İbrahim Sarıçam

Yazar 9,1/10 · 15 Oy · 7 kitap · 67 okunma ·  2 beğeni
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
26 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

O , belki yetim ve fakir birisi olduğu için okuyamamış olabilir. Şayet peygamberlikten önce okur- yazar olsaydı,peygamberlikten sonra karşıtlar, onun, kutsal kitapları, geçmişte yaşamış milletlerin tarihini okuyarak elde ettiği bilgileri tebliğ diye sunduğunu iddia edebilirlerdi. Nitekim Hz. Peygamber'in ümmi olmasının başlıca hikmeti Kur'an-ı Kerim'de şöyle belirtilmektedir: '' Sen bundan önce ne bir yazı okur , ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı, batıla uyanlar kuşku duyarlardı.'' (ANKEBUT SURESİ 48. AYET )

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 74)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 74)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
22 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hz. Peygamber...'in yüzünden tebessüm eksik olmazdı.En sıkıntılı anında bile üzüntüsünü belli etmez,yanındakilerin içini karartacak tavır sergilemezdi ...İnsanoğlu için en büyük felaketlerden biri olan savaşlarla,silahlı saldırılarla defalarca karşı karşıya gelmiştir.Aç kaldığı zamanlar olmuştur.Bütün bunların yanında,6 defa evlat acısı yaşamıştır. Hz. Fatıma hariç,diğer bütün çocuklarını sağlığında iken kaybetmiştir.Kaynaklar bize kızlarının ve oğlu İbrahim'in vefatında son derece üzüldüğünü ve gözlerinden yaşlar aktığını nakleder...

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 269)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 269)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
26 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Aslında putperestliğin yayılmasından sonra da Araplar diğer tanrı ve putların yanında Allah'ı tanıyorlar, O' na putlara tanıdıklarından daha üstün sıfatlar veriyorlar, O'nun adına yemin ediyorlardı. Müşrikler, putlardan ayrı olarak kendilerini, gökleri ve yeri yaratanın Allah olduğunu biliyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret eden pekçok ayeti kerime vardır. Bir ayeti kerime de şöyle buyrulur: ''Andolsun ki, onlara 'gökleri ve yeri yaratan kimdir?' diye sorsan ' Allah' tır' derler''.(ZÜMER SURESİ 38.AYET) ...Yeminlerini Allah adına yapar, meleklerin Allah'ın kızı olduğuna inanırlar O'na oğullar ve kızlar isnat ederlerdi.Ancak müşrikler putların kendileri için Allah'a birer şefaatçi olduğunu düşünürler ve onlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için taparlardı. Bununla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyrulur: ''O' nu bırakıp da putları dost edinenler' onlara , bizi Allah ' a yaklaştırsın diye kulluk ediyoruz' derler...'' (ZÜMER SURESİ 3. AYET)

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 55)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 55)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
26 Haz 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Araplarda ilk doğan çocuğa nispetle künye alma ve bu künye ile anılma adet olduğundan , Hz. Muhammed ( s.a.s ) de Hatice'den olma ilk oğlu Kasım 'a nispetle Ebu'l -Kasım künyesini almıştır.

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 70)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 70)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
05 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hayber 'in Fethi'nden sonra burada birkaç gün kalan Hz. Peygamber 'i ,yahudi liderlerinden sellam bin mişkem in karısı zeynep bint haris zehirlemeye teşebbüs etti. Bir koyun keserek kızartıp güya ikram etmek maksadıyla Hz. Peygamber 'i davet etti . Yanına Bişr bin Bera'yı da alarak bu davete giden Hz. Peygamber daha ilk lokmada yemeğin zehirli olduğunu farketti ve lokmayı yutmadan geri çıkardı .Fakat aynı sofrada bulunan Bişr bin Bera, Hz. Peygamber'e saygısızlık olur düşüncesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yuttu ve zehirlenerek vefat etti. Zeynep bint haris in kısas uygulanarak öldürüldüğü söylendiği gibi affedildiğide kaydedilir.
Vakidi,||,677-678 ;ibn Hişam,||,337-338.

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Diyanet işleri başkanlığı yayınları/581-ilmi eserler /92)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Diyanet işleri başkanlığı yayınları/581-ilmi eserler /92)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
23 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...Sözgelimi oğlu İbrahim'in doğum haberini kendisine getiren Ebu Rafi'e hediye vermiş;İbrahim'in annesi Mariye'yi de azat etmiştir....İbrahim, on altı veya on sekiz aylık iken vefat emiştir.Onun vefatı üzerine gözlerinden yaşlar dökülmüştür. Bunun üzerine ''Sende mi ağlıyorsun ya Rasulallah!'' diyen Abdurrahman b.Avf'a bunun şefkatten kaynaklandığını, üzüntülü olduğunu, ancak bağıra çağıra ve feryat ederek ağlamayı yasakladığını söylemiştir.*
*:İbn Sad,1, 134-144

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 284)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 284)
Mücahit ÖZDEMİR, bir alıntı ekledi.
23 Tem 2017 · Kitabı okudu · Puan vermedi

...Hz. Peygamberçeşitli vesilelerle erkeklerin kadınlar üzerinde, kadınların da erkekler üzerinde hakları bulunduğunu söylemiştir.Kadınlar hakkında Allah'tan korkulmasını,onlara haksızlık yapılmamasını istemiştir.Kocasını şikayet için kendisine gelen kadınların sayısı artınca bu tür davranışta bulunanların iyi kimseler olmadığını söylemiştir.(İbn Sa'd 8,205).Hanımlarına iyi davranmış, onları dövmemiştir. Kendisi bunu yapmadığı gibi hanımlarını dövenleri de '' Kadınlarınızı nasıl dövüyor , sonra da akşam olunca beraberce yatıyorsunuz ''(İbn Hanbel ,5,17) diyerek kınamıştır. Kadınların dövülmemesi, hele yüze hiç vurulmaması, kötü sözlerle tahkir edilmemesi ve evinin terkedilmemesi(Ebu Davud, 2 , 606-607)konularında ikazda bulunmuştur.....

Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 285)Hz Muhammed ve Evrensel Mesajı, İbrahim Sarıçam (Sayfa 285)