Ahmet Tetik

Ahmet Tetik

YazarDerleyenÇevirmen
6.7/10
6 Kişi
·
14
Okunma
·
3
Beğeni
·
641
Gösterim
"Gayrinizami harp unsuru olarak çete* grupları, düşman saldırıyorsa ortadan kaybolma, savunma yapıyorsa rahat bırakmama, zayıf tarafı varsa saldırma yöntemi uygulanır. Yeraltı unsurları ise halkın ikna veya zorla harekâta katılmasını sağlamak, casusluk ve sabotaj yollarını çokça kullanmak, propaganda ve fesat konularında faaliyetlerine yoğunlaşır."


*Çete:
"Gönüllülerin oluşturduğu birlikler geleneksel olarak kullanılan çete kelimesi ile adlandırılmışlar. Dönemin yazışmalarında "gönüllü birlikler" için çoğu zaman "çete" kelimesinin geçtiği görülür. Askeri bir terim olan çete, "müfreze" kelimesinin yanı sıra, "önden gidip yolu keşfeden ve düşmanın ahval ve durumları, yerleri hakkında ma'lumât toplayan asker, ileri kol anlamındadır."
Harbiye Nâzırı Enver Paşa'nın Fas'ın devrik kralı Mevlay Hafız'a 18 Mayıs 1915 yılında çektiği telgraf:
"-Allah'a inancımız ve aziz Peygamberimizin sayesinde, İslâm dininin iyiliği, müslümanların saadeti için kesin zafer kazanılıncaya dek her şeyi yapamaya devam edeceğiz."
"İslamın parçalanan, dağılan, ruhsuz bırakılan fertlerini ve (halkını) yavaş yavaş canlandırmak, kurtarıcı bir sesle birleşik topluluğun fikirlerine, hilâfet makamına sarılmasını temin etmek, feryat ve figanları çoğaltmak, Devletimizin Avrupa'daki konumunu ve siyasi önemini arttırmak,Cihan Harbinden önce imha planlarını sonuçsuz kılmak, Cihan Harbi sırasında imhaya yönelik ittifakların bertaraf edilmesini sağlamak için Harbiye Nezaretine bağlı olarak Umûr-ı Şarkıyye Dairesi kuruldu."
Kasım 1915/Rusya faaliyetleri

"Umûr-ı Şarkıyye Mahsusa Dairesi' nin desteği ile 'Rusya'da Sâkin Müslüman Türk-Tatarlarının Haklarını Müdafaa Cemiyeti' bilinen adı ile 'Türk-Tatar Heyeti' tarafından 14 Kasım 1915'te İstanbul'da bir bildiri yayınlanarak, Rusya'daki Türk topluluklarının tarihi geçmişleri ve şimdiki durumlarına dair ayrıntılı bilgi verilerek hürriyetlerine kavuşmaları isteği kamuoyuna duyurulur."
"Fransızlar, özellikle Müslüman sömürgelerinde, Osmanlı Devleti'ni onların gözünde itibarsız kılmak için basın yoluyla her türkü propagandayı yapmaktadırlar."
Temel meselemiz kendimize ne denli eleştirel bakabildigimizdir. Dünü bilmeli ancak geleceği düşünmeliyiz.
Ahmet Tetik
Sayfa 4 - Nobel
"Darfur Sultanı Ali Dinare'nin İngilizlere karşı mücadelesi, stratejik mahiyettedir. Harbiye Nâzır Enver Paşa, buradaki mücadele yakından takip etmekte ve Nuri Paşa'dan gelişmeler hakkında bilgi istemektedir. Nuri Paşa 15 Temmuz 1916 tarihli raporunda 'Darfur Sultanı Ali Dinare'nin hakkında' bilgi arz eder. Ali Dinare, yoksulluk içinde savaşmaktadır. İhtiyacı olan silahlardan yoksundur."
"Mısırata reisi Ramazan Bey'in vekinin getirdiği atlara binen heyet, büyük bir alayla Mısırata'ya girer. Bu ânı, Kurmay Binbaşı Abdurrahman Nafiz şu cümlelerle anlatır: 'Kasabanın her yerinde Osmanlı bayrakları sallanmakta idi. Büyük küçük, kadın ve erkek bütün halk ve civar köylüler Mısırata sokaklarını doldurmuştu. Herkes büyük bir heyecan ve sevinç içinde yüzüyordu. İstanbul'dan gelmiş üniformalı Türk zâbitlerini görmek, halkı çıldırtıyordu. Gözlerine inanmak istemiyorlardı."

Not: Mısırata Trablus'un doğusunda, Akdeniz'in kıyısında bir Libya kenti.
Nisan-1915/Trablusgarp
"Türk subaylarının düzenli askeri birlik çerçevesinde getirdikleri disiplin sayesinde, yerli güçler İtalyanlara yönelik saldırılarını yoğunlaştırır. Kabilere göre teşkil eden Sünûsî kuvvetleri, tabur kuruluşuna geçirilirler. Askeri eğitim Türk Ordusundaki gibiydi, emirler de Türkçe veriliyordu."
Kürşad Yavan
Kürşad Yavan Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi'yi inceledi.
512 syf.
·Puan vermedi
Alanının en iyisi. Türklerin en güçlü istihbarat teşkilatını amaçları ve faaliyetleri ile irdeleyen ve gözler önüne seren harika bir çalışma. İkinci cildi de yakında raflarda
MUSTAFA ANIL KARADAVUT
MUSTAFA ANIL KARADAVUT Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkıyye Dairesi) Tarihi'yi inceledi.
512 syf.
dili oldukça ağır , sıkılmamak elde değil . Fazla bilgi var lakin bilgilerin birbirine olan bağlantısı oldukça zayıf ve belli bir bilgi seviyesi isteyen bir kitap . Bu konuda alt yapısı olmayanların kesinlikle okumasını tavsiye etmiyorum.
712 syf.
·51 günde·Puan vermedi
1.dünya savaşında ingilizlere esir düşen Turk subayları mısırda bulunan toplama kamplarında kendi el yazıları ile gazete yazmaya başlamışlardı.1919-1920 yıllarında yazılan bu gazeteler günümüz türkçesine çevirilmiş.Harika bir eser ortaya çıkmış.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ahmet Tetik
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 14 okur okudu.
  • 38 okur okuyacak.