Jenny March

Jenny March

9.0/10
1 Kişi
·
2
Okunma
·
0
Beğeni
·
379
Gösterim
"Mit" kelimesi Yunanca mythos, yani "söz" veya "konuşma" ya da "hikaye" anlamındaki kelimeden gelir.
Jenny March
Sayfa 20 - İletişim
Kaydedilmiş ilk mitler (MÖ sekizinci ve yedinci asırlara ait olan) Homeros ve Hesiodos'un şiirlerinde bulunur
Jenny March
Sayfa 17 - İletişim
Maddi dünya -nehirler, pınarlar, ormanlar, dağlar, yeryüzünün kendisi- bile tanrısal varlıklarla canlı görülüyordu; birçoğu da belirli mitolojik olaylarla bağlantılıydı.
Jenny March
Sayfa 17 - İletişim
Dahası, bu mitler basitçe hikaye olmanın ötesindeydi. Yunanlılara göre bunlar tarihti
Jenny March
Sayfa 18 - İletişim
Yunan mitlerinin MÖ yedinci asırdan itibaren İtalya'da, kuzeydeki Etrüsk ülkesine (Etruria) kadar geniş bir alanda bilindiklerini gösteren, özellikle boyalı kap kacaktan oluşan bol miktarda arkeolojik kanıt vardır.
Jenny March
Sayfa 18 - İletişim
Homeros zamanında ise, tanrıların hala insanlar arasında dolaştıklarına inanılıyordu.
Jenny March
Sayfa 19 - İletişim
Romalılar MÖ 146'da Yunanistan üzerinde kesin bir askeri zafer kazandığında kültürlerine Yunan edebiyatı, Yunan düşüncesi ve Yunan mitleri asırlardır derinlemesine nüfuz etmiş durumdaydı. Horatius'un meşhur ifadesiyle, "Ele geçirilen Yunanistan kaba saba fatihini esir aldı" (Epistulae 2.1.156).
Jenny March
Sayfa 18 - İletişim
Mitler, tapınak heykelleri üzerinde ve hala binlercesi mevcut olan, evlerde gündelik kullanıma ait topraktan yapılmış kap kacak üzerinde olduğu gibi, yine hem kamusal hem de özel olarak, görsel sanatlarda da yaygın bir şekilde tasvir ediliyordu.
Jenny March
Sayfa 17 - İletişim
Ben ise yakın zaman önce (Richard Buxton tarafından) verilmiş, "sosyal olarak güçlü, geleneksel bir hikayedir" şeklindeki mit tarifini kabul etmeyi tercih ediyorum: Bir hikayedir, zira bir dizi olayı bir anlatım sırasına koyar; gelenekseldir, zira kuşaktan kuşağa aktarılır; sosyal olarak güçlüdür, zira mitler sosyal grupların ve toplulukların değerlerini araştırır.
Jenny March
Sayfa 20 - İletişim
Klasik mitlerin bir diğer çok önemli niteliğini de eklemek isterdim: Eski çağlardan günümüze kadar büyük sanata ve büyük edebiyata ilham vermekte sahip oldukları tükenmeyen kudret.
Jenny March
Sayfa 20 - İletişim
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Jenny March

Yazar istatistikleri

  • 2 okur okudu.
  • 2 okur okuyacak.