İbrahim Sarıçam

Yazar 9,1/10 · 15 Oy · 7 kitap · 67 okunma ·  2 beğeni

Yazarın Bilgileri

Yazar İstatistikleri

2 okur beğendi.
15 puanlama · 7 alıntı
0 haber · 1.526 gösterim
67 okur kitaplarını okudu.
20 okur kitaplarını okumayı planlıyor.
4 okur kitaplarını şu anda okuyor.
1 okur kitaplarını yarım bıraktı.

Yazar ile İlgili Haberler

Henüz ilgili bir haber eklenmedi.

İbrahim Sarıçam'ın Resimleri Resim Ekle

Henüz yazara ait resim eklenmedi.

Paylaş

ya da direk bağlantıyı paylaş

İbrahim Sarıçam'ın Biyografisi

lkokulu doğum yerinde okudu. Orta öğrenimini Zonguldak İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı (1977). Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. 1982 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yüksek lisans, ardından da doktora öğrencisi olarak kaydoldu. Doktora derslerini tamamladıktan sonra 1984 yılında askerlik görevini yerine getirdi. 1985 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından T. C. Essen Başkonsolosluğu nezdine din görevlisi olarak atandı ve burada dört yıl görev yaptı. Bu süre zarfında Dortmund Auslands Institut’de Almanca kurslarına devam etti; aynı zamanda Bochum ve Münster üniversitelerinde doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulundu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. 1991 yılında "Emevî-Hâşimî Mücadelesi" adlı teziyle doktor oldu. 1992-1993 öğretim yılında, Mısır Hükümeti'nin bursuyla adı geçen ülkede bulundu ve alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. 1994 yılında doçent oldu. 1997 yılında Almanya’nın Wiesbaden ve Frankfurt çevresinde bir ay süreyle bir dizi konferans verdi. 2000 yılında Kırım’da bir hafta süreyle bir dizi konferans verdi. 2001 yılında profesör oldu.

Aynı yıl Suudi Arabistan’da 20 gün süreyle alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Ağustos-Eylül 2005’te Almanya’nın Bochum ve Münster Üniversitelerinde iki ay süreyle “İngiliz ve Alman Oryantalizminde Siyer Çalışmalarının Türklerin ve Avrupa Birliği Halklarının Peygamber İmajına Etkisi” adlı TÜBİTAK Projesi ile ilgili araştırmalarda bulundu. Aynı konu üzerindeki çalışmalarını ertesi yıl da Avusturya ve Almanya’da sürdürdü. 2007 yılında İslâm Tarihi derslerine görsel malzeme temin amacıyla Prof. Dr. Nesimi Yazıcı başkanlığında düzenlenen, Suriye, Ürdün ve İsrail’e 15 günlük bilimsel araştırma gezisi gerçekleştiren 5 kişilik heyet arasında yer aldı. 2008 yılı Nisan ayında 1 hafta süreyle Fransa’da Strazburg ve çevresinde bir dizi konferans verdi. Haziran 2008’de Erasmus çerçevesinde Almanya’daNürnberg-Erlangen Üniversitesinde İslâm Medeniyeti Tarihi dersi verdi. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
26 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

O , belki yetim ve fakir birisi olduğu için okuyamamış olabilir. Şayet peygamberlikten önce okur- yazar olsaydı,peygamberlikten sonra karşıtlar, onun, kutsal kitapları, geçmişte yaşamış milletlerin tarihini okuyarak elde ettiği bilgileri tebliğ diye sunduğunu iddia edebilirlerdi. Nitekim Hz. Peygamber'in ümmi olmasının başlıca hikmeti Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir: '' Sen bundan önce ne bir yazı okur , ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.'' (ANKEBUT SURESİ 48. AYET )

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 74)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 74)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
22 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hz. Peygamber...'in yüzünden tebessüm eksik olmazdı.En sıkıntılı anında bile üzüntüsünü belli etmez,yanındakilerin içini karartacak tavır sergilemezdi ...İnsanoğlu için en büyük felaketlerden biri olan savaşlarla,silahlı saldırılarla defalarca karşı karşıya gelmiştir.Aç kaldığı zamanlar olmuştur.Bütün bunların yanında,6 defa evlat acısı yaşamıştır. Hz. Fatıma hariç,diğer bütün çocuklarını sağlığında iken kaybetmiştir.Kaynaklar bize kızlarının ve oğlu İbrahim'in vefatında son derece üzüldüğünü ve gözlerinden yaşlar aktığını nakleder...

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 269)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 269)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
26 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aslında putperestliğin yayılmasından sonra da Araplar diğer tanrı ve putların yanında Allah'ı tanıyorlar, O' na putlara tanıdıklarından daha üstün sıfatlar veriyorlar, O'nun adına yemin ediyorlardı. Müşrikler, putlardan ayrı olarak kendilerini, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu biliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret eden pekçok ayeti kerime vardır. Bir ayeti kerime de şöyle buyrulur: ''Andolsun ki, onlara 'gökleri ve yeri yaratan kimdir?' diye sorsan ' Allah' tır' derler''.(ZÜMER SURESİ 38.AYET) ...Yeminlerini Allah adına yapar, meleklerin Allah'ın kızı olduğuna inanırlar O'na oğullar ve kızlar isnat ederlerdi.Ancak müşrikler putların kendileri için Allah'a birer şefaatçi olduğunu düşünürler ve onlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için taparlardı. Bununla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyrulur: ''O' nu bırakıp da putları dost edinenler' onlara , bizi Allah ' a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz' derler...'' (ZÜMER SURESİ 3. AYET)

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 55)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 55)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
26 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Araplarda ilk doğan çocuğa nispetle künye alma ve bu künye ile anılma adet olduğundan , Hz. Muhammed ( s.a.s ) de Hatice'den olma ilk oğlu Kasım 'a nispetle Ebu'l -Kasım künyesini almıştır.

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 70)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 70)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
05 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hayber 'in Fethi'nden sonra burada birkaç gün kalan Hz. Peygamber 'i ,yahudi liderlerinden sellam bin mişkem in karısı zeynep bint haris zehirlemeye teşebbüs etti. Bir koyun keserek kızartıp güya ikram etmek maksadıyla Hz. Peygamber 'i davet etti . Yanına Bişr bin Bera'yı da alarak bu davete giden Hz. Peygamber daha ilk lokmada yemeğin zehirli olduğunu farketti ve lokmayı yutmadan geri çıkardı .Fakat aynı sofrada bulunan Bişr bin Bera, Hz. Peygamber'e saygısızlık olur düşüncesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yuttu ve zehirlenerek vefat etti. Zeynep bint haris in kısas uygulanarak öldürüldüğü söylendiği gibi affedildiğide kaydedilir.
Vakidi,||,677-678 ;ibn Hişam,||,337-338.

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Diyanet işleri başkanlığı yayınları/581-ilmi eserler /92)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Diyanet işleri başkanlığı yayınları/581-ilmi eserler /92)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
23 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...Sözgelimi oğlu İbrahim'in doğum haberini kendisine getiren Ebu Rafi'e hediye vermiş;İbrahim'in annesi Mariye'yi de azat etmiştir....İbrahim, on altı veya on sekiz aylık iken vefat emiştir.Onun vefatı üzerine gözlerinden yaşlar dökülmüştür. Bunun üzerine ''Sende mi ağlıyorsun ya Rasulallah!'' diyen Abdurrahman b.Avf'a bunun şefkatten kaynaklandığını, üzüntülü olduğunu, ancak bağıra çağıra ve feryat ederek ağlamayı yasakladığını söylemiştir.*
*:İbn Sad,1, 134-144

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 284)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 284)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
23 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...Hz. Peygamberçeşitli vesilelerle erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğunu söylemiştir.Kadınlar hakkında Allah'tan korkulmasını,onlara haksızlık yapılmamasını istemiştir.Kocasını şikayet için kendisine gelen kadınların sayısı artınca bu tür davranışta bulunanların iyi kimseler olmadığını söylemiştir.(İbn Sa'd 8,205).Hanımlarına iyi davranmış, onları dövmemiştir. Kendisi bunu yapmadığı gibi hanımlarını dövenleri de '' Kadınlarınızı nasıl dövüyor , sonra da akşam olunca beraberce yatıyorsunuz ''(İbn Hanbel ,5,17) diyerek kınamıştır. Kadınların dövülmemesi, hele yüze hiç vurulmaması, kötü sözlerle tahkir edilmemesi ve evinin terkedilmemesi(Ebu Davud, 2 , 606-607)konularında ikazda bulunmuştur.....

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 285)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 285)

İbrahim Sarıçam kitap incelemeleri

Artemis, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı'ı inceledi.
28 Nis 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Önce cahiliye dönemini anlatıyor kitap. İslamdan önce töre olan hemen hemen herşey aynen devam etmiş. (Müşrikler oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar, haccı yapıyorlar, kabeyi tavaf ediyorlar, meleklerin varlığına inanıyorlar , kurban kesiyorlar, sünnet oluyorlar , haram aylarda savaşmıyorlar vs. vs.) Hicretten sonra Hz. Muhammed’in savaşları ve seferleri konusunu okurken de inen ayetleri çözümlemek adına kitap çok faydalı oldu..

Aşsız eşsiz işsiz, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı'ı inceledi.
08 Şub 15:06 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

kutlu nebinin yaşamı ...bu aralar HZ MUHAMMED (S.A.V.) in hayatını okuduğum güzel eserlerden birisi daha... anlaşılır ,sade bir dile sahip olan eser ....okunması okutulması dileğiyle

•Muhayyîr•, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı'ı inceledi.
27 Ara 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Hemen hemen hepimizin okuduğu bir kitap lakin içindeki bilgiler çok sığ bilgiler, tam bilgi yok diyebilirim. Ama yine de yararlanılabilecek kaynak eserlerin başında geliyor diyebilirim.. İstifade edebilirsiniz. Allah hocadan razı olsun

Muhsine Feyza, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı'ı inceledi.
 09 Oca 2017 · Kitabı okudu · 49 günde · Beğendi · 10/10 puan

Prof.Dr. İbrahim Sarıçam hocanın kaleme aldığı muazzam eser... Aynı anda farklı kitaplar da okuduğum ve de bu kitabı öğrene öğrene bitirmek istediğim için geniş bir zamanda bitirdim. ^^
Eser güvenilir bir siyer kaynağı arayanlar için tam bir deva. Akıcı ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Okuyucuyu yormayan, öğretici bir üslupla yazılmış. Akademi düşünenlerin de işine yarayacaktır. Aynı zamanda evimde güzel bir siyer kaynağım olsun derseniz mutlaka edinin. ^^

Tuğrul Tereci, Hz. Ebubekir'i inceledi.
08 Şub 12:12 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hz. Ebu Bekir i her haliyle anlamak isteyen okurlar için birebir. sıkıcı bir anlatım yok. Basit bir anlatım sergilemiş hoca. Teorik bilgilere de bol bol yer vermiş. Bu kitabı okuduktan sonra hz. Ebu Bekir in devlet anlayışını ve kişiliği hakkında önemli bir bilgi sahibi olacağınızdan eminim. Tavsiye ederim. İyi okumalar dilerim

FATMA NUR KÖPRÜLÜ, Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı'ı inceledi.
05 Mar 15:48 · Kitabı okudu · Beğendi · Puan vermedi

İbrahim sarıçam hocamın Siyer dersini aldığım zamanda faydalandigim ve gerçekten güzel bir anlatımı olan bir kitap.... Siyer çalışması yapacak kişilere yardımcı olabilecek bir kitap.

Yine DİB(Diyanet İşleri Başkanlığı) yayınlarından... Yanılmıyorsam üç ciltlik bir ilmihâl çalışması olması gerekiyor... Hanefî Mezhebinin İlmihâl ve İçtihat çalışmalarını takip etmek adına okumuş olduğum bir çalışmadır. Her ne kadar DİB kendini yenilememek için diretse de son yıllarda yani 2013'te çıkarmış oldukları bir ilmihâl çalışmasıdır.