Hamdi Döndüren

Hamdi Döndüren

YazarDerleyen
8.7/10
29 Kişi
·
69
Okunma
·
5
Beğeni
·
1421
Gösterim
Adı:
Hamdi Döndüren
Unvan:
İslami Yazar
Doğum:
Balıkesir, 1943
1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu.
20.4.1975 tarihinde Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı görevi 6.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü ve U.Ü.İlahiyat Fakültesinde sürdürmektedir.
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinde 1978'de İslâm Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983'te tamamladı. 25.10.1998 de de doçent unvanını aldı. 1986'da Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı.
Müellifin İslâm Hukuku ve İslâm İktisadı alanında yayınlanmış çeşitli eserleri, makale ve araştırmaları vardır.
- Delilleriyle İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras.
- İslâm Hukukuna Göre Alım - Satımda Kâr Hadleri
- Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar
- İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü
- Ehl-i Sünnetle Şia Arasındaki Görüş Ayrılıkları (terceme basılmadı)
bunlar arasındadır.
Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslâm Bankacılığı, Mudarabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para vakıfları, İşçi ve İşveren gibi günümüz ekonomisinde karşılaşılan çeşitli problemlerle ilgili araştırmaları vardır.
Her kim akşam namazından sonra 6 rekat namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah Teala onun günahlarını bağışlar (Heysemi Mecmau'z Zevaid II /230)
Kendisini ilah olarak ilan eden Allah, Allah’ı inkâr eden bir erkeğin nikâhı altında Âsiye’nin sabredip sonunda yüce Allah’tan yardım istemesi, kocaları İslâm’a karşı büyük bir düşmanlık içinde bulunan mü’min hanımlara güzel bir örnektir. Hangi şart ve sıkıntınlar içinde olursa olsun iman ve hidayet en yüce değerdir. Bu manevî değer hiçbir bedelle değiştirilemez. Bu konuda şehit olmayı göze alan ve daha ruhunu teslim etmeden cennetteki makamını gören Hz. Âsiye bu ümmete gösterilen örnek, yıldız bir kadındır.
Kur'an ve hadislerde takvaya büyük önem verilmiştir. Hz. peygamber kalbine işaret ederek "işte takva buradadır." buyurmuştur. Takva sahibine "muttaki" denir.

Âl-i imrân sûresi 134-136 âyetlerinde takvâ sahiplerinin nitelikleri şöyle belirlenmiştir: a) Bollukta ve darlıkta Allah için harcama, b) Öfkesini yenme, c) Affedici olma, d) Sürekli iyilik yapma, e) Bir günah işleyince, Allah’ı hatırlayıp hemen tevbe etme, f) Kötülükte ısrar etmeme. inanarak yapılacak bu salih amellerin kişiyi cennete götüreceği açıkça ifade edilmiştir.

Bakara sûresinin ilk âyetlerinde takva sahiplerinin nitelikleri şöyle sıralanmıştır: a) Gayba iman, b) Namazı dosdoğru kılmak, c) Allah'ın verdiğinden bağış yapmak, d) Kur'an'a ve daha önce indirilen kitaplara inanmak, e) Ahiret gününe inanmak. Bu nitelikleri taşıyanların Allah'tan gelen doğru yol üzerinde oldukları ve kurtuluşa erecekleri bildirilmiştir.
Allah Teâlâ, gerçek iyilik (birr) ve takva sahibi olanları başka bir âyette şöyle tanımlar: “..Fakat gerçek iyilik (birr), Allah'a, ahiret gününe, meleklere, Kitab’a, peygamberlere iman etmek, sevdiği malından yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolcuya, dilencilere ve köle azat etmeye vermek ve namazı kılmak, zekatı vermektir. Sözleştikleri zaman, verdikleri sözleri tam olarak yerine getirenler, sıkıntı, hastalık ve savaşın kızıştığı sırada sabredenler, işte doğru sözlü olanlar bunlardır. Ve işte takvâ sahibi olanlar da bunlardır." (Bakara) Bu âyette kişiyi cennete ulaştıracak amellerin beş grupta toplandığı görülür: a) İman sahibi olmak. b) Sevmesine rağmen malını akraba, yetim, yoksul, yolcu, dilenci ve köle azadına harcamak. c) Namaz kılıp, zekatını vermek. d) Verdiği sözü yerine getirmek. e) Sıkıntı, hastalık ve şiddet zamanında sabretmek. Bu âyetle ilgili olarak Allah'ın Elçisi şöyle buyurmuştur: "Kim bu âyetle amel ederse, imanını kemâle erdirmiş olur."'

Takva hâli; Allah'tan sakınma, saygı ve sevgi eksenli olarak gerçekleşir. Allah'tan korkma âyet ve hadislerde daha çok "havfullah-mehâfetullah ve haşyetullah" tamlamaları ile ifade edilmiştir. Bu, günah işleyenlerin ve haksızlık edenlerin Allah'ın azabından ve hışmından korkmalarını ifade eder. Aşağıdaki âyetlerde böyle bir korku yer alır:
"Eğer inanıyorsanız, biliniz ki en çok korkulmaya lâyık olan Allah'tır." (Tevbe)
"Onlardan değil, benden korkun.” (Âl-i imrân)
"Onlar, Rablerinden de kötü azaptan da korkarlar." (Ra’d)
"Onlar, Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlar." (Tevbe)
Kur'an-ı Kerimide, Allah'ın sevdiğini bildirdiği başlıca kimseler şunlardır:
a) Adaletli olanlar,
b) Temiz kimseler,
c) Takvâ sahipleri,
d) İhsan sahibi dürüst kişiler,
e) Tevekkül ehli olanlar,
f) Sabırlı kişiler,
g) Tevbe edenler:

Bu sevgi konuları tasavvufun da temel konularıdır. Sûfiler ve veliler Allah'ın sevgisini kazanmak için bu hususları yerine getirmeye özen gösterirler. İlahî sevgiden mahrum kalmamak için de bunların zıddı olan durumlardan dikkatle kaçınmaya çalışırlar. Çünkü yine Kur'an'da yüce Allah'ın sevmediğini bildirdiği kimseler şunlardır:
a) Haksızlık yapanlar,
b) Küfür ehli olanlar,
c) Günah işleyenler,
d) Kendilerini başkalarından büyük görenler,
e) Hıyanet edenler,
f) Bozguncular,
g) israf edenler,
h) Haksız yere saldırganlık yapanlar.
674 syf.
·1097 günde·Beğendi·4/10
1994 yılında bir arkadaşımın hediyesi olan bu kitabı yavaş yavaş üç yıl gibi bir sürede okumuştum.Ticarete,iktisada insani ve İslami açıdan bakan,inceleyen bir kitap.İslamiyete göre ticaretin nasıl olması gerektiğinin ayrıntılarını bulabileceğiniz bu kitabı okuma fırsatınız olursa,göreceksiniz ki, şu an uygulanan ticaret kuralları,İslamiyetteki kurallarla çatışmaktadır.Fakat bilgi babında faydalı bir kitap olduğu kanaatindeyim.
928 syf.
·Beğendi·6/10
Kitap klasik bir ilmihal olmanın yanında -adından da anlaşılacağı gibi- islamî vecibeleri nasslardan delilleriyle birlikte sunuyor. Üstelik delilleri dört mezhepten her birine göre ayrı ayrı sıralıyor.
Bence herkesin istifade edebileceği güzel ve güncel bir kaynak.

Tavsiye ederim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Hamdi Döndüren
Unvan:
İslami Yazar
Doğum:
Balıkesir, 1943
1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu.
20.4.1975 tarihinde Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı görevi 6.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü ve U.Ü.İlahiyat Fakültesinde sürdürmektedir.
Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinde 1978'de İslâm Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983'te tamamladı. 25.10.1998 de de doçent unvanını aldı. 1986'da Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı.
Müellifin İslâm Hukuku ve İslâm İktisadı alanında yayınlanmış çeşitli eserleri, makale ve araştırmaları vardır.
- Delilleriyle İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras.
- İslâm Hukukuna Göre Alım - Satımda Kâr Hadleri
- Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar
- İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü
- Ehl-i Sünnetle Şia Arasındaki Görüş Ayrılıkları (terceme basılmadı)
bunlar arasındadır.
Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslâm Bankacılığı, Mudarabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para vakıfları, İşçi ve İşveren gibi günümüz ekonomisinde karşılaşılan çeşitli problemlerle ilgili araştırmaları vardır.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 69 okur okudu.
  • 12 okur okuyor.
  • 39 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.