Ebu Abdurrahman Es-Sülemi

Ebu Abdurrahman Es-Sülemi

Yazar
9.1/10
28 Kişi
·
65
Okunma
·
4
Beğeni
·
610
Gösterim
Adı:
Ebu Abdurrahman Es-Sülemi
Unvan:
Din Bilgini
Doğum:
942
Ölüm:
1021
Horasan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Hüseyn es-Sülemî [veya Selemî] el-Ezdî en-Nişâbûrî olup, künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Şafiî mezhebi fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat, târih ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. Evliyânın büyüklerinden Ebû Amr-ı Nüceyd’in torunudur. Babası ve annesi de, tasavvuf yolunda yüksek derece sahibi idiler.

Sülemî ( radıyallahü anh ), 330 (m. 942) senesi Ramazan ayında doğdu. 412 (m. 1021) senesi Şa’bân ayının 3. Pazar günü vefât etti. Kabri Nişâbûr’da tanınmakta olup, ziyâret edenler istifâde etmektedirler. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. İlk tahsilini, dedesinden ve babasından yaptı. Küçük yaşta babası vefât edince, daha çok dedesinin himâye ve sohbetlerinde bulundu. İlk olarak Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Daha sonra ilim öğrenmek için çeşitli yerlere gitti. Birkaç defa Bağdad’a geldi. Ebü’l-Kâsım en-Nasrabâdî, Ebû Nasr-ı Serrâc, Ahmed bin Ali el-Mukrî ve başka bir çok zâtlardan ilim öğrendi. Kendisinden de; Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî, Ebû Abdullah Hâkimi Nişâbûrî, Ebû Bekr el-Beyhekî ve başka birçok büyük zâtlar ilim öğrendiler.

Zamanında bulunan evliyânın İmâmı idi. Bütün ilimlerde âlim, hadîs ilminde Hâfız olup, tasavvufun inceliklerine hakkıyla vâkıf idi. Bu yolun büyüklerinin hâllerini, yollarını, târihlerini anlatan çok kıymetli eserler tasnif etti. İlim öğrenmek için çok sıkıntılara katlandı. İlim öğrenmek, hadîs-i şerîf yazmak için Nişâbûr, Merv, Irak ve Hicaz’ı dolaştı. Ebû Abdurrahmân es-Sülemî ( radıyallahü anh ), çok ibâdet ederdi. Haram ve şüphelilerden son derece sakınır, dünyâya hiç ehemmiyet vermezdi.
"Sizden biriniz basiniza gelen bir zarardan dolayı ölümü temenni etmesin ve şöyle desin: Allah'ım! Hayat, yaşamak benim için hayurliysa beni yaşar, ölüm benim için hayirli olduğu vakitte benim canımı al. "

Müslim, Zikir, 4; Tirmizî, Cenâliz, 3; Nesâî, Cenâliz, 1.
Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cebrail'in şöyle dediğini bildirmiştir :

"Dilediğin kadar yaşa, muhakkak ki öleceksin. Dilediğin kadar sev, hiç şüphesiz ondan ayrılacaksın, istediğini yap, mutlaka yaptığının karşılığını bulacaksın"
"Ey Allah'ım! Beni miskin/fakir olarak yaşat, miskin olarak bana ölüm nasip et ve miskinler zümresi içinde beni haşret/dirilt."
Hz.Muhammed(sallallahu aleyhi vessellem)
Seninle ilgisini kesenle sen kesme, sana kötülük edene sen iyilik et, zulmedene ise sabır ve af ile muamelede bulun. Çünkü Hz. Peygamber(sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur: "Seninle alakasını kesenle sen devam ettir, vermeyene ver, sana kötülük yapana sen ihsanda bulun, iyilik yap." (Ahmed b. Hanbel)
"Kim Allah'tan korkup O'na karşı gelmekten sakınırsa Allah ona sıkıntıdan çıkış kapıları açar. Onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır." (Talâk 65/2-3)
128 syf.
Nefis... Üzerine çok şey yazılabilir. Hakim olması zor ve zorunlu olan şey. O kadar hatamız var ki.. Allah'ım affedicisin bizi de affet.
Kitap bu kusurları ve bunlardan kurtulma yollarını ayet, hadis ve çok değerli alimlerin sözüyle açıklamış. Nefis terbiyesi için okunması gereken bir kitap..
128 syf.
·10/10
Kül olabilmek icin , kalbimizi temiz tutmak icin ilk yapmamız gereken nefsimize hakim olmaktır. -bence- insan kendi içindeki istegi dizginleyemedikten sonra doğru yolda kalması oldukça zor.
Dünya üstünde dustugumuz hataların hepsi nefsimize yenik dusmemizden hep...
Kendimizi beğenmesek,yüceltmesek, pişman olmayı,özür dilemeyi, af dilemeyi,iyi huylu olmayı,guzel ve öz konuşmayı,bize verilenleri kendimizin kazandığını degil de Allah'ın ikramı olarak görmeyi ve daha nice türlü nefis kusuru ve tedavisini içeren guzel kitap zaman zaman açıp okumalı, kusurları unutmamalı..
Her okumada fayda bulmak nasip olur insallah
128 syf.
·1 günde·Beğendi·10/10
Tekrar tekrar okunup tatbik edilmesi gereken bir kitap.Çok değerli tavsiyelerle kişinin nefsini yakından tanıyıp onunla bir çeşit mücadele etmesine vesile bir eser. Nasılki bedenimiz hastalandığında onu tedavi etmek için ilaç alıyorsak, iç dünyamızın da kusurlarına deva aramalıyız.
128 syf.
·21 günde·10/10
Kitap; nefsimizin kusurlarının bir kısmından bahsedip daha sonra bunları nasıl düzeltebiliriz sorusuna cevap veriyor.
Hakiki manada anlamak için okunursa ; kendimizde bir değişim hissedebiliriz belki..

Allah rızasını kazanmak çabasında olanların okuyup; nefsin kusurları hakkında tefekkür etmenin ne kadar önemli olabileceğini gösteren bir kitap.
Nefsimizin kusurlarını kabul ederek onlarla mücadele etmenin vakti geldi geçiyor..

Bir an önce Allah'a olan kulluğumuzu hakkıyla yerine getirebilmeye niyetlenelim, gayret bizden tevfik Allah'tan.


Ahzâb Sûresi / 24.Ayet:

"Çünkü Allah sâdık kalan (mü’min)leri doğruluklarıyla mükâfat­landı­ra­cak, münâfıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan, çok merhamet edendir."
128 syf.
·2 günde·Beğendi·8/10
Kitap çok basit bir dille nefsin potansial olarak bize yaptıra bileceği hataları ve onlardan kurtuluş yolların açıklıyor.
Faydalı olabilecek bir kitaptır.
Hayırlı okumalar!
128 syf.
·Puan vermedi
Tıbbi hastalıklar gibi manevi hastalıklara reçeteler sunmuş lakin hepside aslında şu hadis-i şerifi işaret ediyor

(Dünya sevgisi bütün hataların başıdır)
Beyhaki

Yazarın biyografisi

Adı:
Ebu Abdurrahman Es-Sülemi
Unvan:
Din Bilgini
Doğum:
942
Ölüm:
1021
Horasan’da yetişen evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Hüseyn es-Sülemî [veya Selemî] el-Ezdî en-Nişâbûrî olup, künyesi Ebû Abdurrahmân’dır. Şafiî mezhebi fıkıh, tefsîr, hadîs, lügat, târih ve diğer ilimlerde büyük âlim idi. Evliyânın büyüklerinden Ebû Amr-ı Nüceyd’in torunudur. Babası ve annesi de, tasavvuf yolunda yüksek derece sahibi idiler.

Sülemî ( radıyallahü anh ), 330 (m. 942) senesi Ramazan ayında doğdu. 412 (m. 1021) senesi Şa’bân ayının 3. Pazar günü vefât etti. Kabri Nişâbûr’da tanınmakta olup, ziyâret edenler istifâde etmektedirler. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başladı. İlk tahsilini, dedesinden ve babasından yaptı. Küçük yaşta babası vefât edince, daha çok dedesinin himâye ve sohbetlerinde bulundu. İlk olarak Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Daha sonra ilim öğrenmek için çeşitli yerlere gitti. Birkaç defa Bağdad’a geldi. Ebü’l-Kâsım en-Nasrabâdî, Ebû Nasr-ı Serrâc, Ahmed bin Ali el-Mukrî ve başka bir çok zâtlardan ilim öğrendi. Kendisinden de; Ebü’l-Kâsım Kuşeyrî, Ebû Abdullah Hâkimi Nişâbûrî, Ebû Bekr el-Beyhekî ve başka birçok büyük zâtlar ilim öğrendiler.

Zamanında bulunan evliyânın İmâmı idi. Bütün ilimlerde âlim, hadîs ilminde Hâfız olup, tasavvufun inceliklerine hakkıyla vâkıf idi. Bu yolun büyüklerinin hâllerini, yollarını, târihlerini anlatan çok kıymetli eserler tasnif etti. İlim öğrenmek için çok sıkıntılara katlandı. İlim öğrenmek, hadîs-i şerîf yazmak için Nişâbûr, Merv, Irak ve Hicaz’ı dolaştı. Ebû Abdurrahmân es-Sülemî ( radıyallahü anh ), çok ibâdet ederdi. Haram ve şüphelilerden son derece sakınır, dünyâya hiç ehemmiyet vermezdi.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 65 okur okudu.
  • 3 okur okuyor.
  • 42 okur okuyacak.