Albert O. Hirschman

Albert O. Hirschman

Yazar
8.0/10
9 Kişi
·
39
Okunma
·
5
Beğeni
·
1118
Gösterim
Adı:
Albert O. Hirschman
Unvan:
Alman Ekonomist ve Yazar
Doğum:
Berlin, Almanya, 7 Nisan 1915
Ölüm:
Ewing Township, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Aralık 2012
Siyasal iktisat alanındaki önemli isimlerden biri olan ve eserleri pek çok dile çevrilen Hirschman 1915, Berlin doğumlu. Yükseköğrenimine Berlin Üniversitesi'nde başlayıp 1933'te taşındığı Fransa'da devam etti. Fransa'da Nazilere karşı mücadelede rol alan Hirschman 1941'de ABD'ye göç etti. Yale, Columbia ve Harvard üniversitelerinde ve Institute for Advanced Study, Princeton'da çalıştı, İktisadi kalkınma alanına önemli katkıları oldu ve teorik eserlerinin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinin kalkınması konusundaki çalışmalarıyla da tanındı. Hirschman'ın başlıca eserleri şunlardır: The Strategy of Economic Development (İktisadi Kalkınma Stratejisi, 1958), Exit, Voice and Loyalty (Terk Etme, Sesini Yükseltme ve Sadakat, 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Kalkınma ve Latin Amerika Üzerine Denemeler, 1971), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Şahsi Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti, 1982), Gericiliğin Retoriği (İletişim, 1994).
Keynes bile “insanın kendisiyle aynı durumdaki yurttaşlarına zorbalık etmesindense kendi banka hesabına zorbalık etmesi yeğdir,” diyor.
Ticaret, bankacılık ve buna benzer para kazanmaya yönelik uğraşlar; yüzyıllarca doymak bilmezlik, para-gözlük ve açgözlülükle ilişkilendirilerek aşağılandıktan ve lanetlendikten sonra nasıl oldu da modern çağın bir noktasında namuslu işler durumuna geldiler?
İnsanların doğaları tutkular tarafından harekete geçirilme derecelerine göre birbirinden farklılık gösterir ve insan tutkular tarafından harekete geçirildiği oranda değişken ve tutarsızdır.
Albert O. Hirschman
Sayfa 66 - Metis Yayınları
Felsefe insanı olması gerektiği biçimiyle ele aldığı için yalnızca Platon’un Devlet’inde yaşamak ve Roma’nın ayaktakımından uzak durmak isteyenlerin işine yarar. Yasama ise insanı olduğu gibi ele alır ve ondan toplum adına yararlanmaya çalışır.
Erdemlerle günahların insan ruhunu savaş meydanı olarak kullanarak çarpışmaları teması ortaçağ tasvirlerinde sıkça işlenmişti. Belki de bir paradoks olarak, daha gerçekçi olan sonraki bir çağda değişik bir savaş düşüncesinin, bir tutkuyu başka bir tutkuyla çarpıştırarak tıpkı yukarıda söz edilen savaş gibi insana yararlı etkilere yol açacak bir savaş düşüncesinin doğmasına imkân tanıyan bu geleneksel düşünce olmuştur.
“İnsanları oldukları gibi, yasaları ise olabilecekleri gibi ele alarak meşru ve güvenilir bir yönetim biçiminin mümkün olup olmadığını inceleyeceğim.”
Duyguların nasıl alevlendiğini ve nasıl parladığını; nasıl durulup nasıl dizginlendiğini... nasıl kendilerini ortaya koyduklarını, nasıl işlediklerini, nasıl farklılıklar gösterdiklerini, nasıl güçlenip toparlandıklarını, nasıl iç içe geçtiklerini, nasıl birbirleriyle çatıştıklarını ve diğer benzer özelliklerini büyük bir canlılıkla resmetmişlerdir; bu özelliklerin en sonuncusunun ahlaki ve toplumsal konularda çok özel bir işlevi vardır (nasıl bir duyguyu başka bir duyguya karşı kullanarak birini bir diğeri ile yönetebiliriz diye soruyorum): Tıpkı bir hayvanı avlamak için başka bir hayvanı kullandığımız gibi veya bir kuşu başka bir kuşu saldırtarak uçurduğumuz gibi... İşte devlet yönetiminde bazen bir hizibi başka bir hiziple engellemek nasıl gerçekleşiyorsa, içimizdeki yönetim için de öyle gerekir.
Albert O. Hirschman
Sayfa 42 - Metis Yayınları
Bir devlet sanayi ile geçinmeye başlayınca hükümdarın gücünün yarattığı korku etkisini kaybeder. Yönetim mekanizması çok daha karmaşık hale gelir ve ... kendisini içinde bulunduğu siyasal iktisat kuralları tarafından o kadar eli kolu bağlanmış durumda bulur ki o kuralları her çiğneyişinde başına yeni belalar açılır.
"[Toplum,] saldırganlık, açgözlülük ve ihtirastan, insanı yoldan çıkaran bu üç günahtan ulusal savunma, ticaret ve siyaseti üretir; devletlerin güç, zenginlik ve bilgelik edinmesini sağlar; insanı dünya yüzünden silebilecek bu üç büyük günahtan halkın mutluluğu yaratılmış olur. Bu ilke takdiri ilahinin de kanıtıdır: Akıllıca yasaları sayesinde, yalnızca kendi tatminine yönelmiş insanların tutkuları insanların toplumda bir arada yaşamasına olanak sağlayan bir toplumsal düzene dönüşür."
187 syf.
·Puan vermedi
İlericilik;
ekonomik, siyasal ve kültürel alanlaraki ilerleme, gelişme ve yenileşme;
Çağdaşlıktan, reformlardan, aydınlanmadan yana olma, medeniyetle uzlaşma, destekleme ve savunma olarak tanımlayabiliriz.
Gericiliği ise ilerici karşıtı, değişim ve yenileşme karşıtı olarak açıklayabiliriz.
Muhafazakarlık da; her şartta, ne olursa olsun varolanı sürdürme,/koruma, değişime ve yenileşmeye karşı gelenekçi olma eğilimi diyebiliriz.
Bir de Statüko var ki; mevcut durum ve bu durumun korunması olarak söylersek, işte tüm bunlar kitabın konularından...
Aynı zamanda ekonomist olan yazarımız, bu konuları çağın aydınlarla, filozoflarıyla, tarihsel olarak örneklendirmiş.
Gericiliği bazen toplumun gelenekçi yapısından kaynaklı bazen de kutsallık atfederek(dinsel) , bazende evrensel realiteye ters olarak örneklendirmiş.
Alman yazar Albert Hirscheman, ilerici hamlelere yönelik üç tepkisel tezle ortaya koymuş.
Bunlardan birincisi Aksi Tesir tezi,
ikincisi Boşunalılık Tezi,
üçüncüsü ise Tehlikeye Atma Tezi.

Bana göre ; Üslup ve dil olarak çok ağır ve oldukça sıkıcı bir kitap.
Kitabı bitirmek için çok zorlandım.
Kendi adıma tavsiye edebileceğim bir kitap değil, elbet ilgilileri hariç.

KitaplaKalın

Yazarın biyografisi

Adı:
Albert O. Hirschman
Unvan:
Alman Ekonomist ve Yazar
Doğum:
Berlin, Almanya, 7 Nisan 1915
Ölüm:
Ewing Township, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Aralık 2012
Siyasal iktisat alanındaki önemli isimlerden biri olan ve eserleri pek çok dile çevrilen Hirschman 1915, Berlin doğumlu. Yükseköğrenimine Berlin Üniversitesi'nde başlayıp 1933'te taşındığı Fransa'da devam etti. Fransa'da Nazilere karşı mücadelede rol alan Hirschman 1941'de ABD'ye göç etti. Yale, Columbia ve Harvard üniversitelerinde ve Institute for Advanced Study, Princeton'da çalıştı, İktisadi kalkınma alanına önemli katkıları oldu ve teorik eserlerinin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinin kalkınması konusundaki çalışmalarıyla da tanındı. Hirschman'ın başlıca eserleri şunlardır: The Strategy of Economic Development (İktisadi Kalkınma Stratejisi, 1958), Exit, Voice and Loyalty (Terk Etme, Sesini Yükseltme ve Sadakat, 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Kalkınma ve Latin Amerika Üzerine Denemeler, 1971), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Şahsi Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti, 1982), Gericiliğin Retoriği (İletişim, 1994).

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 39 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 42 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.