Claude Addas

Claude Addas

Yazar
9.3/10
4 Kişi
·
8
Okunma
·
0
Beğeni
·
770
Gösterim
Adı:
Claude Addas
Unvan:
Akademisyen
Ibn ‘Arabi ou la quête du Soufre rouge isimli teziyle 1987 yılında Paris Üniversitesi’nden doktorasını aldı. İbn Arabi’ye ait Kitabu Nesebi’l-Hırka metninin tahkikli neşri ve Fransızca tercümesini yaptı. “Kibrit-i Ahmer’in Peşinde” isimli biyografik çalışması, sahasında önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Addas, İbn Arabi üzerine çalışmalarıyla tanınan Michel Chodkiewicz’in kızıdır
Kulluğunun bilinci içinde olan ve bütün müstakiliyet vehimlerinden
arman kişinin ulaştığı durumu niteleyecek
“velâyet” kelimesinin lafzı da “yakınlık” mânâsındadır.
Benlik putunu kıran kişi, muktedir olduğu her şeye ancak
Allah’ın kudreti sayesinde muktedir olabildiğini görür...
“Kul bütün sıfatlarından
soyunduğunda, artık geriye sıfatsız ve isimsiz
zâtından başka bir şey kalmayacaktır. Ve böylece mukarrebler
arasına dahil olmuştur. (...) Onda ve onunla tecellî
eden ancak Allah’tır.” Kendisine nasıl sabahladığı sorulan
Bâyezid Bistâmî de ne sabahı ne akşamı olduğunu
söylememiş miydi?
Insan aslı itibarıyla Alah'ın suretinde olduğunu şu veya bu şekilde bilmekte ya da hissetmektedir ve bu yüzden de pek çok durumda balçıktan yaratılmış olduğunu unutur.Halbuki kendisinden yaratılmış olduğu balçık -ki Şeyh-i ekber'in bir çok defa vurguladığı üzere en iddiasız ve en adi maddedir, dolayısıyla da "ubudiyet"i en mükemmel sûrete remzeder- onun mutlak mânâda kul olduğunu kesin olarak ispat etmekte ve hatırlatmaktadır.
“Varlık” (vücûd) ve “mahiyet” iki ayrı kavramdır: “At”
kavramı atın varlık ya da yokluğunu zorunlu olarak içermez.
Ancak “varolanlar” (mevcûdat) onların mahiyetine
eklenen bir “varlık” sayesinde varoluyor da değildir. Eğer
mahiyet varlığı içermeseydi hiçbir şey olamaz, hiçbir şeye
eklenemez ya da hiçbir ekleme kabul edemezdi. Eğer mahiyet
varlığı içeriyorsa, öyleyse varlık ona ayrıca eklenmekte
değildir. Ve eğer zihnimizde onu varlıktan ayıracak olursak,
mahiyet tekrar hiçbir şey haline gelecektir. O halde
varlık hiçbir sûrette mahiyetin bir arâzı olarak, hatta mesela
beyazlık ya da kürevîlik gibi muhtemel arazlarından
daha farklı bir arâz olarak bile kabul edilemez.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Claude Addas
Unvan:
Akademisyen
Ibn ‘Arabi ou la quête du Soufre rouge isimli teziyle 1987 yılında Paris Üniversitesi’nden doktorasını aldı. İbn Arabi’ye ait Kitabu Nesebi’l-Hırka metninin tahkikli neşri ve Fransızca tercümesini yaptı. “Kibrit-i Ahmer’in Peşinde” isimli biyografik çalışması, sahasında önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Addas, İbn Arabi üzerine çalışmalarıyla tanınan Michel Chodkiewicz’in kızıdır

Yazar istatistikleri

  • 8 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 11 okur okuyacak.