Anthony Storr

Yazar 8,2/10 · 6 Oy · 5 kitap · 15 okunma ·  3 beğeni
Yusuf, bir alıntı ekledi.
26 Mar 2017

"Where love reigns, there is no will to power; and where the will to power is paramount, love is lacking."

Jung'dan Seçme Yazılar, Anthony StorrJung'dan Seçme Yazılar, Anthony Storr
Aytaç G., bir alıntı ekledi.
11 Ara 2017

Hastalarım arasında yaşamlarının ikinci yarısını yaşayanlardan -yani otuz beş yaş üzerinde olanlar- hemen hepsinin sorunlarının kökeninde yaşamlarında dini bir bakış açısı bulamamaları vardır. Hepsinin de hastalanmalarının nedeninin dinlerin inananlara sundukları şeyden yoksun kalmaları olduğunu söylemek doğru olacaktır.Hiçbiri dini bakış açılarını tekrar kazanmadan gerçekten iyileşmemişlerdir. Bu dini bakış açısının elbette, hiçbir inançla ya da bir kilisenin üyesi olmakla ilgisi yoktur.(Jung)

Öteki Peygamberler, Anthony Storr (Sayfa 113 - Okuyan Us Yayınları)Öteki Peygamberler, Anthony Storr (Sayfa 113 - Okuyan Us Yayınları)
Aydın Nasuh, bir alıntı ekledi.
19 Nis 2017 · Kitabı okuyor

Eşcinsel Erkek
Her erkek çocuk için annesiyle ilişkisi onun için bir güvenlik gereksemesini karşılar ama aynı zamanda da bir tehdit öğesi oluşturur. Başlangıçta çocuğun sevgi dolu bir
korumaya gereksemesi vardır; büyüdükçe kendisini kur­tarmaya yönelmesi gerekir, yoksa adeta hadım edilmiş gi­bi, kendi erilliğini gerçekleştiremeyerek, annesinin "ön­
lük bağlarına bağlanır" ve öylece yaşar.

Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 96)Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 96)
Aydın Nasuh, bir alıntı ekledi.
20 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Çünkü aşk, kişinin kendisinde gördüğü eksikliği sevdi­ğinde bulması, böylece de sevgilinin farklı yanlarıyla kendi eksikliklerini tamamlamasıdır.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Aydın Nasuh, bir alıntı ekledi.
 01 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Bu bü­tünsel olarak kabul edilme duygusu, olasılıkla, çocuğun daha sonraki yaşamında duyacağı özgüvenin asıl kayna­ğıdır; çünkü, bir bütün olarak ana-babası tarafından "ka­bul edilmesi"nin nedeni yalnızca kendisinin var oluşudur ve bunun karşılığında kendisinden hiçbir şey beklenme­mektedir.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Aydın Nasuh, bir alıntı ekledi.
01 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Mar­garet Mead'in de belirttiği gibi, kadının çocuk doğurması olağanüstü bir olaydır ve kadının kadınsılık rolünde başa­rılı olduğu duygusunun sürekli olmasını sağlayan ve ko­laylaştıran bir etmendir.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Erim Asya, bir alıntı ekledi.
10 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Cinsel sapma içinde olan insanların, böyle olmayı bilinçli olarak istemedikleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Bu kimselerin başına dert olan itkiler ve fanteziler, onların bilinçli ve gönüllü seçimleri değildir. Bu itki ve fanteziler, düşlerimizi ne kadar denetim altına alabiliyorsak, ancak o kadar denetlenebilirler.

Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 137)Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 137)
Erim Asya, bir alıntı ekledi.
09 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Çocuğun zihninde yer etmiş olan cinsellikten kaynaklanan suçluluk duygusu, sapma eğilimlerinin açığa çıkmasına yol açar; çünkü bu duygu, normal gelişimin önünü, bir ırmağın önünü kapatan baraj gibi kapatarak, cinsel itkileri daha dolaylı, daha dolambaçlı yoldan açığa çıkmaya zorlar.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Aydın Nasuh, bir alıntı ekledi.
01 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Sevgiye başkaldırmak, yet­keye ( otorik) başkaldırmaktan daha zordur.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
Yusuf, bir alıntı ekledi.
27 Mar 2017

"Whereas we think in periods of years, the unconscious thinks and lives in terms of millennia. "

Jung'dan Seçme Yazılar, Anthony StorrJung'dan Seçme Yazılar, Anthony Storr
Barış Bal, bir alıntı ekledi.
 17 Mar 15:36 · Kitabı okudu · Puan vermedi

"Alışmıştık" deriz; fakat aradığımız karşılıklı tanıma, birbirimizin varlığını görme ve böylelikle de az da olsa hayatın örüntüsüne karşılıklı bir şeyler kattığımızın olumlanması da gerçekleşir. Bu tür ilişkiler çoğumuzun hayatında farkına varıldığından daha önemli rol oynarlar.

Bir Başına, Anthony Storr (undefined)Bir Başına, Anthony Storr (undefined)
Yusuf, bir alıntı ekledi.
27 Mar 2017

"In the unconscious of every man there is hidden a feminine personality, and in that of every woman a masculine personality."

Jung'dan Seçme Yazılar, Anthony StorrJung'dan Seçme Yazılar, Anthony Storr
Erim Asya, bir alıntı ekledi.
09 Ara 2017 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Cinsel güçlükler ve sapmalar içindeki kişilerin en önemli sorunları, bu güçlük ve sapmaların, onların karşı cinsten gerçek bir ki­şiye aşık olamamalarına yol açmasıdır; buna karşılık bu kişiler, iç dünyalarında yarattıklan ve gerçek dünyadaki hiçbir tanıdıklarıyla ilgisi olmayan bu düşlemsel kişiliklere duygusal olarak çok bağlıdırlar.

Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 29)Cinsel Sapmalar, Anthony Storr (Sayfa 29)
Aydın Nasuh, bir alıntı ekledi.
21 Mar 2017 · Kitabı okuyor

Kişinin, yaşamdaki arzularına bağlanması durumunda az çok bir bedel ödemek zorunda olduğunu öğrenmesi zordur.

Cinsel Sapmalar, Anthony StorrCinsel Sapmalar, Anthony Storr
2 /