Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî

Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî

Yazar
9.5/10
11 Kişi
·
18
Okunma
·
7
Beğeni
·
1.785
Gösterim
Adı:
Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî
Tam adı:
Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi
Unvan:
Şeyh
Doğum:
Gümüşhane, 1813
Ölüm:
İstanbul, 1893
Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi (d. 1813 - ö. 1893), Gümüşhanevi Tekkesi’nin kurucusu. Gümüşhaneli bir tüccarın oğludur. "Milli İslamcılık" akımının başlatıcısı olarakta günümüzde bilinmektedir. Ahmed Ziyaüddin; İstanbul’a gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Bu dönemde "Kürt Hoca" lakabıyla bilinen Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi’ne öğrenci oldu. 1844’te müderrislik icazeti aldıktan sonra Beyazıt Medresesi’nde ders vermeye başladı. 1848’de, Üsküdar’daki Alacaminare Tekkesi’nde Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifelerinden Abdülfettah el-Akri ile tanışarak onun aracılığıyla Trablusşam Müftüsü Ahmet Ervadi’ye bağlandı. 1859’da Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’nde irşada başladı ve bu camii zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak günümüze kadar anılmaya başlandı. Ahmed Ziyaüddin; 28 yılını kitap çalışmalarına verdi, 18 bin eser bulunan 4 kütüphanesi bulunmaktaydı. "Mecmuatül Ahzab" adlı kitabı derledi.

Eserleri
Râmûzü’l-Ehâdîs
Levâmiu’l-Ukûl (Râmûz’un şerhi)
Acâibü’n-Nübüvve
Letâifü’l-Hikem
Hadîs-i Erbaîn
Câmiü’l-Usûl
Mecmûatü’l-Ahzâb
Rûhu’l-Arifîn
''Necâtü’l-Gâfilîn
Devâü’l-Müslimîn
Netâicü’l-İhlâs
Kuldan Allah'ın ilk çekip aldığı şey, "Haya"dır. O zaman O gadab eder ve kul gadaba uğramış duruma gelir. Sonra kendisinden "Emaneti" alır. O zaman o kimse "hain ve hor" olur. Sonra ondan "Rahmeti" alır. O zaman da o kimse katı kalbli ve kaba olur. İşte o zaman onun boynundan islam bağını çözer. Artık o kimse, lanete uğramış ve lanetlenmiş şeytan olur.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
Allah bir kula hayır murad ettiğinde, onun kalbinin kilidini açar. Ve onun kalbinde yakın ve sıdk hasıl eder. Onun kalbini, içine girenleri koruyan, bir mahfaza kılar ve o kimsenin kalbini selim, lisanını sadık, ahlakını müstakim, kulağını işitici ve gözünü de görücü kılar.
Sayfa 27 h.sırası 1.Hz. Ebû Zerr (r.a.)
S:396 Hadis sıra 7: Kim ki Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için verir ve Allah için vermez tutarsa, muhakkak o kimsenin imanı kemale ermiştir.
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)
İbn Ömer hazretlerinden gelen rivayete göre Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki:

"Sultan ve maiyetindekilerin kapılarından sakının. Çünkü insanlardan onlara en yakın olanı, Allah'tan en uzak olanıdır. Her kim sultanı, Allahu Teala üzerine tercih ederse (yani sultanın sözünü ve emrini Allah'ın emri üzerine takdim ederse), Allah o kimsenin kalbinde gizli ve açık fitne yaratır. Ondan verayı giderir. Ve o kimseyi şaşkınlık üzerine terkeder."
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî
Tam adı:
Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi
Unvan:
Şeyh
Doğum:
Gümüşhane, 1813
Ölüm:
İstanbul, 1893
Şeyh Ahmed Ziyaüddin Efendi (d. 1813 - ö. 1893), Gümüşhanevi Tekkesi’nin kurucusu. Gümüşhaneli bir tüccarın oğludur. "Milli İslamcılık" akımının başlatıcısı olarakta günümüzde bilinmektedir. Ahmed Ziyaüddin; İstanbul’a gelerek önce Beyazıt, ardından da Mahmut Paşa medreselerinde okudu. Bu dönemde "Kürt Hoca" lakabıyla bilinen Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman el-Harputi’ne öğrenci oldu. 1844’te müderrislik icazeti aldıktan sonra Beyazıt Medresesi’nde ders vermeye başladı. 1848’de, Üsküdar’daki Alacaminare Tekkesi’nde Mevlana Halid-i Bağdadi’nin halifelerinden Abdülfettah el-Akri ile tanışarak onun aracılığıyla Trablusşam Müftüsü Ahmet Ervadi’ye bağlandı. 1859’da Cağaloğlu’ndaki Fatma Sultan Camii’nde irşada başladı ve bu camii zamanla Gümüşhanevi Dergahı olarak günümüze kadar anılmaya başlandı. Ahmed Ziyaüddin; 28 yılını kitap çalışmalarına verdi, 18 bin eser bulunan 4 kütüphanesi bulunmaktaydı. "Mecmuatül Ahzab" adlı kitabı derledi.

Eserleri
Râmûzü’l-Ehâdîs
Levâmiu’l-Ukûl (Râmûz’un şerhi)
Acâibü’n-Nübüvve
Letâifü’l-Hikem
Hadîs-i Erbaîn
Câmiü’l-Usûl
Mecmûatü’l-Ahzâb
Rûhu’l-Arifîn
''Necâtü’l-Gâfilîn
Devâü’l-Müslimîn
Netâicü’l-İhlâs

Yazar istatistikleri

  • 7 okur beğendi.
  • 18 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 8 okur okuyacak.