İbrahim Canan

İbrahim Canan

8.6/10
18 Kişi
·
133
Okunma
·
13
Beğeni
·
1.313
Gösterim
Adı:
İbrahim Canan
Unvan:
Akademisyen ve Yazar
Doğum:
Karaman, 1940
Ölüm:
İstanbul, 2009
Canan, 1940 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesi Küçükkarapınar köyünde doğdu. Canan, ilk öğrenimini Karaman Ermenek ve Konya'da tamamladı. Kayseri ve Akşehir'de orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1972 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Uzun yıllar Paris'te eğitim gören Prof. Dr. Canan'ın en önemli eserleri arasında hadis ilminin en temel kaynağı kabul edilen ''Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi'' bulunuyor. Canan'ın makaleleri fakülte dergilerinin yanı sıra Diyanet, Hakses, İslam, İslam Medeniyeti, Zafer, Sur, İcmal, Kadın ve Aile, Altınoluk, Okul gibi dergilerde yayımlandı. Canan, ''Resulullah'a Göre Okul ve Ailede Çocuk Terbiyesi'' adlı eseriyle 1979'da Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü'nü aldı. Akademik kariyerini hadis hocası olarak tamamlayan Prof. Dr. Canan, İlahiyat fakültelerinde öğrencilere hadis dersi verdi.
Hadis-i Şerifte Buyuruldu ki:

Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki: "Her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri girince, dünya semasına iner ve: "Kim bana dua ediyorsa ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim, kim bana istiğfarda bulunursa ona mağfirette bulunayım" der." (Rivayetin Müslim'deki bir vechi şöyle: "Allahu Teala gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar mühlet verir. Ondan sonra yakın semaya inerek şöyle der: "Melik benim. Melik benim. Kim bana dua edecek?")

Kaynak : Buhari, Tevhid 35, Teheccüd 14, Da'avat 13, Müslim, Salatu'l-Müsafirin 166, (758), Muvatta, Kur'an 30, (1, 214), Tirmizi, Da'avat 80, (3493), Ebu Davud, Salat 311, (1315)
"Erkeğin hanımına harcadığı herşey sadakadır", "Erkek hanımına su bile içirse onun ecri vardır", "Kıyamet günü kişinin mizanına konacak ilk şey, ailesinin nafakası için harcadıklarıdır."
Zamanın ehemmiyetini belirtmek için vakit nakittir denir, ne kadar kuru ve eksik bir söz. Bahaya gelmez ilahi bir cevheri beşerî bir ağırlık, sönük bir kıymetle tartmak ne mümkün! Parayı zaman sayesinde herkes kazanır; ya giden zamanı? Herkes bir araya gelse tutabilir mı?
Peygamberimiz (sav) çocukların güneş batımından akşamın alacakaranlığı kayboluncaya (sabaha) kadar evden ayrılmamalarını emretmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.v.), yetimlerini büyütmek üzere evlenmemeyi tercih eden kadını öylesine tebcil eder ki, iki parmağını yan yana tutarak "Kıyamet günü şöyle beraber olacağız." buyururlar.
İslam aile içerisinde, aile efradının terbiyesine yönelik gayretleri "en büyük cihad" olarak vasıflandırmıştır.
Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: "Mü'min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mü'min, devamlı belalarla başbaşadır. Münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz."

Bu hadisin yer aldığı kitaplar: Buhari, Marda 1, Tirmizi, Emsal 4, (2870), Müslim, Sıfatu'l-Münafıkün 86, (2809)

Hadisin Açıklaması:
Burada mü'min, mütemadiyen esen rüzgarın önünde, sağa sola eğilerek kırılmadan dik kalan canlı bir bitkiye benzetiliyor. Aynî'nin kaydına göre mâna şudur: Mü'min Allah'a inanmıştır, hastalık, sağlık, lütuf, musibet gibi hayatın çok çeşitli esintileri onun ana istikametini bozmaz, kulluk vasfını, imanını sarsmaz. Lütuflara mazhar olsa şükreder, müsibetlere mazhar olsa sabreder ve hatta müsibetlerin kazandıracağı ecri düşünerek Rabbine şükür de eder. Kâfir veya münâfık ise böyle değildir. Allah, onu müsîbetlerle denemek istemez. Ona sıhhat ve dünya işlerinde kolaylık, başarı verir, tâ ki âhireti iyice zorlaşsın. Allah, helâk olmasını dilediği zaman ağır bir ağacın devrilmesi gibi devirir. Şiddetce, elemce çok daha fazla bir azabı tadarak ölür
Peygamberimiz (sav) çocukların yaramazlık yapmaları üzerine "Büyüyünce aklının çok olacağına delildir. " diyerek müsamaha göstermiştir.
Ravi: Ebu Hüreyre (ra)
Resulullah (sav) buyurdu ki: "Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin." "Emanet nasıl kaybolur?" diye sordular. "İşler ehil olmayanlara teslim edilince" diye cevapladı.

Bu hadisin yer aldığı kitaplar: Buhari, Rikak 35, İlm 2

Hadisin Açıklaması:
Emanet'in kaybı emin (güvenilir) kimselerin yok olması veya yok denecek kadar azalmasıyla meydana gelir.

Yukarıdaki hadis, Buhârî'nin, Kitabu'l-İman bahsinde "Kıyamet ne zaman?" diye soran bir bedeviye cevap sadedinde zikredilmiştir.

"İşler" diye tercüme ettiğimiz kelimenin aslı "emr"dir. Dine müteallik hilafet, memurluk, kadılık, müftülük vs. bütün hizmetleri ifade eder. Hadis, bu mühim hizmetlere liyakatli kimselerin getirilmesindeki lüzuma dikkat çekiyor. İbnu Battâl şu açıklamayı yapmıştır: "Emaneti ehil olmayana verme'nin mânası şudur: "Allah imamları, kullarının başına emanetçi olarak koydu ve kendilerine kullar için hayırhâh olmayı farz kıldı. Öyle ise, başlarına dindar kimseleri âmir tayin etmeleri gerekir, (çünkü Allah'tan korkacaklar için halka ancak dindarlar adâletle, hayırla hizmet sunarlar). Dindar olmayanları tâyin ettikleri takdirde, imamlar (devlet reisleri), Allah'ın kendilerine tevdi ettiği emanete ihânet etmiş olurlar."
"İnsan, hayatının her anından, gençliğini ne yolda tükettiğinden, kazandığından, harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden hesaba çekilecektir." Hadîs-i Şerif
Çok oldu bu kitabı okuyalı ancak hayatımda yapmama neden olduğu açı değişikliği nedeni iledir ki çok ekmeğini yemekteyim.

Çocuklar ile ilgili konuların mantalitesini size talim ettiren bir eser.

Hararetle tavsiye ederim. Gerçek bir alimin elinden, sahih kaynaklara dayalı enfes bir eser.
Islâm'in temel kaynağı Kur'anımızdan sonra ikinci kaynak Rasûlullah Aleyhisselâm'ın Sünnetidir bildiğiniz üzere. Kütüb-i Sitte dediginiz 6 kitabın derleme çalışmaları Hadis Tarihi'nin Tezhip Dönemi'nde yapılmıştır. Ibnud-Deybâ'nın başka bir kütüb-i sitte çalışması (Câmiu'l Usul) üzerinde yaptığı Teysiru'l Vusul adlı ihtisar çalışmasını İbrahim Canan Hocamız Rahmetullahi Aleyh Hadis Ansiklopedisi Kütüb-i Sitte adıyla Tercüme ve Şerh etmiştir. Normalde Teysiru'l Vusul'de baz alınan 6 Kitap Buharî ve Müslim'in Sahih'leri, Ebû Davud, Imâm Tirmizî, Imâm Nesâi'nin Sünenleri ve İmâm Mâlik'in Muvatta'sıdır. Ama Canan Hoca Muhatta'nın içerisinde bulunan bütün hadisler zaten 5 kitabın içerisinde de bulunması hasebiyle o, İbni Mâce'nin Sünen'indeki hadislerin Kütüb-i Sitte içerisindekilerle aynı olanlarını çıkarıp Kütüb-i Sitte'de olmayıp da sadece Ibni Mâce'nin Sünen'inde bulunanları Zevâid bir kitapta toplamıştır. Yani Ibni Mâce'nin Kütüb-i Sitte'ye Zevâid'ini de kitaba katarak 6. kitap olarak esas almıştır. Neden 7 kitap olmuyor diye tekrar söyleyelim çünkü Muvatta'daki hadisler zaten Sahihayn ve Sünenler içersinde bulunuyor. Ekstra Zevâid 6. kitap sayılmıştır. :) Umarım anlaşılmıştır. •
-Ansiklopedi 18 cilt olup
10224 sayfadır. Ilk iki cildi Hadis Tarihi ve Usul bilgileri içeriyor yani Ansiklopediyi aldığınızda ekstra tarih ve usul kitabı almanıza gerek kalmaz. :)
•Şimdilik bu kadar bilgi verelim. Daha sonra sıkça paylaşım yapacağım inşâAllah.
*Not: Bu ansiklopedinin bir de malum gazetenin baskısı ile çıkmış hali var ve bir çok evde raflarda duruyor bunu fark ettik şunu söylemiş olalım, o baskıda malum bir şahıstan çok fazla eklemeler ve alıntılar yapıldığını öğrendik ve kıymetli Hadis Hocalarmız da kitabın Akçağ Yayınları'ndaki basımının kullanılması ve tercih edilmesi taraftarı olduklarının bilgisini aldım. Tavsiyedir. Önemlidir.
Arapça kelime çok fazla. Konuyu anlasamda ayrıntıları Anlayamadım.Aynı konuda basit dil ile anlatılan kitapları okumak isterim. Çünkü öğrenilmesi gereken incelikler var.
İslamdaki çocuk haklarından bahseden bir kitap. Ben kafama takılan soruların cevaplarını bu kitapta buldum. Aydınlatıcı. Bizlere toplum olarak anne-babaya saygı öğretiliyor. Tamam anne-baba hakkı ödenmez. İyide bu çocukların hiç mi hakkı yok düşüncesinden yola çıkarak bu kitabı buldum. Daha güzel çocuklar yetiştirebilmek adına okunmalıdır diyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
İbrahim Canan
Unvan:
Akademisyen ve Yazar
Doğum:
Karaman, 1940
Ölüm:
İstanbul, 2009
Canan, 1940 yılında Karaman'ın Ermenek ilçesi Küçükkarapınar köyünde doğdu. Canan, ilk öğrenimini Karaman Ermenek ve Konya'da tamamladı. Kayseri ve Akşehir'de orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra, 1972 yılında Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim üyesi oldu. Uzun yıllar Paris'te eğitim gören Prof. Dr. Canan'ın en önemli eserleri arasında hadis ilminin en temel kaynağı kabul edilen ''Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi'' bulunuyor. Canan'ın makaleleri fakülte dergilerinin yanı sıra Diyanet, Hakses, İslam, İslam Medeniyeti, Zafer, Sur, İcmal, Kadın ve Aile, Altınoluk, Okul gibi dergilerde yayımlandı. Canan, ''Resulullah'a Göre Okul ve Ailede Çocuk Terbiyesi'' adlı eseriyle 1979'da Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü'nü aldı. Akademik kariyerini hadis hocası olarak tamamlayan Prof. Dr. Canan, İlahiyat fakültelerinde öğrencilere hadis dersi verdi.

Yazar istatistikleri

  • 13 okur beğendi.
  • 133 okur okudu.
  • 6 okur okuyor.
  • 53 okur okuyacak.
  • 7 okur yarım bıraktı.