İzzet Derveze

İzzet Derveze

Yazar
9.0/10
3 Kişi
·
9
Okunma
·
9
Beğeni
·
7.453
Gösterim
Adı:
İzzet Derveze
Unvan:
Eğitimci, Tarihçi ve Siyasetçi
Doğum:
Filistin/nablus, 1888
Ölüm:
Şam, 1984
1888 yılında Filistin topraklarında, Nablus'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nablus'ta tamamladı. 1906-1918 yılları arasında Osmanlı Posta-Telgraf İşletme-si'nde ve sonra Filistin'de bulunan farklı mahalli kuruluşlarda çalıştı. 1932-1937 yılları arasında İslami Vakıflar İdaresi genel müdürlüğüne getirildi. 1946 yılına ka­dar İngiliz işgali altındaki Filistin topraklarının kurtuluşu için birçok siyasi teşek­külde görev aldı.
1933 yılında Yafa şehrinde İngiliz kuvvetlerine karşı düzenlenen bir gösteride başından ağır yaralandı. 1936 yılında işgalci İngilizler'e karşı Filistin topraklarında başlatılan direnişte aktif rol üstlendi. Ancak direnişin kanlı bir şekilde bastırılma­sından sonra Filistin topraklarından sürüldü.
1937-1939 yılları arasında Şam'da oluşturulan Filistin Direniş Hareketi'nin idâri ve mâli sorumluluğunu üstlendi. Ancak 5 Haziran 1939'da Şam'da Fransız Askeri Mahkemesi tarafından Filistin direniş hareketini yönlendirdiği ve propagan­da yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 5 yıl hapse mahkûm edildi.
Derveze'nin Şam'daki mahkûmiyet yılları, kendisini düşünsel olarak yenilediği ve derinlemesine Kur'an araştırmalarına başladığı yıllar oldu. 52 yaşında iken, 16 ay kaldığı Şam zindanlarında Kur'an'ı baştan sona ezberledi. Ve Kur'anî mesajın yeniden nasıl, sosyalleştirileceği hususunda yoğun bir çalışma içine girdi.
Kur'an'ı, inanç ve amelde temel ve belirleyici bir bilgi kaynağı olarak kavra­yıp, İslam ümmetini yeniden ihya etmenin, temel dayanağı kılmanın gayreti içine giren Derveze, Öncelikle yaptığı, Kur'an'ın İlk şahit insanı Hz. Muhammed'in hayatını, yaşadığı çevresini ve Kur'an düsturlarını inceleyen Kur'an merkezli çalış­malarının akabinde Kur'an'ı nüzul sırasına göre tefsir etmeyi tasarlamaya başladı. 1941 yılında Suriye, İngiliz işgali altına girince Türkiye'ye iltica etmek zorunda kalan Derveze, Türkiye'de kaldığı 4 yıl boyunca, düşündüğü tefsir projesi için Bursa ve İstanbul kütüphanelerinden oldukça yararlandı ve "et-Tefsirü'l Hadîs" adlı eserinin ilk taslaklarını oluşturdu.1945 yılında yasal şartların uygunlaşmağı sonucu Suriye'ye geri döndü. 1933 yılında İngiliz işgal kuvvetlerince başından yaralanması sonucunda zaman zaman nükseden işitme rahatsızlığı fazlalaştı ve 1945 yılından itibaren aktif siyaseti bıra­kıp, kendini ilmî çalışmalara adadı. Tefsirinin ilk baskısını 7961-1963 yılları ara­sında Şam'da gerçekleştirdi. İşitme özürlü hale geldikten sonra sosyal aktivitelere |de katılamadı. 7 984 yılında Şam'da vefat etti.

Başlıca eserleri:
Kısa Arap ve İslam Tarihi (2 cilt) 1932, Kahire
Modern Türkiye, 1946, Beyrut
Asru'n Nebi, 1966
(Yöneliş Yayinları tarafından 1969'da basıldı; 3. baskısı Ekin Yayınlan tarafından yapılacak)
Siretu'r Rasul, 1948, Kahire
Kur'an ve Yahudiler, 1949, Şam
Kur'an ve Kadın, 1951, Şam
Kur'an ve Sosyal Güven, 1951, Sayda
Kur'an'a ve Önceki Kitaplara Göre İsrailoğullarının Tarihi, 1958, Kahire
Hayat İçin Kur'anî Düsturlar, 1960, Kahire
Kur'anü'l Mecid, Basım tarihi yok, Sayda
(Ekin Yayınlan tarafından 1997'de basıldı)
Filistin Trajedisi, 1960, Şam
Filistinlilerin Cihadı, 1960, Şam
İKur'an Cevap Veriyor, 1980, Kahire
(Yöneliş Yayınlan tarafından 1988'de basıldı)
Allah Yolunda Cihad, 1984, Kahire
Kur’an ile Arap nesli özellikle müslüman nesil arasındaki bağın zayıf ,kopuk ya da buna benzer bir pasifikte olması gerçekten çok çirkindir.
“Allah’tan bana kötülük yolunu kapatıp iyilik yolunu açmasını,
doğru iş ve sözü bahşetmesini,
beni mağfiret ve hoşnutluğuna erdirmesini temenni ediyorum.”
Kur'an, peygamberimizin en büyük ve ebedi mucizesi idi Ve olmaya devam ediyor. Hükümlerin, inanç ilkelerinin ,,hukukun ,ilhamın feyzin, direktif ve telkinlerin en Berrak kaynağıdır. Onda hak Hidayet doğruluk ve olgunluk vardır. Üstün ilkeler,; sadra şifa ,nefislere deva bilgiler, tüm insanların inanç, maneviyat ve pratik hayatla ilgili problemlerine ilişkin çeşitli çözümler içermektedir. Allah onu kerem sahibi elçisinin kalbine indirdi. O da onu Müslümanlara bıraktı, Müslümanlar ona tabi oldukları, ilkelerine sarıldıkları sürece sapmazlar. Yüce Allah, Kur'an aracılığıyla rızasına tabi olanları esenlik ve barış yollarına iletir, onları izniyle karanlıklardan nura çıkarır ve onları dosdoğru yola iletir.
Medenî dönemin sonlarına doğru kesin bir üslup ile yasaklanmıştır.
Yasağın etkili olabilmesi için o kadar beklenmiştir.
Kuran’ın metodu;
Davet
Öğüt
Korkutma
Müjdeleme
Teşvik
Sakındırma
Takdir etme
Eleştirme
Hikaye etme vs. gibi yöntemleri kullanmaktır.
(Öyle ki o iman). Allah için olmadığı takdirde; Peygamber'in hiç bir azamet, kuvvet ve otoriteyi, kabul etmemesine, Allah'ın dışındaki herşeyi; korkulmayacak kadar zayıf, kendisine herhangi bir fayda ya da zarar veremeyecek veya Allah'ın dini önünde durup O'na davete engel olamayacak şeyler olarak görmesine sebep olmuştur. Böylece, ahlâk yüceliği, yürek kuvveti ve iman derinliği yönünden Rasûlullah'ın kuşandığı nitelikler daha iyi anlaşılmaktadır.
Bedevilik tabiatı taşlaşmış bir yapı değildi.
İslam’ın onların tabiatlarını parlatma girişimi çok geçmeden onların üzerinde etkisini göstermiştir ki bu da eşyanın tabiatına uygun bir gelişmedir.
Bizim kanaatimiz e göre Kur'an'ın mucize oluşu sırf Nazmının ve uslubunun olağanüstülüğüyle ilintili değildir. Aksine Kur'an göz kamaştırıcı manevi etkileyiciliği açısından da mucizedir. Bize göre Kur'an'ın mucizeviliği noktasında Öncelik bu husustur. Dolayısıyla Onun bir benzerini veya bir bölümüne benzer sözlerin geliştirilmesine ilişkin meydan okumalar Kur'an'ın bu yönüyle ilintilidir. Boyutları, içeriği, kapsayıcılığı ,ufkunun genişliği ve manevi atmosferiyle insanlar üzerinde derin etkiler bırakır.
"Anlaşıldığı kadarıyla, insanın alaktan yaratılmasına işaret edilmesi ile anatomik bir gerçeğin anlatımı amaçlanmıştır ve diğer canlıların dışında, alaktan yaratılmanın sa­dece insana has kılınması da söz konusu değildir. Ancak, maddesel görüntüsü çok hakir bir şey (meni)den görüntü, uzuvlar ve duyu organları itibariyle; mükemmel bir (tür olan) insanın ortaya çıkartılmasında, Allah'ın ve O'nun koyduğu tabiat kanunlarının te­cellîlerinden birisine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır."
251 syf.
·5 günde·Beğendi·10/10
Bu kitap aslında İzzet Derveze' nin tefsiru'l hadis isimli tefsir kitabının mukaddimesidir. Bu yönüyle kitap, İzzet derveze nin tefsir anlayışını da yansıtmaktadır.Kitapta Kuran'ı anlamanın ve tefsir etmenin yöntemleri, bazı müfessirlerin kitaplarına ve metotlarına ilişkin yorumlar ve görüşler ayrıntılı bir şekilde ,örnekler verilerek açıklanmıştır.

Yazarın biyografisi

Adı:
İzzet Derveze
Unvan:
Eğitimci, Tarihçi ve Siyasetçi
Doğum:
Filistin/nablus, 1888
Ölüm:
Şam, 1984
1888 yılında Filistin topraklarında, Nablus'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nablus'ta tamamladı. 1906-1918 yılları arasında Osmanlı Posta-Telgraf İşletme-si'nde ve sonra Filistin'de bulunan farklı mahalli kuruluşlarda çalıştı. 1932-1937 yılları arasında İslami Vakıflar İdaresi genel müdürlüğüne getirildi. 1946 yılına ka­dar İngiliz işgali altındaki Filistin topraklarının kurtuluşu için birçok siyasi teşek­külde görev aldı.
1933 yılında Yafa şehrinde İngiliz kuvvetlerine karşı düzenlenen bir gösteride başından ağır yaralandı. 1936 yılında işgalci İngilizler'e karşı Filistin topraklarında başlatılan direnişte aktif rol üstlendi. Ancak direnişin kanlı bir şekilde bastırılma­sından sonra Filistin topraklarından sürüldü.
1937-1939 yılları arasında Şam'da oluşturulan Filistin Direniş Hareketi'nin idâri ve mâli sorumluluğunu üstlendi. Ancak 5 Haziran 1939'da Şam'da Fransız Askeri Mahkemesi tarafından Filistin direniş hareketini yönlendirdiği ve propagan­da yaptığı gerekçesiyle tutuklandı ve 5 yıl hapse mahkûm edildi.
Derveze'nin Şam'daki mahkûmiyet yılları, kendisini düşünsel olarak yenilediği ve derinlemesine Kur'an araştırmalarına başladığı yıllar oldu. 52 yaşında iken, 16 ay kaldığı Şam zindanlarında Kur'an'ı baştan sona ezberledi. Ve Kur'anî mesajın yeniden nasıl, sosyalleştirileceği hususunda yoğun bir çalışma içine girdi.
Kur'an'ı, inanç ve amelde temel ve belirleyici bir bilgi kaynağı olarak kavra­yıp, İslam ümmetini yeniden ihya etmenin, temel dayanağı kılmanın gayreti içine giren Derveze, Öncelikle yaptığı, Kur'an'ın İlk şahit insanı Hz. Muhammed'in hayatını, yaşadığı çevresini ve Kur'an düsturlarını inceleyen Kur'an merkezli çalış­malarının akabinde Kur'an'ı nüzul sırasına göre tefsir etmeyi tasarlamaya başladı. 1941 yılında Suriye, İngiliz işgali altına girince Türkiye'ye iltica etmek zorunda kalan Derveze, Türkiye'de kaldığı 4 yıl boyunca, düşündüğü tefsir projesi için Bursa ve İstanbul kütüphanelerinden oldukça yararlandı ve "et-Tefsirü'l Hadîs" adlı eserinin ilk taslaklarını oluşturdu.1945 yılında yasal şartların uygunlaşmağı sonucu Suriye'ye geri döndü. 1933 yılında İngiliz işgal kuvvetlerince başından yaralanması sonucunda zaman zaman nükseden işitme rahatsızlığı fazlalaştı ve 1945 yılından itibaren aktif siyaseti bıra­kıp, kendini ilmî çalışmalara adadı. Tefsirinin ilk baskısını 7961-1963 yılları ara­sında Şam'da gerçekleştirdi. İşitme özürlü hale geldikten sonra sosyal aktivitelere |de katılamadı. 7 984 yılında Şam'da vefat etti.

Başlıca eserleri:
Kısa Arap ve İslam Tarihi (2 cilt) 1932, Kahire
Modern Türkiye, 1946, Beyrut
Asru'n Nebi, 1966
(Yöneliş Yayinları tarafından 1969'da basıldı; 3. baskısı Ekin Yayınlan tarafından yapılacak)
Siretu'r Rasul, 1948, Kahire
Kur'an ve Yahudiler, 1949, Şam
Kur'an ve Kadın, 1951, Şam
Kur'an ve Sosyal Güven, 1951, Sayda
Kur'an'a ve Önceki Kitaplara Göre İsrailoğullarının Tarihi, 1958, Kahire
Hayat İçin Kur'anî Düsturlar, 1960, Kahire
Kur'anü'l Mecid, Basım tarihi yok, Sayda
(Ekin Yayınlan tarafından 1997'de basıldı)
Filistin Trajedisi, 1960, Şam
Filistinlilerin Cihadı, 1960, Şam
İKur'an Cevap Veriyor, 1980, Kahire
(Yöneliş Yayınlan tarafından 1988'de basıldı)
Allah Yolunda Cihad, 1984, Kahire

Yazar istatistikleri

  • 9 okur beğendi.
  • 9 okur okudu.
  • 5 okur okuyor.
  • 24 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.

Yazarın sıralamaları