Cemalnur Sargut

Cemalnur Sargut

8.0/10
92 Kişi
·
388
Okunma
·
80
Beğeni
·
5.383
Gösterim
Adı:
Cemalnur Sargut
Unvan:
Öğretmen / Yazar / Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul Şubesi Başkanı
Doğum:
İstanbul, 1952
İstanbul doğumlu olan Cemâlnur Sargut, mutasavvuf bir ailenin kızı olarak Dünya'ya geldi. Gençliğinde felsefeye ilgi duymuş olup büyük felsefecilerin hayâtını incelemiş, bu ilmin yaşanamayan bir ilim olduğu kanaatına varınca Mevlânâ'ya yönelmiştir. Kimya mühendisi olup yirmi yıl kimya öğretmenliği yapmıştır. Hocası Sâmiha Ayverdi'nin etkisinde kalan Cemâlnur Sargut, Kur'ân-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevî çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmalarıyla geniş çevreye hitâp etmiştir.emâlnur Sargut (1952, İstanbul), Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanıdır. Tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Cemalnur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar* düzenlemektedir. Bu konferanslarda, ilmi hal, ibadeti aşka yolculuk olarak gören İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır. C. Sargut, Devrin ihtiyacı olan tasavvuf terbiyesini akademik düzeyde vakıflar ve dernekler çatısı altında, lâfla değil hâl ve hizmetle anlatmalıyız diyen hocasının bu anlayışını hem kendimize hem de insanlık âlemine tanıtmak amacıyla 2000 yılından beri dersler verdiği A.B.D.'nin North Carolina Üniversitesi'nde 2009 yılında bir İslam kürsüsü kurmuştur. İkinci bir İslam kürsüsü de Çin'de Pekin Üniversitesinde kurulmuştur. Bu çalışmlarının ortak amacı öğrencilerin, İslâm'ın yaşam şekli olan tasavvuf eğitimini yaşayışları ile örnek olan hocalardan almalarını sağlamaktır. Cemalnur Sargut, Anadolu'da kökleşmiş İslam Tasavvufunun anlaşılması ve tanıtılması amacıyla, burada yaşamış mutasavvıfların hayatları ve eserleri ile ilgili araştırmaların yapılacağı edebiyat, tasavvuf, güzel sanatlar, felsefe, sosyoloji, tarih alanlarında uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim veren enstitüler açılması konusunda üniversiteler ve devlet nezdinde öncü girişimlerde bulunmaktadır. İslam'ın hakîkatinin tanıtılması için doğu ile batı arasında mânevi bir köprü kurulmasına önderlik etmekte olan bu çalışmalar, temel değerlerine hassasiyetle bağlı, geleceği hedefleyen ve her an kendini yenileyen bir hizmet anlayışının eseridir.
"Benim dümenim onun aşkıdır; ne tarafa döndürürse o tarafa giderim.
Kâh emîr olur buyruk yürütürüm, kâh esir olur yerlerde sürünürüm.
Ancak her nefeste bu ferman sahibinin mahkûmuyum.
Hepmiz, kâinat kitabı içinde bir yazıyız ve dünyâya, kendi vücûdumuz suâlinin ifâde ettiiği mânâyı çözmek için gönderildik...
"Senin ordun var. Ordunda da askerlerin var. Kimi çavuş, kimi onbaşı, kimi yüzbaşı hatta paşa. Bunların hiçbirinde gözüm yok. Bana: ''Emir erim. . . de, yeter, ister barışa yolla, ister savaşa. . ."
ﻗُﻞْ ﺍِﻧَّﻤَٓﺎ ﺍَﻧ َﺎ ﺑَﺸَﺮٌ ﻣِﺜْﻠُﻜُﻢْ ﻳُﻮﺣَٓﻰ ﺍِﻟَﻰَّ ﺍَﻧَّﻤَٓﺎ ﺍِﻟَﻬُﻜُﻢْ ﺍِﻟَﻪٌ ﻭَﺍﺣِﺪٌ ﻓَﻤَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻳَﺮْﺟُﻮﺍ ﻟِﻘَٓﺎﺀَ ﺭَﺑِّﻪِ ﻓَﻠْﻴَﻌْﻤَﻞْ ﻋَﻤَﻠﺎً ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻟﺎَ ﻳُﺸْﺮِﻙْ ﺑِﻌِﺒَﺎﺩَﺓِ ﺭَﺑِّﻪِٓ ﺍَﺣَﺪًﺍ﴿١١٠﴾

110- De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim.
(Şu var ki) bana, İlâh'ınızın, sadece bir İlâh olduğu vahyolunuyor.
Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.
Bakın ben çocukken iyilik yapmayı çok sevdiğimi zannediyordum.Bundan da zevk alıyordum, çünkü Kur'an da bunu emrediyor, Peygamber de bunu emrediyor.Bir gün annem bana dedi ki: " Sen artık iyilik yapma. " Allah Allah, neden dediğimde, " Kendini görmeye başladın, kendini görünce yaptığın iyilik, fenalığa çevrilir." dedi.
Kömür elmasa " ben senin gibi Nasıl olabilirim? Diye sorunca, elmas " yan kardeşim." Der.
Çok güzel,bilgilendirici,kaynaklara ve anılara dayalı,sohbetli bir kitap.Samiha Ayverdi'nin hayatı,eğitimi,çevresine olan etkisi ve Cemalnur Sargut ile olan ilişkisi yer almakta.Akıcı ve sıkıcı olmayan bir kitap.Keyifli okumalar.
Cemalnur Sargut hocadan bir kıymetli eser daha... Peygamberimizi daha çok tasavvufi anlamada anlatan bir kitap. Bana göre, Cemalnur hocanın ismi gibi güzel tarafı eserini yazarken pek çok kaynaktan yararlanması, kendinde çok az şey katması. Kitabı okurken dip not ve kaynakları görünce anlayacak, bir çok eseri okumak yerine onlardan güzel bir derleme özeti bir arada bulunduğunuzu göreceksiniz. Biz okurlar için çok önemli, zaman kazanma ve bilgiyi hızlı bulma konusunda çok önemli bir tarz. Allah razı olsun bu yazım tarzından dolayı bizlere çok faydası oluyor yazarımızın.
Peygamber'in sevgili torunu Hz. Hüseyin'in, İslam'ın kurucu ilkeleri uğruna canını verdiği Kerbela, İslam tarihindeki en önemli kırılma anlarından biridir.

Elinizdeki kitap, bu kutlu soyun uğradığı zulme, bu büyük zulmün manevi anlamına, Kerbela'da yaşanan o yürek dağlayıcı olaya, öncesi ve sonrasına, irfani ve tarihi yönleriyle ışık tutmaya çalışıyor.
Kisa ve net bilgilendirmeler sayesinde insanin yuezuene tebessuem kondurabilen dizelere sahip. Tasavvufu huzurlu bir sekilde soru-cevap sistemi ile anlatabilen bir kitap.
Cemalnur Sargut çok ilgiyle izlediğim ve dinlediğim bir üstad. Kitabı zevkle okudum fakat araya çok fazla arapça kelime konmuş. Daha açık bir lisan kullanılsa çok daha kısa sürede bitirebilirdim. Bazı cümleleri puzzle çözer gibi okudum. Yine de okumaya değer. Çok güzel bir kitap.
Kitap gerçekten harika bir kitap okunması gereken kitaplar arasında yerini alıyor bence.Bakara suresinin derinliklerini anlatan bir kitap.Araştırma yönünden gerçekten harika.
Bazı kitaplar hikaye netice bulsun diye bir an önce bitmesi için okunur, Cemalnur Sargut'un kitaplarının her biri ise tekrar tekrar başvurulacak bir başucu kitabı.

Kitap; ne söylenmiş, ne söylenmek istenmiş, ne anladım, ne yaşıyorum tarzında.

Güzel bir sohbetin parçası olmak isteyenlere tavsiye ederim.
Kitabın derleyicisi hangi yöntemi kullandığını, aldığı yazıları neye göre seçtiğini açıklamalıydı. Bazı röportajlar var kitapta, bunları kendisi mi yapmıştır, soruları gönderip cevapları yazılı mı almıştır, yüzyüze mi yapılmıştır bu görüşmeler anlaşılmamaktadır. Ancak ilgili kişiler için açıklayıcı bir eser olmuş. Farklı mezhep ve görüşlerden insanın fikirlerinden yararlanılmış.
Duy şikayet etmede her an bu ney,
Anlatır hep ayrılıklardan bu ney.

Der ki feryadım kamışlıktan gelir,
Duysa her kim, gözlerinden kan gelir.

Ayrılıktan parçalanmış bir yürek
İsterim ben, derdimi dökmem gerek.

Kim ki aslından ayırmış canını,
Öyle bekler, öyle vuslat anını.

Ney'i dinler gibi dinlerseniz bu kitabı, ne demek istediğini daha iyi anlarsınız.. Aşk ola..
Kitap Rifâi mutasavvıf geleneğine bağlı Samiha Ayverdi'nin doğumunun 100. Sene-i Devriyesi Hatırasına düzenlenen "Kadın ve Tasavvuf" başlıklı sempozyumunda sunulan tebliğ makalelerden, Cemalnur Sargut'un bir araya getirmesinden oluşuyor. Makaleler farklı farklı akademisyenlerin çalışmalarından.

Anladığım kadarıyla kitabı okurken bahsi geçen Rifâi tarikatına bağlı veya saygı duyan akademisyenlerce yazılmış tüm makaleler.

Bazı kısımlarına katılmamakla beraber okuduğum için mutlu oldum. Bana birşeyler kattığına inanıyorum . Okumayı düşünen arkadaşlarıma ...

Yazarın biyografisi

Adı:
Cemalnur Sargut
Unvan:
Öğretmen / Yazar / Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul Şubesi Başkanı
Doğum:
İstanbul, 1952
İstanbul doğumlu olan Cemâlnur Sargut, mutasavvuf bir ailenin kızı olarak Dünya'ya geldi. Gençliğinde felsefeye ilgi duymuş olup büyük felsefecilerin hayâtını incelemiş, bu ilmin yaşanamayan bir ilim olduğu kanaatına varınca Mevlânâ'ya yönelmiştir. Kimya mühendisi olup yirmi yıl kimya öğretmenliği yapmıştır. Hocası Sâmiha Ayverdi'nin etkisinde kalan Cemâlnur Sargut, Kur'ân-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevî çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmalarıyla geniş çevreye hitâp etmiştir.emâlnur Sargut (1952, İstanbul), Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanıdır. Tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Cemalnur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar* düzenlemektedir. Bu konferanslarda, ilmi hal, ibadeti aşka yolculuk olarak gören İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır. C. Sargut, Devrin ihtiyacı olan tasavvuf terbiyesini akademik düzeyde vakıflar ve dernekler çatısı altında, lâfla değil hâl ve hizmetle anlatmalıyız diyen hocasının bu anlayışını hem kendimize hem de insanlık âlemine tanıtmak amacıyla 2000 yılından beri dersler verdiği A.B.D.'nin North Carolina Üniversitesi'nde 2009 yılında bir İslam kürsüsü kurmuştur. İkinci bir İslam kürsüsü de Çin'de Pekin Üniversitesinde kurulmuştur. Bu çalışmlarının ortak amacı öğrencilerin, İslâm'ın yaşam şekli olan tasavvuf eğitimini yaşayışları ile örnek olan hocalardan almalarını sağlamaktır. Cemalnur Sargut, Anadolu'da kökleşmiş İslam Tasavvufunun anlaşılması ve tanıtılması amacıyla, burada yaşamış mutasavvıfların hayatları ve eserleri ile ilgili araştırmaların yapılacağı edebiyat, tasavvuf, güzel sanatlar, felsefe, sosyoloji, tarih alanlarında uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim veren enstitüler açılması konusunda üniversiteler ve devlet nezdinde öncü girişimlerde bulunmaktadır. İslam'ın hakîkatinin tanıtılması için doğu ile batı arasında mânevi bir köprü kurulmasına önderlik etmekte olan bu çalışmalar, temel değerlerine hassasiyetle bağlı, geleceği hedefleyen ve her an kendini yenileyen bir hizmet anlayışının eseridir.

Yazar istatistikleri

  • 80 okur beğendi.
  • 388 okur okudu.
  • 13 okur okuyor.
  • 266 okur okuyacak.
  • 11 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları