İsmail Metin

İsmail Metin

Yazar
3.5/10
2 Kişi
·
6
Okunma
·
0
Beğeni
·
656
Gösterim
Osmanlı tahtına çıkan padişahlann büyük çoğunluğu gerek aklen gerekse
bedenen sakattı. Özellikle devletin ikinci yarısından sonraki dönemde şehzadelerin hücrelere ahıması, bu bozulmayı daha da artırmıştır.
[02/10 00:58] cebrail gozen: PADİŞAH ANALAR!
Osmanlı padişahlarının almış olduğu yabancı cariyeler Osmanlı sarayını
doldururken, bunlardan olan çocuklar da Osmanlı tahtına çıkıyorlardı.
Hiçbirinin annesi Türk ve Müslüman olmayan Osmanlı padişahlan, bu düşmanlıklannı ne yazık ki özellikle Anadolu halkından çıkarmışlardı. Her harekette başta Alevileri kesen ve katleden Osmanlı padişahları, Osmanlı Devleti'nde nerede ise hiçbir Türk ve Müslüman'ı devlet kademelerine almıyordu. Aşağıda tüm Osmanlı padişahlannın annelerinin isimleri verilerek kimden doğdukları gözler önüne serilecektir.
Birinci Murat Bizanslı Horofira' dan doğdU
Yıldırım Beyazıt Bulgar Marya' dan doğdu
Çelebi Mehmet Bulgar Olga' dan doğdu
2. Murat Veronika' dan doğdU
Fatih sultan Mehmet Sırp Desnipa' dan doğdu
İkinci Beyazıt Komelya' dan doğdu
Birinci Selim ........................ .
Kanuni Sultan Süleyman Helga' dan doğdu
San Selim (İkinci Selim) Rus kızı Roksalan' dan doğdu
Üçüncü Murat Yahudi Raşel' den doğdu
Üçüncü Mehmet Venedikli Bafo' dan
Birinci Ahmet Yunanlı Helen' den
Birinci Mustafa İspanyol Violetta' dan
İkinci Osman Evdoksiya' dan
Dördüncü Murat .. ........... .
[02/10 00:59] cebrail gozen: Birinci İbrahim Rum Anastasya' dan
Dördüncü Mehmet Rus Nadya' dan
İkinci Süleyman Romanyalı Cesika' dan
İkinci Ahmet Polonyalı Yahudi Eva' dan
İkinci Mustafa Rum Evemia' dan
Üçüncü Ahmet Rum Evemia' dan
Birinci Mahmut Aleksandra'dan
Üçüncü Osman Sırp Mari' den
Üçüncü Mustafa Fransız lanet'ten
Birinci Abdülhamit Fransız İda' dan
Üçüncü Selim ...................... .
Dördüncü Mustafa Bulgar Sonya' dan
İkinci Mahmut Fransız Aimee' den
Birinci Abdülmecit Yahudi Leon' dan
Abdülaziz Besime' den
Beşinci Murat Fransız Vilma' dan
İkinci Abdülhamit Ermeni Viıjin' den
Mehmet Reşat Arnavut Sofi' den
Mehmet Vahdettin Henriet'ten dogdu.
Üçüncü Osman'ın kadınlara karşı alerjisi vardı. Nerede bir kadın görse
öldüresi gelirdi. Bu düşüncesi o kadar ileri gitti ki kadınları görmeye dahi
dayanamaz hale geldi. Bu durumdan Üçüncü Osman çok mutluydu, ama
mutlu olmayan bir kişi vardı. O da annesi Valide Sultan Mari (Sehsuvar Sultan)'ydi. Bütün çabasına rağmen oğlunun kadınlarla yatmasına muvaffak olamamıştı. Annesi Valide Sultan Mari için, oğlu erkeklerle yatmış kadınlarla
yatmış önemli değildi, önemli olan iktidarı elde tutmaktı. Eğer oğlU Üçüncü
Osman'ın çocukları olmazsa ölünce taht başka bir gözdenin çocuklarına geçecekti. Valide sultanın etkisinin devam etmesi ve başka bir valide sultan
tarafından öldürülmemesi için bu erkek torun çok çok önemliydi. Sarayda
iki güzel cariye seçildi. Bunlara, kendi öğrendiği ve uyguladığı erkekleri baştan çıkarma yollarını bir bir öğretti. Sonunda oğlunun koynuna koydu.
Kitap asılsız yazılarla dolu verdiği kaynaklar zaten başka yazarların kitaplarından... elbette doğru yazılan benimde kabul ettiğim doğru olduğunu bildiğim şeylerde var ama yazar Osmanlı düşmanlığı güttüğü için ve demokratik biri olduğu için tarafsız bir kitap yazamamış. Başından beri Osmanlıyı aşağılayıp Cumhuriyeti yükseltmeye çalışmış. Osmanlı hakkında doğru bilgi edinmek isteyen kişilere önerebileceğim bir kitap değil ,bunun en açık sebebi yazarın Osmanlıya doğrudan saldırmasıdır çünkü saldırı tutumu içinde olması onun objektif bir kitap yazmasını engellemiş ve hüsran ile sonuçlanmıştır.
508 syf.
·8 günde·6/10
Kitapla ilgili doğruluk payı konusunda endişe duymadım desem yalan olur. Doğruluk payı olma olasılığını bile dikkate aldığımızda osmanlı devletinin bize ne denli uyduruk bilgilerle geldiği ortaya çıkıyor ister okuyun ister okumayın amaosmanlıyi farklı bir bakış açısı ile görmek istiyorsaniz okumanızı tavsiye ederim iyi okumalar

Yazarın biyografisi

Adı:
İsmail Metin
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 6 okur okudu.
  • 4 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.