Andrew Mango

Andrew Mango

Yazar
8.4/10
27 Kişi
·
66
Okunma
·
14
Beğeni
·
1.571
Gösterim
Adı:
Andrew Mango
Unvan:
İngiliz Yazar
Doğum:
İstanbul, 1926
Andrew Mango (d. 1926, İstanbul) İngiliz-Rus kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan biri olan İngiliz yazar. BBC'de on dört yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu.

Andrew Mango İstanbul'da doğdu. Dil öğrenimini, Londra'daki School of Oriental Studies'de Farsça ve Arapça öğrenerek geliştirdi. Büyük İskender olayının islamiyet içinde yer alan biçimleri üzerine yaptığı araştırmayla doktorasını verdi. 1947'de öğrenciyken katıldığı BBC'de on dört yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu. Burada Güney Avrupa ve Fransızca Yayınlar Müdürüyken 1986'da emekliye ayrıldı. O günden bu yana, bütün çalışmalarını Türkiye'yle ilgili konularda araştırmalara ayırıyor. Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Andrew Mango Londra'da oturuyor. Mango'nun, Türkiye'yle ilgili ilk yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınlandı. Turkey ve Discovering Turkey adlı tanıtıcı çalışmalarınıTurkey: The Challenge of a New Role (1994) adlı kitabı izledi. Türkçede Atatürk (Modern Türkiye'nin Kurucusu) 2000 yılında yayımlandı.

Bizans İmparatorluğu'nun tarih, sanat ve mimarisi hakkında uzman olan Cyril Mango'nun kardeşidir.
İngiliz ve Fransız ortak filosu 19 ve 25 Şubat günlerinde Çanakkale Boğazı girişinin iki yanındaki istihkamları bombaladı. Donanma toplarının tahribatını artırmak amacıyla karaya da birlikler çıkarıldı. Gelibolu yarımadasının güney ucundaki Seddülbahir'de, Mehmet adlı bir çavuş, tüfeği kilitlenince elindeki taşla bir İngiliz denizcisine saldırarak ülke çapında ün kazandı. Mustafa Kemal bu olayın yayınlanmasına yardımcı olarak günümüze dek Türk askerleri için kullanılan 'Mehmetçik' adının doğmasını sağladı.
Herkes 'Devlet nasıl kurtulabilir?' sorusunu soruyordu kendine. Ne var ki, Osmanlı reformcuları topraklarını koruma altına almak için Avrupa yöntemlerini uygulamaya kalkışınca da, tutucu Müslümanlar bu kez geleneksel dinlerinin tehdit altında olduğuna inanıp 'din elden gidiyor' diye bağırıyorlardı.
Atatürk'ün yayıncısı Falih Rıfkı, 'Bilindiği üzere Türk kadınının o kapalılık devirlerinde Türkler arasında cinsi ahlak pek bozuktu' demiştir.
Kız kardeşi Makbule daha sonraları, kimsenin sırtından atlamasına izin vermek için eğilmek istemediğinden, birdirbir oynamayacak kadar gururlu olduğunu söyleyecekti.
Yıllar sonra başka bir yakın arkadaşı Nuri (Conker) Selanik'teki bir içki masasında Mustafa Kemal'in kendisini başbakan yapmaya nasıl söz verdiğini anlatacaktı, "Ya sen ne olacaksın?" diye sormuştu Nuri ve Mustafa Kemal de. "Bir adamı başvekil yapabilecek adam," yanıtını vermişti.
Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin, önüne sonsuz engeller de yığacaklardır; kendini büyük değil küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse, bunu söyleyenlere güleceksin.
Atatürk - Modern Türkiye'nin Kurucusu

Uzman bir yazar, nesnel bir yapıt;

İşte Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesi!...

İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor.

Türkiye'nin, bağımsızlığı ve varoluşu yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor.

Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için "O, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri" diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal önder... Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan... Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan... Mango, bu olağanüstü çalışmasıyla, Atatürk'ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize.

Bu basımda Saltanat ve Cumhuriyet dönemine ilişkin tüm yazılı kaynaklara ulaşılmıştır. Çoğu eski yazı birçok belge aslından olduğu gibi aktarılmış, döneme özgü söyleyiş ve ifade özellikleri korunmuştur.
Atatürk'ü tanımak ve anlamak isteyen herkesin kesinlikle okumasi gereken bir kitap.Objektif ve inanilmaz kaynaklarla hazırlanmış bir başyapıt.
Bu ülkenin bir gerçeği onu anlamamak ve anlatamamak. Yansız ve tarafsız bir dille yazamadığımız ve bir türlü idrak edemediğimiz liderimiz! Onu eleştirenler hep bir çıkar zümresinin etrafında birleşmiş siyasi güç arayışındaki kişilerin güdümündeler. Yobazlar ve birtakım anarşistlerin dışında ya anlaşılmadı veyahut putlaştırılarak tapıldı. İşte bu kitap bilimsel bir çalışma niteliği taşımaktadır. Bu yönüyle bana kalırsa tek ve ilk olduğunu söyleyebilirim. Elbette "Çankaya, Zeytindağı ve Tek ADAM" gibi nadide eserleri göz ardı etmek imkansızdır. Ancak onlar daha ziyade anı niteliği taşıyan ve kısmen nesnellikten uzak kitaplardır. En azından Andrew MANGO'nun eseriyle kıyaslandığı zaman böyle olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle tarihimize ışık tutan ve ezber bozan sarsıcı bir eser. Bize ezberletilen, sorgulatılmayan veya hep çarpıtılarak belli başlı siyasi hedefler doğrultusunda sorgulanan bilgilerin apaçık otaya serildiği muazzam bir bilgi çığı!
Atatürk'ü her yönüyle inceleyen, duygularını, aşklarını, ihtiraslarını tarafsız anlatan bir başyapıt. Mustafa Kemal'i putlaştırmadan, asker, lider yönleriyle ele alan bir eser.
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk yabancı bir yazardan daha doğrusu yabancıdan dinlemek gerçekten şaşırttı ve kitapta düşünce yanliligi olmadan objektif açıdan anlatılmıştır.uzun lafı kısası Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inklilablarinitüm dunya insanı icin bir kurtulus olduğunu görüyoruz..MUTLAKA okuyunuz
Yazar tarafından 1999 yılında kaleme alınan Atatürk’ü anlatan kitap, çok geniş bir araştırmanın ve kaynakların bir ürünü.
Akademisyenlerin ve akılcı düşünenlerin referans aldığı kitap!
Peki neden !
Kitap ,Sevgili Atatürk’ün doğumundan itibaren gerek kendi çocukluğu, gerek Osmanlının son durumu, gerek Osmanlıda ki aydınlanma hareketi, gerek Avrupa ve Balkanlardaki milliyetçilik akımlarını ve tarihsel süreci çok geniş bir yelpazeden okuyucuya sunuyor.
İşte bu bilgilerin ışığında Atatürk’ü anlayın diyor. 1900 lerin başlarında Jön Türklerin iktidarı ele geçirme çabalarından, Birinci Dünya Savaşına girişimize kadar iktidar hırsının getirdiği hatalara kadar, her şey gözünüzün önünde ve siz karar veriyorsunuz doğru yada yanlışa. Ya da Bu daha doğru, bu daha az doğru yargısına.
Ne Atatürk’ün, ne Jön Türklerin, nede Kurtuluş Savaşı sürecinde güzel ülkemizin bağımsızlık sürecinde emeği geçen asker yada siyasi yada diğer alanlarındaki adamların hataları, hırsları, başarıları üstü örtülmeden anlatılıyor.
Bir sayfada doğru bulmadığınız bir davranışa sonraki sayfada daha makul bakabiliyorsunuz. Kitap yabancı bir aydın tarafından kaleme alınması nedeni ile hiçbir tarafın adamı olmadan dile getirilmiş yargısını pekiştiriyor.
Yazar, Atatürk’ü ne övüyor ne yeriyor sadece dönemine göre olması gereken eylemleri yaptığına vurgu yapıyor. Atatürk tabu olmadan ete kemiğe bürünmüş bir insan olarak anlatılıyor kitabın en güzel tarafı da bu.
Yazar Atatürk’ün savaşları, devrimleri yaparken. Bazen hırsının dozunu kaçırdığını da dile getiriyor. Ancak hiçbir insanın her an doğru noktada duramayacağını da...
Silah arkadaşları ile ters düşmesini, hatta bazılarının Atatürk’e suikast olayından sonra idam edilmesi gibi hassas noktalarda, İmparatorluktan Cumhuriyete geçişin bir sancısının sonucu olmasına da vurgu yapıyor.
Kısaca o dönemde yapılan doğru ve yanlışları yargılamak isteyenlere akılcı bir kaynak.
Atatürk’le beraber Osmanlı, Avrupa, Osmanlı Aydını, Cumhuriyet Aydını, ekonomisi, siyaseti, eğitimi, tarihi, dili, dini, yenileşmesi kısaca tarihsel değişimde anlatılıyor kitapta.
Atatürk’ün özel hayatı, eğlencesi, kadınlarla ilişkisi, sıcak bir aile ortamı kurma çabası. Tüm bunlara rağmen gerek özel hayatında gerek siyasi ve sosyal hayatta yalnızlığı da görülüyor.
Tüm bu yenileşme, kültürlü ve aydın bir Türkiye yaratma çabaları derin bir birikiminin sonucu olduğunu, yalnızlığına da yine bu derinliğinin sebep olduğunu, kitabı okuyunca anlıyorsunuz.
Kısaca Sevgili Atatürk’ü duygusal bağla sevmekten öte anlamak için okumak isteyenlere, Sevgili Atatürk ve etrafındaki olup bitenler hakkında zengin bir kaynak.
"M. Kemal hakkında bilmediğim, duymadığım ne var ki böyle hacimli bir kitabı neden okuyayım" diye düşünerek Mango'nun Atatürk'ünü yıllardır okumamıştım.
Fakat okuyunca bu kitabın herkesin okuması gereken bir kitap olduğunu gördüm.
Öncelikle onun öncülüğünde bir avuç insanın bize bir vatan hediye ettiğini ama farklı görüşlere en az İttihatçılar kadar M. Kemal'in de tahammülsüz olduğunu gördüm.
Fakat bunun yanında Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Şükrü başta olmak üzere kendisi için gövdesini ortaya koyan ama kayıtsız şartsız ona biat etmeyen silah arkadaşları ve herkese hayatı zindan ve çekilmez ettiğini gördüm.
Hanedanın kadınları ile çocuklarına, Fikriye, Mustafa Suphi, Mehmet Cavit, İzmir'in yakılması, kendisinin kurdurduğu iki muhalefet partisine ve Samsun belediye bakanına karşı tavrı, Ermeni ve Rum mallarının yağmalanmasına göz yumulması gibi icraatlarının, ondan sonra ülke yönetimine gelen darbeci askerler, Menderes, Özal ve günümüz siyasetçilerinin tahammülsüz, hoşgörüsüz, hukuksuz, adaletsiz, yolsuzluklarında yol gösterici olduğu kanaati edindim.
Alkol ve alkolikliğin ne kadar kötü, hayatlar söndüren bir illet olduğunu yeniden fark ettim.
Ve onu öldürmek için Hilafet ve Anzavur orduları kuranların, onun cenazesini görebilmek için birbirini kırması, "sen iste Kuran'ı iptal edelim Paşam" diyen bir mebus hoca / müftü dolayısıyla yurdum insanının ne kadar iki yüzlü, ne kadar riyakar olabildiğini ve hiç de değişmediğini de görüp, üzüldüm.

Yazarın biyografisi

Adı:
Andrew Mango
Unvan:
İngiliz Yazar
Doğum:
İstanbul, 1926
Andrew Mango (d. 1926, İstanbul) İngiliz-Rus kökenli varlıklı bir ailenin üç oğlundan biri olan İngiliz yazar. BBC'de on dört yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu.

Andrew Mango İstanbul'da doğdu. Dil öğrenimini, Londra'daki School of Oriental Studies'de Farsça ve Arapça öğrenerek geliştirdi. Büyük İskender olayının islamiyet içinde yer alan biçimleri üzerine yaptığı araştırmayla doktorasını verdi. 1947'de öğrenciyken katıldığı BBC'de on dört yıl boyunca Türkçe Yayınlar bölümünün yöneticiliğinde bulundu. Burada Güney Avrupa ve Fransızca Yayınlar Müdürüyken 1986'da emekliye ayrıldı. O günden bu yana, bütün çalışmalarını Türkiye'yle ilgili konularda araştırmalara ayırıyor. Sık sık Türkiye'yi ziyaret eden Andrew Mango Londra'da oturuyor. Mango'nun, Türkiye'yle ilgili ilk yazısı 1957 yılında Political Quarterly adlı dergide yayınlandı. Turkey ve Discovering Turkey adlı tanıtıcı çalışmalarınıTurkey: The Challenge of a New Role (1994) adlı kitabı izledi. Türkçede Atatürk (Modern Türkiye'nin Kurucusu) 2000 yılında yayımlandı.

Bizans İmparatorluğu'nun tarih, sanat ve mimarisi hakkında uzman olan Cyril Mango'nun kardeşidir.

Yazar istatistikleri

  • 14 okur beğendi.
  • 66 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 122 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.