İmamı Birgivi Muhammed Efendi

İmamı Birgivi Muhammed Efendi

7.8/10
4 Kişi
·
7
Okunma
·
4
Beğeni
·
467
Gösterim
Adı:
İmamı Birgivi Muhammed Efendi
Unvan:
İlahiyatçı, Yazar
Din alimlerine de selam ve iyi dualar olsun. Bu temiz şeriatı, yani İslam dinini Müslümanlara onlar öğrettiler.
Doğru sözler arasına, birkaç yanlış mana ilave edip, böylece maksatlarına kavuşan din ve iman hırsızları, alim taslakları ve pervasız reformcuların kitaplarını değil, bu din-i mübini bize ulaştıran ve bunu korumak için, kanlarını, canlarını, rahatlarını seve seve feda eden yüksek atalarımızın, aziz ceddimizin yazdıkları ilmihal kitapları okumalıdır.
Mârifetullah (Allah’ı tanımak) sorulduğunda:
Çok develer kervâna, ayaklarının izleri yürünmüş yola delâlet eder de, gökler ve intizâmlı yeryüzü lâtif ve habîr olan Allahu Teâlâ’ya delâlet etmez mi?
Allah kalplerimizi Ehli Sünnet itikadı ve azalarımızı şeriata uygun amel ile ziynetlendirsin. Kendi sevgisini, Habibinin sevgisini, ehli beytinin ve her biri birer hidayet yıldızı olan ashâb-ı kirâmın(r.aleyhim), alim ve evliya kullarının sevgisini kalplerimizde artırsın..
Ehli Sünnet itikadını ve lüzumlu amel, ahlak, edeb ve insanlık bilgilerini içine alan bu kitap pek latif, çok kıymetlidir. Ebedî saadete kavuşma anahtarıdır dense yeridir.
Allahu Teâlâ Tekvin sıfatı ile âlemde dâimâ tasarruf eder. Yaratır. Bazı şeyleri yok eder. Bazı şeyleri bir yerden bir yere iletir. Bazı şeyleri bir zamandan bir zamana nakleder. Bazı şeyleri bir halden başka bir hale çevirir. Allahu Teâlâ akıllara hayret verecek şeyler yaratır. Meselâ bir damla meniden olgun, mükemmel insan yaratır. Küçücük bir arıda bal yaratır. Bir tane buğdaydan nice taneler yaratır. Cansız yumurtadan canlı hayvan yaratır. Soğanda güzel kokulu çiçekler yaratır. Kuru ağaçta muhtelif renkte yapraklar, çiçekler yaratır. Su içinde mercan ağacı yaratır. Acı su içinde tatlı su ve yağmur damlasından inci yaratır. Yapraktan ipek yaratır. Bunun gibi akıllara durgunluk veren daha nice şeyler yaratır.

Ve böylece akıllı olanlar, “Allahu Teâlâ en güzel yaratıcıdır.” derler.
Bir kimse, elindeki kati haram olan maldan sadaka verse, sevab umsa, alan fakir, haramdan olduğunu bilerek, verene Allah razı olsun dese, veren de veya başka bir kimse de âmin dese, hepsi kâfir olur.
Yanında namaz kılmak, orayı tavaf etmek, öpmek, ellemek, yanak sürmek, toprağından almak; ölüye yakararak ondan yardım, rızık, afiyet ve çocuk istemek, borçlarının ödenmesini ve sıkıntılarının giderilmesini talep etmek veya diğer ihtiyaçlar için putperestlerin putlarından istemesi gibi yapılan bir kabir ziyaretinin, imâmların da ittifakıyla meşrû olan bir yanı yoktur. Bunu ne Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, ne sahabe, ne tâbiîn, ne de imâmlardan biri yapmıştır. Aksine bu bid‘at ziyaretin
aslı putperestlerden alınmıştır.
mezarların yükseltilmesinin yanlış olduğunu delilleri ile yazıyor. kabir ziyareti nasıl olmalı kuran sünnet ışığında yazan bir kitap. ben beğendim. ölürsem baş ucuma bir taş koysunlar yeter vasiyet bile ettim :))
İmam-ı Birgivi Hazretlerinin en tanınmış ve en çok okunan eseri olan bu vasiyetname bir nevi ilmihal niteliği taşıyor.

Dini manada bilinmesi gereken neredeyse itikadi pek çok mevzuya yer verilmiş olması nedeniyle mühim bir yer tutuyor. Kadızade Şerhi ise bu eserin şerhi olarak sizlerin istifadesine sunuluyor.

Yazarın biyografisi

Adı:
İmamı Birgivi Muhammed Efendi
Unvan:
İlahiyatçı, Yazar

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 7 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 16 okur okuyacak.