Henri Lefebvre

Henri LefebvreModern Dünyada Gündelik Hayat yazarı
Yazar
7.9/10
105 Kişi
630
Okunma
87
Beğeni
5,7bin
Görüntülenme

Henri Lefebvre Gönderileri

Henri Lefebvre kitaplarını, Henri Lefebvre sözleri ve alıntılarını, Henri Lefebvre yazarlarını, Henri Lefebvre yorumları ve incelemelerini 1000Kitap'ta bulabilirsiniz.
Her ger­çeklik gibi kanunlar da doğarlar ve ölürler. Ken­dilerine yol açarlar, ilerlerler, sonra Kanunları ol­dukları olgularla beraber çözülürler.
Sınırların ötesine her geçiş bir özgürleşme değildir.
Hegel
Reklam
Varlık (l'etre) ile düşünüş arasındaki kopma insanların, filozofların kafalarında bulunmaktadır; gerçeklik­te bu çelişki çözümlenmiştir.
Feuerbach
İnsanların bilinçleri var oluşlarını tayin etmez, fakat aksine sosyal varoluşları bilinçlerini tayin eder...
Ancak halka inanan, halkın yaratıcı deha­sının canlı pınarına dalan galip gelebilir...
Lenin
Reklam
Dün­ya nüfusu - birkaç zorba millet ve sayısız ezilen halklar gibi - iki eşit olmayan kısma bölün­müşken, milliyetler sorununu nasıl bir yana bıra­ kabiliriz? Marx ve Engels kesin olarak: "Başka halkları ezen bir halk hür olamaz" de­mişlerdi.
Lenin
Bizim parolamız: burjuvaziyi yenmek, silah­sızlaştırmak için, proletaryanın silahlanması ola­ caktır.
Lenin
Ezilen bir sınıf silah kullanmasını ögrenme­ye ve silah elde etmeye uğraşmazsa kendi esareti­ni haketmiş olur.
Lenin
Haklı ve haksız savaşlar arasında, em­peryalist savaşlarla kurtuluş savaşları arasında fark vardır...
Lenin
Reklam
Bir ihtilal toplumun ta derinliklerine kadar, ve o zamana dek gizli bulunan derinliklerinden bilincin ve ideolojinin en ince şekillerine kadar alt­ üst oluşunu ifade eden ve onu doğuran "tümlüğe sahip" bir olay, bir sosyal vakadır.
Devrimciler dünyayı kabul et­mek veya yorumlamak değil de onu değiştirmek isteyen kişiler olarak önceden bu veya şu formü­lün içinde kendilerini hapsetmezler.
"Gündelik hayat her zaman katlanmaların, kıvrılmaların ardında bulunur. Kendi kendisinden kaçmak, gündelik hayatın varoluş koşuludur."
Henri Lefebvre
Henri Lefebvre
XX. yüzyıl devasa toplumsal deneyimlerin yaşandığı bir çağ oldu. Bütünde bir yenilgi, evet. Ama sadece bir yenilgi değil. Diyalektik. Çağın geçişsel niteliğini vurgulamak isterim; onu zor, çelişkili bir dönem haline getiren geçişsellik. Bunu varsayım olarak söylüyorum.
Yaşantıyı değiştirerek yaşamı değiştirmeyi deniyorlar.
1.071 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.