Geri Bildirim
Alain Touraine

Alain Touraine

6.8/10
6 Kişi
·
17
Okunma
·
8
Beğeni
·
1.111
Gösterim
Adı:
Alain Touraine
Unvan:
Fransız Sosyolog
Doğum:
1925
1925 yılında doğan toplum bilimci sosyolog olan Touraine, Paris Sobone Üniversitesi Öğetim üyelerinden. Küresel anlamda Ortadoğu ve Türkiye Uzmanı.

Kuşağımız Sosyologlarının hocası olan Touraine'nin öğrencileri arasında Nilüfer Göle ve Ferhat Kertel gibi Türk hocalar da var.
Toplumsal aktörler, ya toplumsal krizin vurduğu -siyasal bakımdan tepki veremeyecek- işsizlere, dışlananlara veya batmış tasarruf sahiplerine ya da giderek daha az toplumsal olan, daha çok evrensel, ahlaki veya kültürel bakımdan tanımlanan aktörlere dönüşür: krizin kurbanlarının bugünkü sessizliğini açıklayan da budur zaten.
Alain Touraine
Sayfa 10 - Yapı Kredi Yayınları. (çev. Olcay Kunal). 1. Baskı, Haziran 2016, İstanbul.
Kitlesel göç halkları birbirine karıştıracak, bu da büyük çoğunlukla bütünleşmeden ziyade çatışmalara yol açacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönettiği bir Batı'yla pek çok pazarı eline geçiren bir Çin arasında bölünmüş bir dünyada merkezi bir çatışmayı görmek giderek daha kolay olacak.
Önce Avrupa, sonra da ABD’de oluşan sanayi toplumu, kaba bir
kapitalizm tarafından ikiye bölünmüş izlenimi verir: Bir yanda, çıkar
ve bireysellik dünyası, ki Schopenhauer bu dünyanın, estetik
olarak ayyaşlarla dolu bir meyhane, entelektüel olarak bir tımarhane,
ahlaksal olarak da bir haydut yatağı olduğunu söyler; öte yanda
da, kişiye bağlı olmayan ve hesaplarla arasında bağlantı bulunmayan
bir arzu dünyası. Sahiplenici bencilliğin hizmetindeki araçsal
akıl, artık tasarımla değil de ancak algıyla kavranabilen yaşamın,
bedenin ve arzunun güçlerine hiçbir şeyle bağlı değildir.
Kant’ın ikiciliği trajik bir hal alır. Schopenhauer, insanın, kozmik
olarak yaşama arzusuyla kendisini bireyleşmeye sürükleyen hareket
arasında parçalandığından dolayı mutsuz olduğunu düşünür.
Demokratik düşüncede hiçbir ilke, temel insan haklarına uyması gereken şu ilkeden daha önemli değildir: Devletin sınırlanması ilkesi. Üstelik demokrasinin yüzyılımızdaki başlıca muhalifinin tanrısal adaletin tekerkliği ya da mal sahiplerinin ve derebeylerin bir takımerki değil, erktekelcilik olduğunu ve buna karşı koymak için, devletin erkinin sınırlarını belirlemekten daha iyi bir yol olmadığını nasıl unutabiliriz?
Erktekelci bir yönetimde devlet güçlü değil zayıftır, bir partinin, bir ulu önderin ve bir nomenklaturanın emri altındadır. Bu yönetim hem adına konuştuğu halka zarar verir hem de kamu yönetimine kendi yandaşlarını getirerek devlete zarar verir.
Tek Boyutlu İnsan'ın temel savı şudur: "Bu durumda, özel yaşamla
kamu yaşamı arasında, toplumsal gereksinimlerle bireysel
gereksinimler arasmda artık hiçbir karşıtlık yoktur. Teknoloji, hem
yeni, hem daha etkili, hem de daha zevkli denetim ve toplumsal
tutarlılık biçimlerinin kurumlandırılmasına olanak sağlar." Marcuse,
ayrıca, teknolojinin bu etkisinin hem kapitalist, hem de komünist
toplumda yaygınlaştığını ve bu iki toplumu birbirine yaklaştırdığını
ekler. Teknolojinin toplumsal denetimini yaygınlaştırma
araçlarını mümkün kıldığım, hatta verdiğini kim reddedebilir ki?
Ama hangi hakla bu sıradan saptamadan yola çıkarak teknolojinin
gitgide daha tümel olan bu denetimi dayattığı ve hiçbir şeyin onun
etkisine direnemeyeceği iddiasına varılır, onu da düşünmek gerekir.
Edgar Morin'le birlikte, Durkheim'm bir ifadesini kullanarak
toplumsal yoğunluğun artmasının hem daha fazla karmaşıklık,
hem daha fazla denetim, hem daha fazla belirsizlik ya da özgürlük
olanağım da birlikte getirdiğini kabul etmek gerekir.
Toplumsal bilinçte var olan kadın tanımlarına yapılmış başkaldırı niteliğinde olan kitap karşı cinsin kadını aslında bakış açısını değiştirdiğinde cok iyi anlayabileceğini anlatan tavsiye edilir bir eser..

Yazarın biyografisi

Adı:
Alain Touraine
Unvan:
Fransız Sosyolog
Doğum:
1925
1925 yılında doğan toplum bilimci sosyolog olan Touraine, Paris Sobone Üniversitesi Öğetim üyelerinden. Küresel anlamda Ortadoğu ve Türkiye Uzmanı.

Kuşağımız Sosyologlarının hocası olan Touraine'nin öğrencileri arasında Nilüfer Göle ve Ferhat Kertel gibi Türk hocalar da var.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur beğendi.
  • 17 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 84 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.