Doğan Ergun

Yazar 7,0/10 · 5 Oy · 4 kitap · 19 okunma ·  0 beğeni
ANIL AKCAN, bir alıntı ekledi.
15 Eyl 2016 · Kitabı okuyor

Sosyoloji ve ideoloji arasında kaçınılmaz bir ilişki söz konusudur.

100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun (Sayfa 14 - İmge Kitap Evi)100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun (Sayfa 14 - İmge Kitap Evi)
ANIL AKCAN, bir alıntı ekledi.
 17 Eyl 2016 · Kitabı okuyor

İbn Haldun
*** Eğer kaderciliği ve "tarih felsefeciliği" gibi tutarsız ve geçersiz yanları olmasaydı, İslam düşünürü İbn Haldun(1332-1406), kuşkusuz dünyada, sosyolojinin ilk ve en büyük kurucusu olarak tanınırdı.

100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun (Sayfa 36 - İmge Kitapevi)100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun (Sayfa 36 - İmge Kitapevi)
ANIL AKCAN, bir alıntı ekledi.
 17 Eyl 2016 · Kitabı okuyor

Orta Çağda toplumsal felsefenin nitelikleri
İslam Doğu toplumsal felsefesi konusunda, Farabi ve İbn-î Sina' dan bu kitapta söz edilmesini beklememek gerekir. Çünkü bu iki İslâm düşünürünün Yunan felsefesini, özellikle de Aristotales' i eksik ve yanlış anladıkları, çağlarının toplumsal felsefesine de bir katkıda bulunmadıkları artık anlaşılmıştır.

Not-1: Aristotales, köleliği savunan ve bu sınıf farklılığının toplumun doğasına bağlayarak, onaylayan bir düşünürdür.
Not-2: İbn-î Sina ve Farabi' nin aksine, İbn Rüşd Aristotales' i oldukça iyi anlamış ve onun düşüncelerini benimseyerek insan ve toplum konularına eğilebilmiştir. Toplum yönetiminin bilime dayanması gerektiğini, cahil yöneticilere biat etmeyerek onları eleştirebilmiş dinî bir alimdir.

100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun (Sayfa 35 - İmge Kitapevi)100 Soruda Sosyoloji El Kitabı, Doğan Ergun (Sayfa 35 - İmge Kitapevi)