Albert O. Hirschman

Albert O. Hirschman

Yazar
8.4/10
5 Kişi
·
11
Okunma
·
1
Beğeni
·
973
Gösterim
Adı:
Albert O. Hirschman
Unvan:
Alman Ekonomist ve Yazar
Doğum:
Berlin, Almanya, 7 Nisan 1915
Ölüm:
Ewing Township, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Aralık 2012
Siyasal iktisat alanındaki önemli isimlerden biri olan ve eserleri pek çok dile çevrilen Hirschman 1915, Berlin doğumlu. Yükseköğrenimine Berlin Üniversitesi'nde başlayıp 1933'te taşındığı Fransa'da devam etti. Fransa'da Nazilere karşı mücadelede rol alan Hirschman 1941'de ABD'ye göç etti. Yale, Columbia ve Harvard üniversitelerinde ve Institute for Advanced Study, Princeton'da çalıştı, İktisadi kalkınma alanına önemli katkıları oldu ve teorik eserlerinin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinin kalkınması konusundaki çalışmalarıyla da tanındı. Hirschman'ın başlıca eserleri şunlardır: The Strategy of Economic Development (İktisadi Kalkınma Stratejisi, 1958), Exit, Voice and Loyalty (Terk Etme, Sesini Yükseltme ve Sadakat, 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Kalkınma ve Latin Amerika Üzerine Denemeler, 1971), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Şahsi Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti, 1982), Gericiliğin Retoriği (İletişim, 1994).
İnsanların doğaları tutkular tarafından harekete geçirilme derecelerine göre birbirinden farklılık gösterir ve insan tutkular tarafından harekete geçirildiği oranda değişken ve tutarsızdır.
Albert O. Hirschman
Sayfa 66 - Metis Yayınları
Duyguların nasıl alevlendiğini ve nasıl parladığını; nasıl durulup nasıl dizginlendiğini... nasıl kendilerini ortaya koyduklarını, nasıl işlediklerini, nasıl farklılıklar gösterdiklerini, nasıl güçlenip toparlandıklarını, nasıl iç içe geçtiklerini, nasıl birbirleriyle çatıştıklarını ve diğer benzer özelliklerini büyük bir canlılıkla resmetmişlerdir; bu özelliklerin en sonuncusunun ahlaki ve toplumsal konularda çok özel bir işlevi vardır (nasıl bir duyguyu başka bir duyguya karşı kullanarak birini bir diğeri ile yönetebiliriz diye soruyorum): Tıpkı bir hayvanı avlamak için başka bir hayvanı kullandığımız gibi veya bir kuşu başka bir kuşu saldırtarak uçurduğumuz gibi... İşte devlet yönetiminde bazen bir hizibi başka bir hiziple engellemek nasıl gerçekleşiyorsa, içimizdeki yönetim için de öyle gerekir.
Albert O. Hirschman
Sayfa 42 - Metis Yayınları
Kapitalizmden beklenen tam da çeşitli insan dürtülerini ve eğilimlerini bastırması,Daha az yönlü,öngörülemezliği azalmış ve "Tek boyutlu" bir insan kişiliği yaratmasiydi.
... zenginlik peşinde koşmamız ve yoksulluktan kaçınmamız büyük ölçüde insanoğlunun duyguları nedeniyledir. Şu dünyadaki bütün çaba ve koşuşturma ne içindir? Açgözlülüğün ve hırsın, zenginlik peşinde koşmanın, gücün ve üstünlüğün amacı nedir? ... Bütün farklı sınıflardan insanlarda görülen bu çaba nereden kaynaklanır ve insan yaşamının "durumumuzu iyileştirmek" adını verdiğimiz o yüce amacıyla sağlanmak istenen yarar nedir? Görülmek, ilgilenilmek, anlayışla bakılmak, halimizden memnun olmak ve değerimizin bilinmesidir bundan sağlamaya çalıştığımız. Bizi ilgilendiren rahatlık ya da zevk değil, gösteriştir.
Albert O. Hirschman
Sayfa 111 - Metis Yayınları
"On yedinci yüzyılda tutkular üzerine kaleme alınan çeşitli yazılara bakıldığında, açgözlülüğün “hepsinin en kötüsü” olduğuna dair değerlendirmede veya ortaçağın sonlarına doğru kazandığı Ölümcül Günahların en ölümcülü etiketinde hiçbir değişme görülmez. Ama para kazanma “çıkar” etiketine sahip olunca ve bu kılık altında diğer tutkularla rekabete girişince, birden alkışlanır ve eskiden daha zararsız olarak nitelenen diğer tutkuları dizginlemekte kullanılır oldu."
Albert O. Hirschman
Sayfa 41 - Metis Yayınları , 2007
Talihimiz varmış ki tutkular insanları kötü olmaya itebilecekken,kötü olmamak onların çikarinadir.
Insanların büyük çoğunluğunun yaşam şartlarını iyileştirmek için öngördüğü ve arzuladigi yöntem servet artirimidir.En kaba,en bariz yöntem budur...
Ticaret, aynı anda hem savaşı önleyici olarak hem de ahlaki anlamda savaşın yerini dolduracak biçimde iş görür.
"[İlahi Takdir] yaşam için gerekli olan her şeyin aynı yerde bulunabilmesini arzulamamış. Armağanlarını çeşitli yerlere dağıtmış ki insanlar birbirleriyle alışveriş yapsınlar, karşılıklı yardımlaşma ihtiyaçları aralarında dostluk bağları oluştursun. Böylece, rahat bir yaşam için gerekli olan şeylerin devamlı alışverişi ticareti ve bu ticaret de yaşamın tüm tatlılığını (douceur) sağlar."

Jacob Viner’in MS dördüncü yüzyıla kadar izini sürdüğü “ilahi takdirin uluslararası ticarete olumlu yaklaştığı” düşüncesinin ilk olarak detaylı biçimde bu paragrafta ortaya konduğunu görüyoruz.
Tam bir ders kitabı. Okuması ağır ve dolaylı. Bu kitabı okumadan önce bir miktar kitap okumuş olmanız gerekmektedir.

Yazarın biyografisi

Adı:
Albert O. Hirschman
Unvan:
Alman Ekonomist ve Yazar
Doğum:
Berlin, Almanya, 7 Nisan 1915
Ölüm:
Ewing Township, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 10 Aralık 2012
Siyasal iktisat alanındaki önemli isimlerden biri olan ve eserleri pek çok dile çevrilen Hirschman 1915, Berlin doğumlu. Yükseköğrenimine Berlin Üniversitesi'nde başlayıp 1933'te taşındığı Fransa'da devam etti. Fransa'da Nazilere karşı mücadelede rol alan Hirschman 1941'de ABD'ye göç etti. Yale, Columbia ve Harvard üniversitelerinde ve Institute for Advanced Study, Princeton'da çalıştı, İktisadi kalkınma alanına önemli katkıları oldu ve teorik eserlerinin yanı sıra Latin Amerika ülkelerinin kalkınması konusundaki çalışmalarıyla da tanındı. Hirschman'ın başlıca eserleri şunlardır: The Strategy of Economic Development (İktisadi Kalkınma Stratejisi, 1958), Exit, Voice and Loyalty (Terk Etme, Sesini Yükseltme ve Sadakat, 1970), A Bias for Hope: Essays on Development and Latin America (Ümide Önyargılıyım: Kalkınma ve Latin Amerika Üzerine Denemeler, 1971), Shifting Involvements: Private Interest and Public Action (Değişen İlişkiler: Şahsi Çıkarlar ve Kamu Faaliyeti, 1982), Gericiliğin Retoriği (İletişim, 1994).

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 11 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 19 okur okuyacak.