَﻢِ ﴿٤﴾ ﻋَﻠَّﻢَ ﺍﻟْﺎِﻧْﺴَﺎﻥَ ﻣَﺎﻟَﻢْ ﻳَﻌْﻠَﻢْ ﴿٥﴾

Oku!
İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.

İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 152)İslam Tarihi 1, Adem Apak (Sayfa 152)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
 06 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Herhangi bir ihtilafla karşılaştığınizda size düşen görev, benim sünnetime ve hulefa' ı raşidinin sünnetine uymaktır. ( ibn Mace Mukkaddime 6; Ebu Davut Sunnet5; Tirmizi Ilim 16)

İslam Tarihi 2, Adem Apakİslam Tarihi 2, Adem Apak
Gulsum, bir alıntı ekledi.
 07 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hz Ebu Bekir
Bir millet, Allah yolunda cihadi terkederse zillete dúçâr olur. Bir millet arasinda kotuluk yaygin olursa Allah onlara umumi bir bela verir.

İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 49)İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 49)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
07 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hz.Ömer
Peygamberin ashabinin sözlerini dinle, onlarla daima istişare et.Baskalarinin da fikirlerine müracaat et. Hiçbir kararda aceleci olma. (Taberi, Tarih lll. 445)

İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 100)İslam Tarihi 2, Adem Apak (Sayfa 100)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
09 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Muaviye
Insanlarla kendi aramda hic koparmadiğim bir bağ vardir. Muhataplarım bu bağı gerdiklerinde ( yani ilişkiyi koparmak istediklerinde) ben ipi gevsetirim ve ilişkinin bir şekilde devamını sağlarim . Onlar benimle aşırı yakınlaşmak ve mesafeyi azaltmak için ipi gevşetirlerse, bu defa ben ipi gerek, bağın sürekli fakat aynı mesafede kalmasını sağlamaya çalışırım.

İslam Tarihi 3, Adem Apak (Sayfa 36)İslam Tarihi 3, Adem Apak (Sayfa 36)
Gulsum, bir alıntı ekledi.
09 Eki 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Muaviye
Ona göre insan için en iyi ölçü akildir.

İslam Tarihi 3, Adem Apakİslam Tarihi 3, Adem Apak
2 /