İsmail Kara

Yazar 8,8/10 · 10 Oy · 29 kitap · 18 okunma ·  17 beğeni
Yogumiyeci, bir alıntı ekledi.
17 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

Laiklik aynı zamanda bir inanç, bir bilgi kaynağı, bir otorite biçimi, bir yaşam tarzı, bir dünya görüşü olan dini bütün unsurlarıyla ortadan kaldırmak, en azından yerinden etmek, zayıflatmak, dinin unsurlarının birbirleriyle olan irtibatlarını koparmak, değiştirmek ve netice itibariyle onun tahtına oturmak, yerine geçmek isteyen dindışı, din karşıtı bir ideolojidir. Hatta bir ''Din''dir.

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 49)Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 49)
Yogumiyeci, bir alıntı ekledi.
18 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

Laikliğin Tezahür Biçimleri
Türk laikliği, dini otorite makamlarını ve ulema-şeyhler başta olmak üzere temsilci/otorite kişileri ve kurumları hedef aldığı kadar, belki onlardan daha fazla doğrudan doğruya din ve kaynak anlayışını (Kur'an ve sünnet tasavvurunu, klasik kaynakların değerini) farklılaştırmayı, halk Müslümanlığını, yani anlaşılan, içselleştirilen ve yaşanan, bu yüzden derin kökleri ve yaygınlığı olan -belki yeteri kadar bilinmeyen ve doğru anlaşılmayan- Müslümanlığı, maneviyatı, mukaddesatı, başka bir deyişle dinin kişilik oluşturan esaslarını ve tezahürlerini hedef almış ve ''anlamadan okumak, mevzu hadis, hurafe, batıl inanç, esli kültürlerden İslama dahil olan unsurlar, israiliyat, gayrımedenilik, çağdışılık'' edebiyatı üzerinden onu bastırmak ve dönüştürmek istemiştir.

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 61)Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 61)
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Ruhumuzda barınan çocuğa kulak verirsek, gözlerimiz yeniden parlayacaktır...

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
erkam, bir alıntı ekledi.
21 Nis 23:13 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Hayat sadece arkaya bakarak anlaşılır ama sadece ileriye bakarak yaşanır. (S.Kierkegaard)

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, İsmail Kara (Sayfa 105)İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, İsmail Kara (Sayfa 105)
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Her insan, kendisi için iyi bir derstir, elverir ki kendini yakından görme, içine gidebilme ve seyrüsefer esnasında sonuçlar çıkarabilme yetisi ve cesaretine sahip olabilsin.

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
05 Ağu 2017

Le monde est a nous
Asalet sahibinin en bariz vasıflarından biri kendisine başkasının yer tayin etmesine karşı çıkması, tayin edilen bir yeri kazanç saymayıp peşinen reddetmesidir.

Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 214)Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 214)
erkam, bir alıntı ekledi.
 21 Nis 23:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

İlim olsun da bilmesin, tarih olsun da hatırlamasın; olacak şey midir bu? Evet öyledir, ilim her şeyi bilmez, tarih her şeyi hatırlamaz. Gelişigüzel şeyleri veya önümüze getirilenleri değil de bir şeyleri bilmek ve hatırlamak için bir iradenin, bir davanın ve iddianın, bir hayat tarzı arayışının kuvvetli bir unsur olarak devreye girmesi lazım.

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, İsmail Kara (Sayfa 214)İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, İsmail Kara (Sayfa 214)
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Yüreğindeki çocukla küsmek; yaşamın son, yaşayan bir ölüye dönüşmenin ilk mertebesidir.

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Yerin altındakilerin ah çektikleri için yerin üstündekiler birbirlerini yedi; yemekte.

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 05 Ağu 2017

Babanzade Ahmet Naim
1933 Üniversite reformuyla tasfiye edilenler arasında 1911'den beri Darülfünûn felsefe grubu hocası olan Ahmet Naim Bey de vardı. Fakat Buhârî muhtasarı Tecrid-i Sarîh tercümesi ve şerhi gibi büyük ve muhalled bir işle iştigâl ediyor oluşu bu tasfiyeyi muhtemelen gözünde küçültmüştü. Çok az insana nasip olacak bir işin, bir mazhariyetin dünyasında yaşıyordu.

Tercüme "hasta namazı" bölümüne gelmişti. Kendisi de hasta idi, kalp rahatsızlıkları gittikçe daha fazla kendini hissettiriyordu. Hadisin "[Efendimiz] (s.a.v) sonra ikinci rekatta da evvelkisi gibi yapardı" kısmını tercüme etti, muhtemelen öğle namazının geçmekte olduğunu farketti, metnin tercümesini tamamlamadan kalktı ve namaza durdu, ikinci rekâtın secdesinde de teslim-i ruh etti.
(14 Ağustos 1934, Pazartesi)

(...)

Âkif diyâr-ı gurbette en yakın dostu Babanzâde'nin vefat haberini aldıktan sonra Şerif Muhidddin (Targan)'a yazdığı mektupta, "Naim'in vefâtı beni çok sarstı; hânümânım yıkılmış da ben altında kalmışım sandım." demiş.

Bunu biliyoruz ve fakat yıllar önce ona ithaf ettiği şiirin secde ile başlayıp secde ile bitmiş olması "kehanet"ine (kendisinin) ne dediğini bilmiyoruz.

Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 12)Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 12)
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 05 Ağu 2017

Mehmet Akif
"Meşrutiyet'i müteakip de millet bir hayli (Emrullah Efendi'nin) mesâi-i tahrirânesinden müstefid oldu. Ancak bir müddet siyâsiyyat ile meşgul olması kendisinin asıl ilm ü irfan sahasında göstereceği faaliyeti bittabi tenkis etti.

Emrullah'dan bu vatan asıl bundan sonra hizmet görecek, asıl bundan sonra gereği gibi istifade edebilecekti. Çünkü artık siyâsiyyat âleminden çekilmiş idi; artık neşriyat-ı ilmiyeye hasr-ı vücûd etmek kararını vermişdi. Vâ esefâ ki ecel o vücûd-i muazzezi bize çok gördü. İnna lillâhi innâ ileyhi râci'ûn."

Sebilürreşad-Pek Azim Bir Zıya, XXI/309, s.404.

Aramakla Bulunmaz, İsmail KaraAramakla Bulunmaz, İsmail Kara
Süheyl Karakaya, bir alıntı ekledi.
 05 Ağu 2017

İsmet Özel
"Meselemiz kendi hayatımız hakkında verilen kararlarda aldanışa razı olmadığımızı ortaya koymakla sınırlı. Bu kadarı bile en halisinden siyâsettir. Ama ilkelere dayalı, açık sözlü ve açık tavırlı siyasetle, bütün derdi gücün kullanımına hasredilmiş siyaset arasında mahiyet farkı vardır."

Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 224 - (Cuma Mektupları))Aramakla Bulunmaz, İsmail Kara (Sayfa 224 - (Cuma Mektupları))
Yogumiyeci, bir alıntı ekledi.
18 Eyl 2017 · Kitabı okuyor

''Ankara'', tarihinin hiçbir döneminde dinle devleti bütünüyle birbirinden ayıran bir laiklik anlayışı ve buna bağlı din politikaları peşinde olmamıştır. Bu anlayış ve yaklaşım bir tarafıyla dini kontrol ve baskı altına almayı, diğer taraftan kendi anladığı şekliyle ve sınırlılığında dini (Müslümanlığı, belki Sünniliği) yaymayı ve bu tür dindarlaşmayı teşvik etmeyi, bu modernleştirilmiş Müslümanlık üzerinden siyasi ve kültürel bir homojenleşme sağlamayı devletin adeta bir görevi, belki garantisi haline getirmektedir. Buna göre yeni laik Türk vatandaşı tipi modern Müslüman olacaktır ve bu tip esas itibariyle eğitim ve Diyanet de dahil olmak üzere ona yardımcı kurumlar ve araçlar üzerinden sağlanacaktır.

Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 82)Cumhuriyet Türkiyesi'nde Bir Mesele Olarak İslam 2, İsmail Kara (Sayfa 82)
erkam, bir alıntı ekledi.
21 Nis 23:26 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Tasavvuf yar olup bar olmamaktır
Gül ü gülzar olup har olmamaktır

İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, İsmail Kara (Sayfa 190)İlim Bilmez Tarih Hatırlamaz, İsmail Kara (Sayfa 190)
Şah Şkr, bir alıntı ekledi.
21 Eki 2015

Babacığım,
hani sen ruhunu teslim etmeden hemen önce anneme dönerek “Güzel kızıma selam söyle” demişsin ya
Sen de, seni götüren meleklere selam söyle
Lütfen seni üzmesinler
Olur mu?

Son Adres, İsmail KaraSon Adres, İsmail Kara
5 /