1000Kitap Logosu
Hamdi Döndüren

Hamdi Döndüren

Yazar
Derleyen
Çevirmen
BEĞEN
TAKİP ET
8.9
30 Kişi
104
Okunma
15
Beğeni
1.729
Gösterim
Unvan
İslami Yazar
Doğum
Balıkesir, 1943
Yaşamı
1943 Balıkesir doğumlu. Hıfzını ikmal ettikten sonra İmam Hatip Lisesi ve genel liseyi bitirdi. İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Balıkesir merkez valiliği ve Çanakkale Bozcaada Müftülüğü görevlerinde bulundu. 20.4.1975 tarihinde Konya Yüksek İslâm Enstitüsüne İslâm Hukuk ve Fıkıh Usulü Öğretim Üyesi olarak atandı. Aynı görevi 6.11.1973 tarihinden bu yana Bursa Yüksek İslâm Enstitüsü ve U.Ü.İlahiyat Fakültesinde sürdürmektedir. Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinde 1978'de İslâm Hukuku alanında başladığı doktora çalışmasını 1983'te tamamladı. 25.10.1998 de de doçent unvanını aldı. 1986'da Suudi Arabistan İmam Muhammed b. Suud el-İslamiyye Üniversitesinin daveti ile bir süre bu üniversitede araştırmalar yaptı. Müellifin İslâm Hukuku ve İslâm İktisadı alanında yayınlanmış çeşitli eserleri, makale ve araştırmaları vardır. - Delilleriyle İslâm Hukuku, Şahıs, Aile ve Çözümlü Miras. - İslâm Hukukuna Göre Alım - Satımda Kâr Hadleri - Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar - İbn Abidin Tercümesi Fihristi ve Terimler Sözlüğü - Ehl-i Sünnetle Şia Arasındaki Görüş Ayrılıkları (terceme basılmadı) bunlar arasındadır. Para, Kredi, Enflasyon, Şirket, İslâm Bankacılığı, Mudarabe, Sermaye Riski ve Faiz, Para vakıfları, İşçi ve İşveren gibi günümüz ekonomisinde karşılaşılan çeşitli problemlerle ilgili araştırmaları vardır.
Yolcu21
bir alıntı ekledi.
Baştan sona okumanızı tavsiye ederim
Tebük Gazvesi dönüşünde bu sefere özürleri sebebiyle katılamayan seksen kadar sahabi Hz. Peygamber'e gelerek özür dilediler. Hz. Peygamber onla nın iç yüzlerini Yüce Allah'a havale ederek, özürlerini kabul etti ve onlar için Allah'a istiğfarda bulundu. Ancak bunlardan Ka'b b. Mâlik, Hilâl b. Ümeyye ve Mirâre b. er-Rabî' (r. an hüm) adlarındaki üç sahabe özürsüz olarak Tebük Seferi'ne katılmadıklarını bil direrek doğruyu söylediler. Hz. Peygamber, haklarında bir hüküm gelinceye ka dar ashab-ı kiramın bu üç sahabî ile münasebetlerini kesmelerini bildirdi. Bu durum elli gün kadar sürdü. Kırk gün sonra hanımları da kendilerine hizmetten men edilmişti. Ancak Hilâl b. Ümeyye yaşlı olduğu için eşine sadece, ev işlerinde ken disine yardımcı olması için izin verilmiştir. Elli gün sonra inen şu âyetle onların tevbeleri kabul edildi: "Ve savaştan geri kalan o üç kişinin tevbesini de kabul etti. Bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği, ruhları son derece sıkıldığı, Allah'tan başka bir sığınak olmadığını anladıkları za man tevbe etsinler diye, Allah onları bağışlamıştı. Şüphesiz ki Allah, tevbe leri çok kabul eden ve çok merhametli olandır."tevbe 118
30