Ahmet Önkal

Ahmet Önkal

Yazar
8.9/10
21 Kişi
·
66
Okunma
·
2
Beğeni
·
1.002
Gösterim
Adı:
Ahmet Önkal
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum:
Konya, 1952
Islam' ı önce göğüslerinizde, gönüllerinizde hakim kılınız; yer yüzünde, beldenizde de İslam hakim olacaktır.
Düğünü esnasında Hz. Fâtma'nın çeyizi
Bir örtü
bir yastık,
İki el değirmeni
İki su kabından ibaretti
İslâm daveti, davetçinin kendi şahsından başlayarak, suya atılan taşın etrafından hâlelenen halkalar misâli, sırasıyla ailesi ve akrabalarına, komşu ve yakınlarına intikal eden, önce müslümanları, sonra bütün bir insanlığı şümûlüne alan mukaddes bir vazifedir.
Davet alanında yazılan en kaliteli kitaplardan Rasulullah’ın İslam’a Davet Metodu’nun yazarı Profesör Doktor Ahmet Önkal Hoca’nın vefat ettiğini duydum. Allah merhametiyle muamele etsin, hesabını kolaylaştırsın. Ayrıca bu kitabı da herkesin okumasını tavsiye ederim.
Hudeybiye anlaşmasından çok geçmemişti ki "Şüphesiz biz sana apaçık bir Fetih verdik" ayetleri ile başlayan Fetih suresi nazil oldu. Daha sonra cereyan eden olaylar Hudeybiye Antlaşması'nın sağladığı imkanlar ve doğurduğu sonuçlar görününce Bu anlaşmanın gerçekten apaçık bir fetih olduğu anlaşıldı. Sahabe-i ikramın görüşlerine tercüman olan Hz Ebubekir "İslam'da Hudeybiye'den daha büyük Fetih yoktur." derdi.
Yumuşak davranmaktan maksat, yağcılık, riya ve münafıklık değildir. Öğüt ve iyiliği, kalp ve gönülleri etkileyecek bir tarzda yumuşak ve tesirli bir üslupla tebliğ etmektir.
Dua müminin Rabbine ilticasinı sağlayan bir vasıta kulun Yaradanı ile devamlı irtibat halinde olmasını temin eden bir vesiledir dua ruhu kötü Hayaller ve ihtiraslardan boş Emel ve arzulardan tasfiye ederek dini inanış ve düşünceyi takviye eder hayatın her anında Allah'ın kendisi ile beraber olduğu kendisini koruduğu inancını vererek Allah'a güvenip ona dayanmayı cesaret ve güven içinde olmayı sağlar müminin enerjisini arttırır ümitsizlik ve maneviyat cöküntüsünden kurtarır Ruha sükunet ve ferahlık verir insan hayatının maddi ve manevi saha ve safhalarında mutlak değeri olan dua ,İslam nazarında müminlerden her an istenen bir unsurdur .Bu sebeple onun zamanı ve mekanı belli kalıp ve şekli yoktur. Her yerde her an her şahıs tarafından her türlü ifade şekilleri ile dua yapılabilir davet te de hayatta da Şüphesiz Hidayet ve Tevfik veren nusrat ve mağfiret sahibi yalnız ve yalnız odur iltica onadır niyaz onadır O duaları kabul eder ve neticeyi halk eder .Kalpleri nüfuz eden gönülleri fetheden yalnızca odur O...
336 syf.
·43 günde
"Sen akrabanı koruyup gözetirsin,
Konuştuğun zaman dosdoğru konuşursun,
İşini görmekten âciz olanlara yardım edersin,
Fakirlerin elinden tutarsın,
Misafiri ağırlarsın,
Haksızlığa uğrayan kimselere arka çıkarsın;
Rabbin seni mahcup etmeyecektir."

Demişti Hz. Hatice, Efendimizi sakinleştirirken..
Okurken çok düşündüm, neler eksildi teker teker..bizden hepimizden, toplum olarak nelerde ne kadar kaybımız oldu..Oysa biz 'emin' adımlarla yürüyecektik O'nun (s.a.v) ardından..

Toplum dedim, Efendimizin yanındaki güzel insanlar geliyor aklıma, Mus'ab b. Umeyr geliyor mesela..Efendimizin, Onun için "Allah'a hamdolsun. Mekke'de son derece lüks bir hayat süren,fakat Allah'a ve Resulüllah'a olan sevgisinin ve  takvaya olan aşkının bütün rahatlığa sırt çevirdiği genç adam işte budur." dediği geliyor..

Muâz b. Cebel sonra..Efendimizin onun hakkında "ümmetim içinde helâl ve haramı en iyi bilen Muaz'dır" buyuruyor.

Elimdeki kitap,daha nicesini anlatıyor. Efendimizin Hayatının yanında, yakınındaki bir kaç sahabenin de hayatı anlatılıyor. Diyanetin yayınladığı kitabın yazılış amacı her ne kadar hac ve umre vazifesi için giden insanlara,adım adım gezdikleri yerleri aynı zamanda okuyarak daha etkili tanıtma çabası olsa da herkes okuyabilir bence :)

Benim için farklı bi zaman oldu, sanki onların içindeymişim gibi adım adım gezerken tanıtırlarken farklı duygular içindeydim..

Hz. Peygamberin izinden gidebilmek duasıyla..

'Emin' adımlarla..
336 syf.
Kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm Medine de geçen olayları anlatıyor, ikinci bölüm hicretten sonrasını, üçüncü bölüm ise genel olarak peygamberimizin özelliklerinden ve bize örnek olması gereken tavırlarından bahsediyor. Ayrıca İslam tarihi için önemli sahabelerin hayatlarınıda sonuna eklemiş. En çokta bu özelliğini sevdim. Sık sık delil gösterdiği için insan kaygı duymadan okuyor. Genel çoğumuzun bildiği şeylet yayında güzel detaylarda veriyor. Siyere yeni ısınanlar için kaliteli bir kitap zaten yayınlayan DİB olduğu için insan okurken extra kaynak kaygısından bağımsız oluyor.
368 syf.
·6/10
Sistematik
Makale veya doktora ayarında
Tebliğin metodunu Temel Başlıklar altında ele almış.
Emek verilmiş bir çalışma
Allah razı olsun.
368 syf.
·Beğendi·10/10
Günümüz de yaşayan Müslüman kardeşlerimizin, evvelki asırlarda yaşayan mümin kardeşlerimiz gibi; islama davet etme, tebliğde ve irşadda bulunma gibi hususlarda nasıl davranması gerektiği hakkında bölüm bölüm başlık başlık teferruatlandırılmış ve tafsilatlandırılmış dini kitap. Başlıklandırma yapılacak olan vazifenin aşamalarını sistematik bir şekilde izah ederek kaleme alınmış. Ben genel olarak kitabın yazım dilini, anlatım şeklini beğendim. Okumanızı tavsiye ederim. Çünkü kitabın, bir müslümanın günlük hayatta yaşantısıyla nasıl emsal teşkil edecek vasfı haiz olması gerektiğini anlatması bakımından çok faydalı olduğunu düşünüyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Önkal
Unvan:
Prof. Dr.
Doğum:
Konya, 1952

Yazar istatistikleri

  • 2 okur beğendi.
  • 66 okur okudu.
  • 8 okur okuyor.
  • 37 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.