Geoffrey Miller

Geoffrey Miller

Yazar
9.5/10
4 Kişi
·
13
Okunma
·
3
Beğeni
·
597
Gösterim
Adı:
Geoffrey Miller
Unvan:
Psikolog
Doğum:
Ohio, 1965
Tüketim kapitalizmi temelde materyalist değil, semiyotiktir.İşaretlerin, sembollerin, resimlerin ve markaların psikolojik dünyası ile ilgileniyorlar, elle tutulur ürünlerin fiziksel dünyasıyla değil. Pazarlamacılar bifteği değil, çızırtısını sattıklarını biliyorlar; çünkü prim yapacak bir biftegin çızırtısı yüksek kar payı sunarken bifteğin kendisi her kasabın satabileceği düşük marjlı metadır.
Erkekler hiçbir zaman hangi çocuğun kendi genlerini taşıdığından emin olmaz, ancak kadınlar tamamen emindir. Babalık hakkındaki bu belirsizlik erkek memelilerin birçoğunu tam emin olamadıkları çocuklarına bakmaktansa, yeni seksüel fırsatlar aramaya yönelik faaliyetlere sevk eder.
Balıkların içinde yaşadığı denizden bihaber olmaları gibi biz de pazarlama çağının farkında olmadan olmadan yaşıyoruz.
Kitapta seksüel tercih; "Bazı seksüel partnerlerin diğerlerine göre tercih edilmesi." olarak açıklanıyor. Bu seksüel seçilimin de "evrimin itici gücü" olduğu söyleniyor.

Yazar, "Seksüel tercihin algısal, bilişsel, duygusal ya da sosyal kriterleri" ni bana göre güvenirliği yüksek kanıtlar göstererek açıklamaya çalışıyor, yani cinsel tercihin insan zihninin evriminde önemli bir unsur olduğunu söylüyor.

Kur yapma sürecinde dişi ve erkeğin yaratıcı zekalarının örtüştüğü, iyi mizah yapan erkeği bir kadının çekici bulabilmesi için, ondaki ince zekayı anlayabilmesi, yani öteki erkeklere göre iyi mizah yapanı seçebilmesi gerekiyor. Bu durumda her iki cinsde de kurlaşma süreci karşılıklık ilkesiyle oluyor.

Kitapta, "Her iki cinsiyet de uzun süreli eş ararken çok seçicidir, her ikisi de seksüel statü için rekabet ederler, her ikisi de çekiciliklerini ve zekalarını sergilemek için çaba gösterirler ve her ikisi de romantik aşkın sevincini ve kalp kırıklığının çaresizliğini yaşarlar." deniyor.

Kadın ve erkek arasındaki cinsiyet farklarının en çok kısa süreli ilişkiler söz konusu olduğunda belirgin olduğu, kısa süreli ilişkiler olduğunda kadınların daha seçici davrandığı; mesela zekaya daha çok önem verdikleri, kadınlar arasındaki seksüel rekabetin daha çok erkekle yatmak üzerinden değil, en arzulanan erkekle uzun süreli ilişki kurmak üzerinden gerçekleştiği ifade ediliyor.

Yazar dilin, kur yapma sürecinde cinsiyetler arasında karşılıklı olarak geliştiğini ve daha karmaşık hale geldiğini, sanatın, edebiyatın ve insana dair pek çok ürünün, seksüel seçilimin bir sonucu olarak oluştuğunu çeşitli bilimsel çalışmalarla destekleyerek açıklıyor.

Atalarımızdan günümüze dek, pek çok alanda pek çok değişim olduğu kesin. Yazarın "Ancak cinsel reddedilme, kalp kırılması, kıskançlık ve cinsel rekabet hemen hemen hiç değişmeden varlığını sürdürüyor" saptamasına katılmamak mümkün mü?

Elbette son kertede en ilginç açıklama; ahlakın oluşumunun da, seksüel tercih üzerinden olduğu durumlarla ilgili olanı. Eş tercihine yönelik çalışmaların sürekli biçimde iyiliğin, cömertliğin, duygudaşlığın ve şefkatin çekiciliğini vurguladığı söyleniyor.

Kitap, kadın-erkek ilişkisinin doğasına dair pek çok şeyi söyleyen bir el kitabı niteliğinde.

Söz konusu olan insanı anlamak tabii ki. Kadın-erkek ilişkisinin cinsel yolculuğunu Freud, Nietzsche ve Kant gibi pek çok düşünür ve bilim adamının görüşlerine de yer vererek inceleyen kitapta, benim en çok etkilendiğim tema hangisi? derseniz;

Nietzsche "Erdem ancak güçlü ve sağlıklı olabilenlerin sergileyebileceği bir şey" demiş. Bununla ilgili "Bir baştan çıkarma durumu olarak erdem", "Bir kur yapma durumu olarak erdem" diye de sıralamış. Kitapta bunu doğrulayan birçok tez ileri sürülüyor.

Eğer insan soyu devam edecekse; önümüzdeki yüzyıllar boyunca, seksüel tercihin evriminde, "erdem" in önemi ve önceliği hiç kaybolmasın diyelim.
Tüketim alışkanlıklarınızı tamamen değiştirecek Geoffrey Miller kitabı. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi ile başlayıp devam eden bir anlatımı var. Evrim ve psikolojik evrim üzerine okuma yapan kişilere kesinlikle bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Geoffrey Miller
Unvan:
Psikolog
Doğum:
Ohio, 1965

Yazar istatistikleri

  • 3 okur beğendi.
  • 13 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 25 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.