Ertuğrul Yaman

Ertuğrul Yaman

Yazar
7.5/10
6 Kişi
·
33
Okunma
·
1
Beğeni
·
996
Gösterim
Adı:
Ertuğrul Yaman
Unvan:
Akademisyen
Doğum:
Tokat, 1962
1962 yılında Tokat’ta doğdu. İlk öğrenimini burada yaptı. Orta öğretimini Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi’nde tamamlayarak Tokat Meslek Yüksek Okulunda bir yıl okuduktan sonra 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. Bu bölümü 1985 yılında bitirmiş, bir yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışmış, 1986’dan itibaren ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev yapmıştır.

1990 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Yaman, aynı üniversitede “Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırması” konulu teziyle 1994 yılında “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı.

1997 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’ne atanarak 1998 yılında burada “Yard.Doç.Dr. kadrosuna atanmıştır. 1998 yılından itibaren söz konusu Bölüm’ün başkanlığını da yürütmektedir. 2006 yılında “Doç.Dr.” ; 2011 yılında “Prof.Dr.” unvanını almıştır.

Ertuğrul Yaman’ın yayımlanmış 25 kitabı vardır. Özbekistan’da 1994 yılında Uluslar Arası Kâşgarlı Mahmud Dil Ödülü’ne lâyık görülmüştür. Bunlardan başka Türkiye ve Özbekistan’daki çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış 100’ün üzerinde yazısı mevcuttur.

1992-1993 eğitim-öğretim Özbekistan’da değişik üniversite ve enstitülerde öğretim elemanı olarak çalışmış, bir yandan da Özbek Türkçesiyle ilgili bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmed Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri de vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türk Dil Kurumu’nun işbirliğiyle yazılan ve Türk dünyasının bütün liselerinde okutulması düşünülen “Türk Dünyası Edebiyatı” adlı kitapların yazılmasında da görev almıştır. Yine, Kültür Bakanlığı’nca yayımlanmakta olan “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi” adlı çalışmanın Özbek Türkçesiyle ilgili ciltlerine katkıda bulunmuştur.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’nce yürütülmekte olan Türk dünyasıyla ilgili projelerde aktif olarak görev yapmıştır. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu’nca yürütülen “Türk Dünyası Gramer ve Sözlük Projesi”nde de çalışmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında T.C. Başbakanlık TİKA adına Bosna-Hersek’te çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bosna’da Türkçe öğretmek yanında Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili dersler vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Hâlen Türk Dil Kurumu adına Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ile birlikte “Özbek Şiiri Antolojisi” adlı projeyi de yürütmektedir.

2007-2009 eğitim-öğretim yılında TOBB Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış; “Güzel Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri”, “Çağatay Dili ve Edebiyatı” dersleri vermiştir.

2007-2008 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde “Özbek Türkçesi II”, “Özbek Türkçesi IV”derslerini vermiştir.

2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde “Dil Politikaları” adlı doktora dersini de yürütmüştür.

Diğer yandan; TBMM, MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, TOBB, TAEK, TPE, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde“Etkili İletişim”, “Etkili Konuşma ve Diksiyon”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Resmi Yazışma Kuralları”, “Türkçe Dilbilgisi Kuralları”, “Beden Dili”, “Telefonla Konuşma Kuralları” vb. kurs, seminer ve konferanslar vermektedir. Hâlen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.YAYIN LİSTESİI. KİTAPLAR

1) Yaman, Ertuğrul, Kazakların Millî Yemekleri, (Aktarma), Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, l992.

2) Mahmud, Nizamiddin; Yaman, Ertuğrul, Özbekçe-Türkçe ve Türkçe -Özbekçe Sözlük, Gafur Gulam Neşriyatı, Taşkent ,1993.

3) Yaman, Ertuğrul; Tulum, M. Mahur, Özbekistan Cumhuriyeti Kanun ve Kararnameler, (Aktarma), Özbekistan Neşriyatı, Taşkent, 1993.

4) Yaman, Ertuğrul, Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Konuşma Kılavuzu, Ankara 1994.

5) Yaman, Ertuğrul, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, TDV Yay. 2. Baskı , Ankara, 2004.

6) Yaman, Ertuğrul; Bolaç, A. Kemal; Esatoğlu, Ahsen, Türkiye’deki Türk Dünyası, TDV Yay. Ankara,1998.

7) Yaman, Ertuğrul, Mahmud, Nizamiddin, Özbek Türkçesi- Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi- Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, TDK Yay. Ankara, 1998.

8) Yaman, Ertuğrul, Türkistan Notları, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1998.

9) Yaman, Ertuğrul, Özbekistanlı Şair Nurali Kabul’ün Şiirlerinden Seçmeler Kültür Bak. Yay. Ankara, 1998.

10)Yaman, Ertuğrul; Köstekçi Mehmet, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Büro Kitabevi Ankara, 1998.

11)Yaman, Ertuğrul (Aktaran), Hatemül Enbiya (Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara, 1998.

12)Yaman, Ertuğrul, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, TDK Yay. Ankara, 1999.

13)Yaman, Ertuğrul, Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, TDK Yay. Ankara, 2000.

14)Yaman, Ertuğrul, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, 4. Baskı Savaş Kitabevi, Ankara, 2007.

15)Yaman, Ertuğrul, Diksiyon I – II ,YA-PA Yayınları, İstanbul 2001.

16)Yaman, Ertuğrul, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe, Alternatif Yay. Ankara, 2002.

17)Yaman, Ertuğrul, Özbek Türkçesinde Edatlar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.

18)Yaman, Ertuğrul, İnsan ve İletişim, Detay Kitabevi, Ankara, 2007.

19) Yaman, Ertuğrul, Yazma Sanatı, 1. Baskı, Savaş Kitabevi, Ankara, 2008.

20) Yaman, Ertuğrul, Gönülden Dile, 1. Baskı, Savaş Kitabevi, Ankara, 2008.

21) Yaman, Ertuğrul, Susma Sanatı, 2. Baskı, TDV Matbaası, Ankara, 2010.

22) Yaman, Ertuğrul, Kamu Yönetiminde Etkili İletişim Rehberi, 1. Baskı, Türkiye Belediyeler Birliği Yay. Ankara, 2010.

23) Yaman, Ertuğrul, İletişimin Türkçesi, 1. Baskı, Akçağ Yay. Ankara, 2011.

24) Yaman, Ertuğrul; Eğitimde Yeni Ufuklar Değerler Eğitimi, Polatlı Belediyesi Yay. Ankara, 2011.

25) Yaman, Ertuğrul; Değerler Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012.

26) Yaman, Ertuğrul, Kamu Yönetiminde İletişim ve Yönetişim, 1. Baskı, İzden Yay. Ankara, 2012.

ll. KİTAPTA BÖLÜM1) Türk Dünyası Edebiyatı I [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım; Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ya­yın­la­rı), Ankara. 1.Cilt, Tika Yay. Ankara, 2002.

2) Türk Dünyası Edebiyatı II [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım; Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ya­yın­la­rı), Ankara. 2.Cilt, Tika Yay. Ankara, 2002.

3) Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gazi Kitabevi 2. Baskı, Ankara, 2006.

4) Üniversiteler İçin TÜRK DİLİ ELKİTABI, Grafiker Yay. Ankara, 2009.III. MAKALELER

1) Yaman, Ertuğrul, “Yabancı Diller Karşısında Türkçenin Durumu” Millî Eğitim dergisi, sayı 92, Aralık l989.

2) Yaman, Ertuğrul, ”Ankara’daki İş Yeri İsimleri Üzerine” Millî Kültür dergisi, sayı 79, Aralık l990.

3) Yaman, Ertuğrul, “ İş Yeri İsimlerinde Yabancılaşma” Ahi Dost dergisi, sayı l0, Temmuz, 1991.

4) Yaman, Ertuğrul ,”İnce Sıradan Ek Alan Alıntı Kelimeler”, Türk Dili dergisi, sayı 475, Temmuz, 1991.

5) Yaman, Ertuğrul ,”Türkçede Yönverenler”, Sosyal Bilimlerde Araştırma dergisi, sayı 2-3, Ocak l992.

6) Yaman, Ertuğrul, “Gök Oğuzların Büyük Şairi Stepan (İstemi Han) Kuroğlu ve İki Yeni Şiiri”, Türk Kültürüdergisi, sayı 345, Ocak l992.

7) Yaman, Ertuğrul, “Geniş Zaman Ekleriyle Türetilmiş Sıfat-Fiiller”, Sosyal Bilimlerde Araştırma dergisi, sayı 5, Mart l992.

8) Yaman, Ertuğrul, “1991 Yılında Dilimiz ve Yeniden Doğan Türkçe Güneşi”, Türk Edebiyatı dergisi, sayı 223, Mayıs l992.

9) Yaman, Ertuğrul, “Türkçede Kip ve Zaman Kavramları”, Dil Dergisi, sayı 6, Eylül l992.

10)Yaman, Ertuğrul, “Türkçenin Ekleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Türk Dili dergisi, sayı 490, Ekim l992.

11)Yaman, Ertuğrul, “Eski Anadolu Türkçesinde Fiil Türetme Ekleri ve Fonksiyonları”, Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, sayı 80, Ekim l992.

12)Yaman, Ertuğrul, “Bir Ulu Çınarın Dalları: Türk Dili ve Lehçeleri”, Türk Kültürü dergisi, sayı 378, Ekim l994.

13)Yaman, Ertuğrul, “Özbek Türkçesi Üzerine Birkaç Söz”, Türk Dili dergisi, sayı 506, Şubat l994.

14)Yaman, Ertuğrul, “Özbekistan Cumhuriyetinde Genel Durum: Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayat”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası dergisi, sayı 5, Ocak l994.

15)Yaman, Ertuğrul, “Ortak Türkçenin Oluşturulması”,Türk Yurdu dergisi ,sayı 72, Ağustos l993.

16)Yaman, Ertuğrul, “Özbekçe Bilesizmi? (Özbekçe Biliyor musunuz?)”, Türkistan gaze
En güzel aşklar , gizlice yaşanan aşaklar değil midir?Oysa sabırsız ahmaklar, aşklarını paylaşılmak için sabırsızlanırlar.Paylaşılınca da ne aşk kalır ne de gizemi..En güzel duygu , içimizde kalandır;en güzel söz henüz söylenmeyendir...Sevda söze dökülünce perişan..Muhabbet arz olunca yalın...Aşk ilan edilince arsız...
Lokman Hekim'e "Senin hikmetin nedir? diye sorulunca; " Ben yapmam gerekmeyen şeyi sormam,beni ilgilendirmeyen şeyin de peşine düşmem."diye cevap vermiştir.
Söz,ağız kutusunda kıymetli bir inci gibidir,
Onu harcarken dikkatli ol ve acele etme.
Her işin aslı gönülden doğar,dilden değil..
Sus,Dinle,Düşün diyen yazar bu kitabın da gereksiz konuşmaların önüne geçmek istiyor.
Aynı zamanda etkili iletişim,konuşma üzerinede bilgi paylaşımlarıda mevcut.
Kitabın kapak resminde olan kırılmış mikrofon resmi oldukça manidar.
Yazarın anlatımı iyi ve akıcı.
Yazar hikayelere de yer vererek vermek istediği mesajları kuvvetlendirmek istemiş.
Ertuğrul Yaman'ın Susma Sanatı adlı kitabı anlatım dili ile özellikle başarılı. Bu yazarı ilk olarak bir seminer de dinlemiş ve kendisi ile tanışmam o vakit olmuştu. Daha sonra kitabını da alıp okumuş ve sahnedeki adamı kitapta da bulmuştum. Akıcı ve içerisinde bulunan örnekler ve hikayecikler ile kendisini okutturuyor.
İnsanın olduğu yerde ,iletişime muhakkak ki ihtiyaç duyuluyor , ben; susmanın en büyük iletişimlerden birisi olduğunu dusunuyorum . Çok güzel bir kişisel gelişim kitabı bence ,okunmaya değer .
Elimden bırakmadan okuduğum kitaplardandır kendisi. Hayatıma yön veren çoğu şeyin buradan bilgisini edindim.İcerisinde tanınmış birçok yazardan da kısa kısa notlara yer vermiş Ertuğrul Hocam , kendisiyle tanışma şerefine nail olduk ELHAMDÜLİLLAH. İmzalı birçok kitabını aldım ve defalarca da okusam sıkılmam , kolay kolay bir kitabı öven birisi değilim ama bu kitap övülmeyecek gibi değil . :)

Yazarın biyografisi

Adı:
Ertuğrul Yaman
Unvan:
Akademisyen
Doğum:
Tokat, 1962
1962 yılında Tokat’ta doğdu. İlk öğrenimini burada yaptı. Orta öğretimini Tokat Gazi Osman Paşa Lisesi’nde tamamlayarak Tokat Meslek Yüksek Okulunda bir yıl okuduktan sonra 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandı. Bu bölümü 1985 yılında bitirmiş, bir yıl Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde çalışmış, 1986’dan itibaren ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde görev yapmıştır.

1990 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Eğitimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Yaman, aynı üniversitede “Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırması” konulu teziyle 1994 yılında “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı.

1997 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’ne atanarak 1998 yılında burada “Yard.Doç.Dr. kadrosuna atanmıştır. 1998 yılından itibaren söz konusu Bölüm’ün başkanlığını da yürütmektedir. 2006 yılında “Doç.Dr.” ; 2011 yılında “Prof.Dr.” unvanını almıştır.

Ertuğrul Yaman’ın yayımlanmış 25 kitabı vardır. Özbekistan’da 1994 yılında Uluslar Arası Kâşgarlı Mahmud Dil Ödülü’ne lâyık görülmüştür. Bunlardan başka Türkiye ve Özbekistan’daki çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış 100’ün üzerinde yazısı mevcuttur.

1992-1993 eğitim-öğretim Özbekistan’da değişik üniversite ve enstitülerde öğretim elemanı olarak çalışmış, bir yandan da Özbek Türkçesiyle ilgili bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ahmed Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora dersleri de vermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı, TİKA ve Türk Dil Kurumu’nun işbirliğiyle yazılan ve Türk dünyasının bütün liselerinde okutulması düşünülen “Türk Dünyası Edebiyatı” adlı kitapların yazılmasında da görev almıştır. Yine, Kültür Bakanlığı’nca yayımlanmakta olan “Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi” adlı çalışmanın Özbek Türkçesiyle ilgili ciltlerine katkıda bulunmuştur.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’nce yürütülmekte olan Türk dünyasıyla ilgili projelerde aktif olarak görev yapmıştır. Aynı şekilde Türk Dil Kurumu’nca yürütülen “Türk Dünyası Gramer ve Sözlük Projesi”nde de çalışmıştır.

2002-2003 eğitim-öğretim yılında T.C. Başbakanlık TİKA adına Bosna-Hersek’te çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bosna’da Türkçe öğretmek yanında Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili dersler vermiş ve araştırmalar yapmıştır. Hâlen Türk Dil Kurumu adına Prof. Dr. Timur Kocaoğlu ile birlikte “Özbek Şiiri Antolojisi” adlı projeyi de yürütmektedir.

2007-2009 eğitim-öğretim yılında TOBB Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmış; “Güzel Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri”, “Çağatay Dili ve Edebiyatı” dersleri vermiştir.

2007-2008 ve 2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde “Özbek Türkçesi II”, “Özbek Türkçesi IV”derslerini vermiştir.

2010-2011 eğitim-öğretim yıllarında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nde “Dil Politikaları” adlı doktora dersini de yürütmüştür.

Diğer yandan; TBMM, MEB, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi, TOBB, TAEK, TPE, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde“Etkili İletişim”, “Etkili Konuşma ve Diksiyon”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Resmi Yazışma Kuralları”, “Türkçe Dilbilgisi Kuralları”, “Beden Dili”, “Telefonla Konuşma Kuralları” vb. kurs, seminer ve konferanslar vermektedir. Hâlen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.YAYIN LİSTESİI. KİTAPLAR

1) Yaman, Ertuğrul, Kazakların Millî Yemekleri, (Aktarma), Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, l992.

2) Mahmud, Nizamiddin; Yaman, Ertuğrul, Özbekçe-Türkçe ve Türkçe -Özbekçe Sözlük, Gafur Gulam Neşriyatı, Taşkent ,1993.

3) Yaman, Ertuğrul; Tulum, M. Mahur, Özbekistan Cumhuriyeti Kanun ve Kararnameler, (Aktarma), Özbekistan Neşriyatı, Taşkent, 1993.

4) Yaman, Ertuğrul, Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Konuşma Kılavuzu, Ankara 1994.

5) Yaman, Ertuğrul, Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, TDV Yay. 2. Baskı , Ankara, 2004.

6) Yaman, Ertuğrul; Bolaç, A. Kemal; Esatoğlu, Ahsen, Türkiye’deki Türk Dünyası, TDV Yay. Ankara,1998.

7) Yaman, Ertuğrul, Mahmud, Nizamiddin, Özbek Türkçesi- Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi- Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu, TDK Yay. Ankara, 1998.

8) Yaman, Ertuğrul, Türkistan Notları, Kültür Bak. Yay. Ankara, 1998.

9) Yaman, Ertuğrul, Özbekistanlı Şair Nurali Kabul’ün Şiirlerinden Seçmeler Kültür Bak. Yay. Ankara, 1998.

10)Yaman, Ertuğrul; Köstekçi Mehmet, Üniversiteler İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Gazi Büro Kitabevi Ankara, 1998.

11)Yaman, Ertuğrul (Aktaran), Hatemül Enbiya (Ali Himmet Berki, Osman Keskioğlu), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara, 1998.

12)Yaman, Ertuğrul, Türkiye Türkçesinde Zaman Kaymaları, TDK Yay. Ankara, 1999.

13)Yaman, Ertuğrul, Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması, TDK Yay. Ankara, 2000.

14)Yaman, Ertuğrul, Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, 4. Baskı Savaş Kitabevi, Ankara, 2007.

15)Yaman, Ertuğrul, Diksiyon I – II ,YA-PA Yayınları, İstanbul 2001.

16)Yaman, Ertuğrul, İsmail Gaspıralı ve Ortak Türkçe, Alternatif Yay. Ankara, 2002.

17)Yaman, Ertuğrul, Özbek Türkçesinde Edatlar, Gazi Kitabevi, Ankara, 2005.

18)Yaman, Ertuğrul, İnsan ve İletişim, Detay Kitabevi, Ankara, 2007.

19) Yaman, Ertuğrul, Yazma Sanatı, 1. Baskı, Savaş Kitabevi, Ankara, 2008.

20) Yaman, Ertuğrul, Gönülden Dile, 1. Baskı, Savaş Kitabevi, Ankara, 2008.

21) Yaman, Ertuğrul, Susma Sanatı, 2. Baskı, TDV Matbaası, Ankara, 2010.

22) Yaman, Ertuğrul, Kamu Yönetiminde Etkili İletişim Rehberi, 1. Baskı, Türkiye Belediyeler Birliği Yay. Ankara, 2010.

23) Yaman, Ertuğrul, İletişimin Türkçesi, 1. Baskı, Akçağ Yay. Ankara, 2011.

24) Yaman, Ertuğrul; Eğitimde Yeni Ufuklar Değerler Eğitimi, Polatlı Belediyesi Yay. Ankara, 2011.

25) Yaman, Ertuğrul; Değerler Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 2012.

26) Yaman, Ertuğrul, Kamu Yönetiminde İletişim ve Yönetişim, 1. Baskı, İzden Yay. Ankara, 2012.

ll. KİTAPTA BÖLÜM1) Türk Dünyası Edebiyatı I [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım; Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ya­yın­la­rı), Ankara. 1.Cilt, Tika Yay. Ankara, 2002.

2) Türk Dünyası Edebiyatı II [Yazarlar: Asker Kuliyev; Zeynulla Besenbayev; Mirzabeg Cumayev; Bektaş Şamşiyev; Begali Kasımov; Nesimhan Rahmanov; Ayşe Büyükyıldırım; Yasemin Dinç; Abdülkadir Hayber; Mehmet Kara; Şuayip Karakaş; Mine Türker-Toksin; Mustafa Uğurlu; Ertuğrul Yaman; Kakacan Durdıyev; Beğmirat Veyisov], (= Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ya­yın­la­rı), Ankara. 2.Cilt, Tika Yay. Ankara, 2002.

3) Türkçenin Çağdaş Sorunları, Gazi Kitabevi 2. Baskı, Ankara, 2006.

4) Üniversiteler İçin TÜRK DİLİ ELKİTABI, Grafiker Yay. Ankara, 2009.III. MAKALELER

1) Yaman, Ertuğrul, “Yabancı Diller Karşısında Türkçenin Durumu” Millî Eğitim dergisi, sayı 92, Aralık l989.

2) Yaman, Ertuğrul, ”Ankara’daki İş Yeri İsimleri Üzerine” Millî Kültür dergisi, sayı 79, Aralık l990.

3) Yaman, Ertuğrul, “ İş Yeri İsimlerinde Yabancılaşma” Ahi Dost dergisi, sayı l0, Temmuz, 1991.

4) Yaman, Ertuğrul ,”İnce Sıradan Ek Alan Alıntı Kelimeler”, Türk Dili dergisi, sayı 475, Temmuz, 1991.

5) Yaman, Ertuğrul ,”Türkçede Yönverenler”, Sosyal Bilimlerde Araştırma dergisi, sayı 2-3, Ocak l992.

6) Yaman, Ertuğrul, “Gök Oğuzların Büyük Şairi Stepan (İstemi Han) Kuroğlu ve İki Yeni Şiiri”, Türk Kültürüdergisi, sayı 345, Ocak l992.

7) Yaman, Ertuğrul, “Geniş Zaman Ekleriyle Türetilmiş Sıfat-Fiiller”, Sosyal Bilimlerde Araştırma dergisi, sayı 5, Mart l992.

8) Yaman, Ertuğrul, “1991 Yılında Dilimiz ve Yeniden Doğan Türkçe Güneşi”, Türk Edebiyatı dergisi, sayı 223, Mayıs l992.

9) Yaman, Ertuğrul, “Türkçede Kip ve Zaman Kavramları”, Dil Dergisi, sayı 6, Eylül l992.

10)Yaman, Ertuğrul, “Türkçenin Ekleri Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi”, Türk Dili dergisi, sayı 490, Ekim l992.

11)Yaman, Ertuğrul, “Eski Anadolu Türkçesinde Fiil Türetme Ekleri ve Fonksiyonları”, Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, sayı 80, Ekim l992.

12)Yaman, Ertuğrul, “Bir Ulu Çınarın Dalları: Türk Dili ve Lehçeleri”, Türk Kültürü dergisi, sayı 378, Ekim l994.

13)Yaman, Ertuğrul, “Özbek Türkçesi Üzerine Birkaç Söz”, Türk Dili dergisi, sayı 506, Şubat l994.

14)Yaman, Ertuğrul, “Özbekistan Cumhuriyetinde Genel Durum: Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayat”, Anayurttan Atayurda Türk Dünyası dergisi, sayı 5, Ocak l994.

15)Yaman, Ertuğrul, “Ortak Türkçenin Oluşturulması”,Türk Yurdu dergisi ,sayı 72, Ağustos l993.

16)Yaman, Ertuğrul, “Özbekçe Bilesizmi? (Özbekçe Biliyor musunuz?)”, Türkistan gaze

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 33 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 29 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.